2019. október 16., szerda

Csőd: Hamispróféta elárulta a hitet, ezért az isteni gondviselés elárulja őt


A Vatikán 2018-as 70 millió eurós vesztesége - ami a teljes költségvetés több mint 23%-a - "vészhelyzetet" hoz létre - írja az IlSole24Ore.com.

Amikor Pell bíboros volt a Pápai Gazdasági Titkárság prefektusa és a Libero Milone ellenőrző generálisa, a veszteség csekély volt. Ferenc pápa alatt az elmúlt két évben mindkét pozíció üresen áll.

A vatikáni költségvetés elkülöníti az Apostoli Szentszéket a kormányzástól. A veszteség az Apostoli Szentszékkel kapcsolatos:
• túl sok laikus alkalmazott
• kevesebb pénz az Egyesült Államoktól és Németországtól
• kevesebb megtérült pénz a befektetésekből és a vatikáni bankból.

https://gloria.tv/article/NFBSHNfyoSbG4CWgh1Es3TZw4

Terence Hill: "Gyakorló katolikus vagyok."

A katolikus hite gyermekkora óta formálja, Assissi Szent Ferenc pedig példakép a számára. A színészi karrierje során visszautasította azokat a szerepeket - köztük az akcióhős Rambóét - amelyekről úgy érezte, ellenkeznek a keresztény értékekkel. A hite különös érték és rendkívül személyes dolog a számára. Terence Hillel az osztrák Missio oldal jelentetett meg interjút.
"A kapcsolatom a vallással nagyon személyes, bensőséges kapcsolat: boldog, komoly, akár még haragos is. Azt hiszem nehéz beszélni róla, mert olyan kapcsolatról van szó, amit meg kell tapasztalnod."
"Sok éve gyakorlom az Isteni Irgalmasság tiszteletét. Egyszer egy repülőtéren is feltartottak, amiért rengeteg kegykép volt a bőröndömben. A határőség felismert, és azt hitték, fegyvert rejtegetek alattuk."
"A színészek egyfolytában vitatkoznak, és aztán otthagyják egymást. Velem és Bud Spencerrel ez másként volt: mi sohasem irigykedtünk egymásra, és sohasem filmeztünk csak a pénzért. Jól éreztük magunkat, és egy életen át barátok voltunk."
"Az édesapám gyerekkoromban egy könyvet olvasott nekem Szent Ferencről. Ő a példaképem. Azóta vagyok hívő."
Terence Hill, azaz Mario Girotti 1939. március 29-én született Velencében. Sok éven át a családjával Drezdában éltek, ahonnan az édesanyja származott. A mai napig emlékszik a háború végi súlyos légicsapásokra, amelyek Drezdát érték. Sokáig rémálmai voltak miattuk, és a mai napig elborzad az erőszaktól. Kalandkereső típusnak tartják, különösen a Bud Spencerrel játszott filmes szerepei miatt. Spencerhez a haláláig mély barátság fűzte. Terence Hillt azonban közel 20 éven át Matteo atyaként is megismerhettük: a papként, aki sorozatban oldja meg a bűnügyeket egy rendőr barátjával.
"Olyanoknak kell lennünk, mint egy vitorláshajó kapitánya. Nem mi vagyunk a szél. Mi csak a hajósok vagyunk. Minden erőnket latba vethetjük, hogy a hajót irányba tartsuk, de a szél ereje nem mi vagyunk."
"Hoztam olyan szakmai döntéseket, amelyeket mások oktalannak tartottak. Nagy pénzeket utasítottam vissza, viszont boldog voltam. Ezért tudok ma hiteles lenni Matteo atyaként."
"Gyakorló katolikus vagyok. Nem sokszor beszélek róla, mert a hit számomra értékes és rendkívül személyes dolog."
"Milyen gyengék vagyunk, hogy nem tudunk megbirkózni az igazsággal! Szórakoztatásra vágyunk, nem az igazságra."

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. október 8. Magyarok Nagyasszonya Főünnepén. Ma reggelre álmomban a fénykeresztet láttam az égen.Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Hamarosan mindenki meg fogja látni az égen a fénykeresztet, amelyből életet adó fény fog kisugározni.A kereszt a ti üdvösségetek jele. Ezen haltam meg rettenetes kínszenvedések közepette. Aki nem tiszteli a keresztet, elvész. Aki viszont magára veszi, azzal egyesülök a kereszthordozásban, az önmegtagadásban, és üdvözítem.Szeressétek kereszteteket! Soha ne akarjátok ledobni, mert csak ez visz az üdvösségre. Aki türelemmel hordozza keresztjét, az a keskeny úton megy és a szűk kapun át jut be az Isten Országába.Megáldalak benneteket Szívem megerősítő örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”Szentírási megerősítés: Zsid 1, 1-2: „Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban; ezekben a végső napokban Fiában szólt hozzánk...”

2019. október 9. szerda…

Imádkoztam a kisded nyájért, akik Jézust szeretik, imádják és tisztelik. Kértem rájuk a tisztánlátás kegyelmét, hogy ne adjanak hitelt a tévtanításoknak és az eretnekségnek.
Jézus: „Az Enyéim már mind tudják, hogy mi az igazság. Én Magam világosítottam meg őket. Ők nem fogadják el a tévtanításokat. Azok, akik bálványimádást folytatnak, soha nem látják meg dicsőséges Arcomat. Ők a pokol fenekére süllyednek. Hamarosan beteljesülnek a próféciák. Két bolygó összeütközik. Megjelenik a fénykereszt az égen. Kiárasztom Szentlelkemet minden emberre. Ekkor lesz a nagy és végleges szétválasztás. Sokan meg fognak térni Hozzám. A megátalkodottak még gonoszabbak lesznek. Ők lesznek minden baj okozói. Ezután beteljesül mindaz, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan minden szem meg fog látni, amikor eljövök az ég felhőin dicsőségemben. Az idő itt van, eljött. Lejárt az irgalmasság ideje, melyet felvált igazságosságom haragja. Ti, akik mindvégig hűségesek vagytok Hozzám, most még többet engeszteljetek és imádkozzatok! Ezzel még valamelyest enyhíthetitek a csapásokat.”
Szentírási megerősítések: Máté 27, 50: „Ekkor Jézus ismét hangosan felkiáltott és kiadta a lelkét.”
1 Kor 14, 21: „Nem hallgatnak Rám – mondja az Úr.”

