2016. november 4., péntek

A hamis próféta kilátásba helyezi a katolikusok és az evangélikusok közös áldozását.

intercommunio
  1. október 27. (LifeSiteNews) — Felfokozott várakozással készülnek az egyik legjelentősebb eseményre szerte Svédországban és az evangélikus világban. Ahogy Luther protestáns reformációjának egy évig tartó megünneplésének kezdetéhez, október 31-hez közeledünk, evangélikus és katolikus püspökök körében egyaránt várakozással tekintenek arra a gyakorlatra, amely nem jogszerű, hogy a Katolikus Egyházban interkommunió valósuljon meg. Ferenc pápa, aki a svédországi Lundba utazik, hogy részt vegyen a ceremónián, maga is kiváltott egy felfokozott hangulatot azzal, hogy azt sugallta, hogy az interkommunió lehetséges.
A svéd evangélikus egyház, amelyhez Ferenc pápa megy ünnepelni, elfogadja a fogamzásgátlást, az abortuszt, a homoszexualitást, és a női papságot, amelynek mindegyike szigorúan és megváltoztathatatlanul tilos a Katolikus Egyházban. Ami az Eucharisztiát illeti, az evangélikusoknak alapvetően más hitvallásuk van a katolikusokétól, akik úgy vallják, hogy a mise alatt az átváltoztatáshoz használt kenyér Jézus Testévé és Vérévé válik, mialatt az még mindig kenyérnek látszik. Az evangélikusok egy röpke jelenlétben hisznek – hogy Krisztus jelen van a kenyérben a szertartás alatt, de ugyanaz csak egy normál kenyér a szertartáson kívül.
Mindenesetre az interkommunió a fő vágya azoknak az evangélikus és katolikus vezetőknek, akik az evangélikus megemlékezés pápai részvételében érdekeltek.
A svéd professzor, Dr, Clemens Cavallin, egy esszében “Sweden and the 500-year reformation anamnesis” címmel megjegyzi, hogy a svéd Egyház weboldala kifejezetten azt állítja a pápa látogatásáról: “Amit mindenekelőtt kívánunk az, hogy az Eucharisztia közös ünneplése váljon lehetővé. Ez különösen fontos azoknak a családoknak, ahol a tagok különböző felekezetekhez tartoznak.”
Egy napilapnak” major daily in Sweden in Januaryadott interjújában, a svéd Egyház női érseke, Antje Jackelén konkrétan kifejezett vágya volt az interkommunió. “Szeretnénk hivatalosan jóváhagyást kapni az Eucharisztia közös ünneplésére. Még mindig különösen zavaró egy család számára, amelyben az egyik katolikus, a másik pedig evangélikus, hogy nem járulhatnak ugyanahhoz az asztalhoz a katolikus templomban.”
William Kenney, a korábbi svéd katolikus püspök, aki most az angliai Birmingham segédpüspöke, és az evangélikus Világszövetség és a keresztény egységet támogató Pápai Tanács közötti nemzetközi párbeszéd társelnöke, azt sugallta, hogy a pápa látogatásától az intekommunió valamilyen formájának lehetőségét remélik. Egy vele készített interjúban, In an interview with Crux, az interkommuniót a pápai látogatás „nagy horderejű ügyének” nevezte. “Ha azt akarnám, hogy Ferenc kielégítő forradalmat vigyen végbe Lundban, azt mondaná az evangélikusoknak, hogy bizonyos körülmények között, anélkül, hogy mindig kérnék, magukhoz vehetnék az Oltáriszentséget. Ez egy hatalmas gesztus lenne”- mondta Kenney püspök.
Kenney hozzáfűzte, “A dolog, amit szeretnénk látni az, hogy az úgynevezett ökumenikus házasságban, a nem katolikus fél mindig együtt áldozhat a partnerével. Ez egy nagy előrelépés lenne, és pasztorálisan nagyon kívánatos.”
Az interkommunió még egyedi esetekben is, mint például olyan házaspároknál, ahol az egyik házastárs evangélikus és a másik katolikus, az Egyház tanításával és hagyományával való komoly szakítást jelentené. Miután a pápa ellentmondásos megjegyzést tett egy római evangélikus templomban, azt sugallva, hogy az interkommunió lehetséges, a Vatikán liturgikus vezetője, Robert Sarah bíboros azt a ritka lépést tette meg, hogy ellentmondott a pápa szavainak. Sarah bíboros azt mondta: “Az interkommunió nem megengedett a katolikusok és evangélikusok között. Meg kell vallani a katolikus hitünket. A nem katolikusok nem áldozhatnak. Ez nagyon, nagyon világos. Ez nem egyéni lelkiismeret dolga.”

Ferenc pápa november 3-án, csütörtökön a Vatikánban különböző vallások képviselőit fogadta – közöttük keresztényeket, zsidókat, muszlimokat, buddhistákat és hinduistákat –, akik karitatív munkát végeznek.
Itt az ideje a testvériségnek és annak, hogy a vallások találkozzanak és párbeszédet folytassanak szinkretizmus nélkül azért, hogy jobban megismerjék és megértsék egymást – fogalmazott beszédében Ferenc pápa.