2012. február 28., kedd

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Figyeljetek mindig a Szentháromságra


Kedveseim, figyeljetek mindig a Szentháromság tanításaira! Megmutatja nektek egyénre szabottan, mit várnak el tőletek. Az Atya teremtői mivoltában, bennetek is alkotó tevékenységet folytat, még pedig maradandót. Jézus megtanított nektek mindent szent Evangéliumában, mely által az Atya akaratában lehettek, és amely elvezet benneteket az örök üdvösségre. A Szentlélek sugalmazó jelenlétével, és megvilágosító kegyelmével vezet benneteket szabad döntésetek alapján. Ha figyeltek, és magatokévá teszitek Jézus tanítását, akkor az Atya új teremtménnyé formál titeket a Szentlélek jelenléte által. Így éljetek a Szentháromságban, hogy onnan soha ne kerülhessetek ki, mert csak náluk találjátok meg életetek értelmét!
2012.02.07.             Anna TeréziaA Szentháromság szeretet-egységében

Kedveseim, hangolódjatok mindig a Szentháromságra, egymás szeretetén keresztül! Mert, ha figyelmesek vagytok egymás iránt és igyekeztek a kölcsönös felebaráti szeretetben buzgólkodni, akkor már a Szentháromság szeretet-egységében részesültök. Oly nagyon fontos, hogy ezt az egységet jól megéljétek, mert akkor védelem alatt álltok, és nem téríthet el benneteket az ellenség. Az Istenszeretetnek olyan erős kötelékével vagytok megerősítve, amely kikezdhetetlen az ellenség részéről. Bízzatok, mert a kegyelem megtart titeket az örök életre, és nem engedi, hogy rossz útra térjetek. Szívetek legyen hálás a Szentháromság és a Szűzanya iránt, akkor boldogan szembenézhettek minden előttetek álló nehézséggel. A küzdelmet már nem egyedül vívjátok.
2012.02.10.             Anna TeréziaA szeretet áramában élni

Kedveseim, legyen bennetek alázat, amikor a Szentháromság jelenlétébe helyezkedtek! Mérjétek fel hol a ti helyetek ebben a közösségben, hogy az Úr kegyelme emelt be benneteket, és ruházott fel hatalmas ajándékával. Nincs e földön olyan csodálatos gazdagság és öröm, mely rátok vár, akik elköteleztétek magatokat a szentháromságos életre. A szeretet áramában élni, és viszonozni a sok jót, melyet nektek juttatott az égi kegyelem, ez határtalan boldogság. Tegyetek meg mindent, hogy ez a szeretet végtelen szélességben, magasságban és mélységben terjedjen az Úr legnagyobb dicsőségére. Boldog a szív mely tud örülni embertársa örömének, és békéjét leli abban, ha mások növekednek, még ha maguk kisebbednek is. Kérjétek imában, hogy ez a kicsi és alázatos lelkület kialakuljon és felerősödjön bennetek!
2012.02.11. Anna TeréziaTisztaság 
Kedveseim, legyetek tiszták, éljetek úgy, hogy ne találjanak rajtatok semmi foltot, mely a tisztátalanságra utalna! Éljetek a Szentháromság jelenlétében feddhetetlenül, akkor birtokoljátok szeretetüket és nem érhet tieteket semmiféle bántódás. Ügyeljetek mindig lelketek tisztaságára! Ne engedjétek beszennyezni magatokat olyan dolgokkal, amelyek árthatnak nektek! Például ne kívánjatok meg olyan dolgokat, amelyekről egykor már lemondtatok. Élvezzétek az önmegtagadás zamatos gyümölcseit! Ne találjatok másban örömet, csak a Szentháromság kötelékében és Édesanyánk ölelő karjaiban. Bízzatok, a  szeretet-cselekedeteitek megtermik gyümölcsüket, csak adjatok oda mindent a Szentháromságnak!
2012.02.12. Anna Terézia

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/imaszandekok/tisztasag


 Mindent felajánlani a Szentháromságnak

Kedveseim, a kegyelem forrásvizében erősödjetek meg, és legyetek meggyőződve arról, hogy amit tesztek, és amit őszinte, tiszta szívvel felajánlotok a Szentháromságnak, az bőséges kegyelem-kiáradást hoz számotokra. Nem kell látnotok az eredményt ahhoz, hogy meggyőződjetek arról, milyen úton jutott el hozzátok a kegyelem. Ti csak buzgón, és állhatatosan tegyetek meg mindent, hogy a Szentháromság dicsőséges fénye ragyogjon szívetekben! Boldogan találjátok meg az ehhez vezető utat! Ebben kérjétek a Szűzanya segítségét, és a szentek közbenjárását! Bízzatok, és szüntelenül áldjátok a Szentháromságot, aki oly nagy örömmel fogad be titeket szeretetébe!
2012.02.14.                     Anna Terézia


http://engesztelok.hu/lelkielet/mindent-felajanlani-a-szentharomsagnak


 Ne rémüldözzetek!


Kedveseim, éberek legyetek, amikor a Szentháromság szeretetében vagytok! Ugyanis az ellenség azon mesterkedik, hogyan zavarjon meg titeket ebben a csodálatos szeretet-egységben. Bár védelem alatt álltok, amikor behelyezitek magatokat a Szűzanya közbenjárása által a Szentháromságba, mégis, mivel e világban éltek, a gonosz erők megtámadhatnak benneteket azért, hogy kibillentsenek, és megzavarják lelki békéteket. Mégis azt mondom nektek, ilyen esetben legfontosabb, hogy ne rémüldözzetek, hanem maradjatok nyugodtak tudván azt, hogy kinek a kötelékében élvezitek a békességet. Indítsátok fel a hitet és vessétek magatokat a Szűzanya karjaiba!
2012.02.15.      Anna Terézia

SzeretetegységKedveseim, a Szentháromságban találjatok meg minden biztonságot, és legyetek arról meggyőződve, hogy mindenben segítséget kaptok, amikor rászorultok! Nektek is ugyanúgy kell mások felé szolgálnotok, és tudnotok kell, hogy minden jótett viszonzásra talál ott, ahol nem is gondolnátok. A legfontosabb legyen számotokra a szeretetegység! Úgy viseljétek egymás terhét, hogy azzal a tiétek is könnyebb lesz azáltal, hogy abban mások is segítenek nektek. Ez egy olyan áramlás, amely folyamatosan körbe halad és a Szentháromság szeretete tartja életben és emeli fel Önmagához. Legyen ez számotokra olyan biztonságot nyújtó kegyelem, amely idővel csak erősödik és gazdagodik! Bízzatok, és szeressetek jót tenni másoknak.
2012.02.16.                 Anna Terézia

Semmit se akarjatok magatoktól tenni 

Kedveseim, ha mindvégig kitartotok, vár rátok egy gyönyörű szép ország, melyet a Szentháromság készített nektek. Jöjjetek, és legyetek készek bemenni az Örök Hazába! A hely már el van készítve számotokra. Most már csak rajtatok múlik, megtesztek e mindent, ami tőletek telik? Mindenekelőtt a hűség legyen derekatokon az öv, és az állhatatosság páncéljába öltözzetek be, mert nagy szükségetek lesz mindezekre a küzdelem idején. Kérjétek a Szűzanya vezetését, és engedjétek, hogy édesanyai palástjával takarjon be titeket! Engedjétek, hogy Ő küzdjön értetek, és akkor megtapasztaljátok, mekkora biztonságban vagytok az Ő oltalmában! Semmit se akarjatok magatoktól tenni, mert azonnal az ellenség csapdájába estek. Ne féljetek, bátorítsátok egymást, hogy megerősödjetek a harcra!
2012.02.19.             Anna Terézia

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/lelkielet/semmit-se-akarjatok-magatoktol-tenni


Vágy a Szentháromsággal való találkozásra 

Kedveseim, mindig ügyeljetek lelketek tisztaságára, hogy feddhetetlennek találjon titeket a Szentháromság! Türelmesen készítsétek lelketeket a nagy találkozásra, mert valóban felfoghatatlan élmény lesz mindazok számára, akik őszinte, tiszta szívvel vágyakoznak az égiekkel való személyes találkozásra. Ez a vágyakozás ne meddő várakozás legyen csupán, hanem olyan buzgóság, amely képes, teljesen megfeledkezve önmagáról, mások javát szolgálni! Semmi más ne érdekeljen, csak az legyen a legfontosabb, hogy minél többen átéljétek a Szentháromsággal való csodálatos egyesülést. Ezért munkálkodjatok szüntelen!
2012.02.20.      Anna TeréziaFelajánlani, ami nehezünkre esik 

Kedveseim, a nagyböjti szent időt jól használjátok fel! Egyesüljetek az engesztelés nagy művével! Álljatok készen és tegyetek meg mindent, amivel előmozdíthatjátok a Szentháromság szent ügyét! Ajánljatok fel olyan cselekedeteket, amelyek nehezetekre esnek! Nagyon fontos, most különösen is, odafigyelni minden lehetőségre, mert ha elmulasztjátok azokat, nem térnek vissza soha. Ezért ne menjetek el e lehetőség mellett! Ha tudnátok, mekkora érték rejlik a jótettekben, melyeket önzetlenül tesztek másokért, akkor nem haboznátok, és azonnal megcselekednétek. Boldog az a szolga, aki így érkezik minden nap a Szentháromság színe elé és elfogadja Édesanyánk bőséges segítségét. Ne feledjétek, magatoktól keveset tudtok tenni, de a Szűzanyával mindent elérhettek, mert vele a jótettek bőséges áldása árad rátok!
2012.02.22.                Anna Terézia

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/lelkielet/falajanlani-ami-nehezuenkre-esik


Fogadjátok örömmel a nehézségeket!


Kedveseim, mindig készségesen fogadjátok a megpróbáltatásokat! Soha ne utasítsátok vissza azokat, mert a lelketek javára válik, ha türelemmel és odaadással viselitek. Hordozzatok el tehát minden terhet, mert amikor azokat Jézus szenvedéseivel egyesítitek, azonnal lelketek javára és a Szentháromság dicsőségére válik. Ezért fogadjátok örömmel a nehézségeket, és nyugodjatok meg azok elhordozásában, mert akkor fogjátok megtapasztalni, hogy szenvedéseitek már nem is olyan nehezek, mert Jézus átvállalta ezeket is magára. Ezért fontos átmennetek a szenvedés felhője alatt. Ha ezt sikerül megtennetek, hamarosan tovaröppen a borút okozó felhő, és előbújnak a derű napsugarai szívetekből. Fogadjatok el hálával mindent, mert akkor béke száll lelketekre, és már nem nyomaszt többé a félelmeket keltő sötétség.

