2006. november 25., szombat

Medjugorjei üzenetek 2006. november

2006. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Gyermekeim, amikor imádkoztok, közel vagytok Istenhez, és Ő vágyat ad nektek az örökkévalóság felé. Ezekben az időkben többet beszélhettek Istenről, és többet tehettek Istenért. Ezért ne utasítsátok vissza, hanem engedjétek meg Neki, gyermekeim, hogy vezessen, megváltoztasson benneteket és belépjen az életetekbe. Ne feledjétek, hogy utazók vagytok az örökkévalóságba vezető úton. Ezért gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten úgy vezessen benneteket, mint pásztor a nyáját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2006. november 14., kedd

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

A megtérés és a megbocsátás imája
2006. november 13.
Vassula írja: Jézus Krisztus diktálta nekem ezt az imát, mely a megtérés, a gyógyulás és a megbocsátás imája. Azt mondta, hogy erre az „ördögűző imára” szüksége van a mi gonosz nemzedékünknek.
Az emberek nem tudják, hogyan tagadják meg teljesen a Sátánt az imáikban, aki befolyása alatt tartja, ellenőrzése alá vonja és megvakítja, rabságban tartja őket, és sok szenvedést mér rájuk. Jézus azt is mondja, hogy sok ember hamis isteneket (bálványokat) imád.
Ez az ima nagyon hatékony lesz, ha őszinte szívvel imádkozzátok.
Azt mondta az Úr:
Vassulám, béke legyen veled. Mindig örülök, amikor így jössz Hozzám. Amikor a Nevemben beszélsz, hadd szentelje magát Nekem a hívő közösség. Hadd tartsanak bűnbánatot Előttem ezekkel a szavakkal:
Uram, az évek alatt elviseltél bűneimmel együtt, és mindezekkel együtt megszántál engem. Minden módon téves irányba vezettek, de most már többé nem fogok vétkezni. Bántottalak Téged, és igazságtalan voltam Veled. Nem leszek többé ilyen. Ellene mondok a bűnnek, ellene mondok a gonosznak, ellene mondok a hamisságnak, amely befeketíti lelkemet. Szabadítsd meg a lelkemet mindattól, ami szentséged ellen van.
Könyörgök Hozzád, Uram, ments meg minden gonosztól. Gyere Jézus most, gyere most és maradj a szívemben.
Bocsáss meg nekem, Uram, és engedd meg, hogy Benned nyugalomra leljek, mert Te vagy az én Védelmezőm, a Megváltóm és a Fényem, és csak Benned bízom.
Mától fogva minden időben áldalak Téged, Uram.
Elutasítom a gonoszt és más isteneket és bálványokat, mert Te vagy a Leghatalmasabb a világ felett, messze felette állsz minden más istennek.
Hatalmas karoddal ments meg a betegségtől, ments meg engem a fogságból, ments meg engem a bajtól és győzd le ellenségemet, a Sátánt. Jöjj gyorsan segítségemre, ó, Szabadítóm!
Ámen
Én, az Isten, szeretlek téged, kedvesem. Mi ketten? Én vagyok images/heart.png

http://ichtys.hu/index.php/181-2006-november-13

2006. november 6., hétfő

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. november 3-4-5.

21. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
Szent Pál apostolnak: Tituszhoz, Filemonhoz, a Zsidókhoz; valamint Szent Jakab és Szent Péter leveleit olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Legyetek gyermeklelkületűek, hogy ezáltal Isten legyen bennetek a nagy!”
Közös imaszándék: mindent, különösen az egyéni és közösségi imáinkat ajánljuk fel a tisztítótűzben szenvedő lelkek megszabadulásáért!
Konkrét feladatunk: “Engesztelés a Szentháromság hegyén” című imafüzetet terjesztjük!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Komolyan készülsz-e az Új Világba? Megtanultál-e a “szeretet nyelvén” beszélni embertársaiddal? Szereted-e és megszeretteted-e másokkal is az Égieket? Igazi engesztelőként elfogadsz-e és felajánlasz-e minden szenvedést? Óvatos vagy túl hiszékeny vagy-e az emberekkel? Lélekben az Úr Jézus és Szűz Mária kezét megfogva indulsz-e a szolgálatodba? Az erényekben vagy a bűnökben keresed-e az Urat? Az imádkozók vagy a harcolók csoportjába tartozol-e? Végzed-e rendszeresen a rózsafüzért, a Szűzanya iránti szeretetből? Jelenleg csak a testednek vagy a lelkednek élsz-e? Van-e bátorságod beszélni az égi tanításokról? A mennyei Atya segítségével a bűnbánatban levetetted-e a régi embert és a szolgáló szeretetben felöltötted-e az új embert?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. november elsőpéntekére
“A mai alkalommal, arra akarlak benneteket megtanítani, hogy milyenek legyetek, amikor Én visszajövök hozzátok a Földre. Sajnos a legtöbb ember: túlzott tevékeny életet él, csak a látható világra és a mennyiségre teszi a hangsúlyt. Arra kérlek titeket, a láthatatlan világra irányítsátok a figyelmeteket, mert az nemsokára láthatóvá fog válni. Törekedjetek arra, hogy a szívima által vegyétek fel Velem a kapcsolatot.
Amikor dicsőségemben visszatérek hozzátok, kellene legyenek olyan emberek a Földön, akikkel megérthetem magam. Elvárom tőletek, a ti érdeketekben, hogy tanításaimat komolyan vegyétek. Ezért, azt kérem tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek, olyanok, akik a szüleikre hagyatkoznak és bennük bíznak. Nektek, engesztelő Gyermekeimnek, mindenben Reám kell hallgatnotok és hagyatkoznotok!!! Gondoljatok a keresztrefeszítésemre, amikor tehetetlenné tettek az ellenségeim. Megsemmisülésem, amit az emberi testemben szenvedtem el a keresztfán, meghozta nektek a Megváltást. Én a tehetetlenségem vállalásában és felajánlásában is megdicsőítettem mennyei Atyámat. Arra kérlek titeket, ti is feszítsétek keresztre az emberi akaratotokat, hogy Atyám Akaratát ezáltal megtehessétek. Az utolsó időben, gyermeki lelkekre van szükségem! Olyan mértékben tudlak benneteket felhasználni Isteni Művem megvalósításában, amilyen mértékben átadjátok Nekem emberi vágyaitokat és akaratotokat.
A Szentírásban le van írva: ‘amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős.’ Én, most azt mondom nektek: amikor kicsik vagytok, akkor vagytok Előttem nagyok! Soha ne felejtsétek el, amikor azt hiszitek, hogy elhagytalak benneteket, akkor vagyok hozzátok a legközelebb. Most még nem értitek teljesen Szavaim értelmét, de eljön az idő, amikor Szentlelkem megmagyarázza azt nektek. Kérlek benneteket, legyetek gyermeklelkületűek, hogy ezáltal Isten legyen bennetek a nagy! Megáldalak benneteket a Reám hagyatkozás gyermeki lelkületével!”
Szűz Mária tanítása, 2006. november elsőszombatjára
“Drága, kicsi Gyermekeim! Most elmondom nektek, miért kérjük tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek! Amikor Szent Fiam, emberi testben, a keresztfán kínhalált szenvedett, Ő akkor dicsőült meg Istenségében és akkor váltott meg benneteket bűneitektől. Szent Fiam Istensége - a halála után a harmadik napon - ismét egyesült emberi testével, így megdicsőült testben támadt fel a halálból. Szent Fiam, megdicsőülve jelent meg apostolainak, bebizonyítva, hogy legyőzte a halált.
