2013. szeptember 21., szombat

Demokratikus német hatóságok bebörtönöztek egy szülőt mert nem akarta,hogy lánya pornográf órákon ve

Egy többgyermekes német apukát börtönöztek be a német hatóságok, mert a negyedikes általános iskolás lánya elmulasztotta a kötelező „szexuális nevelés” órát.
Dühös szülők jelezték, hogy ezek az órák pornográfiáról szólnak és ez a szellemiség gyorsan terjedt el az órák hatására a gyerekek körében. Mint kiderült ez nem az egyetlen ilyen eset volt Németországban. Sokan nem akarják a német szülők körében, hogy gyermekük pornográfiát és szexualitást tanuljon ilyen fiatalon az iskolában. A német szülők azon is elcsodálkoztak, hogy ha negyedikes gyermekük esetében megtagadnák azt, hogy ilyen órán ott legyen, akkor ezt a törvények nem tolerálják, hanem büntetik, mint ebben az esetben. Most többen az Európai és a Nemzetközi Bírósághoz fordulnak az ügy megoldása érdekében.
Megjegyzés: Már két cikkünkben korábban jeleztük, hogy a németek lejtőn vannak. A konzervatív gondolkodásnak és a poroszos iskolarendszernek, ami igazán hatékony volt, annak vége. Jeleztük, hogy a Németországba visszaszivárgó és bosszút esküdő zsidóság megszállta Berlint, a médiát, a politikát és lassan a gazdaságot is. Mivel jól tudják, hogy a társadalom legsebezhetőbb pontja a fiatalság (lásd Magyarország), ezért őket támadják aljas eszközökkel. Magyarországon már a buzikat és az aberráltakat hordozzák be a termekbe a gyerekek közé. Magyarán a német helyzeten nem csodálkozunk, hiszen a bosszúálló zsidóság receptjét ismerjük és mocskos megrontó módszereiket már megtapasztaltuk, de most a németeken a sor. 
Munkácsi Péter

Nyílt levél a hamis profétának. Valóban ezt akarják a katolikusok?

Catholic-Church-Reform-pope-letter.JPGA Katolikus Egyház megújulását szorgalmazó keresztények, a világ minden részéről, nyílt levélben fordultak Ferenc pápához és az általa felállított tanácsadó testület tagjaihoz. Ebben azt kérik, hogy a múlt héten közzétett (korábban részben a jelen blogon is ismertetett) pápai interjú szellemében, vegyék fel a tanácsadó testület soron következő, október 1-3. között tartandó ülésének napirendjére a levélben foglalt javaslatok megtárgyalását. A levél teljes terjedelmében angolul hozzáférhető a Katolikus Egyház Reformja honlapon, ahol még lehet csatlakozni is az aláírókhoz (nemcsak katolikusoknak!), illetve letölthető a levelet támogató szervezetek listája. A nyílt levére a Queering the Church oldal is felhívta a figyelmet.
A levél bevezetőjében leszögezi, hogy az a világszerte több millió katolikus keresztény hívő, akik a levelet aláíró szervezetekhez tartoznak, mély aggodalmat éreznek a Katolikus Egyház válságjelenségei miatt, és nagyon remélik, hogy az egyház vezetői októberi találkozásuk során megtárgyalják és figyelembe veszik a keresztény hívek véleményét. Látva és megtapasztalva az egyház iránti bizalom világméretű megrendülését, a hívők tömeges elfordulását az egyháztól, javaslataikat öt témakörbe csoportosították:
  1. Az egyház, amely megtestesíti Jézus radikális igazságosságát a világban
  2. Az egyház, amely támogatja a tagjai közötti nyílt dialógust
  3. Az egyház, amely felismerte a tagjai alapvető egyenlőségét
  4. Az egyház, amelynek irányításában a megkereszteltek jobban részt vesznek
  5. Az egyház, amely hatékony lépéseket tesz a szexuális visszaélések ellen, és azok megelőzése érdekében
A levél egésze olyan fontos és szinte minden keresztény hívőt érintő kérdésekkel foglalkozik, amelyekről már sokkal korábban meg kellett volna kezdeni dialógust az egyház legmagasabb szintű hivatalos vezetésének az aktív részvételével, azonban ez eddig nem történt meg. A jelen posztban külön is kiemeljük a levél harmadik pontjának néhány gondolatát.
„Visszautasítjuk azt, hogy nemi alapon kizárják a nőket a teljes értékű részvétel lehetőségéből az egyház bármely szintjén. Ugyanígy elfogadhatatlan, a meleg és leszbikus testvérek hozzáférésének megakadályozása abban, hogy teljes értékű résztvevői lehessenek az egyház életének és szolgálatának. Igazságtalan, hogy más felekezetből átlépő, házasságban élő személyek pappá szentelését lehetővé teszi az egyházjog, ugyanakkor megtagadja a papi szolgálat folytatásának lehetőségét azoktól a katolikus lelkészektől, akiknek el kellett hagyniuk a papi szolgálatot ahhoz, hogy megházasodhassanak. Továbbá nem szabad megtiltani az elvált és újra megházasodó híveknek a szentáldozás közösségében való részvétel lehetőségét; tiszteletben kell tartani azt, amit az ilyen élethelyzetben lévő személyeknek a lelkiismeretük diktál.”
Reméljük, hogy Ferenc pápa valóban komolyan gondolta a nyílt és érdemi párbeszédre vonatkozó ígéretét, és ez olyan elhatározás a részéről, aminek – Isten segítségével – érvényt tud szerezni minden akadékoskodással és ellenállással szemben is.