2012.02.27.          Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/fogadjatok-oeroemmel-a-nehezsegeket 

Urunk Jézus Krisztus üzenete Veronika Márta által

Pio atya és az Égiek az Engesztelő Kápolnáról

Pio atya: Köszöntelek, testvérkém. Látom, nagyon szomorú vagy és nagyon meggyötört. Látom szíved fájdalmát, érzem mélyből jövő fájdalmad. Ezt a fájdalmad és együttérzésed testvéreidért a mi irgalmas Jézusunk adja neked. Minden fájdalmát, szomorúságát éreztetni szeretné veled. Szeretném, ha teljesen eggyé forrnál Édesanyánk fájdalmával. Nézd, hogy szenved, és véres könnyeit hullatja! Azokban a gyermekeiben keresi a vigaszt, akik teljesen eggyé forrnak az ő szeretetével, akik be tudják fogadni az ő végtelen kegyelmeit. Ma szeretném veled megértetni, hogy miért olyan fontos, hogy engesztelj, és mire hívtak az Égiek. Az ő útjukra, amely nem könnyű, teli van tövisekkel, akadályokkal, szakadékokkal. De ha erős a hited, és teljesen rá tudsz hagyatkozni az égiek szeretetére, minden könnyebb lesz. Csak bízz bennük, és teljesen üresítsd ki magad, és add át nekik magadat teljesen. Ilyen szavak hagyják el az ajkadat: „Uram, én a te szolgád vagyok, a Te kicsiny porszemed, használj akaratod szerint, és tégy velem bármit, csak ne hagyj el, és adj erőt a megpróbáltatásokhoz és a szenvedésekhez. Legyen meg a Te akaratod, Uram!”
Most pedig nézz Magyarországra! Láncok fogják körbe, amelyeket a sátán rakott rá. Minden gyermeke szívére láncot kötött és betakarta szemüket egy sötét fátyollal, hogy ne lássanak, és ne hallhassák meg az égi hívást, és a szeretetet. Kezdetben mindenki ilyen volt, de amikor elindult a Szeretetláng Magyarországon, akkor a Mennyei Atya irgalma sokaknak megadta a tisztán látás kegyelmét. Édesanyánk szeretetlángja megolvasztotta a hideg kőbe zárt szíveket. Egyre több testvérünk hallotta meg az égi hangot. A Szeretetláng terjedésével és elfogadásával gyöngült a sátán hatalma.
Testvérem, boldog voltam, amikor Édesanyánk lélekben országotokba röpített. Nincs még egy olyan ország, ahol ekkora avédettség és ily nagy kegyelem árad. De Édesanyánk bizony addig, amíg meg nem épül az ő hajléka (az Engesztelő Kápolna a Szent Anna Réten), véres könnyeket hullat. Nézd, hányszor körbejárja azt a helyet, amit a Mennyei Atya kijelölt neki. Ide szeretne költözni a Szentháromsággal együtt. De testvéreim mindig elmennek kérése mellett, butaságnak tartják, és sokan kinevetik. Hiába küldte a mi Irgalmas Jézusunk Natália testvérünket a földre, ha nem fogadták el az égből kiáradó nagy kegyemét. És küldi többi prófétáit is, de úgy látszik, hiába. Natália testvéred, amióta haza költözött az Ég szerető országába, azóta könyörög, és sírva kéri a Mennyei Atyát, legyen irgalmas, és adjon olyan gyermekeket, akik megteszik az ő akaratát, és nem fordulnak szembe vele.
Mindezt azért mutatom meg neked, testvérem, hogy meglásd, milyen fontos, hogy felépüljön a kápolna. Sürget az idő. Mennyei Atyátok nagyon sok figyelmeztetést adott, amelyekre nem figyeltetek oda. Nem lehet, hogy kérése ismét süket fülekre találjon! Most a Szeretetlángot összeköti az engeszteléssel. Bár most sokat szenvedtek, de ha megtanultok szívetek mélyéből hinni, és rá tudtok hagyatkozni Mennyei Atyátokra, akkor ismét felvirágozhat országotok! Béke, szeretet és egyenlőség lehet ismét köztetek.
A Mennyei Atya megígérte, ha teljesítitek az ő szándékát, akkor nem fogtok elveszni. Úgy kell megélnetek a kápolna felépítésére vonatkozó kérését, mint amikor a názáreti kis család szállást keres. Égi édesanyánk most a szívében a lángoló tabernákulumnak keres szállást. A mennyei Atya kijelölte számára azt a kis rétet. Azon a helyen az engesztelő testvérek összefogásával és a Szeretetláng erejében kell felépülnie az engesztelő kápolnának. Onnan fog felrepülni az a kis fehér galamb, amiről szóltam nektek, amíg a Földön éltem. Erről a helyről terjed el szerte a földön az engesztelés. Tódulni fognak az emberek ide, sokan megtapasztalják az ég kegyelmeit. Sokan megtérnek és megújulnak. Mennyei Atyánk oly irgalmas lesz, hogy teljesen megtisztítja Szerető Leánya országát, és elárasztja békével és tiszta szeretettel. Meg kell érteni mindenkinek, hogy országotokban nagy kegyelem kiáradása van készülőben! Minden csak egy karnyújtásra van tőletek. Fel kell épülnie Szerető Édesanyánk kápolnájának! Most Mindszenty József testvérünk jön, halld mit mond nektek!
Mindszenty József bíboros: Áldásom legyen veled gyermekem! Amióta itt vagyok az Örök Hazában, Natália testvéremmel együtt folyamatosan engesztelünk és közbenjárunk értetek. Könnyeinkkel kérjük a Mennyei Atyát, adjon olyan gyermekeket nektek, akik nem ijednek meg, hanem szembenéznek minden nehézséggel, életük árán is küzdenek a kápolna felépítéséért. Mindaz, amit Natália testvérünkön keresztül üzent a mi szerető Jézusunk, igaz volt! Könyörgésemmel szeretném felébreszteni Magyarországot! Vegyétek észre a sok égi kegyelmet, amely rátok hull! Szomorúan nézem, ahogy Édesanyánk véres könnyeit hullatja gyermekeiért és országáért. Áldásommal és folyamatos közbenjárásommal segítelek benneteket. Az ég áldásával és szeretetével kérlek benneteket, imádkozzatok, engeszteljetek, böjtöljetek és töröljétek le Égi Édesanyánk könnyeit! Áldozatos imáitok meghozzák méltó gyümölcsüket. Bízzatok bennünk! Bíborosi áldásom legyen veletek!
Pio atya: Látod, milyen sürgető e kápolna megépítése!? Nézd most még valaki szól hozzátok: II. János Pál pápa: Pápai áldásom legyen veletek! Folytonosan közbenjárok értetek és azokért, akik e nemes célt képviselik. Sok-sok kilencedet és imát kell végeznetek, hogy a kápolna építésének útjából elháruljanak az akadályok. Egyre több helyen el kell terjeszteni az engesztelést. Ezért, most pápai áldásom adom e nemes célra, az engesztelő kápolnára és az engesztelő férfi rendre is. Áldásom és szeretetem ölelje át minden testvéremet, akik részt vesznek és harcolnak a gonosz démoni erőkkel. Az összefogás és engesztelés meghozza méltó gyümölcsét. Áldásom és szeretetem legyen veletek!”
2012.02.27.     Veronika Márta

http://engesztelok.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/pio-atya-es-az-egiek-az-engesztel-kapolnarol

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

A világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának

2012. február 27., hétfő, 15:30
Drága szeretett leányom, amint az összeomlás eseményei továbbra sokasodnak a világban, úgy Isteni Irgalmasságom ideje is egyre csak közeledik.
Amint a háborúk és a nyugtalanság minden irányba szétterjednek, úgy fog továbbra is Egyházam hite gyengülni.
Hamarosan Egyházamban a hitszakadás gyors kibontakozásnak indul.
Pap, pap ellen.
Püspök, püspök ellen.
A világ hamarosan alá lesz vetve a megtisztulás következő szakaszának.
Az Atyám elleni harag minden országban megjelenik.
Követőim olyan módon fogják most a hitükért való szenvedést megtapasztalni, ahogyan eddig azt még sohasem tapasztalták.
Ezen szegény lelkek fájdalma az Én fájdalmamat tükrözi vissza, amelyet éppen most viselek el.
Mindazok, akik egységben vannak Velem, szeretett Jézusukkal, minden kétséget kizárva tudni fogják, hogy Szentlelkem bennük nyugszik.
Ők azonnal felismerik a körülöttük lévő bűnt, amikor ezeknek szemtanúi lesznek, és azt is, hogy ezek milyen fájdalmat okoznak Nekem.
Amikor háborúkat látnak, melyekkel ártatlanoknak fájdalmat okoznak, akkor testük minden csontjában érezni fogják kínomat.
A bűn fokozódik. Egyházam hite szertefoszlik.
Szent szolgáim hűsége egyre csak gyengül.
Tanításaimba vetett hitüket az Én felszentelt szolgáim akkor adják fel, amikor hazugságokat mesélnek nyájamnak a bűn súlyosságáról.
Aztán ott vannak szeretett papjaim, meg az apácák, és minden más felekezet klérusa, akik Bennem és Örök Atyámban hittek, és akiknek fájdalmuk van, mert látniuk kell a bűn futótűzszerű elterjedését, amely vad sebességgel nyeli el a nemzeteket.
Legyen az bármilyen nehéz nektek, erősnek és az Én Nevemben egyesülve kell maradnotok.
Imára van most szükség, és nektek naponta egy órát imában kell töltenetek, hogy megenyhüljenek azok az események, amelyek most a világban kibontakozóban vannak.
A keresztény Egyházakat célba veszik, és világi csoportok kínozzák azokat.
Ők azon lesznek, hogy minden olyan dolgot megszüntessenek, amellyel Engem, Isteni Megváltójukat tisztelnek.
A sátán keze által csepegtették a lelkükbe a gyűlöletet.
Most imádkozzatok, imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat a lelkeket, akik Isten gyermekeinek fájdalmat és szenvedést okoznak.

Jézusotok

2012. február 27., hétfő

Tarthatunk autósböjtöt is a nagyböjtben

Idén nyolcadik alkalommal hirdették meg Ausztria katolikus és evangélikus egyházának környezetvédelemmel megbízott felelősei az autósböjtöt, amely február 22-től április 7-ig, azaz hamvazószerdától nagyszombatig tart. A szervezők vallják: az autónak sokféle alternatívája van, és ezeket fel kell fedezni.
Az akció honlapján (www.autofasten.at) lehet regisztrálni. Aki kitölti az ott található böjti naptárt és megadja a naponta megtakarított kilométerek mennyiségét, sorsoláson vesz részt. A nyeremények között többek között egy vonatos budapesti hétvége, hegyi kirándulás, egy kerékpár, és bioélelmiszer-csomag is szerepel. A német nyelven működő honlapon egyébként lehetőség van az ötletek és tapasztalatok megosztására is.

A már Stájerországban is elrendelt szállóporriadó miatt a szervezők úgy tartják, az autósböjt sürgetőbb, mint valaha: „panaszkodni és köhögni kevés!” – mondja a Graz-Seckau-i egyházmegye környezetvédelmi referense. Eddig 13.600-an regisztráltak, az akcióban résztvevők naponta átlagosan 15 kilométerrel kevesebbet tesznek meg autóval. Ez 2011-ben több mint 5 millió kilométer megtakarítást jelentett, ami 1000 tonna széndioxid-kibocsátás megtakarítását jelenti.

Ausztria-szerte az akció megkezdését meghirdető nyitó rendezvényeket tartottak, elsőként Salzburgban, Linzben, Bécsben és Innsbruckban. Az autósböjt munkatársai a forgalmasabb csomópontokban, a szokásos torlódások helyszínén információs szórólapokat és almát osztogatnak az autósoknak. Az önkéntesek sok pozitív visszajelzésről számolnak be. Ez az akció mintegy a keresztény alternatívája a sok nagyvárosban tartott, a gépjárműforgalmat tudatosan megbénító és evvel eredményt elérni szándékozó Critical Mass bringás felvonulásoknak.

Franz Lackner, a Graz-Seckau-i egyházmegye segédpüspöke így biztat a részvételre: „A teremtés Isten értékes ajándéka az embereknek és létezésünk alapja. Mindannyian felelősséggel tartozunk érte. A katolikus egyház bátorít, támogat és megköszön minden olyan fáradozást, amely a sokféle veszélynek kitett teremtett világ megőrzését segíti elő, és kiáll a környezettudatos, felelős magatartásnak megfelelő életmód mellett. Minden egyes pozitív cselekedet összhatásában is előremutató. A jobbító szándékú autósböjt-akció értékes hozzájárulás a természet megóvásának szándékához, amely minket és az utánunk következő generációkat közvetlenül érint. Kapcsolódjon be!” – fogalmaz rövid állásfoglalásában a grazi püspök.

„Mint egy öko-falu lakója és egyházközségi képviselőtestületi tag, felelősséget érzek a teremtésvédelemben és nagyon komolyan a szívemen viselem a környezetünkkel való felelős gazdálkodást, figyelmes bánásmódot – kezdi hitvallását Lorenz Steiner. Évtizedek óta minden időjárásban kerékpárral és vonattal járok dolgozni, és arra törekszem, hogy minimalizáljam az ökológiai, környezeti lábnyomomat. Az időjárás nem mindig kedvező, de többnyire kellemes már korán reggel az erdő mentén friss levegőt szívni, aztán este megint az irodai munka terhelését "kitekerni" magamból és a természet ritmusát megtapasztalni és megélni/élvezni. Szívesen mutatom be a plébániámon minden évben az autósböjt-akciót, amely sokakat megszólít és környezettudatos magatartásra hív a közlekedés terén.”

Az utóbbi évek tapasztalatai azt jelzik, hogy az akcióba bekapcsolódó emberek több alternatív közlekedési módot találtak a gépkocsi helyett, mint az várták volna. Nagyon hamar érzékelhető volt a személyes, egészségügyi, lelki haszna annak, ha valaki „visszakapcsolt”. Az autóról való lemondás rendezett napirendet eredményez, és megfelelő szünetek, illetve mozgás beiktatását az életrendbe – mondta Johann Neumayer, a Salzburgi Főegyházmegye környezetvédelmi referense.