Amikor Szent Fiam mennybe emelkedett az apostolok szeme előtt, két angyal jelent meg és ezt mondta nekik: ‘Galileai férfiak! Miért álltok és néztek az Égre? Jézus, aki közületek a mennybe emelkedett, egykor ugyanúgy fog eljönni a Földre, ahogyan most szemetek láttára az Égbe ment!’ Higgyétek el, Szent Fiam, megdicsőült Testében fog visszatérni hozzátok a Földre, nagy fényességben, az Ég felhőin, az Angyalok és Szentek társaságában. Azért jön, hogy Istenségében részesítse mindazokat, akik Őt elfogadják. Szent Fiam, először, még nem ítélni jön, hanem azért, hogy megmentse azokat a bűnösöket, akik engedik, hogy megmentse őket. Ha hiszitek, ha nem, mindez még a ti időtökben fog bekövetkezni!!!
Még azt is el kell mondjam nektek, hogy életetek legfontosabb feladata kell legyen Szent Fiam Öt Szent Sebének engesztelése. Az az engesztelő ima, amit a Szentháromság hegyén, együtt végeztek, Isten tetszésére van. Tudnotok kell, amikor engeszteltek, az Általunk kért napokon, akkor az Égben veletek együtt imádkoznak a Szentek és az Angyalok! Az engesztelésetek által, misztikusan gyógyul Szent Fiam Öt Szent Sebe és ezáltal siettetitek az Ő visszajövetelét a Földre. Engesztelő Gyermekeim! Nektek az a hívatásotok, hogy az emberek bűnei által okozott lelki sebeket begyógyítsátok!!! Az engesztelésetek által egyesül a ti földi szeretetseregetek az égi szeretetsereggel és így együtt győzünk a Sátán serege ellen.
Soha ne felejtsétek el, Én nagyon szeretem minden gyermekemet, még a bűnösöket is! Szent Fiam visszajöveteléig folyamatosan hullatom Könnyeimet a bűnösökre, hogy bűnbánatra induljanak. A bűnbánat által a bűnösök is befogadhatják az égi Fényt, amit Szent Fiam hoz el a Földre. Minden nap gondoljatok arra, Én a Remény Anyja vagyok! A ti feladatotok az, ebben a reményvesztett világban, hogy a Remény Apostolai legyetek! Törekedjetek arra - ti, akik eddig Mellettünk maradtatok - legyetek gyermeklelkületűek, mert, akkor Isten lesz bennetek a nagy! Ilyen lelkületben, Isten jó eszközei lesztek! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2006. november elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi, akik mindig, kicsi, engesztelő Gyermekeid akarunk lenni, ma is szeretnénk megörvendeztetni Téged!
A mennyei Atya válasza: “Amióta megteremtettem az embert, mindig arra vártam, hogy örömöt szerezzenek Nekem! Úgy vagyok Én is veletek, mint egy jó szülő, aki nagy szeretettel felnevelte gyermekeit és ezért csak egy kicsi hálát vár tőlük. Sajnos, vannak olyan gyerekek, akik azért haragusznak meg szüleikre, mert arra figyelmeztetik őket, hogy nem jó úton járnak. Amikor Én is figyelmeztetlek benneteket, sajnos vannak gyermekeim, akik emiatt megtagadnak, lázadoznak ellenem, az ellenfelemhez menekülnek, aki pillanatnyi, látszólagos örömök által a pusztulásba viszi őket.
Amikor megszülettetek a Földre, először, egy pillanatra, megláttátok a Mennyországot és benne az Én Arcomat, azért, hogy vágyjatok visszajönni Hozzám, mert Én várok rátok. Ti, Általam jöttetek létre. Én Kezembe vettem mindegyikőtöket, forró Szeretetemmel dédelgettelek és ti Reám mosolyogtatok. Azután elkezdtétek élni a földi életeteket. Én szabadakaratot ajándékoztam nektek. Én azt vártam, hogy Velem együtt fogtok élni és örömömet fogom találni bennetek. Sajnos, ez nem így történt!!! Most újra azt várom tőletek, hogy legyetek gyermeklelkületűek, tartózkodjatok a bűntől s a jótetteitekkel mosolyogjatok Reám. Ha bűnbánatot tartotok, Én a Kezembe veszlek újra benneteket, visszamosolygok rátok és Önmagammal ajándékozlak meg titeket. Tudnotok kell, ezután már nem számít Nekem, hogy milyen volt a múltatok! Számomra csak egy lesz a fontos: akarjatok Hozzám tartozni!!! A bűnbocsánatom által eltörlöm bűneiteket és szabaddá teszlek titeket. Ha kimondjátok Nekem szívből, akár egyszer is :’Atyám’ és ezáltal elismertek Engem Teremtőtöknek, Én Magamhoz ölellek benneteket! Ha szükséges lesz, ti azután szívesen fogjátok vállalni a tisztulást is, hogy a Mennyország boldog lakói legyetek - Velem együtt - egy örökkévalóságon át. Édesatyai áldásom adom rátok!”
Tanúságtétel a Szentírás évében