2019. október 10. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Láthatjátok, mekkora káosz uralkodik a világban. Mindezt azért engedem meg, hogy mindenki tisztán lásson. Foglaljon állást, hogy melyik oldalra akar állni. Most a kívülállók is látni fogják, hogy ki mit képvisel.
Gyermekeim! A Szívem vérzik, amikor arra gondolok, hogy meg kell büntetnem ezt a bűnös világot. Amit Jónásnak mondtam, ma is úgy gondolom, hogy sajnálnom kell az embereket és mindazokat a javakat, amiket megtermeltek. De mondom nektek, sokkal, de sokkal nagyobb kár az, ha egy ember lelke elvész, mint az egész teremtett világ. Ezért haltam kínhalált a kereszten, hogy a lelkeket megmentsem. De most már annyira túláradt a bűn, és oly sok lelket ránt a gonosz a pokolba, hogy ezt meg kell állítanom. Mától fogva kitartóan azért imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza erre a földre, és szám leheletével elsöpörjem a gonoszt. Dicsőségem tündöklésével mutassam meg a világnak, hogy Ki az igazi Krisztus, a Megváltó, Aki kereszthalálával megváltotta őket.
Amikor visszatérek, erről fogtok Engem megismerni: Sebeim, melyeket a keresztfán elszenvedtem, világító fényként, tündöklő rubinként fognak ragyogni dicsőséges Testemen. Ellenségeim akkor fülüket befogva, szemüket behunyva fognak ordítozni, mert nem akarják, hogy az igazság napfényre kerüljön. Akik magukat állítják az Én helyembe, mind meg fognak semmisülni. Olyanok lesznek, mint a hamu, amire ráfúj a szél: tovatűnnek, és még a nyomuk sem marad meg.
Gyermekeim! Azért imádkozzatok, hogy jöjjek vissza dicsőségben, és ítéljem meg a földet. Megújítom a föld színét, elkezdődik az ezer éves béke uralma. Szeretet és béke csókolgatják majd egymást. Akkor az embert visszahelyezem abba az eredeti állapotába, ahogyan Atyám megteremtette. Újra a Paradicsomkertben fognak lakni, Velem együtt lesznek azzal a különbséggel, hogy Én nem Istenemberi testben, hanem a Legméltóságosabb Oltáriszentségben leszek velük. Szentlelkemet kiárasztom rájuk, imádni fognak Engem oly tökéletes és igaz módon, ahogy még soha azelőtt. Az első keresztények imádása volt hasonló ahhoz, ami lesz.
Drága gyermekeim! Erre gondoljatok! A szeméttel ne foglalkozzatok! (Itt az eretnekségre és a tévtanításokra gondolt az Úr.) Ti a lelketekben szüntelenül dicsőítsetek és magasztaljatok Engem! Adjatok hálát mindenért, jóért és rosszért egyaránt! A világ megtisztítása és megbüntetése most a legszükségesebb azért, hogy végképp eltöröljem a bűnt és mindazt a szennyet, amit magával hozott. Ha ezt nem tenném, Engem végképp kiirtanának a föld színéről, és a sátán lenne az úr. Lucifert imádnák különböző rút formákban, neki mutatnának be áldozatot, odáig süllyednének, hogy még a saját, tiszta, ártatlan kisgyermekeiket is ennek a gonosz dögnek áldoznák. Pedig ők az Én ajándékaim. Intő jelek a világ számára, hogy nekik is ilyen tisztává kellene válni, mint a ma született gyermek, akit Én alkottam.
Gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelketekben kárt nem tehetnek. Csak egyedül a bűntől féljetek! Ha üldöznek, olyan ékesszólást adok nektek Szentlelkem által, amibe nem tudnak belekötni, de mégis ki fognak irtani benneteket a föld színéről, mert Engem képviseltek, és terhükre vagytok.
Most sok olyan csodás jelnek lesztek tanúi, amik nem voltak, és nem is lesznek soha többé ezen a földön. Beteljesülnek a próféciák. Az égen olyan jelek lesznek, amelyek szimbolikusan jelzik a jelen helyzetet.
A két bolygó ütközése azt jelenti, hogy a jó és a rossz összeütközésbe kerül. A jó, az Isten örök törvénye, megsemmisíti a gonosz hatalmát.
A fénylő kereszt jele az égen az Én tündöklésemet és dicsőségemet jelenti, és a Megváltást, amely a kereszten történt. Előre jelzi, hogy visszajövök az ég felhőin dicsőségben, megítélni a világot.
A tűz, amellyel elhamvasztok minden bűnt és rosszat, azt jelenti, hogy Isten emésztő tűz, Aki szeretetének lángjával megsemmisíti a gyűlölet tüzét. A szeretet tüze magába alakít mindent.
Bár félelmetesek ezek az elemek, és a büntetések, törékeny testetek számára, amelyben nagyon sokan meg fognak halni, mégis örüljetek és ujjongjatok, hogy Isten megítéli ezt a világot, megsemmisíti a bűnt, hogy helyébe a szentséget tegye.
Ez a világ most vajúdik. Rá van nehezedve a sátán minden fortélya, téveszméje, gonoszsága, amivel el akarja veszíteni a lelkeket. Félelmetes harc dúl most a lelkekért. A gonosz démoni hordák mindent elkövetnek, hogy a gyanútlanokat csapdába ejtsék. A jóról elhitessék velük, hogy rossz, a rosszról, hogy jó. A szent angyalok viaskodnak a démonokkal értetek, de csak azoknak az embereknek a védőangyalai tudnak harcolni a démonok ellen, akik kiállnak az igazság mellett, és kérik Tőlem az üdvösséget. Ekkor Én megparancsolom szent angyalaimnak, hogy harcoljanak az ilyen lelkekért. Ezeket az embereket kiveszem a sátán közeléből, és megmentem még akkor is, ha megölnék őket.
Gyermekeim! Nem az számít, hogy itt meddig éltek, és hogyan, hanem csak az, hogy földi életetek után hová mentek. Törekedjetek lelketek megmentésére úgy, hogy megismeritek és megtartjátok törvényeimet! Ha hűségesek maradtok Hozzám, az örök boldogság lesz jutalmatok.
Minden imánál és szent gyakorlatnál tetszőbb Előttem, ha egy lélek kutatja és megteszi akaratomat. Ez a legnagyobb ima, ez maga az életszentség. Azért, mert általatok akarom megvalósítani örök tervemet, hogy meg tudjalak jutalmazni benneteket szolgálatotokért.
Kicsi gyermekeim! Én mindig veletek vagyok, hisz ezt ígértem: „Veletek maradok mindennap, a világ végezetéig.” Amikor elhagyatottaknak és magányosaknak érzitek magatokat, akkor vagyok veletek a legszorosabban egyesülve. Akkor a hitetekre van szükség, hogy erős hittel bízzatok Bennem, és ígéretemben. Amikor üldöznek titeket, és nehéz lesz sorsotok, ezekre gondoljatok! Aki Istenben bízik, soha meg nem szégyenül, mert Én örök vagyok, mindenható és hűséges.
Megáldalak titeket, Szívem túlcsorduló, végtelen, örök szeretetével, megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Máté 19, 28: „Jézus válaszolt”


2019. október 15.

Hálatelt szívvel megköszöntem az édes Úrnak, hogy az Övé lehetek. Örömmel adtam hálát Neki azért, hogy Ő az enyém, mert minden szentáldozásban Önmagát adja nekem. Ő így válaszolt: „El nem tudod képzelni, mekkora öröm számomra, amikor egy tiszta lélekbe betérek. Értelmet nyer rettenetes kínszenvedésem és kereszthalálom. Imádkozz a bűnösökért! Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánld fel minden áldozatodat és szenvedésedet értük, hogy megtérjenek, és mindörökké szeressenek Engem. Így megvigasztalsz sok hálátlan bűnösért. Rengeteg lélek lesz a jutalma.”

2019. október 14., hétfő

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Testvéreim! Ne gondoljátok, hogy a kis dolgok azért nem értékesek, mert az emberek nem igazán tudják azokat hová tenni. Sokszor megtapasztaltam, hogy az értéktelenebb dolgok, értékesebbek az Úr szemében. De az is nagy felismerés volt életemben, hogy minél jobban elrejtem ezeket az emberek elől, annál értékesebb lesz Isten előtt, mert Ő jobban értékeli azt, ami a rejtekben történik. Innentől kezdve szívesen kerestem azokat a lehetőségeket, amelyekről nem derült ki, hogy én tettem. Sokkal fontosabbnak tartottam, hogy Istennek kedveskedjek, mint azoknak, akik látják cselekedetemet. A nagy szolgálatot végző testvérek sokat szenvednek, az emberek tekintetétől, és attól, hogy megfeleljenek Isten elvárásának, és akaratának. Jobban örültem azoknak a lehetőségeknek, amelyeket felajánlhattam az Úrnak, mert így lélekben, olyan misszionáriusokért imádkozhattam, akiket nem ismertem. Életáldozatomat szívesen hoztam meg értük, hogy beteljesüljön, küldetésük. Jézus így tanította, aki a kicsiben hű marad, az a nagy dolgokban is hűséges marad. Ez, fordítva nem igazán érvényes, mert aki nagy dolgokra vágyik, és abban hűségesen kitart, az nem fogja észrevenni a kicsinyt, mert nem fogja fontosnak tartani.

Kis Szent Teréz


Testvéreim! Istentől, hozzátok rendelt lelkek vagyunk, és az a küldetésünk, hogy felétek szolgáljunk születésetektől fogva halálotokig. Szüntelenül látjuk Isten Arcát, és azon fáradozunk, hogy ti is minél jobban felismerjétek szent akaratát életetekben. Intünk, óvatosságra figyelmeztetünk titeket, és védelmező segítséget nyújtunk nektek. Mivel láthatatlan a szolgálatunk, ezért könnyen megfeledkeztek rólunk, és nem figyeltek ránk, akik Istentől kapott szeretettel veszünk körül benneteket. így beleegyezésetek hiányában kevésbé tudunk kapcsolatot tartani veletek. Ezért igyekezzetek minél hamarabb felismerni tevékenységünket, hogy részesedjetek azokban a kegyelmekben, amelyeke közvetítésében segédkezünk. Sokszor könnyebben felismeritek a gáncsoskodó gonosz lelkek működését, mint az őrangyalotok jelenlétét életetekben. Pedig mi éppen azért rendeltettünk számotokra, hogy elhárítsuk a rátok háruló veszélyeket. Alig várjuk, hogy kérjétek segítségünket, és figyeljetek ránk, imáitokban hozzánk fordulva
.

Szent Őrzőangyalaitok

Gecemáni órák

Gyermekeim! Tanuljátok meg lelketeket hozzám felemelni. Aki rám tekint, az hamar meglátja korlátait, mert én vagyok a szívek, és vesék vizsgálója. Ne féljetek felismerni hibáitokat, mert csak azokat kijavítva haladhattok biztonságosan a lelki élet ösvényein. Csak jó lelkiismerettel járhattok ezen az ösvényen. Engedjétek, hogy a Szentlélek minél több mindent feltárjon szívetekben, hogy felismerjétek, mit rontottatok el, és mikre kell törekednetek a jövőben. A felismerés legtöbbször fájdalommal jár, de ha átadjátok ezeket a fájdalmakat nekem, akkor elfogadom felajánlásotokat, és a legnagyobb jót hozok ki minden élethelyzetetekből. Szeressétek azt a változást, amely átformálja lelketeket követésemre, hogy kitartsatok mindvégig mellettem. Aki elzárja magát előlem, és nem engedi, hogy átvizsgálva felnyissam a szemét, az nehezen fogja megtalálni a szűk ösvényt, amelyen járnia kell.  Gyengéd szeretetemmel képesek lesztek haladni a számotokra kijelölt úton, bízom bennetek, hogy elfogadjátok, amit kívánok tőletek.

