2014. február 26., szerda

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az „isten“, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz

2014. február 25. kedd, 13:50
Drága szeretett leányom, az már előre meg volt jövendölve, hogy a végidőkben az emberiség Isten iránti gyűlölete soha nem látott méreteket fog ölteni. Akkor az emberek már nem lesznek képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Sok zűrzavar fogja beárnyékolni őket, és a lélek sötétsége fog uralkodni bennük, ami alig fog majd békét hozni számukra.
Istent meg fogják tagadni. Engem, az Ő egyetlen Fiát, gúnyolni fognak, és tagadni fogják Istenségemet. Azokat, akik szeretnek Engem, kísértésbe fogják hozni, csakhogy elforduljanak mindattól, amit tanítottam nekik. Mindazok, akik megtagadnak Engem, megpróbálják majd igazolni, hogy milyen okból kifolyólag cselekedtek így. A következő okokra fognak hivatkozni: „Jézus – fogják mondani – csak egy egyszerű névleges vezető, egy próféta, aki azért volt küldve, hogy az embereknek megtanítsa az Igazságot”. Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem egy hazugság volt, és ahhoz, hogy minden vallás egyként egyesülhessen, elegendő az Isten, egy Jóságos Isten iránti hűség.
Az „isten“, akit hirdetni fognak, nem az Én szeretett Atyám lesz. Ehelyett ők Isten angyalaiként álcázott hamis szellemeket fognak bálványozni. Miközben a világ a Keresztényekkel együtt örvendezni fog, akik hűségesek maradnak Hozzám, valamint a Zsidókkal, akik Atyámhoz maradnak hűségesek, Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog leereszkedni, hogy az csak keveseket fog készenlétben találni.
Aztán az üldözők el lesznek hallgattatva, a gonoszok meg lesznek semmisítve, és azok, akiknek a neve be van írva az Élet Könyvébe, egyesülni fognak, és az örök dicsőség életét fogják élni.
Jézusotok

