2011. november 29., kedd

„Az ember csak Isten felé fordulva valósíthatja meg önmagát” – interjú Fabrice Hadjadj francia katolikus filozófussal

A Világiak Pápai Tanácsa november 24-e és 26-a között tartotta Rómában XXV. plenáris ülését, amelyen a következő témát vitatták meg: „Isten kérdése ma”. Szombaton délelőtt Fabrice Hadjadj francia professzor tartott előadást „Hogyan beszéljünk Istenről ma?” címmel. Ebben többek között megállapította, hogy vége van az ideológiák utópiájának, a haladásba vetett hit darabjaira esett szét. Az emberiségnek vissza kell fordulnia a forráshoz, Teremtőjéhez. Isten ugyanis nem vesz el semmit az ember életéből, hanem éppen ellenkezőleg kiteljesíti azt.
abrice Hadjadj francia filozófus, író és költő saját magát így mutatja be: „arab nevű zsidó vagyok, katolikus vallású”.

Zsidó vallású családban született, szülei, mint militáns ateisták, maoisták vettek részt a ’68-as párizsi eseményekben. Fabrice Hadjadj megtérését egy mély belső élménynek köszönheti, amit a következő szavakkal idézett fel műsorunk számára:

„Amikor Isten magához akar vezetni bennünket, akkor felhasználja az egész teremtett világot. Ő mindennek a Teremtője, tehát minden azért van, hogy bennünket magához vezessen. Nálam ez több lépésben történt. Az értelmiség köreihez tartoztam, politikai tanulmányokat folytattam Párizsban. Megtérésemre akkor került sor, amikor filozófiát tanultam a Sorbonne-on. Sokat elmélkedtem, reflektáltam, de gondolataim nem találkoztak konkrét tapasztalattal. Egy nap Párizsban betévedtem egy templomba, és kinevettem azokat a fogadalmi táblákat, amelyeket a Szűzanya kegyszobra körül láttam. Ezeken olyan feliratokat olvastam, hogy „köszönöm, hogy sikerült a vizsgám”, vagy egyéb világi eredményekről szóltak a hálás szavak. Számomra mindez babonát jelentett.

Néhány nappal később édesanyám aggódva közölte, hogy apám súlyos beteg, szívinfarktus veszélye állt fenn. A hír hallatára teljesen tanácstalanná váltam, és az első dolog, ami eszembe jutott, az az volt, hogy elmenjek ismét abba a templomba, az elé a szobor elé, amelyet néhány nappal azelőtt kinevettem. Ugyanúgy viselkedtem, mint azok az emberek, akiket előzőleg megvetettem. A szobor előtt Máriához fohászkodtam apámért. Abban a pillanatban belső bizonyosság töltött el, hogy jó helyre érkeztem, hogy megtaláltam az embert megillető helyet. Megéreztem, hogy az ember soha nem teljesedhet ki, nem valósíthatja meg önmagát másként, csak ebben a függőleges dimenzióban, ha Isten felé fordul, és ha megszólítja azt, aki a csöndben lakozik”.

Arra a kérdésre, hogy értelmi vagy érzelmi megtérésről volt-e szó, Hadjadj filozófus így válaszolt: „Egyszerre mind a kettő. Ezt követően felfedeztem néhány fontos katolikus írót, mint például Léon Bloy, és egy keresztény tanárom hozzásegített, hogy megszabaduljak Nietzsche hatásától. Ez a tanár megértette velem, hogy a kereszténység egyben a test megdicsőülése is. Nem egyfajta spiritualizmus, hanem a Megtestesülés vallása. Megértettem, hogy a kereszténység az egész ember, a teljes ember életére vonatkozik. Ha az Ige Testté lett, akkor ettől a pillanattól kezdve a test az isteni élet részesévé vált. A keresztény misztérium egyszerre vonatkozik a lélekre és a testre, és ez csodálatos.

VR: -A megtérés egy folyamat, vagy egy pillanat, amely Isten kegyelmi ajándéka?