Az autóról való lemondás sokféle előnyt rejt, ahogyan ezt az évente megtartott autósböjt-akció is tudatosítja. Aki részt vesz benne, kíméli a környezetet, testmozgást végez, költséget takarít meg és csökkenti a zajt – olvasható az akció honlapján.

A nagyböjt ebben a tekintetben is kiváló alkalom arra, hogy elkezdjük megvalósítani, amit esetleg már régóta tervezünk, változtassunk az életstílusunkon ne csak a magunk, hanem mások és környezetünk, a teremtett világ érdekében is.

Varga János, a bécsi Pázmáneum rektorának tudósítása

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

A pápa még 2012-ben állást foglal a međugorjei jelenések ügyében

A vizsgálóbizottság valamennyi látnokot kihallgatta a Vatikánban. XVI. Benedek pápa február 25-én fogadta a bizottság elnökét, Camillo Ruini bíborost, hogy a vizsgálat állásáról tájékozódjék.
A međugorjei jelenéseket vizsgáló nemzetközi bizottság még idén állásfoglalással zárja munkáját. 2010 elején, a testület felállításakor a vatikáni szóvivő leszögezte, hogy a bizottság nem dönt, csupán vizsgálódása eredményeit és azok alapján kialakított véleményét terjeszti a döntésre jogosult Hittani Kongregáció, majd a pápa elé.

A međugorjei jelenések kezdetén egyházmegyei bizottságot állítottak fel, melynek feladatát később a Jugoszláv Püspöki Konferencia vette át. A konferencia valójában nem foglalt állást a jelenség természetfeletti eredetének kérdésében, amikor 1991-ben kijelentette: „non constat de supernaturalitate” azaz: a jelenség „természetfelettisége nincs megállapítva”. Az óvatos kifejezés azt jelenti, hogy a püspökök sem a természetfelettiség, sem a csalás tényét nem látták kellően bizonyítottnak.

A Vatikán által 2010-ben megalakult bizottság felállítását a Bosznia-Hercegovina püspökei kérték a Hittani Kongregációtól. A testület munkájában három bíboros vesz részt: Angelo Amato bíboros érsek, Jozef Tomko bíboros érsek, a Népek Evangelizációja Kongregációjának korábbi prefektusa, illetve a bizottság elnöke, Camillo Ruini, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa. Tagjai között van Vinko Puljić szarajevói és Josip Bozanić zágrábi érsek; Julian Herranz, a Pápai Törvénymagyarázó Tanács emeritus elnöke, valamint több teológus és mariológus.

1981-ben, a jelenések kezdetekor a hivatalban lévő helyi (mostari) püspök, majd utódja, Ratko Peric püspök is határozottan tagadta a jelenések hitelességét. Utóbbi időben napvilágra került dokumentumokból kiderül, hogy a jugoszláv kommunista állambiztonság is igyekezett elérni, hogy az egyházi vezetés negatívan álljon az eseményekhez.

A Ruini bíboros vezette bizottság tavaly június óta mind a hat látnokot kihallgatta: először Ivankát, majd Vickát, később – ugyanazon a napon, de külön-külön – Mirjanát és Mariját; végül a közelmúltban Ivant és Jakovot. A találkozók a Hittani Kongregáció termeiben zajlottak; itt található a testület munkaanyagainak archívuma is.
Vinko Puljić érsek nemrég kiadott közleményében kijelentette, hogy a munka egy éven belül befejeződik. Hogy mi lesz a végső döntés, ma még nem lehet megmondani. A látnokok általánosságban jó benyomást tettek a bizottsági tagokra, ám jelenleg az tűnik legvalószínűbbnek, hogy a Szentszék ugyanazt fogja kimondani, mint az 1991-es püspökkari határozat: „non constat de supernaturalitate” azaz: a jelenség „természetfelettisége nincs megállapítva”. Vagyis várhatóan sem a természetfelettiség mellett, sem ellene nem fog állást foglalni.   

Az 1981. június 24-én kezdődött jelenések, ha kisebb gyakorisággal is, de máig tartanak némelyik látnok esetében, akik állítják, hogy a nap egy adott időpontjában találkoznak a Szűzanyával, bárhol tartózkodnak is. Medugorjéba, ahol Mária a Béke Királynőjeként mutatkozik be, zarándokok milliói látogatnak folyamatosan. 1998-ban a Hittani Kongregáció akkori titkára, Tarcisio Bertone engedélyezte a zarándoklatokat, „feltéve, hogy azokat nem tekintik a folyamatban lévő, egyházi kivizsgálásra váró események hitelességének elismeréseként.” Sokan számolnak be arról, hogy Međugorjéban megtalálták elvesztett hitüket, és megváltozott emberként tértek haza onnan – írja Andrea Tornielli Vatikán-szakértő a Vatican Insider hasábjain.

Magyar Kurír (mk)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Isten, az Atya: A balzsam, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket

2012. február 26. vasárnap, 21.45
Leányom, azon Gyermekeimnek – akiket arra hívtam, hogy hirdessék Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy felkészítsék a világot szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak az eljövetelére – a következőket kell mondanom.
Nektek, Gyermekeim, akik ismertek Engem, szeretett Atyátokat, harcolnotok kell a nap minden percében elétek helyezett kísértések ellen.
Benneteket eltöltött a Szentlélek egy, a világnak – Fiam által 2011. május 10-én – adott különleges áldás révén.
Meg kell értenetek a felelősségeteket, amivel most szembenéztek.
Mivel most egyesültök egy hadsereggé – amely maradék Hadseregem magját fogja alkotni a földön – minden oldalról támadni fognak benneteket.
Hitetek, és Irántam, szeretett Atyátok iránti, valamint az Én drága Fiam, Jézus Krisztus iránti hűségetek próbára lesz téve kitartásotokat meghaladóan.
Nektek, – Fiamat követve -, el kell majd viselnetek az Ő keresztjének súlyát, és ez nem lesz könnyű.
Tele lesztek kétségekkel, belső szenvedésekkel, valamint megpróbáltatásokkal, és időnként hátat akartok majd fordítani.
Sokan, akikben bíztok, megpróbálhatnak lebeszélni benneteket.
Azt fogják mondani nektek, hogy képzelődtök, hogy téveszmékben szenvedtek, és kicsúfolnak, kigúnyolnak, valamint elutasítanak benneteket.
Az is előfordulhat, hogy megadjátok magatokat a hazugságoknak és a megtévesztésnek, melyeknek az lesz a céljuk, hogy rávegyenek benneteket ezeknek az üzeneteknek az elutasítására.
Óriási hitet és bátorságot fog igényelni, hogy felvegyétek kereszteteket, és kövessétek Fiamat, hogy segítsetek felkészíteni az emberiséget az Ő Dicsőséges földre való Visszatérésére.
El fognak gáncsolni benneteket, és csapdákat fognak állítani nektek.
Soha ne essetek abba a csapdába, amikor arra kérnek benneteket, hogy ítéljétek meg az embereket, ha nem fogadják el ezeket az üzeneteket.
Soha ne harcoljatok egymással, amikor véditek Szent Akaratomat.
Szeressétek egymást.
Legyetek türelmesek azokhoz, akik nemcsak, hogy gúnyolják és kifogásolják ezeket az üzeneteket, hanem benneteket személy szerint is megvetnek.
Maradjatok csendben. Legyetek türelmesek. Mutassatok szeretetet azok felé, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek.
Soha ne ítéljétek meg egymást az Én nevemben, mert nincs jogotok ezt tenni.
Soha ne rágalmazzátok egymást az Én nevemben, mert ha ezt teszitek, megszegitek Parancsaimat.
Imádkozzatok azokért, akik fájdalmat okoznak nektek, még akkor is, ha az Én nevemben teszik ezt.
Gyermekek, azt akarom, hogy egyesüljetek.
Dobjátok félre minden közönyötöket.
A szegény lelkek, akiknek szükségük van a figyelmetekre, nem azok, akik már megtértek, hanem azok, akik nem ismernek Engem egyáltalán.
Imádkozzatok most mindazon Gyermekemért, akik semmit nem tudnak Rólam.
Imádkozzatok azokért is, akik tudnak Rólam, de nem hajlandók elismerni Engem, az ő Teremtőjüket, szeretett Atyjukat, aki gyengéden szereti őket.
Szeretném egyesíteni valamennyi Gyermekemet.
Arra buzdítalak benneteket, hogy vessétek le félelmetek, haragotok és türelmetlenségetek minden fegyverét, és engedjétek, hogy elvigyelek benneteket a Paradicsomba vezető utazásra.
Ez az utazás gyötrelmes lesz, de a szeretet és béke, amit az út végén megleltek majd, balzsam lesz, amelyre oly nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket.
A nyugalom (nagyon) fontos, gyermekek.
Türelemre van szükség.
A szeretet egymás iránt – azok iránt is, akik bántanak vagy támadnak benneteket – elengedhetetlen annak érdekében, hogy belépjetek Szeretett Fiam Uralmába, az Új Föld és Égben, az Új Paradicsomban, amint azt oly régen megígértem nektek.
Szeretett Atyátok
A Magasságos Isten

2004. július 29-e óta Kolumbiából

Az Atyám általi lelkiismeretetek felébresztése megmutatja majd nektek az igazságot és felkészít benneteket a megpróbáltatás napjaira

2012. február 7. du. 01:50
Megszentelő Mária sürgős üzenete, ALTO DE GUARNE, ANTIÓCHIA
Szívem drága, szeretett gyermekei, anyai védelmem legyen veletek.
Gyermekeim, a Teremtés keservei elkezdődtek, készítsétek fel magatokat a változásokra, melyet bolygótok el fog szenvedni.
Az időjárás már sok helyen elkezdett a nulla fok alá csökkenni, míg más helyeken a hőség kibírhatatlan lesz; zűrzavarrá válik az élet a városokban.
Kezdjétek összegyűjteni a nem romlandó ételeket, nyári ruhákat a nappalokra és kabátokat az estékre: mert reggeltől délutánig meleg lesz, éjjel és hajnalban viszont fagyni fog.
Kezdjetek hozzászokni Isten irgalmában élni, hálásnak lenni a kicsiért vagy a sokért. Ezeket azért mondom nektek, mert amikor a gazdaság összeomlik, a pénz majd nem szolgál titeket többé abban, hogy kielégítse alapvető mindennapi igényeiteket.
Vegyétek azonnal figyelembe hívásomat és ne legyetek makacsok, raktározzatok el mindent, amire szükségetek van, így tudtok szembenézni a megpróbáltatás napjaival, amely előttetek áll. Azok, akiknek megvan az anyagi fedezetük erre, most kell megtenniük; akiknek nincs meg, ne aggódjatok, mert én, az Édesanyátok, nem hagylak cserben titeket, közben fogok járni az Atyám előtt, s csak annyit kérek tőletek, legyen hitetek és bizalmatok, és a napi szükségletetek meg lesznek nektek adva az Atya kegyelméből.
A legfontosabb, gyermekeim, az engedelmesség Atyám akaratának, minden más ezen felül csak ráadás.
A hitetlen népek az Isteni Igazságszolgáltatás áthaladását sokkal kíméletlenebbül fogják érezni, sokan el fognak tünni a Föld felszínéről. A kontinensek össze fognak olvadni és egyetlen kontinenssé válnak. A Föld Izrael 12 nemzetségére lesz felosztva. Ezért, gyermekeim, a felszabadulásotok ideje közel van, a bűn és a gonoszság hamarosan eltűnik. A mennyben az angyalok a „Gloria in excelsis” -t fogják Istennek énekelni. A „Gloria in excelsis” Isten népének éneke lesz a megpróbáltatás napjai alatt.
Gyermekeim, hamarosan a Szentlélek által új teremtményekké lesztek alakítva, Isten dicsőségére. Felébresztésetek Atyám igazságossága által meg fogja nektek mutatni az Isteni Igazságot és fel fog készíteni benneteket a megpróbáltatások napjaira. Az Isteni Igazságszolgáltatást bejelentő harsonák megszólaltak, és hamarosan hallhatóak lesznek a Föld határain. Ne féljetek, imádkozzatok, figyeljetek és higgyetek. Gyűljetek össze egy néppé, mert Örökkévaló Pásztorotok közel van. Óvakodjatok a farkasoktól, drága gyermekeim, mert ők már elszabadultak. Nagyon hamar a bukott angyalok, akiket ti földönkívülieknek neveztek, megjelennek és a békéről fognak mesélni nektek. Azt fogják állítani, hogy ők más galaxisból jött hírnökök, és a béke helyreállítása miatt jöttek. Ne higgyetek hazugságaiknak, mert az egész csak ellenségem szélhámossága, hogy összezavarja az emberiséget. Sokan fognak megjelenni és megvilágosultaknak mondják majd magukat, hogy megtévesszenek benneteket, de még ennél is többen lesznek, akik kiválasztottaknak fogják hívni magukat. A bukott angyalok emberi formát fognak ölteni, hogy hamis üzeneteket hirdessenek, amelyeket sokan mennyből jött üzenetekként fognak elfogadni. Ne figyeljetek ezekre az energiáról és kozmikus erőről szóló üzenetekre, mert ez mind része Ellenségem csalásának, hazugságainak.
Fiam nyája, előre lettél figyelmeztetve, hogy majd ne lepődj meg; maradj az oldalamon és én nem engedem meg Ellenségemnek, hogy ártson neked. Ne higgyetek a hamis prófétáknak, akik azt hirdetik, hogy mindenki meg van mentve, és hogy Isten nem bünteti meg az emberiséget, mert Ő maga a szeretet. Emlékeztetlek benneteket gyermekeim, Isten maga a szeretet, de igazságot kell szolgáltatnia, és nincs üdvösség megtisztulás nélkül. Ne hagyjátok magatokat becsapni senkitől sem, amikor azt mondják, hogy lehet üdvözülni megtisztulás nélkül is. A Mennybe való bejutáshoz először a Kálvárián kell végigmennetek; ahhoz, hogy lássátok a fényt, először ismernetek kell a sötétséget.
A Szentháromság egy Isten békéje legyen mindig veletek, és az Én anyai védelmem maradjon veletek.
Édesanyátok, Megszentelő Mária


