2012. július 18., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

A fiatal lelkek kedvesek számomra, és én sírok, mivel sokaknak közülük nem tanították meg az Igazságot
 
2012. július 17., kedd, 16:00
Drága szeretett leányom, a te küldetésednek át kell karolnia Isten minden gyermekét. Én különösen a fiatal lelkek után vágyom, és azokért a lelkekért, akik lehetővé teszik az emberi intelligencia számára, hogy megakadályozzák Létezésem Igazságának meghallását.
A fiatal lelkek kedvesek számomra, és én sírok, mert sokaknak közülük nem tanították meg az Igazságot.
Őket szüleik vezették, akik közül sokan a sötétség mélységében vannak, és nem hisznek Istenben.
Az a fény, amelyet ők keresnek, az minden, ami fénylik, mivel eddig a hamis fényt vitték nekik. Őket a zene, a ruhák és szórakozás csábítják el, mindezek azzal a céllal, hogy az érzékeket ingereljék.
Ők nem ismernek Engem. Sohasem hallottak rólam, vagy arról, hogy milyen reményt képviselek jövőjük boldogságának keresésében.
Lucifer, a bukott angyal, – Atyám magasabb, a Szeráfok Hierarchiájában – egy tehetséges zenész volt.
Amikor a Sátán, az Én fiatal, gyengéd lelkeimet támadja a világban, akkor azt a zenén keresztül teszi.
A zene az ő pusztító fegyvere, és minden típusú zenét felhasznál arra, hogy a kis ártatlan lelkeket a megtévesztés hálójába vonzza.
A zene, Isten egy nagy Ajándéka. Ezt azonban arra is felhasználják, hogy elrejtsék a gonosz iránti hűséget, éspedig a dalszövegeken keresztül, melyek a fenevadat tisztelik. Nagyon kevés lélek fogja fel a zene hatalmát, vagy azt, ha helytelen módon használják.
Arra sürgetlek benneteket, segítsetek Nekem, kérlek, megmenteni a lelküket.
Hozzátok Hozzám őket. Ne erőltessétek őket soha. Ehelyett ajánljátok fel a fiatal gyerekeket Nekem, imáitokon keresztül.
A Keresztes Imahadjárat 67. imája: Tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.
Kérlek, drága Jézus, tartsd biztonságban gyermekeimet a Hazugság Királyától.
Szentséges Szívednek ajánlom fel ezeket a gyermekeket (itt nevezd meg őket), hogy Drága Véred palástja által világosítsd fel majd lelküket, és óvatosan helyezd őket szerető karjaidba, hogy minden bajtól védve lehessenek.
Kérlek, nyisd meg a szívüket, és a Lelkiismeret Megvilágítása alatt Szentlelkeddel áraszd el lelküket, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.  Ámen.

Ima az Ateisták részére a Nagyfigyelmeztetés alatt.
Azokhoz szólok közületek, akik azt mondják, hogy ateisták, most halljátok meg Ígéretemet: Szeretlek benneteket, és soha nem fogom feladni azon harcomat, hogy megmentselek titeket a csaló, a Sátán karmaiból, aki megvakít benneteket az Igazsággal szemben.
Amikor eljön az idő, és a Nagyfigyelmeztetés alatt a szemetek előtt fogjátok látni bűneiteket, kérlek, mondjátok a következő szavakat:
Jézus mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól.
Őszintén bánom bűneimet, és kérlek, hogy most fogadj el engem, és mutasd meg nekem Irgalmasságod fényét. Ámen.
Ha ezt az imát imádkozzátok, akkor ti soha többé nem lesztek összezavarodva. Egy teher esik majd le a szívetekről, és ti akkor valóban békére találtok.
Amikor az a nap elérkezik, emlékezzetek ezekre a szavakra.
Sohasem hagylak el benneteket! Támogatni foglak titeket, és ti érezni fogjátok amint Szeretetem elárasztja testeteket, aztán meg fogjátok kapni azt a bizonyítékot, amelyre vágyakoztatok.
Jézusotok


Mihelyt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik nagy zűrzavar lesz

2012. július 17., kedd, 23:18
Drága szeretett leányom, az idő most gyorsan halad előre. Már egy ideje felkészítettelek mindnyájatokat.
Ti követőim tudjátok, hogy mit kell tennetek. A saját gyónásotok nagyon fontos, és mostantól kezdve próbálnotok kell hetente elvégezni azt.
Legyetek békességben. Elégedett vagyok azzal, ahogyan utasításaimat követitek. Kérlek, térjetek vissza a Keresztes Imahadjárat imáihoz és koncentráljatok a mások lelkének megmentésére adott imákra.
Mihelyt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik nagy zűrzavar lesz.
Az emberek, mindenhol, annyira meg lesznek alázva, amire még nem volt példa.
Sokan túl levertek lesznek ahhoz, hogy rögtön visszatérjenek munkahelyükre. A hatalmi pozícióban lévő emberek a kormányokban meg fogják kérdőjelezni törvényeiket.
A társadalmatokban levő gyilkosok és bűnözők rettenetes szomorúságot és kétségbeesést fognak érezni, de sokan jóváteszik majd bűneiket.
Papjaim és más felszentelt szolgáim rögtön tudni fogják, hogy ezek az üzenetek Isteni Ajkaimról származnak.
Ők aztán majd felemelkednek és követik hűséges követőimet, hogy segítsenek Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre.
Néhányan közülük tudni fogják, hogy Én vagyok az, aki hozzájuk szól, de mégsem lesz elég bátorságuk ahhoz, hogy nyilvánosan hirdessék Legszentebb Szavamat.
Idővel megkapják majd a Szentségek fenntartásához szükséges kegyelmeket, akkor meg fogják érteni, hogy ők azok, akiket meg akarnak szentségteleníteni. Aztán meg fogják kapni e próféciák bizonyítékát.
Sok szülőnek lesz szüksége arra, hogy attól kezdve belenevelje a hét évnél idősebb gyermekeibe az imádkozás és a bűnbánás fontosságát.
Szülők, nektek van egy kötelességetek: gyermekeiteknek megtanítani az Igazságot.
Az ő szívük, a Nagyfigyelmeztetés után, meg fog nyílni Szeretetem előtt, és nektek továbbra is irányítanotok kell őket a lelki dolgokban.
Biztosítsátok, hogy mostantól legyen otthonotokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az Élő Isten Pecsétjével együtt, mely otthonotokban ki van függesztve. Mindezek védelmezni fogják családotokat.
Kövessétek utasításaimat és minden rendben lesz.
Leányom, neked most menned kell és biztosítanod kell, hogy az Igazság Könyve olyan gyorsan ki legyen adva, ahogy lehetséges. Ez azért fontos, hogy azok a lelkek is megkapják, akiknek a számítógéphez nincs hozzáférhetőségük.
Ne félj, mert Én vezetni foglak téged, és segítséget küldök neked, hogy az biztos eljusson mindenhová a világon.
Menj békével. Menj szeretettel. Én mindig veled vagyok.
A nap minden pillanatában melletted vagyok vezetvén téged, még akkor is, ha nincs erről tudomásod. A szívedben vagyok.
Szeretett Jézusotok

Eudoxia bizonysága

Varga Tamásné Eudoxia beszámolója, melyben az Úr Jézustól kapott élményét osztja meg. ( a bizonyság kb. a hatodik perctől kezdődik)


Vissza kell térnünk az első szeretet tüzéhez és képmutatás nélküli hittel megállnunk Isten előtt. Örömmel kell szolgálnunk, feladnunk önző vágyainkat és hirdetnünk az evangélium, a győzelmi hír valóságát minden ember felé.
Isten nem személyválogató, az Ő kegyelme mindenkié. Könyörülő Istenünk van, az Igaz Egyház az Övé.
A korszak hamarosan lezárul. Jézus már úton van... Tisztulást, tisztulást, szentséget minden otthonba !

Az elhangzott bizonysággal kapcsolatban további információért és kérdésekért, látogass el ide: http://www.hajnalcsillag.net/forum/index.php/topic,6020.0.html
Köztetek csak azok lesznek igazán boldogok, akik megkeresik és megtalálják, hogy hogyan kell szolgálni.

Albert Schweitzer