Ideiglenesen a fővárosba kerül a mátraverebély-szentkúti kegyszobor

A budapesti Szent István-bazilikába szállítják október 14-én a mátraverebély-szentkúti Mária-kegyszobrot, és a kegyhely felújításának idejére a Szent Jobb közelében helyezik el.
Ehhez kapcsolódóan ezen a napon Erdő Péter bíboros szentmisét.
A Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely jelentős uniós segítséggel megújul a következő bő egy esztendő alatt, hogy minden szempontból megfeleljen a 21. századi igényeknek.
A munkálatok idejére kap helyet a kegyszobor a bazilikában, ahol a szentkúti ferencesek rendszeres imaalkalmakra várják majd a híveket.

Női püspököt nevezett ki az ír anglikán egyház


Kinevezte első női püspökét az írországi anglikán egyház - a pénteki bejelentés elemzők szerint fokozza majd a nyomást az anglikán közösség más, az ilyen lépéstől egyelőre vonakodó egyházaira.
A kétgyermekes Pat Storey tiszteletest az - Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írországot is magában foglaló - írországi anglikán egyház Meath és Kildare egyházmegyéjének püspökévé választották.
Írország, Skócia és Wales anglikán közösségeinek vezetői korábban már megszavazták, hogy nőket is felszentelhessenek püspöknek. Az angliai anglikán egyházban azonban ezt a pozíciót továbbra is csak férfiak tölthetik be. Justin Welby, Canterbury februárban beiktatott új érseke a hírek szerint szeretné, ha Angliában is minél előbb lehetővé válna női püspökök kinevezése.
Női lelkészek már húsz éve szolgálhatnak az anglikán egyházban és a világszerte 77 millió hívőt számláló anglikán unió parlamentje, az általános szinódus elvben már öt éve, 2008 júliusában elfogadta a női püspökök szolgálatának engedélyezését is. Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában és az Egyesült Államokban már szolgálnak női püspökök, de az ügy évek óta folyamatos feszültség forrása az unión belül, és az ellentábort alkotó tradicionalisták rendszeresen tömeges kivonulással fenyegetőznek.
A legfőbb szabályalkotó testületként működő szinódus júliusban újraindította azt a folyamatot, amely a reformerek reményei szerint elvezet a női püspökök szolgálatának általános engedélyezéséhez.


MTI