Jézus


Testvéreim! Az egyik legnagyobb kegyelem, amivel Isten megajándékozott engem, a szegénység szeretete. Nagyon gazdag családból származtam. Mindenem megvolt, amire egy nemes ifjú vágyakozhat. Bohém terveket szőttem kortársaimmal együtt, akikkel hosszú órákat töltöttünk el értelmetlenül. Megcsömörlöttem a léha semmittevéstől. Isten felnyitotta szememet, hogy meglássam, mi a legfőbb érték, amelyre vágyakozhatok. Amikor egy nap apám elé álltam, hogy visszaadjak neki mindent, már mennyei Atyám tekintetét kerestem, hogy megszabadulva mindentől, és mindenkitől, felajánljam neki életemet, mert teljes nincstelenségben és szegényen kívántam követni Fiát. Eljegyeztem hát magam a szegénység Úrnővel, akit egész életemen át buzgón követtem, és a hozzám csatlakozó testvérektől is megköveteltem a szegénység szeretetét. Igyekeztünk hasonlítani a szegény és alázatos Jézushoz, és törekedtünk követni őt mindenben lépésünkben. Megtanultuk, hogy a szegénység szabaddá tesz bennünket a megkötözöttségtől, és felszabadít minket a szolgálatra, és megtanít az Istenre való ráhagyatkozásra
.

Assisi Szent Ferenc


Szűzanya szombatja


Gyermekeim! Minden szolgálatotok előtt, imával vértezzétek fel magatokat, nehogy a sátán megakadályozza terveteket, amit Fiam akaratából tesztek. Mondjatok ellent azoknak a rossz gondolatoknak, amelyek megzavarják elméteket. Dicsőítő zsoltárt mondjatok, a különböző napszakokban. Aki tud, rendszeresen imádkozza a zsolozsmát, hogy védelmet kapjon a támadások ellen. De komoly védelmet jelent a Rózsafüzér imádság is, különösen, amit velem együtt végeztek. Ha tehetitek, legalább ketten imádkozzatok, hogy amikor a figyelem lankad, akkor bátorítsátok egymást a kitartásra. A Szentháromság jelenléte, az összes angyallal, és szenttel együtt, késztessen benneteket a buzgó imádságra. Legyen, személyes kapcsolatotok is velünk, amikor feltárjátok előttünk, gondjaitokat, problémáitokat. Szeressétek azokat a mindennapi kereszteket, amelyekkel Szent Fiam megajándékoz titeket. Hálatelt szívvel járuljatok a szentségekhez, különösen a szentgyónáshoz, és az eucharisztiához. Édesanyai szeretetem, és hűségem kísérjen mindnyájatokat.

Szűzanya


Gyermekeim, az apostolok megkértek engem, hogy növeljem bennünk a hitet. Ti milyen válaszra számítanátok, ha ugyanezt kérdeznétek tőlem? Talán ti is kemény beszédnek tartanátok válaszomat, mert hitetlenségetek miatt nem értenétek meg engem? A rendíthetetlen hit akkor kezd működni bennetek, amikor már nem a világ szemével szemlélitek a reátok nehezedő megpróbáltatásokat, hanem az én szememmel kezditek szemlélni a valóságot. A legkisebb mustármaghoz hasonlítottam a hit erejét, mert akinek birtokában van ez a kegyelem, az elől elhárulhatnak az akadályok. Azért, mert az illető személy teljesen rám bízta, és kezembe ajánlotta magát. Mindig a belém vetett hit erejében valósulnak meg terveitek. A legnehezebb akadályok akkor hárulnak el, amikor teljes bizalommal fordultok hozzám, és amikor nem számítotok a változásra. Mindig kérjétek tőlem, hogy ne az ti akaratotok valósuljon meg! Engedjétek át nekem a kezdeményezést, hiszen legjobban én tudom, mi válik lelketek javára.

JézusGyermekeim! Rózsafüzér királynőjeként tisztelnek a katolikus gyermekek. Üdvösségünk misztériumai tárulnak fel a rózsafüzér imádkozása közben. Mialatt az egyes titkokról szemlélődve elmélkedtek, átélitek azokat az eseményeket, melyek azokban történtek. Aki minden nap imádkozza a rózsafüzért, annak lelkébe belevésődnek a titkok. A folyamatos Üdvözlégy Mária imádkozásával szüntelenül az én édesanyai segítségemet kéritek, hogy imádkozzak érettetek. Szent Fiam nem hagyott el benneteket ebben a gonosz lelkek által uralt korban sem, mert elküldött engem hozzátok, hogy a bűn végzetes pusztításával szemben rendkívüli módon és rendkívüli eszközökkel segítségetekre legyek, erősítsem gyermekeimet a győzelmes harcra, és nagy megtisztulásra készítsem elő a világot. Ne sajnáljátok a rózsafüzér elimádkozására az időt, mert aki feltűnés nélkül beáll az engesztelők táborába, és együttműködik az én szándékommal, az képviseli azt az ügyet, hogy egy lélek se kárhozzon el. Külön kérésem, amit már többször hangoztattam, legyen minél több helyen családi engesztelés. Köszönöm, ahol ez már megvalósult.

Szűzanya

Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya


Gyermekeim! Magyarok Nagyasszonyaként állok előttetek királynői palástban és Szent István koronájával a fejemen. Szent királyotok országotokat édesanyai oltalmamba ajánlotta, amit nagy örömmel fogadtam, és azóta sem veszem le tekintetemet országotokról. Nagy bajban és veszedelemben mindig segítségetekre voltam, csak kérnetek kellett. Készségesen rendelkezésetekre álltam, és ez után is számíthattok rám. De nektek is szükséges lesz mindent megtenni, amit Szent Fiam kér tőletek, hogy megmeneküljetek a sátán cselvetéseitől! Ezért öltsétek magatokra a lelki fegyverzetet. Legyen kezetekben a hit pajzsa, a lélek kardja, vagyis ismerjétek jól a Szentírást, fejeteken legyen az üdvösség sisakja, higgyetek benne, hogy a győztes sereghez tartoztok, lábatokon pedig a béke saruja, vigyétek mindenüvé a békét! A megigazulás vértjét tartsátok magatok előtt, higgyetek benne, hogy igazak, kedvesek vagytok Isten előtt, hogy velünk együtt munkálkodva, Isten akaratát teljesítsétek! Legyetek tiszták, hősök és szentek! Engesztelő hivatásotoknak tegyetek eleget, és működjetek közre velem együtt a lelkek megtérítésében. Imádkozzatok, hogy közösségeitek megerősödjenek, és lelki béke uralkodjon köztetek! Ne hasonuljatok a világhoz, nehogy könnyen letérjetek a helyes útról!
Szűzanya


Szent Dénes püspök vértanú


Testvéreim! Római gall püspökként kerültem Párizsba két társammal együtt, ahol megszerveztük az egyházi életet. Felragyogott a kegyelem fénye munkásságom ideje alatt, ezért a pogány módon gondolkodó papság felháborodott. és felbujttatta a tömeget lázadást szítva ellenem. De amikor a fellázadt tömeg meglátott engem, lecsillapodott haragja, mert erős hitet és szelídséget mutattam irántuk. Rácáfoltam a koholt vádakra, sokan lábam elé vetették magukat, és megtértek. De hamarosan a párizsi keresztények ellen eljárás indult, és engem egy prédikáció közben letartóztattak, kigúnyoltak, és mindnyájunkat börtönbe vetve megkínoztak. Engem, tovább gyötörtek, egy rostélyhoz bilincselve, tűz fülé raktak. Miután nem értek el semmi eredményt, vadállatok elé dobtak, majd keresztre szegeztek.  De sem a hitemet, sem az életemet nem tudták kioltani, ezért visszavittek a börtönbe, ahol már sok halálraítélt keresztény volt. Amikor jelenlétükben miséztem, megjelent nekem az Úr Jézus, és kenyeret nyújtott át, és ezt mondta „Fogadd el kedvesem, mert igen nagy jutalom vár rád, nálam.” Mise után az őrök kivonszoltak a börtönből, és lefejeztek. Kérjétek segítségünket, hogy példánk láttán megerősödjön hitetek. Semmibe se vegyétek a világ dicsőségét, és a nehézségektől se riadjatok vissza.