Hadjadj professzor: - „Amikor a megtérésemről beszélek, nem akarom azt a látszatot kelteni, hogy most már a végcélhoz érkeztem, előtte rossz és tudatlan voltam, most jó és bölcs lettem. Ajándékról van szó, mint Szent Pál esetében, amikor lehull szeméről a hályog. Amikor azonban az ember visszatekint, akkor megérti, hogy minden a megtérés irányába mutatott és azt szolgálta. Ma azt kérdezem magamtól, hogy azelőtt hogy hogy nem voltam keresztény, hogyan mehettem el e mellett a nyilvánvaló igazság mellett? A megtérési folyamatnak nincs vége, vagyis megkaptuk az ajándékot, de rajtunk áll, hogy azt gyümölcsöztessük”.

(vm)
radiovaticana.org

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Jöjjetek Mellettem és megvetésben lesz részetek

2011. november 28. hétfő, 20.00
Drága, szeretett leányom, ne feledd, hogy ha Engem szolgálsz, az életed mindig nehézségekkel lesz tele.
Semmi sem lesz könnyű, de tudnod kell, ha kiválasztott lélek vagy, az nem megy áldozatok nélkül. Ezen az utazáson, melyben felvállaltad, hogy Mellettem jössz, megvetésben lesz részed, el fognak gáncsolni, kigúnyolnak, ellöknek és meggyötörnek, mikor a legkevésbé számítasz rá. Mindazok, akik nyíltan hirdetik Szavamat, szintén ugyanezeket a megaláztatásokat fogják elszenvedni.
Ez mindaddig így lesz, míg elfogadod ezeket a megaláztatásokat és megpróbáltatásokat a kereszthordozásod részeként, mikor úgy döntesz, hogy Nekem dolgozol, ezáltal éretté fogsz válni a tőled elvárt lelki tökéletességre.
Leányom, fogadd el az utadba kerülő megaláztatásokat, fájdalmat és szenvedést. Mostanra neked és minden szeretett harcosomnak, akik elfogadják ezen üzeneteken keresztül adott Legszentebb Útmutatásaimat, biztosan tudnotok kell, hogy Én vagyok az, aki mellettetek lépdel.
Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus

Szűz Mária: ajándékom a sátán legyőzésére és megsemmisítésére

2011. november 28. hétfő, 21:00
Gyermekem, mondd meg szeretett Fiam, Jézus Krisztus minden követőjének, hogy mindig keresniük kell a védelmemet. A sátán napjai gyorsan a végéhez közelednek és sok gyermekem van a kísértésének kitéve.
Azáltal, hogy gyermekeim védelmemet és különleges kegyelmeimet kérik, a sátán nem tud ártani nekik, és nem tudja őket eltávolítani Fiamtól sem.
Ma mindenki a sátán célpontja lett, mivel ő most mindent bebarangol a lelkek romlására törekedvén. Az ő támadásai akkor a leggonoszabbak, ha ti Isten hűséges követői vagytok és erős a hitetek. Gyűlölete az ilyen lelkek iránt fájdalmat, és összezavarodást fog okozni.
Ő, a csaló, csak egyetlen célt tart szem előtt, éspedig, minden lélek elcsábítását, hogy majd egyedül csak őt kövessék, úgy, hogy megsemmisíthesse még az örök megváltás esélyét is.
Imádkozzatok minden pillanatban, mert így megkaphatjátok a védelmemet a gonosz ellen. A Mennyei Atya által nagy ajándékban részesültem: hogy legyőzzem és elpusztítsam a kígyót.
Ha Hozzám fordultok segítségért, Én mindig segíteni fogok, hogy visszafordulhassatok Szent Fiamhoz azért a vigaszért, melyet oly kétségbeesetten kerestek, és amely majd meg fogja nyugtatni a lelketeket.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és mondjátok a Szent Rózsafüzért, mert ez a legerősebb fegyver, amely visszatartja a sátánt, hogy elpusztítsa az életeteket.
Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra, mert fontos, hogy emlékeztesselek annak sürgősségére, hogy keresned kell segítségemet, mert küldetésed ezen szakaszában kegyetlen támadás alá estél.
Menj békében. A te Mennyei Édesanyád,
Mária, a Mennyország Királynője


Az ima keresztes hadjárata (9) Szenvedés felajánlása ajándékként


2011. november 28. hétfő, 20.30

Ó Jézus Legszentebb Szíve
Taníts meg elfogadnom a Te Szent Nevedért engem ért bántásokat, amikor szavadat hirdetem alázatos hálaadással.
Taníts meg megértenem, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés hogyan visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez.
Add, hogy az ilyen megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam, hogy ezeket Számodra oly drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére.