2012. május 5., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Ezen a vasárnapon a Szentlélek le fog szállni. A Szentlélek erejének második kiáradása

2012. május 4., péntek, 21:05
Drága szeretett leányom, amikor ezt a küldetést nehéznek érzed, hogy Isten valamennyi gyermekét Második Eljövetelem elismeréséről meggyőzd, és hogy Isten minden gyermeke jó hírként fogadja ezt, akkor emlékezz a következőkre.
Mint ahogy minden egyes ember Isten, Örök Atyám saját képmására lett teremtve, úgy ragyog át valamilyen módon Atyám Fénye minden lelken.
Nézzetek mindenki arcára, akivel csak találkoztok, és Isten, az Atya egy pillantását fogjátok látni.
Lehet, hogy csak egy pillantás, egy mosoly, egy gesztus vagy egy gyengédség, de ott van.
Mindenkiben van valami jóság, még a megátalkodott bűnösökben is. Némelyeket ez a jóság teljesen beburkol, és úgy vonzza az embereket azokhoz a személyekhez, akiket megáldottak ezzel az ajándékkal, mint egy mágnes.
Másokban is meg van ez, de csak pislákol, azonban ugyanazt mutatja.
Amikor olyasvalaki szemébe nézel, akinek kegyetlen a magatartása másokkal szemben, még mindig látsz egy reménysugarat Isten világosságának jelenléte miatt. Ez Isten gyermekeinek a lelkében a Fényt jelenti, amelyet újra kell éleszteni a szeretetet és a reményt hordozó Üzeneteim által. Minél erősebb a Fény, annál megtisztultabb a személy. Minél több ember tisztult meg Isten Világossága által, annál jobban fog a Föld is megtisztulni.
Ahogyan Isten Fénye erősödik a hívők lelkébe, úgy gyengül a gonosz munkálkodása is, mert a gonosz a Fényt nem tudja elviselni.
Ez az oka egy újabb Szentlélek kiáradásnak, amelyben most az egész világ, mint adományban részesül.
2011. május 10. óta ez a második kiáradás a Szentlélek ereje által.
Ez megelőzi az Én Nagy Isteni Irgalmasságomat és biztosítani fogja, hogy a Fény egy új megértést hozzon létre a hívők lelkében.
A Szentlélek 2012. május 6-án leszáll az egész világra.
Sokan békét és szeretetet fognak érezni. Arra buzdítok mindenkit, hogy imádkozzon ezért az ajándékért, hogy úgy itassa át lelküket, hogy érezni tudják Isten Szeretetét és válaszoljanak a hívására.
A Keresztes imahadjárat 51. imája: A Szentlélek ajándékáért
Jöjj ó, Szentlélek
Áraszd ki szereteted, bölcsességed és tudásod ajándékát alázatos lelkemre.
Tölts el engem az igazság fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten igazságát azoktól a hazugságoktól, amelyeket a sátán és az ő angyalai terjesztenek.
Segíts nekem, hogy megfogjam a fáklyát és terjesszem a megértés lángját mindazoknak, akikkel csak találkozom, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Menjetek szeretettel, békével és világossággal.
Legyetek nyugodtak és engedjétek Szentlelkemnek, hogy leszálljon rátok.
Szeretlek benneteket.
Drága Jézusotok