2016. április 19., kedd

Eucharisztikus csoda egy lengyel egyházmegyében

A délnyugat Lengyelországban található legnicai egyházmegye püspöke eucharisztikus csodának ismerte el a legnicai Szent Jácint-templomban történt esetet a vizsgálatok után; az ügyet a Hittani Kongregáció elé bocsátották.


Lengyelországban a „vérző szentostyáról” mikroszkópos vizsgálatok és tesztek után bizonyosságot nyert, hogy emberi szív szöveteit tartalmazza – jelentette be április 16-án Zbigniew Kiernikowski legnicai püspök.
„2013. december 25-én, áldoztatás közben egy átváltoztatott ostya leesett a földre, majd fölvették, és vízzel teli tartóba helyezték. Hamarosan vörös foltok jelentek meg rajta. Az akkori legnicai püspök, Stefan Cichy bizottságot állított fel a jelenség kivizsgálására. 2014 februárjában az ostya egy apró vörös darabját korporáléra helyezték, hogy a bizottság felkérésére a különböző kutatóintézetek mintákat vegyenek belőle alapos vizsgálat céljából.
Az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet zárójelentésében úgy ítélte meg, a szövetkórtani mintában található szövetdarabkák […] leginkább szívizomra hasonlítanak, melyen az agóniára jellemző elváltozások láthatók. A genetikai vizsgálatok a szövetek emberi eredetét támasztják alá.
Ez év januárjában az egész ügyet a vatikáni Hittani Kongregáció elé bocsátottam. Ma, a Szentszék ajánlása alapján, arra utasítottam Andrzej Ziombro plébánost, hogy alakítsanak ki megfelelő helyet a relikvia számára, hogy a hívek meg tudják adni neki az illő tiszteletet” – mondta el a legnicai főpásztor.

Forrás és fotó: Aleteia.org

Magyar KurírEucharisztikus csoda Lengyelországban

Zbigniew Kiernikowski legnicai megyéspüspök 2016. április 10-én kiadott közleménye és letölthető virtuális kiállítás a világ eucharisztikus csodáiról:

h9970
A legnicai Szent Jácint plébániatemplomban történt csodáról az egyházmegye honlapján jelent meg az alábbi közlemény. A plébánia honlapján az eredeti dokumentum és képgaléria is látható.
„2013. december 25-én egy konszekrált ostya áldoztatáskor leesett a földre. Felvettük, és egy vízzel telt edénybe helyeztük. Nemsokára vörös elszíneződés jelent meg rajta. Stefan Cichy akkori legnicai püspök bizottságot állított fel a jelenség kivizsgálására. 2014 februárjában az ostya vörösre színeződött részéből leválasztottak egy darabkát, és korporáléra (ostyaabroszra) helyezték. A bizottság mintákat vetetett belőle, amelyeket megfelelő kutatási intézményekben alapos vizsgálatoknak vetettek alá.
A Törvényszéki Orvostani Intézet zárójelentésében a következő áll: ‘A hisztopatológiai kép alapján a szövettöredékek harántcsíkolt izom töredékes részeit tartalmazzák (…) Az egész (…) leginkább a szívizomhoz hasonlít, olyan elváltozásokkal, amelyek az agónia során szoktak előfordulni. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a szövet emberi eredetű.’
Idén januárban a vatikáni Hittani Kongregáció elé terjeszettem az ügyet. A Szentszék ajánlásának megfelelően a mai napon utasítottam Andrzej Ziombro plébánost, hogy az ereklyét az adorációhoz megfelelő helyre helyezze ki.”
A lengyelországi eucharisztikus csoda nem egyedülálló jelenség. A történelem során számos alkalommal, a világ számos pontján figyeltek meg hasonló különleges eseteket. Az elszíneződésnek olykor egyszerű, természetes oka van, más esetekben viszont tudományosan kimutatták, hogy az elszíneződött rész emberi sejteket tartalmaz. Több vizsgálat igazolta az AB vércsoport jelenlétét, például a lancianói (Olaszország) vagy a tixtlai (Mexikó) ostyában, illetve a torinói leplen.
h9969Több mint 130 tudományosan bizonyított, hivatalosan elismert eucharisztikus csodáról készített az internetről letölthető virtuális kiállítást egy különös sorsú fiatal, Carlo Acutis.
A 2006-ban 15 évesen leukémiában elhunyt fiú „mennyországba vezető autópályának” nevezte az Eucharisztiát, és megkérte szüleit, vigyék el azokra a helyekre, ahol eucharisztikus csodák történtek.
„Minél többször vesszük magunkhoz az Eucharisztiát, annál hasonlóbbak leszünk Jézushoz, s így már a földön érezzük a mennyország előízét” – írta. Szenvedéseit az Egyházért és a pápáért ajánlotta fel; boldoggá avatási eljárása megkezdődött.
Az eucharisztikus csodákat bemutató kiállítás itt tekinthető meg: www.miracolieucaristici.org