Szent DénesGecemáni órák


Gyermekeim!Mélyen hajoljatok meg szent akaratom előtt, hogy teljesíthessem, amit rátok bíztam! Minél szorosabb kapcsolatban vagytok velem, annál tökéletesebben részt vállalhattok terveim megvalósításában. Nem biztos, hogy látni fogjátok munkátok kézzelfogható eredményét, amíg tart a küzdelem, de arra buzdítalak titeket, hogy tartsatok ki mindvégig, hogy biztos legyen a győzelem!  Munkátokat előzze meg az imádság, és utána se hagyjátok abba, nehogy a gonosz erők felerősödjenek. Ne feledjétek, most folyik a legnagyobb harc a sátán ellen. Ebben a küzdelemben segítségetekre van Édesanyám, és az angyali seregek vezére Szent Mihály főangyal, akik várják hívásotokat. Ne feledjétek, kereszthalálommal egyszer s mindenkorra legyőztem a sátán hatalmát, nincs uralma felettetek, amíg kitartotok mellettem. Minden kegyelmet megkaptatok a kitartásra, de most van a küzdelem időszaka. Legyetek bátrak, és soha ne lankadjatok, hogy véghezvigyétek tervem megvalósulását. Másokat is buzdítsatok a küzdelemmel járó kitartásra!

Jézus


Szent XXIII. János pápa

Testvéreim! Az ezerkilencszázas évek második felében választottak pápává. A katolikus egyház ellenfelei nehezen tudták kivonni magukat nyugodt természetem hatása alól, mert nem úgy néztem rájuk, mint idegenre, hanem, mint Istennek olyan gyermekeire, akik, távol kerültek tőle. Mégis sok ellenséget szereztem magamnak, mert félreértették szavaimat, és gesztusaimat. Fontosnak tartottam, és ragaszkodtam elődeim elveihez, amit a tanítóhivatal világosan megfogalmazott. Öt évig voltam Róma püspöke. Teljesen váratlanul hívtam össze a II. vatikáni zsinatot, a katolikus egyház 21. egyetemes zsinatát, amelynek feladata az Egyház reformja volt. Ezen kívül feladata volt az Egyház többi keresztény felekezethez, és a nem hívő világhoz való viszonyának a rendezése. Ezzel új korszak nyílott a Katolikus Egyház történelmében. Komoly útmutatásokat jegyeztem le magam számára, és most szívesen megosztok veletek néhányat ezekből. Nem akarom megoldani egyszerre életem minden problémáját. Senkit sem akarok bírálni, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyre igazítsak, vagy kijavítsak, csak magamat. Inkább a körülményekhez akarok alkalmazkodni, és nem akarom, hogy azok alkalmazkodjanak hozzám. Úgy szeretném elvégezni a jótetteket, hogy más ne vegye észre. Ilyen, és ehhez hasonló lelki kérdések foglalkoztattak, amelyeket jól szívembe véstem.
Szent XXIII. János pápa


Gyermekeim! (Lk 11, 27-28) Édesanyám dicséretét kiáltja valaki a tömegből. Boldognak mondja Őt, mert hordozta, és világra hozta a ti Üdvözítőtöket. Én azonban rögtön hozzátettem, „boldogabb, aki hallgatja, és megőrzi Isten Igéjét.” Mária a legboldogabb, mert tanításomat lelkébe fogadta, és életté váltva megvalósította. Ő lett a legtökéletesebb tanítványom, és a ti példaképetekké vált. Édesanyám kevés helyen jelenik meg a Szentírás szakaszaiban.  Érdemes megállni ezen a ponton, ahol az Ő személye felragyog az égen, és Úgy tündöklik számotokra, mint fényes hajnalcsillag. Beragyogja lelkünket és megvidámítja szívünket. Ő valóban nemcsak az én édesanyám, hanem a tiétek is, akik bizalommal fordultok hozzá, kéréseitekkel.  Pontosan arra a boldogságra mutattam rá, ami Édesanyánkban tökéletesen meg volt. Gondoljatok az igenjeire, mert mindig elfogadta, amit Atyám megengedett neki. Kövessétek az Ő példáját, tanuljátok meg tőle az alázatos engedelmességet és az odaadó szeretetet, amelyet irányomban mutatott.


Jézus(Lk 17, 11 – 19) Gyermekeim! Jeruzsálem felé tartva át kellett mennünk Szamária és Galilea határvidékén. Mikor a közelükbe értem tíz leprás már messziről kiabálta, hogy „Jézus, Mester, könyörülj rajtunk.” Én a papokhoz küldtem őket, hogy mutassák meg nekik magukat. Rájuk tartozott annak megállapítása, hogy meggyógyultak betetségükből. Odaérve mind megtisztultak, de csak egy szamaritánus jött vissza hozzám, a többi nem tért vissza. Ő leborulva hálálkodott gyógyulásáért. Csak ez az idegen adott nekem hálát, a többinek esze ágában sem volt megköszönni azt, amit velük tettem. Ezért mondtam neki: „hited meggyógyított téged.” Ti, akik hallgatjátok az Igét, mennyire tudjátok megköszönni nekem jótéteményeimet? Akad e köztetek olyan, akit már csodás módon meggyógyítottam, de megfeledkezett a hálaadásról? Nehéz időszakban gondoltok-e arra, mennyi jót tettem veletek? Nyomorúságotokban el tudjátok-e fogadni, hogy most másként érintelek benneteket? Hálásak vagytok-e elfogadni mindent a kezemből? Mindent a lelketek javára engedek meg, ami történik veletek. Ezért bízzátok magatokat énrám, mert tudom mi az, ami javatokra válik.

Jézus

Avilai Szent Teréz


Testvéreim! Sajnos a legtöbb ember olyan Istenképet hordoz magában, amelyet gyerekkorából őrzött. A mennyben élő, és uralkodó Istent, aki valahonnan kívül, és távolról szemléli életünket. Azt azonban hitünk tanítja, hogy van lelkünk.  De nem igazán gondolunk arra, hogy mekkora kincseket rejtünk magunkban, és arra sem gondolunk igazán, hogy ki az, aki lelkünk mélyén lakik.  Ezt a rajtőző Istent kell megkeresnünk, és megtalálnunk! Tehát, az első lépésben, az Isten felé fordulást kell megtennünk, hogy bekerüljünk a belső várkastélyba, ahol hét lakás található, befelé, a lélek mélyén. Minden lakás az Isten megtapasztalásának egy módja. Ha valaki elér a hetedikhez, nem marad ott állandóan, mert hol az egyik, hol a másik lakás lakója lesz, attól függ, milyen lelkiállapotban van.  A lényeg, hogy az első lépést az Isten felé fordulást tegyük meg. Adjuk át magunkat a Mindenhatónak! Ez, nehéz fordulat, mert a hit önfeledtségével tekintünk Istenre. Mindig a személyes Istenhez kötődjünk, és igazodjunk hozzá. De ezt az utat mindig belső vágyódásból tegyük meg, és soha se kényszerből.


Avilai Szent Teréz
.....

2019. október 11., péntek

Betegségnek nevezte a homoszexualitást egy svájci katolikus egyetemen tanára - felfüggesztették

Felfüggesztettek az állásából egy teológusnőt a svájci Université de Fribourg katolikus egyetemen, amiért még 2017-ben a "Katolikus szexuáletika" óra keretében "betegségnek" nevezte a homoszexualitást, és terápiás központokat is ajánlott, ahol kezelni tudják azt.
A docensnőt a kijelentéseiért az egyetem "Spektrum" nevű hallgatói magazinja panaszolta be nemrég az egyetem vezetésénél.
Az egyetem egy szerdán kiadott közleményben határolódott el a munkatársától, kijelentve, hogy az ügyben vizsgálatot rendeltek el, a vizsgálat idejére pedig a teológusnőt felfüggesztik az állásából. Mint írják:
A homofóbia nemcsak a saját alapító nyilatkozatunkkal és az akadémiai oktatás minőségi elvárásaival ellenkezik, de a II. Vatikáni Zsinaton alapuló helyes teológiai elvekkel is, amelyek pedig a fakultánsunkon folyó oktatás és kutatás számára kötelező érvényűek.
Az egyetemi közlemény azt is hangsúlyozza, hogy a katolikus hagyomány a homoszexualitást nem tekinti betegségnek, amelyet terápiával kezelni lehetne.
A teológusnő az előadását minden második évben tartotta meg, ideiglenes munkaszerződéssel. Idén az előadássorozatot a panasz miatt le kellett állítania.
Az egyetemi közlemény szerint amennyiben a "vádak" megállják a helyüket a tanárnővel szemben, úgy "a fakultáns meg fogja tenni a szükséges lépéseket" - valószínűleg végleg kizárják majd őt a katolikus egyetemről.
A Katolikus Egyház Katekizmusa így foglalja össze az Egyház homoszexualitásról szóló tanítását:
2357. A homoszexualitás olyan férfiak vagy nők közötti viszony, akik kizárólagosan vagy döntően saját nemük iránt éreznek szexuális vonzalmat. A századok folyamán és különböző kultúrákban nagyon eltérő formákat öltött. Pszichikai eredete nagyrészt föltáratlan. A hagyomány a Szentírásra támaszkodva --mely úgy mutatja be a homoszexuális kapcsolatokat, mint súlyos eltévelyedéseket -- mindig vallotta, hogy "a homoszexuális cselekedetek belső természetük szerint rendetlenek". Ellentétesek a természetes törvénnyel. A nemi aktusból kizárják az élet továbbadását. Nem az igazi érzelmi és szexuális komplementaritásból származnak. Nincs olyan eset, amikor jóváhagyhatók lennének.
2358. Nem elhanyagolható azon férfiak és nők száma, kiknek homoszexuális hajlama nagyon mélyen gyökerezik. E hajlam, mely objektíve rendetlen, többségük számára próbatétet jelent. Tisztelettel, együttérzéssel és gyöngédséggel kell fogadni őket. Kerülni kell velük kapcsolatban az igazságtalan megkülönböztetés minden jelét. Az ilyen személyek arra hivatottak, hogy valósítsák meg életükben Isten akaratát, és amennyiben keresztények, egyesítsék az Úr keresztáldozatával az állapotukból adódó esetleges nehézségeket.
2359. A homoszexuális emberek a tisztaságra kaptak meghívást. Az önuralom erényeivel, melyek nevelik a belső szabadságot, olykor az önzetlen barátság segítségével, imádsággal és szentségi kegyelemmel fokozatosan és kitartóan közeledhetnek és kell is közeledniük a keresztény tökéletességhez.