KICSINY GYERMEKEIM, NE HAGYJATOK EL ENGEM, HANEM IMÁDKOZZÁTOK VELEM SZENT RÓZSAFŰZÉREMET, HOGY MEGAKADÁLYOZZUK ELLENSÉGEM ÉS GONOSZ SZÖVETSÉGESEI TERVEIT

2012. február 14. du. 2:05
AZ ÁLDOTT SZŰZANYA SÜRGŐS FELHÍVÁSA A KATOLIKUS VILÁGHOZ
Szívem kicsiny gyermekei, Isten békéje legyen veletek, és az én anyai védelmem kísérjen titeket mindenkor!
A Szentírásban megírt események minden eltelt nappal közelebb kerülnek az emberiséghez.
Atyám karja lesújtani készül sok nemzetre: háborús csatakiáltások hallatszanak, az emberi önzés és gőg halált és kietlen pusztaságot fog hozni. Imádkozzatok kicsiny gyermekeim, mert a világ királyai az emberiség nagy részének kiirtására szövetkeztek. Minden nemzetközi konfliktus háborúkhoz fog majd vezetni; mindezt a gonosz küldöttei tervelték ki, és vezénylik, hogy alá ássák a békét, és előidézzék a harmadik világháborút.
Ezek mögött a dolgok mögött ellenségem, és az ő földi ügynökei állnak, akik a föld népessége nagy részének kiirtására törekszenek. Létezik egy összeesküvés arra, hogy a háború fő irányvonalait megindítsa, amely végzetes lehet a teremtésre és az emberiségre nézve. Kicsiny gyermekeim, szomorúan mondom nektek, hogy a Vatikánon belül is vannak sötét erők, amelyek meg destabilizálni akarják Egyházamat, hogy egyházszakadást idézzenek elő. Ez gyalázatos következményeket hoz majd a katolikus világra. Sok lélek veszhet el enyéim közül az engedetlenség miatt, sokan egy új egyházat akarnak alapítani, mely távol áll az evangéliumtól, és Fiam tanításától.
Újra kérem, hogy imádkozzatok Benedek pápánkért, mert sokan vannak a Vatikánon belül, akik véget akarnak vetni az ő pápaságának, és új pápát ültetni Szent Péter trónjára, hivatkozva a pápa bizonytalan egészségi állapotára, ami miatt nem képes az Egyház vezetésére. Új pápát akarnak ültetni Szent Péter trónjára, aki nem követi a Szentlélek tanítását, és aki nem az Isteni Bölcsesség vagy az Isteni Világosság fényével kerülne megválasztásra. Ezt a pápát az ellenségem által befolyásolt lázadó bíborosok választanák meg. Ez elindítja az egyházszakadást, és két részre osztja az egyházat; azokra, akik hűségesek maradnak a jelenlegi pápához, és azokra, akik a rebellis pápa hívei lesznek. Imádkozzatok gyermekeim, hogy ez ne következzék be az Isteni Akarat által kitűzött időpont előtt. Alkossatok a világot átfogó imaláncot a Szent Rózsafüzér imádkozásának segítségével, hogy megfékezze ezeket a fenyegető eseményeket, amelyek kibontakozóban vannak.
Újra mondom nektek: az egymást követő fegyveres konfliktusok, a különböző országokban, háborút fognak kiváltani. A Vatikánon belüli megosztottság egyházszakadást hoz, és az igazságtalanság lényének megjelenését, amint azt megjövendölték. Kicsiny gyermekeim, ne hagyjatok el engem, hanem imádkozzátok velem Szent Rózsafüzéremet, hogy megakadályozzuk ellenségem és gonosz ügynökei terveit. Sürgős felhívást intézek kedvelt hűségeseimhez, szeretett hűséges papságomhoz, a Nevemet viselő összes légióhoz, hadseregemhez, a vallásos, önmagukat felajánlott lelkekhez, és általánosságban az egész katolikus világhoz. Itt az ideje, hogy kísérjétek ezt az Anyát a Kálváriához vezető úton. Isten békéje töltse be szíveteket, és a Szentlélek Világossága vezessen az igazsághoz benneteket.
Anyátok, Mária, Minden Népek Asszonya
Ismertessétek meg üzeneteimet az egész emberiséggel.


Kitartás, kitartás, ne veszítsetek el a reményt, nyájam, szabadságotok órája már közel van
2012. február 17. 8:30
A NÁZÁRETI JĖZUS ÜZENETE A VÉGSŐ DOLGOKRÓL AZ EGĖSZ EMBERISĖGHEZ.
 Kicsiny gyermekeim, béke veletek.
Az emberiség szívének ajtaján kopogtatok és csak nagyon kevesen kérnek meg, hogy jöjjek be. Meghívom az egész emberiséget a Bárány lakomájára, de csak kevesen fogják elfogadni a meghívást. Sokan hivatalosak, de a végen sokak maradnak az ajtón kívül, mert nem megfelelő az öltözetük.
Az éjszaka közeleg, siessetek vendégek, mert házam (templomom) hamarosan bezárul és minden, ami benne tálalható, megszentségtelenítésre kerül.
Senki sem lesz, aki megvigasztaljon engem. Mindenki menekülni fog és pánikba esik. “Mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem. Mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai” (Mt. 26, 31)
Nagy a fájdalmam, amikor látom a félelmet és a gyávaságot azokban, akik tegnap még hűséget ígértek nekem. Amikor a holnapot látom, könny csordul ki a szememből, ugyanazok a könnyek, amelyeket Jeruzsálem hálátlanságát látva ontottam ki. Holnap, amikor a sötétség gyermekeivel fognak szemtől szembe kerülni, a félelemtől le fognak tagadni Engem, amint Péter is tette: az én nyájam szét fog oszlani, sokan hátat fordítanak majd nekem, míg mások elvesztik hitüket és megannyian eladják fivéreiket egy marék ételért. Az inkvizíció elkezdődött! Az új egyház főpapjai új Júdásokat fognak keresni, hogy elárulják hűséges gyermekeimet. A népem elmenekül a városokból és sokan közülük feláldozzák életüket az irántam való szeretetükből.
Fussatok csak, fussatok, mert nincsenek biztonságos helyek; népem menekül, mint ahogyan az első keresztények is, mert az üldöztetés el lett rendelve. Mindaz, ami megtörtént, meg fog ismétlődni, elhagyatott városok lesznek, csak szellemek fogják az utcákat járni! Kár érted Jeruzsálem! Ki lesz képes meghallani téged Izrael, az Isteni Igazságszolgáltatás ideje alatt? Az éhség bolyong, a szülők felfalják gyermekeiket és népem leányainak jajveszékelései sírásra fakasztják a Mennyek országát.
Tartsatok ki, tartsatok ki, ne veszítsétek el a reményt, nyájam, mert a szabadság órája már közel van! Az új hajnal hamarosan elérkezik, és fény eloszlatja majd a sötétséget. 
Készüljetek nyájam, mert a harangok zúgnak, mindennek úgy kell lennie, ahogyan az írva van. Az ég és föld elmúlnak, de az Én Igéim nem múlnak el.
Az Én békémet adom nektek, az Én békémet hagyom rátok.
A Mesteretek, a Názáreti Jézus.


Felszólítom szeretett nemzetemet, Mexikót: gyermekeim, mi történik veletek? Miért szomorítotok el Engem a viselkedésetekkel?

2012. február 26. 13:45
A Guadalupei Szűz sürgős felhívása az ő szeretett mexikói nemzetéhez
Szívemnek szeretett gyermekei, Isten békéje legyen veletek! Édesanyai szívem szomorú, hogy látnia kell amint az Isteni Igazságszolgáltatás napja közeledik, tudva, hogy az emberiség nagy többsége elmerült a hitehagyásban és a bűnben. Ó milyen sok nemzet lesz lerombolva Isten haragja által. Egész országok fognak eltűnni a lakosság többségével, csak azok maradnak meg, akik hallgattak a mennyei hívásra.
Kicsiny gyermekeim, könnyeim beborítják a teremtést, Atyám most elrendelte az ítéletét; az emberiség édesanyjaként, minden gyermekemért közben fogok járni az utolsó pillanatig, és különösen azokért, akik távol vannak Istentől. Segítsetek nekem hűséges gyermekeim közbenjárni a föld minden bűnöséért, és főleg azokért, akik nem hisznek, és nem fogadják el az egy igaz Istent és a Szentháromságot.  
Hívom az én szeretett mexikói nemzetemet: Gyermekeim, mi történt veletek? Miért szomorítotok el a viselkedésetekkel? Én vagyok a ti Guadalupei Édesanyátok, aki közbenjárt a ti nemzetetekért, és mindegyikőtökért; de fájdalommal telve látom, hogy ti rossz irányba fordultatok az úton; fájdalmat érzek, mikor látom, hogy házaitok közül sokban mennyire meggyalázzátok az én Fiam Istenségét. Fájdalmat érzek, amikor azt látom, hogy a halált imádjátok, és mivel szentnek hívjátok, káromkodtok. Nem tudjátok, hogy mindez az én ellenségem munkája? Mennyi megszentségtelenítést követnek el és mennyi sértést kapok naponta azoktól a gyermekeimtől, akiket annyira szeretek! Sok tartományotokban Fiam neve és az Én nevem a ti utálatos pogány gyakorlataitokkal van meggyalázva. Ti idegen isteneket imádtok és dicsőítetek, bálványokat és elhunyt emberek képeit, akik bűnös életvitelt folytattak. A bálványimádás és szinkretizmus miatt sokan vesztik el a hitüket.
Fájdalmat érzek, amikor látom, hogy részt vesztek Fiam Szent Áldozatában (Szentmisén), és azután pedig részt vesztek boszorkányságban és babonaságban. Nézzétek, hogy mi lett a nemzetetekből! Úgy sodródik, mint egy kormány nélküli hajó, a gonosz ólálkodik, és ezért vér folyik szeretett nemzetem minden sarkában, lepelként beborítva szeretett mexikói embereim házait. Ti hátat fordítotok Atyátoknak és a ti Édesanyátoknak az erőszak miatt, ezért munkanélküliség, éhség, és zűrzavar van az én szeretett országomban. Kicsiny gyermekeim, arra buzdítalak titeket, hogy egyenesítsétek ki útjaitokat, mert ha megmaradtok ezen az úton, én el fogom hagyni nemzeteteket, és ti megismeritek majd ennek következményét, amit hozhat rátok.
Ne gyalázzatok meg Engem vagy Isteni Fiamat, együttműködéseteket és hűségeteket kérem. Szükséges, hogy a sok megszentségtelenített templomban adjatok elégtételt Nekem és Fiamnak. Laikus gyermekeim, nektek nem szabad papi szolgálatot végeznetek, meg kell értenetek, hogy ez a szolgálat kizárólagos az én kiválasztott gyermekeim számára, imádkozzatok papi hivatásokért országotok számára, hogy Atyám elküldje munkásait. Kérlek benneteket, hogy nemzetetek szívből térjen vissza Fiamhoz és hozzám, ahogy azelőtt volt, csak így fog a béke visszatérni országotokba.
Felszólítom szeretett országom eszközeit és prófétáimat, hogy imában és böjtben Fiam Legszentebb Oltáriszentsége előtt ellenőrizze ezeknek az üzeneteknek a hitelességét, amelyeket én küldök nektek Énoch fiamon keresztül, ne vonjátok kétségbe szavaimat. Kedves gyermekeim, szükségem van rátok, hogy naponta imádkozzatok és böjtöljetek országszerte, imádkozva a Szent Rózsafűzért és kérve a békét országotokra és a hit helyreállítását, imádkozzatok Istenhez, ahogy Ninive lakosai, hogy áldás legyen rajtatok és nemzeteteken
Virágozzék újra béke az Én szeretett Mexikómban!
A ti Guadalupei Édesanyátok. Amerika császárnője.
Tegyétek ismertté üzeneteimet szeretett országom minden szegletében.