XVI. BENEDEK PÁPÁT 2005.ÁPRILIS 19.-ÉN VÁLASZTOTTÁK PÁPÁVÁ.

Habemus Papam!
2005. április 19. 11 éve választották pápává.TARTSD MEG, ISTEN, SZENT ATYÁNKAT, KRISZTUSNAK HELYTARTÓJÁT! TARTSD MEG, ISTEN, SZENT ATYÁNKAT, KRISZTUSNAK HELYTARTÓJÁT!!!

A hamispróféta mondja…

Ferenc pápa mondja…
foretold_8

Ferenc pápa élete, saját szavaival c. könyvében
foretold_9
118-119. oldalon
Vannak idők, amikor egy pap szerelmes lesz és újra kell értékelnie hivatását és életét. Akkor el kell mennie püspökéhez és elmondani neki: „Megváltoztattam elhatározásomat… nem tudtam, hogy valami ilyen szépet fogok érezni… valóban szeretem ezt az asszonyt” – és kérni fogja, hogy elhagyhassa papságát.
És mit kell tenni ilyen esetekben?
Én vagyok az első, aki megosztom ezzel a pappal az életemet; vele vagyok; elkísérem őt az ő lelki útján. Ha biztos az elhatározásában, még segítek is neki, hogy munkát találjon.
[Ferenc pápa bátorítja a papokat, hogy elhagyják papságukat és megszegjék örök fogadalmukat, melyet Isten előtt tettek?]
120-121. oldalon
Gyakran mondom, hogy az egyetlen dicsőség, amink van, ahogyan Szent Pál mondja, az, hogy bűnösök vagyunk.
[Szent Pál nem mondja ezt!]
Ez az, amiért számomra a bűn nem egy folt, melytől meg kell tisztulnom […]
Ez a bűn problémája. 4 évig Argentína bűnös életet folytatott, mert nem vállalt felelősséget azok iránt, akiknek nem volt munkájuk, vagy élelmük.
[Ez a felszabadítás teológiája, melyet két előző pápánk elítélt!]
2013. június 13-i homíliájában:
Az igazi kiengesztelődés azt jelenti, hogy Isten Jézusban felvette bűneinket és ő lett a bűnös értünk. Ha pl. gyónni megyünk, ez nem jelenti azt, hogy mi elmondjuk bűneinket és Isten megbocsát nekünk. Nem, nem azt jelenti! Jézus Krisztus  felé tekintünk és azt mondjuk: „ez a Te bűnöd, és én újra vétkezni fogok.” És Jézus szereti ezt, mert ez volt a küldetése: hogy bűnössé váljék értünk, hogy megszabadítson minket.” Ez a szépsége és a „botránya” a Jézus által hozott megváltásnak.
Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy ami meghatározza a keresztény élet „oszlopát”, nevezetesen az, hogy „Krisztus bűnné vált értem! És az én bűneim ott vannak az Ő testében és az Ő Lelkében! Ez – mondja a pápa – őrültség, de ez szép, ez igaz! Ez a Kereszt botránya!”
[Ferenc pápa azt mondja, hogy azt kellene mondanunk Jézusnak: Újból vétkezni fogok. Habár, Jézus a Bibliában a házasságtörő asszonynak azt mondta: „Menj, és többé ne vétkezzél”. És Ferenc pápa azt mondja, Jézus bűnössé vált és a mi bűneink az Ő Testében és Lelkében vannak. Eretnekség?]
2013. július 8-án a Lampedusában bemutatott szentmisén homíliájában:
Szeretettel gondolok azokra a muzulmán bevándorlókra is, akik ezen az estén kezdik a Ramadán böjtjét, amely remélhetőleg elegendő lelki gyümölcsöt fog teremni.
[Eretnekség? Sohasem várhatunk lelki gyümölcsöt egy hamis vallástól.]
Egy pápai meghallgatáson 2013. szeptember 27-én:
