A párizsi megrendítő vérfürdő tanácstalanná tesz. … De ugyanennyire tanácstalanná tesz a lap meggyilkolt szerkesztőinek és rajzolóinak a heroizálása, nem csak a világi, hanem az egyházi oldalon is. Én a magam részéről világosan kijelentem, hogy elhatárolódom ettől a laptól és tákolmányaitól, melyek nem a véleményszabadságért való feltétel nélküli harc és még ennél is kevésbé Európa iszlamizálásától való megóvás kifejeződései. A lap karikatúrái a szexualizált provokációban lelő örömükben egyszerűen csak infantilisek, de ami ennél még sokkal rosszabb, abszolút felelősségnélküliek. Nem véletlen, hogy a lap alcímében „felelőtlen újságnak” nevezi magát.
Sok újság hoz le a lap vezetőjétől egy idézetet, mely így szól: „Nem félek a megtorlásoktól. Nincs gyermekem, nincs feleségem, nincs autóm, nincsenek adósságaim. Ez most biztosan egy kicsit nagyképűnek hangzik, de inkább halok meg egyenesen, mint élek térden.”
Nem, ez számomra nem nagyképűnek, hanem egyszerűen felelőtlennek hangzik. Most nem csak ő halt meg „egyenesen”, hanem a testőre, egy rendőr és egy érdektelen járókelő (talán mind gyerekekkel, feleséggel, autóval és adóságokkal). És ha, amitől félni kell, ez az ügy tovább folytatódik, talán még több ember meghal. Miért? Egy tucat szentségtörő karikatúráért.
A véleményszabadság ezen használata termi vagy erősíti azokat a problémákat, melyek ellen állítólag harcol. A „nyugati kultúra és demokrácia” ezen artikulációi azok, amik a harcosok következő generációit a radikális muzulmánok karjaiba űzi. … Szentségtörés, és a vallási meggyőződések és más emberek érzéseinek becsmérlése nem polémia. Ezek gyökere a gyűlöletben és a butaságban van, és maguk sokszorozzák a gyűlöletet és a butaságot.
forrás: www.kath.net
http://katolikus-honlap.hu/1501/parizs.htm