A teremtett világ szeretete nem helytelen mindaddig, amíg Isten iránti szeretetünk nem károsodik. A világ szeretete és Isten iránti szeretetünk megcsorbulása olyan, mint amikor a vőlegény gyűrűt ad menyasszonyának, aki a gyűrűt jobban szereti, mint vőlegényét, akitől kapta. Természetesen, szeretnie kell a vőlegény ajándékát, de a gyűrű szeretete és a vőlegény megvetése éppen annak a szeretetnek az elutasítása, amit a gyűrű szimbolizál. Ugyanígy, aki a teremtett világot és nem a Teremtőt szereti, az elutasítja a teremtett világ lényegét. Értékelnünk kell a világot, és éppen ezért szeretnünk kell Teremtőjét is.

2012. február 25., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Az Új Paradicsomban nem lesz halál, nem lesz betegség, és nem lesz bűn

2012. február 24. péntek, 15.30
Drága szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, hogy – az emberiségnek adott szigorú Figyelmeztetéseim ellenére –, Én nagyon különleges szeretetet érzek szívemben valamennyi Gyermekem iránt.
Szükséges megtisztítani a földet most, mert ha most térnék vissza, nem lenne alkalmas Számomra, hogy rajta járjak.
Amikor már megtisztult az emberiség, csak azok fognak (meg)maradni, akik szeretettel vannak Irántam, és Örök Atyám iránt.
Az Én választott nemzedékem az örökkévalóságig Velem lesz majd. Ez a Paradicsom 1000 éves békét, szeretetet és harmóniát fog nyújtani.
Ezután az időszak után, a halálból való második feltámadás fog végbemenni.
Csak akkor lehet felkínálni az örök életet valamennyi léleknek, akiket Isten világossága ragyogja át.
Miért tétovázol, leányom, hát nem tudod, hogy ezek a próféciák előre meg voltak jövendölve?
Senki ne értse félre. Ti, – ennek a nemzedéknek a gyermekei –, meg fogjátok kapni a Paradicsomi élet ajándékát, amely még szebb, mint ami Ádámnak és Évának készült.
Életkor nem létezik majd, mivel az emberiség békében fog élni a családok generációival.
Az oly sok szeretet és öröm mindennapos esemény lesz. Végre akkor megadatik az igazi tartós béke lelketekben.
Miért ne lenne ez lehetséges? Ezt a földet Atyám tervezte, akinek Isteni Akarata végül meg fog megvalósulni végre a földön is, amint a Mennyben.
Örvendezzetek ti mindannyian. Az Új Paradicsomot izgalommal, lelkesedéssel, és örömteli várakozással kell üdvözölnötök.
Ott nem lesz halál. Nem lesz betegség. Nem lesz bűn. Az örök boldogság ajándékát fogjátok megkapni.
Imádkozzatok azokért, akik – bűneik és engedetlenségük miatt -, el fognak veszíteni minden jogot az őket megillető örökséghez, amelyet az Én Örök Atyám tervezett az idők kezdete óta.
Szeretett Jézusotok

 Soha ne utasítsátok el az Úr prófétáit

2012. február 24. péntek, 21.45
Leányom, feltétlen maradj csendben, mivel az üldözés elkezdődik.
Örök Atyám Szent Szavát (Üzenetét) el fogják utasítani azok a nagyon szent szolgák, akik azt állítják, hogy az Ő Legszentebb Szavának igazságát hirdetik.
A Katolikus Egyház az egy igaz Egyház.
Második Eljövetelemkor egyesülni fog valamennyi Egyház, Szent és Apostoli Egyházat alkotva.
Amíg ez meg nem történik, addig Atyám által – egy lelkileg száraz világnak – adott minden szót vagy figyelmen kívül fognak hagyni, meg fognak támadni vagy hevesen elleneznek majd.
Azok, akik hevesen ellenezni fogják a neked – a végidők 7. hírnökének- adott Üzeneteimet, két táborra fognak oszlani.
Az egyik tábort azok fogják alkotni, akik a sátánt követik a new age-es jósláson és boszorkányságon keresztül.
A másik tábort azok, akik lelkileg, szellemileg vakok, de azt hiszik, hogy őket isteni módon eltölti a Szentlélek Ajándéka.
Mindkét tábor el fogja utasítani Isten szavát (üzenetét), melyet a Szentháromság és szeretett Édesanyám által kapsz.
Még a jó papok is – akik megtiltották ezen üzenetek nyilvános támogatását – úgy fogják érezni, hogy indokoltan gyalázzák Szent Szavamat (Üzenetemet) az egész világ füle hallatára.
Csekély igaz alázattal szívükben azt fogják célul kitűzni, hogy aláássák ezt a Mennyből jövő hívást, amely azért adatik, hogy segítsen az emberiségnek.
Ezek a papok, a papság és más önjelölt apostolok, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, megpróbálják majd arra buzdítani a lelkeket, hogy utasítsák el Szavamat (Üzenetemet).
Nincs szégyenérzetük, amiért ők arrogánsan szét fogják szakítani Igazságom Könyvét, mivel az feltárulóban van az egész emberiség számára.
Aztán darabokra szaggatják a tartalmát, rosszindulattal és haraggal szívükben.
Nem akarják meghallani az igazságot, mert az feldúlja és feltépi majd a hamis biztonság bábját, amibe beburkolóztak.
Ó mennyire bántanak ők Engem.
Mennyi kárt okoznak ők majd, és még csak nem is veszik ezt észre.
Imádkozzatok, hogy ezek a lelkek – akik vakok az igazságra a csaló befolyása révén –, nyissák majd meg szívüket, és fogadják majd el Isten Szavát (Üzenetét), ahogy ezt bemutatják nekik ma.
Nekik nincs joguk nyilvánosan elutasítani ezeket az üzeneteket anélkül, hogy megkülönböztetnék azokat tiszta lélekkel, amelynek alázatosnak kell lennie mindenben.
Míg Isten megengedi a szenvedéseket, amiket az ő látnokai tapasztalnak meg a földön, hogy biztosítsák a lelkek megmentését, Ő nem fogja eltűrni felkent prófétáinak gyalázását.
Te, leányom, egy próféta vagy.
Elfogadod a szenvedést, mint egy ajándékot a Számomra.
De ez nem rólad szól, mert te semmi vagy Nélkülem, és te ezt tudod, és elfogadod.
Isten, az Én Atyám, szól a világhoz, az Ő prófétáin keresztül.
Az Ő szavát (üzenetét) utasítjátok el, amikor nyilvánosan rágalmazzátok az Ő prófétáit.
Mert ez bűn az Ő szemében.
Soha ne utasítsátok el az Úr prófétáit.
Soha, semmilyen módon ne okozzatok fájdalmat, vagy ártsatok az Ő prófétáinak.
Maradjatok csendben minden időben, ha kétségeitek vannak, és imádkozzatok értük.
Ha támadjátok az igaz prófétát, akkor tűz fog lezúdulni rátok a Mennyből büntetésként Atyám Keze által.
Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Úr Szava (Üzenete) eljusson az Ő gyermekeihez.
Ez Atyám ígérete a kezdetektől fogva.
Halljátok meg Hangját.
Fogadjátok el, hogy az utolsó időkben éltek.
Imádkozzatok, hogy ezek az üzenetek meghallgatásra leljenek majd, hogy Isten valamennyi gyermekének örök élete legyen.
Tanítótok
Az egész Emberiség Megmentője
Jézus Krisztus

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2012. február 25.

Medjugorje, 2012. február 25.*

"Drága gyermekek! Ebben az időben különös módon hívlak benneteket: szívből  imádkozzatok. Gyermekeim, ti sokat beszéltek, de keveset imádkoztok.  Olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta  és a benne írt ige legyen az  életetek. Szeretlek és buzdítalak benneteket, hogy Istenben találjátok meg  békéteket és életörömötöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."
--
Mária, Béke és Kiengesztelődés Királynője, könyörögj értünk és az egész  világért!

Egy amerikai pap az MDM üzenetekről

Szeretnék tagja lenni az internetes imacsoportnak…Nevem J. atya, amerikai római katolikus pap vagyok Amerikából…4 hónappal ezelőtt rábukkantam az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária általi üzenetekre, és tudom, hogy ezek hitelesek, mert az elmúlt 30 évben számos múltbéli jelenést vizsgáltam, és ezek betetőződése azoknak…Nagyon áldottnak érzem magam, hogy megkaptam a kegyelmet, hogy megértsem és higgyem, hogy ezek az üzenetek örök életem javára, és sok más lélek üdvösségére vannak.
Isten áldjon meg minket az Ő mindannyiunk iránt érzett, örökké tartó Szeretetével – J. atya
http://ima.blogger.hu/2012/03/11/egyetemes-rozsafuzer-marcius-16-marc-23-es-marc30-aprilis-6-nagypentek-es-aprilis-13

2012. február 24., péntek

Az Irgalmasság Rózsafüzér ereje

Az Irgalmasság Rózsafüzérének az imádkozása közben látta valaki a következő képet: A Mennyei Atya ül a trónusán és szemléli az emberiséget. Nagy szomorúság, fájdalom és harag tükröződik az arcán. Ahogy szorítja a trónus karfáját egészen elfehéredik az ökle. Előtte a földre borulva egy küldöttség több tagja látható. A küldöttség vezetője, ahogy térdel, a karjában tartja Jézus testét, ahogy a keresztről leemelték, véresen sebzetten összetörve, és nyújtja a Mennyei Atya felé. Mellette balra egy másik személy kezében tartja Jézus Szent vérét, melyet az angyalok és a Szűzanya gyűjtöttek egy kehelybe. Jobbra ott térdel a Szűzanya is a küldöttségben, aki egy-egy kehelyben a saját véres könnyeit és szent vérét hozta, melyet akkor ontott, mikor a tőrök átszúrták a szívét.
A Mennyei Atya megrendülten felállt és karjaiba vette Szent Fiát, magához szorította.
Közben egy kb 1.5 -2 éves kislány a leborult küldöttségi tagok között előre totyogott a Mennyei Atyához és meghuzigálta a palástja szegélyét, karjaival felé nyújtózott, kérve hogy emelje fel őt. Az Atya könnyes mosollyal a szemében az ölébe vette. A kislány egészen szorosan átölelte a nyakát és simogatta a Mennyei Atya arcát. Közben azt mondogatta, hogy „ne legyél szomorú. Adok neked gyógyító puszit!” és nagy cuppanós puszikat adott neki. Erre már a Mennyei Atya is elnevette magát, magához ölelte a gyermeket és a magasba emelte.
Más valakin keresztül jött a látomáshoz a következő magyarázat. Az irgalmasság rózsafüzérnek hatalmas ereje van, ezt mutatja ez a látomás. A küldöttség az engesztelők összességét szimbolizálja, akik engesztelik az Atyát a világ bűneiért. Mennyei Atyánk nagyon szomorú, és haragra gerjedt a bűnök sokasága miatt. Őt, ahogy ez a látomás mutatja, csak egyetlen dologgal lehet megvigasztalni: amikor az Ő Szent Fiának szenvedését, vérét és az Ő legszentebb leányának könnyeit ajánljátok fel. Akkor enyhül meg igazán. Ezért, ez a rózsafüzér kincs a kezetekben. Használjátok minél többet, mert ezzel tudjátok kiengesztelni az Atyát olyannyira, hogy még a büntetést is le tudjátok rövidíteni vagy pedig egyszerűen eltörli végtelen nagy irgalmában és szeretetében. Ezért imádkozzátok ezt a rózsafüzért gyakran, aki teheti napjában többször is! És olyan kisgyermekké kell újra válnotok, mint az a kislány, hogy megvigasztaljátok, és örömre derítsétek Mennyei Atyátokat.