Kérdem tőletek: hogyan viselkedtek az Úr jelenlétében? Amikor meglátogatjátok az Urat, amikor a tabernákulumra néztek, mit tesztek? Szó nélkül… ”De én beszélek, szólok, gondolkodom, elmélkedem, figyelek…” Nagyon jó! De megengeditek az Úrnak, hogy reátok tekintsen? Átadjátok-e magatokat az Úr tekintetének? Ő ránk tekint és ez önmagában egyfajta imádság. Átadjátok magatokat az Úr tekintetének? De hogyan teszitek ezt? Ránéztek a tabernákulumra, és átadjátok magatokat, hogy rátok nézzen… ez egyszerű! "Egy kissé unalmas, én elalszom". Ha elalszol, hát elalszol! Ő mégis néz rád.
[Ferenc pápa azt mondja, rendjén való, ha elalszunk a Szentséges Tabernákulum előtt!]
2014. január 20-án, egy menekült csoport számára a Szent Szív plébánián:
Megosztva tapasztalatainkat ennek a keresztnek hordozásában, hogy eltávolítsuk szívünkből a rosszat, amely megkeseríti életünket: fontos, hogy ezt összejöveteleitek alkalmával tegyétek.
Azok, akik keresztények, a Bibliával és azok, akik muzulmánok, a Koránnal. A hit, amelyet szüleitek belétek oltottak, mindig segíteni fog benneteket, hogy tovább lépjetek.
[Az egyetlen hit, amely segíteni fog benneteket előbbre lépni, az a keresztény hit.]
2013. november 29-i homíliájában:
A Szentírásban – magyarázta a pápa – Jézus nem válik haragossá, de színleli azt, amikor tanítványai nem értik meg Őt.
[Ez hazugság. Jézus haragja valóságos volt.]
2013. december 11-i homíliájában:
Ha Jézus visszajövetelére gondolunk az Utolsó Ítéletkor, amely megmutatja majd egészen az utolsó következményekig a jót, melyet minden személy megtett vagy elmulasztott földi élete során, realizáljuk, hogy egy misztérium előtt állunk, amely elborít bennünket, amelyet mi el sem tudunk képzelni.
A második ok a bizalomra fel lesz ajánlva nekünk annak a realizálásában, hogy az ítélet pillanatában nem leszünk egyedül… Milyen jó tudnunk, hogy ebben a helyzetben számíthatunk Krisztusra, a mi ügyvédünkre az Atya előtt, és ama sok fivérünk és nővérünk közbenjárására és jóakaratára, akik megelőztek bennünket a hit útján.
[Az Ítélet Napján Jézus NEM  Ügyvédünk, hanem Bíránk lesz.]
2013. december 20-i homíliájában:
Jézus Anyja tökéletes képe volt a hallgatásnak – mutatott rá a pápa. –
Hallgatott, de szívében mennyi mindent mondott az Úrnak! ’Te, azon a napon és máskor, ami szerint olvassuk, azt mondtad, hogy ő nagy lesz, azt mondtad nekem, hogy neki adod Dávidnak, az ő ősatyjának trónját, hogy ő örökre uralkodni fog és most itt látom őt!’ Miasszonyunk ember volt! És talán arra vágyott, hogy azt mondja: „Hazugság! Félrevezettek engem!”


foretold_10

Buzdításában az Evangelii Gaudium-ban a 247. számnál:
A zsidó népre különleges módon tekintünk, mert Istennel való szövetségük sohasem lett visszavonva.
[Ez kifejezetten eretnekség? – szándékosan szembeállítva III. Jenő pápa ünnepélyes dogmatikai meghatározásával és a doktrínával, amelyet XIV. Benedek pápa tanít legfelsőbb magisztériumában az Ex Quo Primum-ban.]
Ugyancsak buzdításában, a muzulmánokról:
Sohasem szabad elfelejtenünk, hogy ők 'vallják, hogy Ábrahám hitének megtartói, és velünk együtt az egy, irgalmas Istent imádják, aki az utolsó napon ítéletet tart az emberiség fölött.
[Eretnekség? Mert Jézus Krisztus fog ítéletet tartani az emberiség fölött az utolsó napon, és a muzulmánok visszautasítják Jézust. A muzulmánok nem ugyanazt az Istent imádják, mint a keresztények.]

Az Úr ezt mondta nekünk 2012. január 21-én:
„Hazugságai elbűvölik majd a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő a külvilágnak egy csodálatos és szeretetteljes karizmát fog bemutatni, mellyel a katolikus Egyház minden gyermekét meg fogja téveszteni… Őt élő szentként fogják kezelni. A szájából kiejtett egyetlen szót sem fognak kétségbe vonni. Ő is úgy fog megjelenni, mint aki természetfeletti tulajdonságokkal rendelkezik, és az emberek azonnal azt fogják hinni, hogy csodákra is képes. A neki ellenszegülőket kritikával illetik és eretnekséggel vádolják majd… Minden igazságot, melyek tanításaimmal kapcsolatosak, kiforgatnak. Minden hazugság lesz. Az üldözés kezdetben lassan és észrevétlenül fog kibontakozni.”
/A teljes üzenet./

2013. február 14-én:
Tanításaim igazságát hamarosan jelentéktelennek és hamisnak fogják bejelenteni. Atyám haragja Egyházam fertőzöttsége miatt a Földön hamarosan érezhető lesz szolgái között Egyházamban, Rómában. Ez az utolsó csata. Helytartóm elesett, Egyházam el fog esni, de hamarosan ismét felemelkedik.
/A teljes üzenet./


A fenti idézetek forrásai:
http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-30272/

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130927_pellegrinaggio-catechisti_en.html

http://www.news.va/en/news/general-audience-we-will-not-be-alone-at-the-final

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francecso-francis-francisco-30745/

http://www.news.va/en/news/pope-the-christian-life-proclaims-the-road-to-reco

http://www.gloria.tv/?media=590131


Fordította: Z. Katalin

A hamispróféta üzent a menekülteknek: Ti ajándékok vagytok!


Ferenc pápa a római Astalli-menekültközpont létrehozásának évfordulójára küldött videóüzenetben bocsánatot kért a menekültektől, amiért a „társadalmunk elzárkózik” tőlük, és ajándéknak nevezte őket. A pápa szerint a menekültek hídként köthetik össze a távoli népeket, a kultúrákat és a vallásokat.
A menekültek nem terhet, hanem ajándékot jelentenek - mondta Ferenc pápa a menekültekről a jezsuita rend által működtetett római Astalli-menekültközpont létrehozásának évfordulója alkalmából kedden küldött videóüzenetében.
„Túl sokszor nem fogadtunk be benneteket! Teherként, problémaként, költségként kezelnek, miközben ajándék vagytok” – mondta a katolikus egyházfő. A pápa bocsánatot kért „társadalmunk elzárkózása és közömbössége miatt”.  Úgy fogalmazott, hogy a menekültekkel szembeni magatartást az a félelem okozza, amely szerint a társadalomban jelenlétük „élet- és mentalitás-változáshoz” vezethet.
Ferenc pápa kijelentette, a menekültek mindegyike „hídként kötheti össze a távoli népeket, megteremtheti a különböző kultúrák és vallások találkozását, út lehet közös emberségünk újbóli felfedezésére”. Hozzátette: „mindannyian idegenek és zarándokok vagyunk ezen a földön (...) a közösen tett út kevésbé ijesztő”.
A fenállása 35. évfordulóját ünneplő, római székhelyű Astalli-központot a nemzetközi Jezsuita Menekültszolgálat (JRS) tartja fenn. Évente több mint húszezer menekültnek nyújtanak segítséget csak az olasz fővárosban. Ferenc pápa 2013 szeptemberében látogatott el az Astalli-központba, ahol menekültekkel találkozott.