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén.

Utcai kamerák és autósok autós fedélzeti kamerái rögzítették a nagy világosságot okozó lángoló meteort.

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén helyi idő szerint pénteken, éjfél után – írja a Live Science alapján a 24.hu. A szakértők egyelőre nem tudnak becsapódásról.
A meteor hatására nappali világosság alakult ki, a látványos eseményt nemcsak az utcai kamerák, de helyi lakók is rögzítették. A jelenség Csilin és Hejlungcsiang tartományból is látható volt.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=L6gQkVqpgIo
Kína északkeleti része felett egy hatalmas meteor száguldott át.
2019. október 11-én az éjjeli órákban egy meteor szelte át az eget Kína északkeleti része, a Jilin tartományban fekvő Songyuan városa felett. A meteor olyan fényesen izzott fel, hogy
pár másodpercre nappali világosság lett úrrá a térségben.
Arról egyelőre nincs információ, hogy a meteor apróbb darabjai esetleg valahol földet értek-e. Az eseményt több kamera is rögzítette.
Forrás: Youtube/VideoFromSpace

Új vicc: Az amazonasi diakónust először "bennszülött rítusban szentelték fel"


Mitù püspöke, a kolumbiai Medardo de Jesús Henao del Río nemrég felszentelt egy bennszülött diakónust "két rítussal", a rómaival és egy (egyelőre ismeretlen) "bennszülött rítussal".

Az október 10-ei amazonasi szinódus sajtókonferenciáján Henao elmondta, hogy ez a "rítus" abból állt, hogy "bennszülött vezetők egy koronát helyeztek a diakónus fejére".

Henao szerint a "korona" azt szimbolizálja, hogy az ember "megszerzi az emberek bölcsességét és megosztja azt a közösséggel". Azonban a felszentelés nem arról szól, hogy megszerzi valaki az "emberek bölcsességét".

Néhány tánc, majd egy második Novus Ordo felszentelés után jött az Eucharisztia. Henao szerint ez "szükséges", hogy asszimiláljunk bizonyos őslakos értékeket és eltanuljunk tőlük bizonyos elemeket a (pogány) szertartásukból: "Nem bélyegezhetünk meg mindent, vannak hiedelmek és szertartások".

Henaót az akkor még kolumbiai nuncius, Ettore Balestrero szentelte püspökké, akinek később problémái akadtak.


https://gloria.tv/article/G1BCEmojb9tQ2hrb19usFpaWU

Reto Nay atya: Az új hamispróféta bíboros úgy munkálkodik, mint egy termesz


Michael Czerny szociális munkás jezsuita új bíboros címere so dologról árulkodik.

Egy hajó van benne, amiben négy fekete ember ül. Ez nem Szent Péter szimbóluma, ami az egyházra utal, hanem az embercsempészek hajója, akik meggazdagodnak azon, hogy embereket csempésznek Európába, akik élete veszélyben forog. A vatikáni tömeges bevándorló pártok is támogatják ezeket a bűnözőket.

Czerny püspöki mottója a Suscipe (Latin: “kapni,” “befogadni”). Az embercsempészek szövegkörnyezetében ez azt jelenti, hogy az illegális bevándorlókat akarja, hogy fogyasztókká és olcsó munkaerővé váljanak Európa számára, ezzel megfosztva anyaországukat a fiataloktól és ezzel együtt a jövőtől.

A Suscipe továbbá az első szó a híres imában, ami Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatának.

Így a szavak és a szimbólumok továbbra is itt vannak, viszont ez már csak egy üres álarc, ami az üres politikát segíti.

Ferenc pápa pártjának a kezében az egyház egy házzá alakult, amit a termeszek pusztítanak.

https://gloria.tv/article/trnRxw62H1vs4UchCToq8xpff

Garcia püspök: Az elszámolás napja eljön a hamisprófétáért


A következőt nyilatkozta Rene Henry Gracida prelátus, a texasi Corpus Christi volt püspöke Ferenc pápa vatikán kerti Pachamama hókusz-pókuszával kapcsolatban kapcsolatban:

Ferenc pápa vatikáni kerti botrányával kapcsolatban a következőt idézhetik tőlem:

A kegyelmes Ferenc pápa vatikáni kerti pogány szertartása további bizonyíték arra, hogy nem érdeklik a kánonjogi megrovások, amelyeket azért kaphatna, amiért eretneki, sőt, okkult vallásos szertartásokban vesz részt, amely minden katolikus számára tiltott, főleg azon katolikus számára, aki (érvénytelenül) Szent Péter Trónján ül.

Azonban nem zavarja, hogy a Universi Dominici Gregis törvény szerint exkommunikálva van, ezért a megrovásokat egyre könnyebben mellőzi.

Az elszámolás napja eljön érte is, mint mindnyájunkhoz."

A nyilatkozatot a FromRome.Wordpress.com publikálta (október 10.).

https://gloria.tv/article/cT9XkmGuc9v34q6YWPcGwbSLx

2019. október 9., szerda

Hamispróféta: Jézus "egyáltalán nem volt Isten"


Az olasz ateista és egyházellenes aktivista, valamint újságíró Eugenio Scalfari, aki Ferenc pápa bizalmasa és többször adott neki interjút, a következőt írja a La Repubblica lapnak október 9-én:

"Szerencsém volt többször találkozni vele (Ferenc pápával) és mélyen elbeszélgetni. Ferenc pápa Krisztust a názáreti Jézusnak tekinti, tehát egy férfinak, nem Istennek. Születésétől fogva ember volt mindaddig, amíg meg nem halt a kereszten.

Továbbá:

A kifejezésekkel kapcsolatban a következőt mondta a pápa: "Ez a bizonyíték arra, hogy a názáreti Jézus, amint emberré vált, hiába élt erényes életet, nem volt Isten".

Ez megmagyarázza, miért nem hajlandó Ferenc pápa letérdelni az Oltáriszentség előtt.

2018 márciusában Ferenc pápa azt mondta Sclafarinak, hogy “nincs pokol”. A Vatikán soha nem cáfolta ezt a kijelentést.

https://gloria.tv/article/BeLcYpGQ3kXk4YnCKZ3QN1wjG


Matteo Bruni, az Apostoli Szentszék sajtóirodájának igazgatója október 9-én nem volt hajlandó tagadni vagy javítani Ferenc pápa azon állításán, miszerint Jézus “egyáltalán nem Isten”.

Ferenc pápa ezt barátjának, Eugenio Scalfari újságírónak mondta (a cikk a képen látható).

Bruni a következőt mondta: "Mint többször mondtuk, Dr. Eugenio Scalfari idézőjeles részleteit nem lehet hitelesen Ferenc pápa mondanivalójának venni, inkább egy személyes, szabad értelmezésnek a hallottak alapján, ez evidens abból, amit ma írt Jézus Krisztus isteni eredetéről".

Bruni magyarázatának nincs értelme. Miért adna interjút Ferenc pápa Scalfarinak, ha teljesen mást írna le az újságíró?

Ez volt Ferenc pápa hatodik interjúja Scalfarival. 2018 márciusában Scalfari felfedte, hogy Ferenc pápa azt mondta neki, "nincs pokol". Már ekkor is azzal próbálta a Vatikán menten iaz egészet, hogy Scalfarit hibáztatták a nyilatkozat miatt.

https://gloria.tv/article/UmCNwKwZHnet2uMCzqmFZfNbg

Csecsemő gyilkosság: Az amazonasi bíboros kínos helyzetbe hozta magát a tudatlansága végett


Egy újságíró azt mondta az október 8-ai amazonasi szinódus sajtókonferenciáján, hogy legalább húsz amazonasi ember megöli gyermekét, ha az fogyatékos, a szinódus viszont "ártatlan és tiszta" emberként mutatja be a törzseket.

