2013. július 3., szerda

Putyinnak igaza volt


Vlagyimir Putyin a közelmúltban jelentette ki, hogy olyan barbárokkal, kannibálokkal nem tárgyal, akik ellenfeleiket eszik meg. Ebben a kijelentésében azokra a felkelőkre gondolt, akik Szíriában harcolnak az Aszad rendszer ellen. Állítását az a videó igazolja, ami kikerült a világhálóra, melyen a felkelők vezére nyilatkozik, és egyben csapata lakmározik az elesett ellenfelek maradványaiból.Micsoda barbár horda, ami messze felülmúlja az emberi normákat, katonai szabályokat. Ezek nem emberek, hanem állatok, akiket a nyugati cionzsoldos hatalmak szabadítottak Aszad elnök kormányára. Most hivatalosan a vatikáni hírügynökség megerősítette: megöltek egy 49 éves ferences szerzetest Szíriában. Sajtóértesülések szerint, Francois Muradot június 23-án szír dzsihadisták ölték meg. Muradot azután végezték ki, hogy a Dzsabhat al-Núszra csoport tagjai elfoglalták a kolostorát. A kolostort, mindjárt felszentelése után kezdte építeni a szerzetes, aki a környékbeliek szerint mindig jó keresztény volt. A csőcselék azzal vádolta meg, hogy együttműködött az Aszad rendszerrel, és ezért kivégezték. A brutális kivégzést (elvágták a torkát), videóra is vették az állatok, mellyel újból igazolták sátáni mivoltukat. Putyin elnöknek nagyon igaza volt! Ilyenekkel tárgyalni nem szabad, mert ezeknek a kötél jár, aztán meg a meszesgödör.
Alföldi Pál

Istenem!
Csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk.
Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával.
Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell.
Uram, készen állok erre a szolgálatra!
Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!
Ámen!

Két hír Luz de Maria Bonilla Latin-amerikai látnoknőtől!!!Üdv!

Üzenetei végén a látnoknő mindig felsorolja, hogy melyik országokért imádkozzunk. Legújabb üzenetében most Brazilia és Mexikó után Magyarországot is említi, de csak annyit mond róla, hogy szenvedni fog...:

Oren por Hungría, padecerá.
http://www.revelacionesmarianas.com/luz_de_mar%C3%ADa.htm


"2013. június 19-én, dél körül miután Luz de Maria látnoknő, otthonában megkapta Krisztus üzenetét a Guadalupei Szűzanyát ábrázoló, 40 x 60 cm méretű kép illatos olajat kezdett könnyezni. Másnap megismétlődött a könnyezés, de ez alkalommal az olaj a Szűzanya kezére és a mellkasára is ráfolyt, megmutatva a Szívét hathatós áldása jeleként minden gyerekének. Ugyanez az esemény megismétlődött a következő harmadik napon egy, a Béke Királynőjét ábrázoló képen és azzal egy időben egy megfeszített Krisztust ábrázoló, körülbelül egy méter magas szobor oldalsebéből kezdett el folyni ugyanolyan olaj."

video: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=43hHP2jO3zI#at=73

Két gyógyulás-történet Pomázról

A két történet így együtt azért is kedves előttem, mert szépen mutat egy folyamatot, amire vágyunk. Az első gyógyulás egy gyógyító összejövetelünkön történt. A második viszont úgy, hogy a helyi plébános, Erdődi Ferenc atya - részben a tapasztalatokon felbuzdulva -, saját gyógyító összejöveteleket kezdett tartani, egy ilyen alkalommal történt a gyógyulás. Milyen csodálatos lenne, ha már az egész országban és minden templomban imádkoznának az emberek gyógyulásáért és szabadulásáért!
1. Egy asszony hosszú levélben írta le történetét. Beteg édesanyja előbb egyik, majd másik lábát is elveszítette, neki kellett munka mellett ápolnia. A nagy tehetről végül teljesen kimerült, ideg-szanatóriumba jutott, ahol alaposan legyógyszerezték. Évekig tartott felépülése, közben az idegi problémáira és csontritkulására szedett gyógyszerektől gyomorpanaszai is lettek. Így jött el a gyógyító összejövetelre, ahol: "kérni sem akartam az emésztésem meggyógyítását. Őn azt mondta: 'De igen, kérjük!' Azonnal megtörténhetett a gyógyulás, bár akkor én semmit sem éreztem. Másnap már igen, harmadnap biztos voltam benne. (...) Hálásan köszönöm az Atyának, az Úer Jézus Krisztusnak, a Szentléleknek, a Szűzanyának, akiknek az imája kíséri az életemet, és nagyon nagy szeretettel köszönöm Önnek! A jó Isten áldja meg Önt, a családját és az imádkozó társait! Hálás szeretettel: B. I. Mária" 

2. "A 2013. márciusi Töviskoszorú Imaműhelyben történt, hogy a pomázi Szent István Király r.k. templomban Erdődi Ferenc atya vezetésével történt áhítaton közösen imádkoztunk gyógyulásokért és saját gyógyulásunkért. Őszi tüdőgyulladásomról volt már egy röntgenfelvételem, amelyből az derült ki, hogy korábbi hegek és elváltozások, betegségmaradványok is tarkítják a tüdőmet. Az Imaműhely után éppen aktuálissá vált egy röntgen-kontroll, amely legnagyobb csodálkozásunkra és megdöbbenésünkre, s az én legnagyobb örömömre azt mutatta ki, hogy tökéletesen ép és tiszta a tüdőm! Jézus meggyógyított! A. Gabriella"

http://szeretetfoldje.hu/index.php/beszamolok-tanusagtetelek/3927-ket-gyogyulas-toertenet-pomazrol

Hinni akarj, ne látni!

Egyszer jámbor férfiak állítottak be Szent Lajos francia királyhoz és ezt jelentették:
– Fenség, az egyik párizsi templomban, amikor a pap átváltoztatás után fölmutatja a szentostyát, az eleven Jézus látható!
A király nem csodálkozott különösképpen, ezért a hírvivő megkérdezte:
– Mi az, Fenség, nem hiszi?
– Hogyne hinném – válaszolta a szent király –, hiszen Jézus maga mondta: “Ez az én testem!”
– Jöjjön el, nézze meg Fenséged is!
– Dehogy megyek!
– Miért, mégsem hiszi?
– Milyen ostobák az urak! – válaszolta Szent Lajos. – Lelkem mélyéig hiszem, de ha ott lennék, becsuknám a szemem, hogy ne lássam és el ne veszítsem a hitem érdemét, jutalmát és boldogságát, hiszen Jézus maga mondta: "Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek” (Jn 20,29).