http://engesztelok.hu/egi-uezenetek/az-irgalmassag-rozsafuezer-ereje

Hit és fantázia A Gyűrűk Urában: a katolikus Tolkien és Peter Jackson filmtrilógiája

(Steven D. Greydanus cikkének fordítása alapján)
Figyelmeztetés: Ahhoz, hogy áttekinthessük Tolkien művének szellemi jelentőségét, elkerülhetetlen az, hogy ne utaljunk A Gyűrűk Urának jelentős, sőt kulmináló cselekményeire. Ha még nem olvastad a könyvet (vagy nem láttad a filmet), és ezt a történések ismerete nélkül szeretnéd megtenni, akkor még ne olvasd el ezt a cikket.
J. R. R. Tolkien egyszer úgy jellemezte nagyszabású mesterművét A Gyűrűk Urát mint ami „egy alapvetően vallásos és katolikus mű”. A könyvben azonban mégsem találkozunk semmiféle vallással, főként nem a Katolikus Egyházzal, se Krisztussal, de még magával Istennel se. Tolkien hobbitjainak nincsenek vallásos gyakorlataik, se valamiféle kultuszuk; semmi jele az imának, az áldozatbemutatásnak vagy akármilyen más intézményes istentiszteletnek.
Még komplikáltabbá teszi mindezt, hogy Tolkien még azt is kihangsúlyozta, hogy A Gyűrűk Urát nem szabad allegorikusan értelmezni. Valóban, Tolkien híresen ellenséges viszonyban állt az allegóriával, és még barátjának és keresztény társának, C. S. Lewisnak az allegorikus gyermektörténeteitől, a Narnia Krónikáktól is idegenkedett. Hogyan lehet akkor A Gyűrűk Urát valamilyen értelemben alapvetően katolikus műnek, vagy akár csak vallásos műnek nevezni?
Teremtés és megromlás Középföldén
A kérdésre a választ részben Tolkien egy másik nagy középföldi krónikájában, A szilmarilokban találjuk meg, amelyben terjedelmesebben meséli el Középfölde mitikus környezetét, kezdve (az allegória iránt érzett ellenszenve ellenére) a Teremtés könyve szerinti teremtés és bűnbeesés egy nagyszerű, allegorikus újra mesélésével.
Itt Tolkien konkrétan megnevezi Középfölde teremtő Istenét is, Erut („az Egy”, másik nevén Ilúvatar, „A mindenség Atyja”), valamint a hatalmas szellemet, Melkort is, aki fellázadt Eru ellen és a sötétségbe távozott. Azt is megtudjuk, hogy Szauron, az Egy Gyűrű készítője, magának Melkornak a szolgája. Tolkien tehát közvetlen kapcsolatot teremtett A szilmarilok teista, sőt zsidó-keresztény kozmológiája és az Egy Gyűrűért folytatott háború között, amit majd A Gyűrűk Urában beszél el.
Ez utóbbi munkájában nincs említés Erura, sem semmiféle vallásos alkotóelemre a szereplők viselkedésében. Ennek ellenére Tolkien katolikus keresztény világnézete nem csak a Gyűrű-monda mögötti őstörténetben található meg, hanem ez a fantáziadús szerkezetében az átívelő témákat, a Gyűrű-mondát is körbefonja és átjárja.
A hit nem az egyetlen szempont Tolkien lelkiségéből vagy személyes tapasztalataiból, amelyek kihatással lettek a történetre. Ilyen további hatások Tolkien nyelvszeretete; kora ifjúsága a Megye-szerű iparosodás előtti Warwickshire-ban; a fák, és általában a természet iránti szeretete, és ezzel párhuzamosan a motorok és gépek iránti ellenszenve; az I. világháború tapasztalatai, ahol összetalálkozott a hétköznapi életet élő, egyszerű, falusi angol a nagy hősiességgel.
Azonban Tolkien mélyen átélt katolikus hite az, amely a legalapvetőbben formálja a művét. Habár jogosan bizonygatta, hogy A Gyűrűk Ura nem egy allegorikus mű, a tény az, hogy Tolkien katolikusként gondolkodott, fantáziált és írt, és műve hitének tiszta nyomait viseli, amit ő pontosan így is akart.
„A Homály teremteni nem tud, csak utánozni”
A teremtés és a bűnbeesés zsidó-keresztény fogalmai, valamint a jó felsőbbsége a rossz felett nem csak A szilmarilokban fontos téma, hanem A Gyűrűk Urában is, ahol a Középföldén található gonosz a korábbi és alapvető jó megromlásaként és eltorzulásaként van lefestve. Nevezetesen, ahogy Melkor és Szauron bukott ainuk, azaz angyali lények voltak, úgy Középfölde gonosz teremtményei és fajai is mindig a jóknak a megromlásai vagy eltorzulásai.
Pl. a trollokat a fa-szerű entek „megcsúfolására” alkották; az orkok a tündék megromlott vagy félretenyésztett leszármazottai; a félelmetes nazgúlok, avagy Fekete Lovasok az emberi királyok hasonmásai. Ugyanígy a gonosz varázsló, Szarumán is egy bukott Istar, Gollam pedig egy elsorvadt hobbit.
Az alapelvet egy Csavardi Samu és Zsákos Frodó közötti kulcsfontosságú szóváltás világítja meg, amint Mordor sötét földjén utaznak, „ahol a Homály lakik”, hogy küldetésüknek megfelelően elpusztítsák a gonosz Gyűrűt. Amikor Samu azon tűnődik, hogy vajon a gonosz orkok is esznek és isznak-e, mint a rendes teremtmények, vagy pedig csak mérgen és áporodott levegőn élnek, akkor Frodó így válaszol neki:
„Nem; esznek is, isznak is, Samu. A Homály, amely tenyészti őket, teremteni nem tud, csak utánozni: semmi igazán újat nem alkotott. Nem hiszem, hogy ő hívta volna életre az orkokat, inkább csak tönkretette és eltorzította őket; s ha élni akarnak, úgy kell élniük, mint bármi más élőlénynek. Ha jobb nem kerül, hát döghúson és poshadt vízen, de nem mérgezetten.”
Itt nincs lehetőség egy dualista interpretációra – miként esetleg az Erő két oldala esetében Georg Lucas Star Wars filmjeiben –, miszerint a jó és a rossz egy egyenlő, de szembenálló erő, yin és yang, az érem két oldala. Tolkien látomásában a jó az eredeti, és a rossz a leszármaztatott; és bármilyen tragédiák és szörnyűségek is támadhatnak ebben a világban, nem lehet az övék az utolsó szó.
Az eszkatologikus remény ezen értelme kivételesen tisztává válik egy emlékezetes szakaszban a Mordoron átvezető út során, amelyben Samu egy megnyilatkozásszerű élményt él át:
„Az egész föld mintha alattomos neszekkel lett volna teli, nyikorgással, csikorgással, de sem beszédhangot, sem lábdobogást nem hallott. Nyugaton, magasan az Ephel Dúath fölött fakószürke volt az égbolt. És Samu látta, hogy egy hegyes sziklacsúcs fölött, magasan fönn, a felhőrongyok közül fehér csillag kandikál ki egy pillanatra. Szépsége szíven ütötte, ahogy a meggyalázott földről föltekintett; visszatért belé a remény. Mert mint tiszta és hideg fénysugár döfött belé a gondolat, hogy a Homály végső soron csak múló kicsiség: a fény és a szépség túl van azon, hogy elérhetné. Éneke a Toronyban inkább a dac, mint a remény jele volt; hisz akkor önmagára gondolt. De most egy pillanatra leszakadt róla a maga, sőt a gazdája sorsa miatt érzett aggodalom. Visszakúszott az ágak alá, odaheveredett Frodó oldalára, s minden félelmet félretéve mély és zavartalan álomba merült.”
A gonosz puszta „kihívása” egy természeti vagy pogány erény (a gonosz óriások fognak végül győzni - mondják a viking harcosok -, de megyünk, hogy meghaljunk az istenekkel). Azonban a remény a keresztény gondolkodásban egy teológiai erény, és ez az eszkatologikus erény töltötte be Samu szívét.
„Valami más munkálkodik”
A remény ezen érzése Középföldén szintén a Gondviselés egy meghatározhatatlan, mégis határozott tudásában rejlik. Eru nevét bár nem mondják ki A Gyűrűk Urában, de az akarata kezdetektől fogva nyilvánvaló, amikor is Gandalf elmagyarázza Frodónak annak a jelentőségét, hogy a gonosz Gyűrűt Bilbó nagybátyja, egy szerény hobbit fedezte fel. Erről a látszólag véletlen esetről Gandalf ezt mondja:
„E mögött valaki másnak az akarata bújhatott meg: valaki meg akarta hiúsítani a Gyűrűkészítő szándékát. Világosabban nem fejezhetem ki magam, de úgy kellett lennie, hogy a Gyűrűt Bilbó találja meg, nem pedig a készítője. És annak is úgy kellett lennie, hogy utána a tiéd legyen. Ha pedig így van, akkor ez egy bíztató gondolat.”
(Réz Ádám fordításának utolsó mellékmondatát átírtam egy megfelelőbbre.)
Gandalf persze azért mondja, hogy „világosabban nem fejezhetem ki magam”, mert ebben a történetben Tolkien kerülni akarta, hogy történetét vallási tanokkal keverje össze. Mindazonáltal a mögöttes eszme egyértelmű.
A Gondviselés keze számos ponton feltűnik a történet drámájában, azonban sehol sem annyira világosan, mint a végkifejletben a Végzet hegyénél, ahol mind a két központi szereplő elbukik a gonosz elleni küzdelemben, azonban a konfliktusban gonoszságuk mégsem a gonoszt, hanem a jót fogja szolgálni.
Egy másik író tollából egy ilyen befejezés egy különös véletlennek, ironikusnak, abszurdnak, vagy inkább deus ex machinának tűnne. Tolkien írásában azonban ez a Gondviselés feltartóztathatatlan elgondolása, a bukott szerepű karakterek korlátok között zajló összeütközésének elkerülhetetlen eredménye. Itt tűnik ki, hogy Tolkien a leghatározottabban elutasítja az allegorizáló magyarázatot: Frodó lehet, hogy sok tekintetben egy Krisztus-szerű figura, azonban nem magának Krisztusnak egy allegorikus ábrázolása, mint Lewis oroszlánja, Aszlan. Ahol Krisztus diadalmaskodott, ott Frodó elbukik, de még ez is a Gondviselés akaratát szolgálja.
A szomorúság felhangjai
Frodó végső kudarca a Végzet hegyénél más ok miatt is jelentős: Még a győzelem szélén is a szomorúság és a veszteség olyan hangja csendül fel, amely átjárja az egész könyvet.
A Gondviselés és az eszkatologikus remény minden jele ellenére A Gyűrűk Ura nem a jó gonosz feletti végső győzelmének a története, hanem csak egy jelentős csatáé a távoli mitikus múltban.
Az örök dicsőség Jel 22-szerű epifániájától eltérően, ahol minden könny felszárad, Tolkien története az elégikus szomorúságtól és annak a tudatnak a sajgásától visszhangzik, hogy az elvesztett dolgok soha nem térnek vissza. Újból és újból arról értesülünk, hogy minden, ami egyszer volt, soha többé már nem lesz (vagy legalábbis míg a világ meg nem újul). Az entek soha nem találják meg ent asszonyaikat; Frodó soha sem tér vissza Lothlórienbe; a tündék örökre nyugatra költöznek.
Mindezt az formálja, hogy a szerző tudatában van a világ romlottságának és az evilági élet elkerülhetetlen szomorúságának. „én keresztény, sőt római katolikus vagyok” írta egyszer Tolkien egy barátjának, „ezért nem gondolom, hogy a „történelem” bármi más lehet, mint egy „hosszantartó vereség” – ami azért magában foglalja (és egy legendában világosabban és mozgalmasabban magában foglalhatja) a végső győzelem némi előképét vagy felvillanó fényeit.”
Ez pontosan az az érzés, amelyet Tolkien saját „legendája” testesít meg. „A végső győzelem előképe vagy felvillanó fényei” bizonyosan vannak, de szomorúság, tragédia és veszteség is van. Még a legvégébe, a győzelembe is belekeverednek a szomorúság és a veszteség jelei: Frodó elbukása a Végzet hegyén; a Megye megtisztítása; a tündék elutazása.
„A végső győzelem felvillanó fényei”
Az egyre szomorúbb elemek ellenére Tolkien konklúziója elkerüli a végső tragédia vagy a hősi halál megoldását, mint amilyen A Gyűrűk Ura előjátékában, A hobbitban Tölgypajzsos Thorin halála volt. Ebben a történetben Thorin azáltal szabadítja meg magát a Bilbó iránti megátalkodottságától, hogy hősi halált hal az öt Sereg Csatájában.
A Gyűrűk Urában ezzel ellentétben senkinek sem kell meghalnia, hogy megsemmisítsék a sötét urat és az ő gonosz gyűrűjét, vagy, hogy elpusztuljanak az ellene vívott végső csatában. Frodó és Samu, Aragorn és Faramir, Gandalf, Gimli és Legolas, Trufa és Pippin, mind túléli a végső ütközetet (egyetlen segítő karakter, az idős Théoden hal csak meg a Nazgúllal vívott harcban). Persze egy fontos szereplő valóban elpusztul a gyűrűvel és gazdájával, de ez nem azért történt, mert feláldozta magát, hanem a méltó büntetését kapta meg, amiért felemésztődött a maga által választott gonoszságában. És még ez az egyetlen igazi borzalom, a tűzbe menő lélek is a Gondviselés terveit szolgálta.
Tolkien nem azért kerülte el a csúcsponti áldozati halált A Gyűrűk Urában, mert nem méltányolta az ilyen megoldás drámai értékét, hanem azért, mert ennél a befejezésnél valami mást akart mondani. Néhány győzelem csak néhány végső áldozat vagy veszteség árán következik be, azonban – vallja Tolkien – nem ez a jó és a rossz konfliktusának legmélyebb igazsága, mert a rossz feletti „végső győzelemnél”, amelyekről a legendák csak „előképeket vagy felvillanó fényeket” adhatnak, nem lesz ilyen veszteség.
A szomorúság és az elbukás elemei Tolkien befejezésében megakadályozza az allegorikus-eszkatológikus értelmezést, azonban egy csúcsponti tragédia hiányában, valamint a teljes társaság életben maradásában lehetővé vált, hogy meglássuk „a végső győzelem némi előképét vagy felvillanó fényeit”.
Valóban, a remény elemei annyira erősek, hogy Samu így tűnődhetett fennhangon: „Hát minden szomorúságról kiderül, hogy nem igaz?” Amire a válasz: igen, de nem itt, sajnos nem most. Itt, Középföldén még keményen dolgozni kell, harcolni kell az eljövendő árnyakkal, és valahol a meghatározatlan jövőben a megváltást majd még be kell teljesítenie annak, akinek az üdvözítő művét csak halványan tükrözik vissza Frodó, Gandalf és Aragorn nagyszerű tettei.
Frodó, Gandalf, Aragorn: Pap, próféta, és király
Tulajdonképpen Zsákos Frodó, Szürke Gandalf és Aragorn mindegyike közvetett módon Krisztus papi, prófétai és királyi hivatalának hármas aspektusát testesítik meg. Ezenkívül mindegyikük keresztülmegy egy bizonyos áldozati „halálon” és újjászületésen is.
A papi feladat Frodóhoz tartozik, aki az egész világ helyett hordozza a rettenetes gonosz terhét, ahogy Krisztus hordozta keresztjét. Frodó via dolorosa-ja avagy a fájdalmak útja Tolkien történetének központi magja, ahogy a passiótörténetek is az evangéliumok középpontjában állnak. Ahogy Krisztus leszáll a sírba, Frodó Mordorba, a Halál Országába utazik, és ott egy halálszerű állapotot szenved el az óriás Banyapók odújában, aztán feléled, hogy elvégezze feladatát. És ahogy Krisztus felemelkedik a mennybe, Frodó középföldi élete úgy fejeződik be, hogy elutazik a tündékkel tengerentúlra, a mitikus Nyugatra, azaz úgy is mondhatnánk a Paradicsomba.
Gandalf a próféta, aki titkos ismereteket tár fel, csodákat művel, és utat mutat másoknak. Gandalf Krisztus megváltó halálát és feltámadását felidézve a pokol hatalmaival vív csatát, hogy megmentse barátait. Feláldozza önmagát és leszáll az alsó világba, hogy aztán diadalmasan, nagyobb hatalommal és dicsőséggel szülessen újjá Fehér Gandalfként. Miként Frodónál, Gandalf középföldi tartózkodása az utolsó úttal ér véget a tengeren át Nyugatra.
Végül a koronátlan Aragorn királlyá lesz. Aztán Aragorn - egy prófécia messiási királya - sziazzal is halványan Krisztus megváltó művét tükrözi vissza, hogy belépve a Holtak ösvényére, ahol békét ajánl fel az ott bebörtönzött lelkeknek, amivel a Pokolraszállásra mutat rá. (Az, hogy az esküszegő lelkek, akikkel Aragorn találkozik a Holtak ösvényén, nem tudnak békében nyugodni addig, amíg meg nem bűnhődnek árulásukért, egy purgatóriumi állapotot sugall.)
„Fehér királynőnk! Asszonyunk!”
Miként Krisztus passiója halványan átsugárzódik Tolkien három hősének küzdelmeiben, úgy Máriának a katolikus hitben és vallásosságban jelenlévő szerepét egy másik kulcsfigura tükrözi vissza: Galadriel, Lothlórien tünde királynője. Maga Tolkien nyíltan elismerte ezt a kapcsolatot, mint egy barátjához írt levelében megjegyezte: „úgy gondolom, hogy ezt a karaktert nagyban a Máriáról szóló keresztény és katolikus tanításnak és elképzelésnek köszönhetem.” Egy másik levelében pedig azt írja, hogy Miasszonyunkon „alapul a fenségen és az egyszerűségen alapuló szépségről való összes kis megfigyelésem.”
Ismét csak nem mondhatjuk azt, hogy Galadriel a Boldogságos Szűz egy allegorikus megfelelője, még annyira sem, mint azt, hogy Frodó, Gandalf vagy Aragorn Krisztus közvetlen megfelelői. A valódi összefüggés ennél sokkal finomabb: egy földöntúli királyság dicsőséges és halhatatlan királynőjének, valamint az iránta érzett tiszteletnek a megrajzolásában Tolkien egyszerűen nem hagyhatta figyelmen kívül vallási hagyományának azt a valódi hódolatát, mely a mennyei királyság megdicsőült Királynője felé irányul.
Egy ilyen karakter megalkotásában Tolkien képzeletét valóban mindenekelőtt hite és vallásossága hatotta át és hevítette. Ha ő pl. egy amerikai baptista vagy egy holland kálvinista lett volna, akkor minden bizonnyal nem létezett volna egy ilyen szereplő, vagy pedig teljesen más lett volna.
A Mária által inspirált tisztelet legnagyobb mértékben a törp Gimlinél nyilvánul meg, amikor is Galadrielt máriás rezonanciákkal veszi körül. Gimli saját szívét olyan fenntartás nélkül adja oda az ő halhatatlan Királynőjének, miként Montford Szent Lajos vagy Szent Maximillian Kolbe adta szívét a Mennyország Királynőjének, és Gimlin keresztül még a nem katolikus vagy nem keresztény olvasónak is egy ablak tárul ki az ilyen tisztelet világára.
Galadriel nem az egyetlen máriás társításokkal rendelkező tünde királynő. A tünde himnuszt Elbereth dicséretére énekelték, amely a máriás himnuszköltészettől visszhangzik; számos író észrevette a hasonlóságokat a következő Tolkien vers sorai és az Angliában jól ismert Mária-himnusz között, amit Tolkien gyermekkorától kezdve jól ismert.
Elbereth-hez
Fehér királynőnk! Asszonyunk,
ott túl a Nyugat tengerén!
E fák közt vándorok vagyunk,
de látjuk arcod, tiszta Fény!
Gilthoniel! ó, Elbereth!
Mily édes a lehelleted!
Téged idézünk szüntelen,
itt túl a tágas tengeren.
Kezed nyomán csillagsereg
virágzik: tarka hímü rét;
ezüstös szirmok fénylenek
a Nagy Sötétben szerteszét!
ó, Elbereth! Gilthoniel!
E fák közt sem felejtjük el,
hogy milyen az a tiszta fény
a messzi Nyugat tengeren.
Figyeljük meg a közös témákat ezekben és a következő sorokban (az énekes egy vándor egy távoli országban; a távoli Királynő mint a fény és az útmutatás forrása; a Királynő ismételt társításai a csillaggal és a tengerrel)