Ft. Horváth Ernest-nek hívnak. Jelenleg Nagyváradon vagyok görög katolikus pap. Házasságban élek, 2 kislányunk van. Megköszönöm a jó Istennek, hogy most, ezen a novemberi elsőszombaton tehetek tanúságot. Most van egy éve, hogy visszatértem az engesztelő közösségbe János atya és Éva Asszony mellé. A szüleim az egyetem befejezése után Moldovába kerültek. Én ott születtem 1971. június 1-én.
A szüleim, amikor elmentek Erdélyből eltávolodtak az Egyháztól. A lelkükben valószínűleg ott maradt a jó Isten! 6 éves koromig a nagymamám nevelt Dézs mellett. Ott tanultam meg az első imákat. Ezután Biharon és Nagyváradon laktam a szüleimmel. Ez idő alatt, sajnos nem gyakoroltam a vallásomat. Emlékszem, a vakációban visszatértem Dézs mellé, a nagymamámhoz. Ott végeztem el az első gyónásomat és ott voltam elsőáldozó.
Tinédzser koromban, amikor először olvastam a Szentírást, valami meggyulladt a lelkemben! Éreztem Isten jelenlétét! Ebben az időben volt egy álmom, amely nagyon sok örömöt és békét hozott a lelkembe. Engedélyetekkel elmondom az álmom egy részét: “Nagyon sok ember volt összegyűlve egy magas Hegy körül. Az emberek próbáltak felmenni arra a Hegyre. Ez, egyeseknek jobban sikerült, másoknak kevésbé. Mindenki vágyott arra, hogy a Hegy csúcsára eljusson. Úgy éreztem, Isten volt a Hegy tetején és Ő hívott mindannyiunkat a csúcsra. Én is, másokkal együtt, elkezdtem mászni felfelé, de mindig elestem. Ekkor Isten azt mondta a lelkemben: ‘Emeld fel mindkét kezedet és úgy gyere Felém!!!’ Felemeltem a kezemet és haladtam felfelé! Amikor leengedtem a kezemet, újra elestem és visszacsúsztam. Amikor újra felemeltem a kezemet - másokkal együtt - közeledtem a cél felé.” Ebből az álomból azt értettem meg, hogy Isten valami rendkívüli dologra hív meg! Akkor még nem értettem azt, hogy mire hív az Úr. Rájöttem arra is, a kezek felemelése azt jelenti: hagyatkozzak teljesen Istenre, tegyem Isten Kezébe az életemet, jövőmet!
Ez volt a tapasztalatom 16 éves koromban. Miután befejeztem a középiskolát, azon gondolkodtam, hogy milyen egyetemre menjek. Elmentem gyónni egy paphoz, aki tudva vagy tudatlanul azt mondta nekem: “Gyere hozzánk a teológiára!” Ezen egyszerű szavak által valami meggyúlt a lelkemben. Nem érdekelt tovább a karrier, beiratkoztam a teológiára. 4 év után megnősültem és a Püspököm pappá szentelt. A szenteléskor éreztem, hogy Isten tette reám a Kezét a Püspököm kezein keresztül. Az erősödött meg bennem: ha ráhagyatkozom az Istenre, akkor feljutok az Isten Hegyére; ha nem, akkor gyakori esések és visszacsúszások lesznek az életemben. Mégis, valami nyugtalanság volt bennem, egy lelki közösségre vágytam, amit Érsemjénben megtaláltam az engesztelő közösségben. Békét, szeretetet, nagy kegyelmet éreztem az elsőszombatokon. Sajnos az állhatatlanságom miatt két évig kimaradtam a lelki közösségből. Mint a tékozló fiú tértem vissza a közösségbe, ahova szerető szívvel fogadtak vissza. Megköszönve János Atya és Éva Asszony szeretetét, bocsánatot kérek minden hibámért, amit elkövettem a közösség ellen. Érzem, hogy az élet szeretet nélkül nem ér semmit. Meg kell tanulnunk elfogadni és adni a szeretetet! Csak így érdemes élni!!! Hiszek Jézus szeretetében! Hiszem azt, hogy Jézus vissza fog jönni a Földre, hogy megmentsen mindannyiunkat!
Jelmondatom: “Szeress és tégy amit akarsz!” Hiszem azt, akiben igazi szeretet van, az csak jót akar mindenkinek!
III. Nagyfalu - előretekintés decemberre.
Közös imaszándék lesz: a gyerekek, a szülők és a nagyszülők szenttéválásáért kérjük együtt a Szent Család segítségét!
Konkrét feladatunk lesz: Karácsonyra egy alapos szentgyónást fogunk végezni!
Decemberben: a mennyei Atya kéri újra a teljes böjtöt a televízióval a kilenced alatt és azután hétfőn, szerdán és pénteken. Ezen kívül is csak az építő műsorok megnézését ajánlják az Égiek! Csak a péntekek húsmentesek! Készüljünk fel, a jövő évre, amely a felebaráti szeretet éve lesz!!!
A Szentírásból: Szent János, Szent Júdás Tádé leveleit és a Jelenések könyvét fogjuk olvasni és élni!
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENÜNK! ADJ ERŐT, HOGY EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI ENGESZTELŐ IMÁINKKAL SEGÍTSÜK A MENNYORSZÁGBA A TISZTÍTÓTŰZBEN SZENVEDŐ LELKEKET!”