2013. április 6., szombat

Római Riport - 2013. április 6.

„Az élet igenis szép” – megbánta az öngyilkosságát, de már későn

Zuhanás közben megbánta egy török öngyilkos, hogy a mélybe vetette magát a Boszporusz egyik hídjáról Isztambulban. De már késő volt: kórházba szállítás után meghalt. A 37 éves férfi még el tudta mondani a vízből őt kihalászó vízi mentőknek, hogy a 65 méternyi szabadesés közben már megbánta tettét, mert "az élet igenis szép", de már késő volt, mert kórházba szállítás után belehalt a hatalmas zuhanás okozta sérüléseibe.
A válása miatt elkeseredett teherautósofőr a Fatih Sultan Mehmet-hídon állította le csütörtökön a kocsiját, majd átmászott a korláton. A rendőrök két órán át próbálták lebeszélni, de hiába: a férfi alsónadrágra vetkőzött, és a mélybe vetette magát.
A lebeszélési kísérlet idejére lezárták a hidat, ami miatt sok kilométeres dugók alakultak ki a két kontinens partján fekvő metropoliszban.
Török sajtójelentések szerint az első Boszporusz-híd 40 évvel ezelőtti megépítése óta 502 ember vetette magát a mélybe. Közülük csak 23 élte túl a zuhanást.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Egyikőtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges

Drága szeretett leányom, a Nekem tett engedelmességi fogadalmad értelmében, neked sohasem szabad megvédened Üzeneteimet. Ahhoz sincs jogod, hogy az Én Nevemben kifogásolj vagy kritizálj más látnokokat, vagy önjelölt prófétákat, legyenek azok bár igazak, vagy hamisak.
Azoknak, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és akik elítélik ezeket a világnak adott Üzeneteket, tudniuk kell a következőket: Nektek nincs engedélyetek arra – még ha kérnétek sem -, hogy nyilvánosan bárkit is elítéljetek, aki azt állítja magáról, hogy egy kiválasztott lélek. Amikor azt állítjátok, hogy ezek az Üzenetek hamisak, akkor azt mondjátok, hogy ezek hazugságok. A hazugságok csak a Sátántól jöhetnek. Ezek a világnak adott Szent Üzeneteim figyelmeztetnek benneteket azokra a szörnyű hazugságokra, amelyekkel a Sátán Isten minden gyermekének a lelkét eteti. Mennyire becsaptak benneteket azzal, hogy rászedtek titeket, hogy utasítsatok el Engem, szeretett Jézusotokat, Aki szomorúságomban, keserű könnyeket sírok a miatt, ahogyan elutasíttok Engem.
Azok, akik azt mondják, hogy bárki írhatná ezeket a Mennyei Üzeneteket, megbántanak Engem. Hogyan tudhatná egy ember leírni Ajkam Szavait, amikor azok tőlem jönnek? Azt hiszitek, hogy az ilyen Szent Szavakat a halandó ember keze létre tudná hozni? Azt hiszitek, hogy bármely a bűn foltjával tarkított ember létre tudná hozni Szent Szavamat a Mennyei Királyságom beavatkozása nélkül? Ha igen, akkor ti elhiszitek, hogy az ember képes ilyen módon a megtérés útját kovácsolni. Az ember semmi Isten nélkül. Ti nem vagytok méltók arra, hogy hitelt érdemlően beszéljetek, amikor Isten Szavát hirdetitek. Ha Isten Szavát a saját ajkaitokkal Irányításom nélkül hirdetitek, akkor ti súlyos tévedéssel vétkeztek.
Leányom, emlékeztetnem kell téged és minden választott lelket, hogy egyikőtök sem kaphat felhatalmazást arra, hogy másokat az Én Nevemben elítéljen, mert ez nem lehetséges.
Most felszólítok minden Általam kiválasztott lelket: Emlékezzetek a nektek tett azon Ígéretemre, hogy újra eljövök. Most tudnotok kell, hogy mindnyájatoknak adatott egy Küldetés éspedig az, hogy felkészítsétek az emberek szívét Második Eljövetelemre. Most azt is tudnotok kell, hogy ez a Szentháromság által megszabott legutolsó küldetés. Senki sem kapott felhatalmazást közületek arra, hogy elítélje ezt a Küldetést, vagy bármely más Küldetést. Ha ezt teszitek, akkor félre doblak Magamtól benneteket.
Ó, mennyire Belém hasítanak a választott lelkek bűnei, sokkal mélyebben, mint bárki másé. A Hozzám legközelebb állók, akik elárulnak engem, sértenek a legjobban. Amikor ők ellenem szegülnek, akkor szörnyű megosztottságot okoznak és megakadályozzák a lelkeket abban, hogy kövessék az örök üdvösség útját.
Jézusotok