üdvözlény, mennyek Királynője, óceáni csillag,
Földi vezérlője vándorembereknek:
éltünk hullámán hányódunk - nyújtsd felénk oltalmad -
Hisz veszélytől s a bajtól te mentesz meg minket.
Krisztus Anyja, szép csillaga tengernek,
Imádkozz a vándorokért, hallgass meg bennünket!
(Saját fordítás.)
A könyvben az olyan tünde elemek, amelyek ilyen különleges katolikus rezonanciával rendelkeznek, nem merülnek ki ezekben a földöntúli királynőkben. A tündék „útikenyerének”, azaz a lembas-nak, amit a szövetség tagjai kaptak Lothlórienben, egyértelműen eucharisztikus mellékértelme is van. Mint azt olvashatjuk, ennek a rendkívüli ételnek az „ostyája” (Tolkien saját szava)
"tartotta életben (Frodót és Samut), ha az nincs, már rég lehever és várja a halált. Mert ha nem is lehetett vele jóllakni, és Samunak minduntalan az evésen, közönséges kenyéren, húson járt az esze, a tündék útikenyere, most, hogy csak azon éltek, és mást nem ettek, még több erőt öntött beléjük, mint eddig. Az akaratot táplálta, erőt adott rá, hogy a gyötrelmeket elviseljék, s Úrrá legyenek izmaik, lábuk fáradtságán, mely minden halandó lény teherbírásának mértékét meghaladta."
Romlás és megtérés; gyengeség és erő

Bár Tolkien soha nem magyarázza el pontosan, hogy az Egy Gyűrű hatalmát a hordozója miként tudná felhasználni a másokon való uralkodásra, még kevésbé azt, ha ő egy olyan titán lenne, mint Szauron vagy Gandalf, azonban a Gyűrű hatalmának egy másik szempontját élénken tárgyalja végig a könyvben: a csábító hatalmát az őt hordozó felett. Gollamot ez emésztette el, Bilbón is kezdett már látszani a káros hatása, Gandalf és Galadriel még a megérintését is visszautasította, Boromir pedig nem is tudott ellenállni a vonzásának, és még Frodó is, aki végig küzdött vonzereje ellen a Végzet hegyére vezető úton, a végén mégis engedett ennek a varázserőnek. Frodó lehet, hogy jellegzetesen krisztusi típus, de csak típus, és végtére egy típus sem azonos a valósággal.
A gonosz kísértés leírása mellett azonban a megtérés és a megváltás lehetőségének az elismerése is jelen van a történetben. Úgy tűnik, hogy még Gollamra is hatással van Frodó könyörülete évekkel rabszolgasága és elkorcsulása után. Gollam, mielőtt visszazuhanna a sötétségbe, a jó és a rossz között vívódva csaknem a megváltás szélére emelkedik.
Boromir is őszintén megbánja gyenge pillanatát, és nemcsak azzal teszi jóvá, hogy feláldozza életét, hanem azzal is, hogy másnak is megvallja gonosz tettét. Ami pedig Frodót illeti, ő végül is nem egy utolsó pillanatban történő megbánás révén menekül meg, hanem a gondviselés kezdeményezése által, egy különleges kegyelem által, ami felhasználta Gollam vágyait, hogy így Frodónak egy másik lehetőséget adjon. Tehát Frodó saját könyörületessége Gollam felé fontos tényezővé válik abban, hogy végső elbukásának következményeitől megszabaduljon.
Hogy Frodó miért adta meg magát végül a Gyűrű hatalmának? Sokkal lényegesebb kérdés az, hogy miért tudott neki ellenállni olyan sokáig. Középfölde nagy hatalmai, a varázslók és a tünde uralkodók - egy harmadik lehetőséget választva - miért bízták a legveszedelmesebb tárgyat egy védtelen hobbit kezeibe, a kényelem és az egyszerű családiasság teremtményére? Miért nem bízták Aragorn erejére és ügyességére, Elrond hatalmára vagy Gandalf tudományára?
A válasz részben a meglepetés erejében rejlik. A zsinat Völgyzugolyban hazardírozott azzal, hogy a Gyűrűt egyenesen Mordorba küldte egy jelentéktelen teremtménnyel, részint azért, mert erre a mozzanatra az Ellenség nem számíthatott.
Azonban több is van itt ennél. Az okot Gandalf találta meg abban a biztató dologban, hogy a sors titokzatos útjai a Gyűrűt inkább egy hobbit birtokába juttatta, mint egy harcos vagy varázsló vagy tünde kezébe, és emiatt lett a Völgyzugolyból Mordorba tartó vegyes társaságban Frodó a Gyűrű hordozója és nem más. Frodótól teljesen idegen volt mind a fizikai, mind a misztikus hatalom, és ez önmagában a remény jele volt. Az erőtlen kevésbé bízhatja el önmagát, kevésbé eshet zsákmányul az önhittségnek és az önteltségnek, sokkal jobban lehet a kegyelem vagy az isteni akarat eszköze. Tolkien nem sokat ígérő hőse Szent Pál paradoxonját tükrözi vissza: „amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős” és „Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket”.
Peter Jackson filmje (néhány spoiler)
Peter Jackson A Gyűrűk Ura eposz adaptációját három filmben készítette el, és hatalmas sikere lett mind a háromnak. Számos összehasonlító elemzés született, amelyek azonban főleg a történet szálaira, és a karakterek jellemzésére összpontosítottak, és - főként Magyarországon - kissé figyelmen kívül hagyták a könyv és a film hitbeli dimenzióinak összevetését. Azt gondolom, hogy talán még nem késő úgy is áttekinteni a három filmet, hogy a könyvek vallási gondolataiból mit vett át, és mit nem.
Jackson és munkatársai meglehetősen elfogulatlanok voltak abban, hogy bár nem osztoztak Tolkien vallásos hitében, a filmekben mégis figyelembe vették Tolkien hitét, tisztelettel nyúltak gondolataihoz, és elkerülték azt, hogy saját „sallangokat” tegyenek a filmhez.
Persze a könyv vallási témájú elemeinek némelyike annyira középponti volt, hogy lehetetlen lett volna kikerülni őket anélkül, hogy ki ne zsigerelték volna magát a könyvet. De ezen felül is a filmkészítők kétségtelenül készségesen nyitottak maradtak ezekre a témákra, és néhány esetben az is látszik, hogy a vallást felidéző elemek bemutatásában valóban a szöveg mélyére hatoltak, és ezzel megerősítették a történetben lévő vallási témákat és kellőképpen vissza tudták azokat adni.
Krisztológiai visszhangok.
A könyv keresztény visszhangjainak egy kétségtelenül szándékos felhasználásának egyik nyilvánvaló példája Gandalf halála és visszatérése A Gyűrű szövetségében és A két toronyban. Gandalf önfeláldozása és alászállása az alsó világba Mória bányáiban az ördögi balroggal vívott csatában az első film drámai középpontja és jelentős formai eleme. Maga a balrog annyira pokoli, amennyire csak Jackson konceptuális művészei és a Weta Digital trükkmesterei elkészíteni tudták: a könyvhöz hűen egy füstből és lángból álló valami. Egy finom szöveg nélküli képsorban, amikor Gandalf zuhan le az alvilágba, karjait kereszt alakban széttárva láthatjuk.
A krisztológiai visszhangok még határozottabbak, amikor Gandalf visszatér A két toronyban. Fehér Gandalf olyan ragyogva jelenik meg tanítványainak, Aragornnak, Legolasznak és Grimlinek, mint ahogy a feltámadt Krisztust vagy a damaszkuszi úton Szent Pálnak megjelent Jézust ábrázolják a festményeken, akik – csakúgy mint a tanítványok - képtelenek felismerni őt. Ők is, mint pl. Mária Magdolna, eleinte valakinek másnak tartják őt. Majd, amikor valóban felismerik, Legolasz – erőt véve örömén és megilletődésén – térdre borul.
Frodó és Aragorn krisztológiai történetíve szintén nyilvánvaló a filmekben. Frodó úgy járja a via dolorosa-t vagyis a „fájdalmak útját” a Végzet Hegyéig, ahogy Jézus ment a Kálváriára. Ahogy Jézus az emberiség bűneit hordozta, úgy Frodó a gonoszság nagy terhét hordozta a világ helyett, és ahogy közeledik a Végzet krátereihez a Gyűrű úgy válik egyre összeroppantóbb súllyá, miként a kereszt fája.
Jackson A király visszatérben mutatja be Frodó halálát és újjászületését. Frodó leszáll a Banyapók odújának a mélyébe, és egy pókfonál-lepelbe borítva Cirith Ungol, a Pókszurdok sírjába fektetik.
A három központi karakter közül csak Aragornnak nincs halál-és-újjászületés története a könyvben – bár rálép a Holtak ösvényére és kiszabadítja azokat a nyugtalan lelkeket, akik elégtételt adnak földi bűneikért, ami egy olyan meseszál, ami A király visszatér filmváltozatban drámaian realizálódik.
Mindazonáltal a filmben az Aragornak kitalált halál-és-újjászületés története a könyvben nem található meg. Egy az orkokkal és a vargokkal vívott csatában Aragorn lezuhan egy szikláról, és elviszi őt a folyó, és majd csak a Helm Szurdokban találkozik barátaival. Azonban ezt az egész történetet nem Tolkien írta, és sokat vitatkoztak is a rajongók, hogy érdemes volt-e ezt betenni a filmbe. Mivel a halál és az újjászületés motívuma tételes szinten biztosan jelen van Tolkien könyvében, ez a bővítés Aragorn státusát erősíti meg mint krisztusi király.
A film azzal is kiemeli Aragorn krisztusi kapcsolatát, hogy egy olyan jelenetet adott A Gyűrű szövetsége bővített változatához, amelynek máriás rezonanciái is vannak.
Ebben a jelenetben Aragornot látjuk Völgyzugolyban anyja sírjánál. Az itt lévő szobor egyértelműen a katolikus Mária-szobrászatot idézi fel; így Aragorn anyja Máriával áll kapcsolatban, éppúgy, ahogy maga Aragorn Krisztussal. Sőt, Aragorn tiszteletet ad halott anyja felé, ahogy a katolikus hagyomány is tanítja, hogy Krisztus azzal tisztelte meg Máriát, hogy halálakor felvitte testét és lelkét a mennybe. (Természetesen semmi mennybevétel nem történik Aragorn anyjával, de hát Jézus sokkal nagyobb király mint Aragorn.)
Tünde ábrázolások.
Tolkien világának erkölcsi rendje szintén visszatükröződik a filmekben, ahol szintén egyértelműen úgy mutatják be, hogy a gonosz eredete és teremtményei a jókból származnak: Szarumán azt mondja A Gyűrű szövetségében, hogy az orkok „régen tündék voltak”, Gollam és a nazgúlok származását is elbeszéli, beleértve Szarumán korábbi jóságát – bár Szauron bukásáról semmit sem hallani.
Jackson a tragédia és a veszteség elégikus hangját már a film elejétől, A Gyűrű szövetsége kezdő szavaitól kezdve jól üti meg. Gandalf rejtélyes utalása a Gondviselésre szintén az első filmben van, amelyek csaknem ugyanazok a szavak, bár a drámai hatás módosul azáltal, hogy Zsáklak helyett Mória bányáiban hangzik el.
Egy bizonyos mértékű máriás rezonancia van abban is, ahogy Jackson Galadrielt ábrázolja – bár ez az ábrázolás a bővített változatban sokkal határozottabb, mint a mozis változatban. Az eredeti verzióban Galadriel különösen tartózkodó, sőt vészjósló a fő jelenetében, de Lothlórien Úrnője sokkal melegebbé és kedvesebbé válik a később hozzáadott ajándékadó jelenetben, amikor a szövetség továbbindul útjára. Valamint Gimli az Úrnő iránt érzett hódolatát csak mulatságosan sejtetik a mozis változatban, és végül is a bővített változatban térnek csak ki rá – bár a következő két filmben sajnálatosan ezt a viszonyt teljesen mellőzik.
A tündekenyeret szintén megemlítik a két későbbi filmben (valamint A Gyűrű szövetsége bővített változatában), de csak egy kevés eucharisztikus jelentéssel, talán annak a kivételével, hogy Gollam, aki méltatlan, nem ehet belőle. A tündék liturgikus himnusz-szerű költészetére sincs utalás (bár Völgyzugoly és Lothlórien tündekirályságát egy egyetemes földöntúli kórusfeldolgozással jelzik, amely nem teljesen idegen a szent zene világától.)
A rossz és a megváltás.
Mindhárom film leghatásosabb témáinak egyike a Gyűrű csábító vonzereje. A gyűrű hatalmát részben Elijah Wood, Andy Serkis, Sean Bean, és Ian Holm (és röviden Sean Astin) hatásos alakítása mutatja be, részben pedig Jackson okos rendezése és a részletekre való odafigyelése.
Ez a téma drámai csúcsát A király visszatér válságos pillanatában éri el, amikor Frodó krisztológiai rezonanciáján a halandók gyengesége és elbukása hatalmasodik el. Ugyanekkor jelen van a gondviselésszerű kegyelem is, amely megjutalmazza őt irgalmáért és hősies áldozatáért úgy, hogy megkíméli őt tettének következményétől, és lehetőséget ad számára a megbánásra. (A film ezen jelenetéről nagyon sokat lehetne beszélni.)
A megtérés és a megváltás témáját Boromir is megindítóan mutatja be utolsó pillanataiban, ahol Boromir Aragornnak történő vallomása (gyónása) lelki értelmét egy másik, extratextuális glossza is kiemeli: Aragorn egy rituális mozdulattal ad áldást Boromirnak, ami egy kereszténység előtti keresztvetésre hasonlít.
Más glosszák.
Az olyan szuggesztív részleteken túl, mint Aragorn rituális áldása, vagy Gandalf zuhanó testének kereszt alakú tartása, a filmtrilógia olyan kifejezetten vallásos témákat is magában foglal, amelyek a könyvekben nincsenek benne, de odaillően idézik fel Tolkien inspirációjának vallásos elemeit.
Például a filmek nyíltan utalnak a halál utáni életre, sőt egy halottakért szóló imára is van példa. A király visszatér részben, amikor Minas Tirith-et ostromolják, Gandalf azt mondja Pippinnek, hogy a halál még nem a vég, és ezt a túlvilági életet felidéző képekkel meséli el neki. A két toronyban arról hallunk, hogy Legolas két bajtársa meghalt, és ekkor Legolas egy rövid tündemondatot mond, ami hiányzik ugyan a feliratból, de a tündeszakértők szerint annyit jelent: „Találják meg békéjüket a halál után.”, ami a halottakért szóló katolikus imákra hasonlít.
Egy másik vallásilag jelentős toldalék a tündehercegnő, Arwen közbenjáró imája „kegyelemért” Frodónak. A Gyűrű szövetségében, hogy megmentse Frodót Mordor erőitől, Arwen imádkozni kezd, ahogy Mózes vagy Szent Pál fejezte ki hajlandóságát, hogy ők vállalják a nehézségeket Isten népéért, hogy ami „kegyelem” neki jutott, azt hadd adja át neki, hogy így mentse meg Frodó életét.
A Gyűrűk Ura filmtrilógia egy rendkívüli filmes tiszteletadás a katolikus képzelőerő egy nagyszerű művének. Még ahol el is térnek a filmek a könyvek vallásos elképzelésétől, oly módon tiszteletben tartja azt, hogy ezt a keresztény nézők is nagyra értékelhetik, és a nem keresztény posztmodernek számára pedig bemutatja minden irónia nélkül a jó és a rossz egy kivételes összeütközését, a jóból származó gonosz erkölcsi elképzelését, és az emberiség mindig jelenlevő fogékonyságát a kísértésre. A modern Hollywood tájékán A Gyűrűk Ura egy kivételes világítótorony.
(depositum.hu )