A tudatlan, 75 éves perui Pedro Barreto bíboros kínos helyzetbe hozta magát azzal a válasszal, hogy "nem minden tökéletes" az őslakosokkal kapcsolatban.

Majd azt mondta, hogy "soha nem hallott" erről a dologról, az ilyen vádakat "pedig nem lehet könnyen kimondani, mivel ez barbárság".

Barreto egyike a három küldöttségi elnöknek, valamint ő a Pán-Amazonasi Egyházi Hálózat (REPAM) elnökhelyettese.

"Igen, vannak olyan gyakorlataik, amelyek nem egyeznek meg a nemzetközi emberi jogokkal. Nem értek egyet a csecsemő gyilkossággal" - mondta az újságíró.

https://gloria.tv/article/cG4nD86hMy8J2VzXvfHwtdynn

Az imám katolikus vallást oktathat


A 33 éves Hamdan Al Zeqri imám október 15-én az olasz Firenzében lesz a (katolikus) vallásos tudományok doktora.

Bevándorló, 16 éve jött Jemenből. Ezzel a diplomával katolikus vallást taníthat az állami iskolákban. "Muszlim maradok, de szeretem Jézust, mivel az iszlám és Krisztus nagyon közel állnak egymáshoz" - mondta a VanityFair.it oldalnak október 8-án.

A firenzei érsekség fizette a teológiai tanulmányait, pedig Al Zeqri egy repülőgépgyártó cégnek dolgozik. A helyi iszlám közösség szívélyesen fogadta a tanulmányait, mint "vallásközi párbeszéd".

Al Zeqri kiemelte, hogy az érsekség nem próbálta megtéríteni (valószínű azért, mert először őket kellene megtéríteni).

A disszertációját az iszlám börtön lelkészségről írja, amiben Al Zeqri imámként vesz részt.

https://gloria.tv/article/scjKcuAu8UMi3X42knzN34ZFK

A Vatikán néhány beosztott felfüggesztését úgy ünnepli, mintha győzedelmeskedtek volna a korrupció fölött


A vatikáni sajtóiroda öt vatikáni beosztott felfüggesztését és nyílt megszégyenítését úgy állította be, hogy ez bizonyíték arra, hogy működik a rendszer.

De az AldoMariaValli.it lap kiemelte, hogy a felfüggesztett munkavállalók csak követték a parancsokat, a valódi tetteseket pedig "fent kell keresni". EkkorBecciu bíboros volt az államtitkárságban.

A weblap kimondja, hogy a vatikáni pénzügyi helyzet "irányíthatatlan". A 89 éves Herranz, a 95 éves Tomko és a 89 áves De Giorgi bíborosok ellen nyomozást indított XVI. Benedek 2012-ben, ám az eredményeket Ferenc pápa elrejtette.

https://gloria.tv/article/Cm19TycJXp2V2BGxEHJA1jHZ9


Püspök: A cölibátus eltörlésével a liberálisok prelátusok kudarcait akarják elrejteni

A papi cölibátus védelmére kelt a pán-amazóniai szinóduson mondott felszólalásában a perui Moyobamba püspöke, Rafael Escudero López-Brea (a képen). Az erről szóló beszámolót maga a moyobambai egyházmegye honlapja közölte.
Mint írják, a püspök a szinódus munkadokumentumának 129. pontjával kapcsolatban fejtette ki az észrevételeit. Az Instrumentum Laboris e pontja annak megvitatását indítványozza, hogy az amazóniai térség egyes területein lehessen helyi családos férfiakat is pappá szentelni, hogy ők mutathassanak be szentmisét és szolgáltathassák ki az Oltáriszentséget.
Mint Escudero püspök kifejtette: azért pappá szentelni valakit, hogy kizárólag szentségek kiszolgáltatója legyen (munus sanctificandi), de közben ne gyakorolja (ne tudja gyakorolni) a tanítás és a kormányzás papi feladatait is (munera docendi és regendi), "újdonságot jelentene az egyházi életben, abban a szentségi-hierarchikus felépítésben, amelyre az Egyháznak isteni megbízatása van".
A püspök szerint ezzel a pap puszta "funkcionáriussá" válna valódi pásztor helyett. Escudero püspök hangsúlyozta: amazóniai püspökként szerzett tapasztalatai mondatják vele, hogy a szentségek kiszolgáltatása mellett ezeknek a közösségeknek "olyan evangelizációra is szüksége van, amely Jézus Krisztust az ember, a népek, és a kultúrák egyedüli megváltójaként hirdeti".
A moyobambai püspök a felszólalásában a püspökök felelősségére is utalt az egyes területek paphiányának kialakulásában:
Nincs hiány ma hivatásokból és papokból azokban az egyházmegyékben és szerzetesi közösségekben, amelyek az Egyház egészséges tanítása szerint formálódnak, és ahol hiteles keresztény lelkiség szerint élnek.

A pogány kellékek a Santa Maria in Traspontina templomban vannak kiállítva,---" az átfogó ökológia" jegyében. Uram irgalmazz!!!

Két napja osztottunk meg egy videófelvételt, amelyen egy hölgy a pán-amazóniai szinódust ünnepelve táncol a római Santa Maria in Traspontina templomban. A háttérben az oltár elé helyezve látszottak azok a kellékek, amelyeket múlt pénteken a vatikáni kertekben tartott "ökológiai szertartáson" körbetáncolva láttunk. Lásd: https://www.facebook.com/KatolikusValasz/posts/2550659634995143
A kellékek azóta is a Santa Maria in Traspontina templomban vannak kiállítva, az egyik mellékoltár lábához helyezve (lásd a képen). Még meghökkentőbb azonban egy drapéria, amelyet szintén a mellékoltárnál helyeztek el: ez egy Ferenc pápa Laudato Sí enciklikájából vett idézettel, képekkel, és blokk diagrammal próbálja elmagyarázni a híveknek az "átfogó ökológia" ideológiájának lényegét.

Pán-amazóniai szinódus: önálló amazóniai miserítus, házasok pappá szentelése, Greta Thunberg

gmain.png"Bennszülött rítusok" alapján önálló ún. "amazóniai miserítus" létrehozásáról folytattak eszmecserét a meghívott püspökök a pán-amazóniai szinódus második napján - írja az argentin ValoresReligiosos híroldal szinódusi tudósítója. A hírt Ferenc pápa barátja és életrajzírója Austen Ivereigh, brit katolikus újságíró is megerősítette a Twitter oldalán.
Az új miserítus indítványozói a felvetést azzal indokolták, hogy az amazóniai térségnek nemcsak sajátos "környezeti ökoszisztémája", de sajátos "egyházi ökoszisztémája" is van.
Ugyanezen a napon a házas férfiak pappá szentelésének kérdése is előkerült. Erre a felvető indoklása szerint azért lenne szükség, hogy a krónikus paphiányban szenvedő területek lakói ne érezzék úgy, hogy az Egyházban vannak "elsőrangú katolikusok", akik könnyen áldozáshoz tudnak járulni, míg vannak "másodrangú katolikusok, akik arra vannak ítélve, hogy két éven át nélkülözzék az Élet Kenyerét".
Szó esett még a fiatalok részvételéről is "az átfogó ökológiáért folytatott küzdelemben", aminek felvetője a svéd Greta Thunberget emelte ki követendő példaként.
[Megj.: A Szentszék engedélyezte a tudósítóknak, hogy beszámoljanak a szinódusi megbeszéléseken elhangzottakról, de csak azzal a feltétellel, hogy nem közölhetik, hogy a felvetések és idézetek kitől hangzottak el. - KV szerk.]

2019. október 8., kedd

Szavazati jogot kér a női résztvevőknek a pán-amazóniai szinódus egy püspöki csoportja

Püspökök egy csoportja a vasárnap kezdődött pán-amazóniai szinódus résztvevői közül azzal az indítvánnyal fordult Lorenzo Baldisseri szinódusi titkárhoz, hogy a 35 női résztvevő (20 szerzetesnővér és 15 világi hívő) is szavazati joggal vehessen részt a szinóduson.
A női résztvevőket kizárólag tanácskozási joggal hívták meg a püspöki találkozóra. A munkadokumentuma alapján a nők egyházi funkcióinak újragondolása is szerepelni fog az október 6-a és 27-e között Rómában tartott szinóduson.
Baldisseri bíboros jelenleg a szinódus többi résztvevőjének véleményét igyekszik felmérni a szavazati jog ilyen "kiterjesztéséről". A felmérést követően a titkár Ferenc pápához fordulhat azzal a kéréssel, hogy adja meg a szavazati jogot a női résztvevőknek.
A 35 női résztvevő közül María Luisa Berzosa szerzetesnővér szerint nincs "sem kánonjogi, sem teológiai akadálya" annak, hogy a nőtársaival együtt szavazati jogot kaphassanak a püspökök között. Az általa is szorgalmazott lépés szerinte a jelenlegi folyamatok "természetes evolúciója" lenne.
A mostani püspöki szinódusnak (egyelőre) 185 szavazójoggal rendelkező résztvevője van. A 35 női résztvevővel ez a szám 220-ra emelkedne.

2019. október 6., vasárnap

Vatikán botrány: A vádlott beszél


Az olasz IlMessaggero.it úgy írta le a Vatikán új pénzügyi botrányát, mint egy "hatalmi összecsapást" a vatikáni bank és az államtitkárság között.

Evidens, hogy az IlMessaggero.it az államtitkárságtól szerzi az információt.

Az egész ügy akkor kezdődött, amikor Edgar Peña Parra államtitkár-helyettes 150 millió eurót kért a vatikáni banktól, hogy a Vatikán luxus ingatlanját ki tudják fizetni Londonban.

Gian Franco Mammì, a vatikáni bank vezetője ezt elutasította. Szerinte az államtitkárságnak nincs dolga ingatlanokkal üzletelni. Szerinte ez közvetlen a Péterfillérrel, azaz egy jelentős bevételforrással való visszaélés.

Ezért Mammì tájékoztatta Ferenc pápát, akivel jó kapcsolata van, és engedélyt kapott, hogy panaszt tegyen a vatikáni rendőrségnél. Valószínűleg Ferenc pápa ekkor még nem értette az egész ügyet.

Azonban az IlMessaggero.it szerint a következő a háttértörténet: Mammì azért haragszik az államtitkárságra, mert a hatalmas örökség majdnem 80%-a nem az ő bankjánál van, hanem a Credit Suisse banknál.

https://gloria.tv/article/21L8ngCcEtiSDomKz4gTBhrHW

Már a hamispróféta pártja is támadja a "reformjait"


"Ez a ronda történet megerősíti azt, hogy Ferenc pápa reformjai kudarcot vallottak, főleg a pénzügyi reformok".

A névtelen Ferenc pápa bíboros szavait a Corriere.it idézte. Az általában katolikus ellenes Corriere.it igyekszik nem kritizálni Ferenc pápát.

A bíboros hozzátette: "Hogyan mondjuk el a hívőknek azt, hogy Ferenc pápa Vatikánjának luxus épülete van a Sloane Square-ben, London legdrágább kerületében, ahol kétszáz millió eurót fektettek be meggondolatlan módon?"

A Corriere.it szerint Ferenc pápa "lazán kezeli a pénzt minden tekintetben", nem törődik a pénzügyi reformmal.

"Rossz irányításról, rossz irányító személyekről, bejelentett, de nem elvégzett reformokról, pénz pazarlásról és a Casa Santa Marta automatikus referencia buborékáról" ír a lap.

Az intézmény feladata az lett volna, hogy kitisztítja a Vatikán pénzügyeit, ám az intézmény "már évek óta le van fejezve" - írja a Corriere.it. Továbbá Pell bíborost soha sem cserélték le, a Vatikán könyvvizsgáló generálisa, Libero Milone, ki lett rúgva, mert feltűntek neki a hatalmas és gyanús tranzakciók.

https://gloria.tv/article/wAPCVM3k9R6q3pwHjF9jPEJpo

Előjel? A mennyezet egy darabja leesett hamispróféta miséje közben


A Szent Péter Bazilika mennyezetének darabjai hullottak a földre október 4-én a püspökök felszentelése alatt, amelyet Ferenc pápa tartott.

Senki sem sérült meg, de a bazilika jobb kereszthajóját kiürítették biztonsági óvintézkedésként.

Nincs szükség javítási munkára. Viszont ez akkor történt, amikor Ferenc pápa bent volt a bazilikában, a pápák pedig ritkán szoktak itt tartani hasonló eseményeket. A felszentelt püspökök között volt a tömeges bevándorlást támogató Michael Czerny is.

https://gloria.tv/article/jjArgDoBDUje2EgteXFhKUAfK

Az első házas őslakos "pap" az Olaszországban létrejött pogányságot szolgálja


A Reuters azt akarja, hogy a 48 éves Shainkiam Yampik Wananch, aki egy házas, tíz gyermekes achuar őslakos, legyen az első "házas pap" Ferenc pápa egyházában.

A Reuters cikke a ReligionDigital.org lapon jelent meg. Wananch a perui, repülőtérrel rendelkező Yurimaguas turistaváros vikáriátus diakónusa.

Wijint névre hallgató falujában vasárnapi szertartást tart, amit hajnalban kezd az "őslakos növények megtisztításával" és egy három fatuskóból álló pogány tűz meggyújtásával.

"Bűncsánati rítushoz" a résztvevők a szájukba veszik a vizet, majd a fejükre öntik. Az előre megszentelt szentostyákat a jelenlévők veszik fel.

Az őslakosok ártatlanok, mivel ezt az egészet az olasz Luigi Bolla (+2013) szalézi atya találta fel.

Yurimaguas vikáriátusát a spanyol születésű Jesús María Aristín atya vezeti, akit nemrég importáltak Olaszországból. Ellenzi a cölibátust és részt fog venni az amazonasi szinóduson.

Ferenc pápa 2018-as perui utazása során Aristín öt házas diakónusnak mutatta be, köztük volt Wananch. Ferenc pápa arra bátorította őket, hogy támadják a cölibátust: "Merész (=eretneki) ötletek kellenek a szinódusra!".

A Lauritas apácák, akik Wijintben vezetnek egy iskolát, szintén támogatják a cölibátus eltörlését. A Reuters Maruja Escalante apácát idézi, aki úgy gondolja, hogy "fontos egy nő számára, hogy papnő lehessen és minden vele járó munkát elvállalhasson".

https://gloria.tv/article/XnRCESZdFwTh2189Lef61QLJ6

2019. október 4., péntek

Pogány "ökológiai szertartást" mutattak be a vatikáni kertekben

Ferenc pápa és a kúria tagjainak jelenlétében.

Ferenc pápa és a kúria több tagja pénteken faültetési ceremónián vettek részt a vatikáni kertekben, a Globális Katolikus Klímamozgalom, a (pán-amazóniai szinódust is szervező) Pán-amazóniai Egyházi Hálózat, és a Ferences Kisebb Testvérek Rend szervezésében. A rendezvényt Assisi Szent Ferenc ünnepnapja és a vasárnap kezdődő pán-amazóniai szinódus megünneplésének szánták.

A rendezvényen főként világi hívek vettek részt civil ruhában, a résztvevők között azonban volt egy ferences szerzetes rendi ruhában, valamint amazóniai lakosok is pogány vallási öltözékben.
Az egészen szokatlan ünnepség alatt a résztvevők kézenfogva álltak körbe, térdeltek le, és hajoltak meg két, szinte teljesen meztelen várandós nő képe előtt - számol be róla az amerikai Catholic News Agency katolikus hírügynökség. Az ünneplők ez követően körtáncot jártak a képek körül a dél-amerikai bennszülöttek Földanyának bemutatott "pago a la tierra" rituális táncának mintáját követve.
A bemutatón Ferenc pápa és a kúriai alkalmazottak a körön kívül, ülve vettek részt. Arra, hogy a táncot miért mutatták be, és hogy az hogyan kapcsolódik Szent Ferenc ünnepéhez, a szervezők nem adtak magyarázatot.
A résztvevők az ünnepségre olyan edényeket hoztak, amelyeket a világ különböző részeiről származó földdel töltöttek meg. Az edények mindegyike egy-egy témát (pl. a klímaváltozást, a migrációt, stb.) jelenített meg. Az edényekből a földet egy Assisi-ből származó facsemete köré szórták, amelyet a program keretében "az átfogó ökológia szimbólumaként" ültettek el.
Szintén az ünnepség részeként a résztvevők egy lepedőt terítettek le, amelyre gyümölcsöket, gyertyákat, és több faragott képet helyeztek el. Az installációt körbevéve mindannyian leborultak, és imákat mondtak el.
Ezt követően egy rituális öltözékű bennszülött hölgy Ferenc pápához lépett, és egy olyan, fekete színű gyűrűt adott neki át, amelyet ő maga is viselt a kezén. A gyűrű állítólag egy Brazíliában hordott ún. tucum gyűrű, amelyet a felszabadítási teológia híve, Pedro Casaldáliga püspök népszerűsít, a társadalmi igazságosság melleti elköteleződés jelképeként.
A ceremónia végén a résztvevők egy szobrot adtak át Ferenc pápának, amely állítólag "Az Amazóniai Szűzanyát" ábrázolja. A Szentatya megáldotta a szobrot.
Az ünnepségre Ferenc pápa köszöntőbeszéddel készült, amelynek teljes szövegét a Vatican News is leközölte. A beszédet a Szentatya azonban nem mondta el, helyette inkább minden kommentár nélkül az Úr imádságát, a Miatyánkot imádkozta el.
Az eseményről a hivatalos egyházi orgánumok (magyar nyelven a Vatican News és a Magyar Kurír) meglehetősen hiányosan, a meghökkentő részletek közlése nélkül számoltak be.
Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériumának képviselője a CNA-nak hangsúlyozta, hogy a dikasztérium tagjai csak meghívást kaptak a rendezvényen való részvételre, a szervezésében azonban nem vettek részt. A vatikáni sajtóiroda szintén leszögezte, hogy a rendezvényt külső szervezetek kezdeményezték.
Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája hírszolgálata, a Catholic News Service által közölt videóösszefoglaló az eseményről alább tekinthető meg. Az esemény teljes videófelvétele a Vatican News videócsatornáján, ide kattintva található.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/10/05/pogany_okologiai_szertartast_mutattak_be_a_vatikani_kertekbenVideók és képek az eseményről itt láthatók:
https://youtu.be/F85oJS_-mqs
https://novusordowatch.org/2019/10/golden-calf-vatican-idolatry-francis/
https://youtu.be/1wioisaIU2I
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2019/10/4/festa-sanfrancesco.html
https://twitter.com/CatholicSat/status/1180108810637193218
https://de.catholicnewsagency.com/story/indigene-rituale-und-zeremonien-mit-papst-franziskus-in-den-vatikanischen-garten-5142
A novusordowatch honlap az eseménynek ezt a címet adta: A föld-istennő bálvány imádásának szertartása a vatikáni kertekben – Hölgyek és urak, a Vatikán az aposztáziától eljutott a bálványimádásig! – Pachamama [más néven, Gaia, Földanya, azaz a föld nőnemű pogány istene, akit az inkák Pachamama-nak neveznek] pogány isten bálványozása.
A rendezvényt a nyugati média eredetileg „A pápa Szent Ferenc napját a Vatikáni kertekben tartandó szertartáson ünnepli” címmel reklámozta.
Az internetes források arról számolnak be, hogy a rendezvényen két „fából faragott meztelen állapotos asszonyt imádtak” [ehelyütt ez a német szó áll: "beschwören", ami többet jelent, mint imádni – akkor használják, ha a varázslók a pogány szertartásokon szellemeket idéznek: a szótárban ezek a igék állnak e szó magyar jelentésénél: elvarázsol, megigéz, varázsigével felidéz, varázsigével elhárít, elűz, ráolvas; den Teufel beschwören=ördögöt idéz]. Táncoltak, elültettek egy szimbolikus fát, és Bergoglionak átadtak egy fekete karikát.
Miközben az egyik oldal az eseményt pogány öko-rituálénak értelmezte, addig a másik oldal erre a kritikára azt válaszolta, hogy ez egy dél-amerikai indiánok által bemutatott katolikus ceremónia volt.
A képek és videók láttán ki-ki maga eldöntheti, hogy ő mit lát ezeken.
A ceremóniát az Amazonos-szinódust szervező társaság, az ú. n. REPAM (Pan-Amazonos egyházi hálózat), a „Globális katolikus klímamozgalom” nevű társaság és a ferences rend szervezte, és az eseményt Szent Ferenc ünnepére és a 6-án kezdődő Amazonos-szinódusnak ajánlották fel.
A résztvevők, köztük bennszülöttek rituális öltözetben, a lehető leghitványabban öltözött európaiak bemázolt arccal és egy ferences „szerzetes”, egymás kezét fogva hol körbetáncoltak egy nagy szőnyeget, hol mélyen a földre borulva imádták a szőnyegen levő tárgyakat, köztük a két meztelen állapotos nőt, aki egyesek szerint Erzsébetet és Máriát, mások szerint a földanyát szimbolizálta. A tánc nagyon hasonlított a „pago a la tierra”, azaz „áldozati tánc a föld-anyának” nevű mutatványhoz, amit Dél-Amerikában az indián törzsek mutatnak be pogány szertartásaikon. A szőnyegen a két női alakon kívül gyümölcsök, gyertyák és más faragott bábúk voltak, ezek előtt hajlongtak a résztvevők, akik a világ különböző részeiről összegyűjtött földet hoztak magukkal, melyek mind egy-egy politikailag aktuális témát szimbolizáltak, és amiket a mellé az Assisiből származó facsemete köré helyeztek, amit most ők ültettek ide, a „Egész földre vonatkozó Ökológia szimbólumaként”.
A ceremónia végén két nő odament Bergogliohoz (aki néhány „bíborosával” – köztük Claudio Hummes, Luis Tagle, Peter Turkson és George Gänswein – a körön kívül ült az egész esemény alatt); az egyik egy fekete karikát adott neki, a másik az egyik meztelen női figurát vitte oda, akiről azt mondta, hogy az az „Amazonasi Miasszonyunkat” ábrázolja, majd kezet fogott Bergoglio-val, aki „megáldotta” a faragványt. Előbb mindketten keresztet vetettek. Bergoglio a vasárnap kezdődő Amazonas-szinódust Szent Ferenc védelmébe ajánlotta.
A novusordowatch-on olvasható beszámoló szerint a pogány szertartás már reggel 6:43-kor elkezdődött, amikor pogányok egy csoportja énekelni és táncolni kezdett a föld istennője számára a szőnyegre tett adományaik körül. A tánc körülbelül 10:50-kor ért véget, és ekkor csendes imádsággal folytatták a ceremóniát.
Hol vagyunk már attól, amikor a Vatikáni kertekben „csak” zsidókkal és muzulmánokkal ünnepelt Bergoglio, aki akkori monoteizmusától mostanra már eljutott a nyílt pogányságig! (Emlékeztetőül: Bergoglio 2014. június 8-ára, éppen Pünkösdvasárnapjára hívta meg Peres-t és Abbas-t a Vatikáni kertekbe – kíséretükkel együtt –, hogy ott együtt imádkozzanak a békéért. Vagy a 2015-ös Pogány fényjáték a Vatikánban borzalmaira!)

Érdekesség: Az ú. n. Amazonas szinódus, melyen Bergoglio minden eddiginél rombolóbb és jóvátehetetlenebb intézkedéseket szándékozik bevezetni, október 6-tól október 27-ig, vagyis éppen Rózsafüzér hónapjában ülésezik, és pont október 27-én, Krisztus Király ünnepén ér véget.
„Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20)

(www.summorum-pontificum.de és www.katholisches.info – 2019. október 5.)
http://katolikus-honlap.hu/1901/balvanyimadas.htm

Szegényt játsszva: Czerny "pectoralis keresztje"


A 73 éves Michael Czerny atya, aki október 5-én lesz bíboros, büszkén tette ki egy közösségi oldalra a "pectoralis keresztjét", ami fából készült.

Szokás szerint Krisztus keresztjét felhasználta a tömeges bevándorlás propagálására. Czerny azt állítja, hogy a fa egy "migránsok által használt hajóból" származik, amivel az olasz Lampedusa szigetre hajóznak a migránsok. Igazából a hajó pedig a gazdag embercsempészekhez tartozik, akik üzletét Czerny ezzel is hirdeti.

A keresztet egy szicíliai férfi, Domenico Pellegrino készítetet, aki "művésznek" hívja magát.

Czerny, Ferenc pápa követője, régóta a Vatikán alsó titkára, de valószínű, hogy most a karrierje haladni fog.

https://gloria.tv/article/uwZyzi8r6ymt3sP98PsPVfneQ

A német püspök miseruhában ment hullámvasútra


A müncheni 49 éves Rupert Graf zu Stolberg-Stolberg segédpüspök, öt pap és egy oltársegítő egy ingyen hullámvasút útra mentek szeptember 27-én, miután zu Stolberg megáldotta a létesítményt, ami a müncheni Oktoberfest sörfesztivál része.

A klérus teljes miseruhát viselt. Előtte zu Stolberg eucharisztiát tartott az Oktoberfestnek. Ez volt az ötödik ilyen liturgia 1956 óta.

A résztvevők díszített sörpadoknál ültek (kép lent). "Normális esetekben" ritkán viselnek miseruhát a püspökök és papok Németországban.

https://gloria.tv/article/2abvvRKVYq9U3YCgQbSksLQuZ

Szinódus főnök: A szinódusi atyák fogják javasolni a cölibátus eltörlését


Az amazonasi szinódus (eretnek) munkadokumentumának kritikája, mint eretnek, "elfogadható", mivel mindenki elmondhatja "véleményét".

Baldisseri bíboros, a szinódus generális titkára azt mondta egy október 3-ai sajtókonferencián, szarkasztikusan hozzáadva, hogy "a mai egyházban több szólásszabadság van, mint a régiben".

Ő továbbá úgy gondolja, hogy a (katolikus ellenes) német püspökök "nyugodtan kifejezhetik magukat" a szinodális móddal kapcsolatban.

Ugyan ez a "szabadság" érvényesül az amazonasi szinódusra, amíg felhozzák ("megbeszélik") a papi cölibátus kérdését.

Baldisseri "szólásszabadságával" az a baj, hogy arról csak akkor lehet beszélni, ha valaki ezzel hirdeti a Szentírást, a hitet és az igazságot.

https://gloria.tv/article/9k2K4kZr81kw3RnVyathjvpuV