A háború megvívásának szellemisége

Mind a szellemi, mind a fizikai háborúnak van egyfajta lefolyása a világban, amely eldönti, hogy ki és hogyan kerül előnyösebb vagy hátrányosabb pozícióba. Ennek az ok-okozati folyamatnak a cselekedetek adják a mozzanatait, az ember egyéni és a társadalom egyes rétegeinek közösségi cselekedetei. A szellemi látás ilyen téren fontos, hiszen ha bizonyos események bekövetkezése előre látható, akkor időben megtehető a megfelelő reakció is. Az összefüggések helyes megértése – a szellemi látás – lehet tisztább és homályosabb, annak megfelelően, hogy mennyire igazodik el valaki az összefüggések folyamatos láncolatában, mennyire tudja befolyásolni a bekövetkező eseményeket, amelyek a személyes és társadalmi sorsát is eldönthetik.
Világnézet, vérmérséklet alapján mindenkinek van egy bizonyos alapállása, amelyik természetes reagálásra készteti. Ez az ember személyiségéből és személyiségjegyeiből fakad, többé-kevésbé kiszámítható. A nyugati világ éppen elég szociológust és kultúr-antropológust használ, akiknek feladata társadalmi rétegek reakcióinak felmérése. Közép- és Kelet-Európában ezeket a személyeket ugyan ugyanúgy képzik, de a foglalkoztatásuk keretei már nincsenek meg, egyszerűbben fogalmazva sajnálják az elemzéseikre a pénzt. Ennélfogva a térség kormányzatai és hatalmai nem is jutnak megfelelő információhoz, hogy egy bizonyos határon túl az országok társadalmi reakcióit kiszámítsák. Emiatt a szemlélet befolyásolás alapvető, erőteljes eszközeit használják, amelyekkel viszont finomabb műveletek levezénylése nehézkes és bizonytalan. Ezért egy megtervezett forradalomnak lehetnek igen kellemetlen mellékhatásai és következményei, hiszen olyan események láncolata indulhat el, amelyeket nem láttak, nem láthattak előre, hiszen nem is akarták látni. Ez pedig esélyt ad a másik oldalnak a győzelemre és a helyezkedésre.
A szellemi és fizikai háború megvívásának módja a szent iratokban elolvasható. Alkalmazása viszont megkívánja azok alapos ismeretét. Nem az ember-ember elleni ütésváltások leírásáról, hanem a döntési helyzetekben a helyes döntések meghozatalában segítenek ezek az írások. A mindennapi életünket a kísértések, szellemi próbatételek folyamatosan áthatják, ilyen szempontból a háborús környezet nem más, mint a hétköznapok szürkesége. Sőt, a háború a hősi halál és a mártírhalál lehetőségével is kecsegtet, ami egy vissza nem térő alkalom azok számára, akik az életük árán is a hitükről akarnak bizonyságot tenni. A köznyelvben is használjuk a mártír (görög szó, azt jelenti: bizonyságot tenni, az élet árán is; a kereszténység terjedésével együtt vált ez a szó az életáldozat felvállalásának bizonyságtételévé) és a vértanú kifejezéseket, de ezeknek a fogalmaknak a teljes mélységét csak a tiszta hiten keresztül lehet megérteni, cselekedeteit felvállalni és átélni. Ez a végső diadal a sötétség felett az egyén szempontjából, ami a félelemérzet és minden testi gyötrelem, kísértés megszűnését is jelenti. Az áldozat felvállalásának szándéka önmagában is a félelem és a félelem szülte kényszeres cselekvés ellen hat.
A háború megvívásának módja tehát a hit gyakorlata. Az erkölcsös és alázatos lelkületet éppen úgy megköveteli mint a rendíthetetlen hitet. A keresztény országokban a középkor alatt ennek kialakult egy íratlan gyakorlata, amelyek a Római Birodalom hadviselésének elveihez nyúlik vissza. Ahogy a kegyetlen ókori szabályokat felváltották a keresztény szemlélet alapelvei, a hadviselés keresztény gyakorlata is megjelent és folyamatosan formálódott a kereszténység hanyatlásáig.
Csakhogy magának a kereszténységnek nincsenek útmutatásai kimondottan a háborúra. Nem része az evangéliumnak. Emiatt sok keresztény ember elutasítja a háborút, és inkább az evangéliumban bemutatott szeretet és áldozatvállalás útját választja. Ezért nem is igen lehet őket hibáztatni. A háborúra vonatkozólag utasítások az Ószövetségben vannak, de ezeket nem kell feltétlenül elfogadni. Ezek többsége igen kemény feltételeket szab a háborúra és az ország irányítására, amelyeket éppen a zsidóság nem tartott be soha. A tisztázatlan kérdéseket a Korán tárgyalja, kitérve arra, hogy egy hívő hadvezér mit tegyen és mit ne tegyen az ellenségével, mikor köthet békét és mikor térhet el attól. Érdemes elolvasni, mert Szun-Ce: A háború művészete c. írással ellentétben egy szent irat, és emiatt jóval hatékonyabb is a hívő ember kezében (természetesen ha elfogadja a Koránt). Más oldalról nézve pedig: Istennek tetsző dolog a hit törvényei szerint küzdeni és háborúzni az igazságért, ahelyett, hogy az ember a saját feje után menne, vagy filozófusok írásait olvasná.
Amennyiben a hit háborúját harcolja az ember, mind a természeti, mind a természetfeletti erőkkel szemben sérthetetlenné válik. Ilyenkor a helytelen lépések kísértésekké, a helyes lépések szent cselekedetté változnak, maga a küzdelem egy szertartássá válik. Ebben a félelem már többé nem befolyásoló tényező, csak a mártírhalál ígérete vagy az Isten rendjének helyreállítása ezen a világon, amely az egyetlen élhető és igazságos világ ígérete.
Gyakorlatias szemmel nézve: mi változhat, ha a hit elvei szerint vívunk háborút?
Nézzük csak meg az utóbbi néhány év háborúit. Polgárháborúk és polgárháborúk, ahol az összegyülekező söpredék provokátorokkal és véletlenszerű gyilkolással káoszt hoz létre, tömegverekedések, az elszabaduló indulatok minden formája, uralkodó félelem és rettegés.
Ha a társadalom tökéletes lenne, és mindenben az égi törvények szerint élne, akkor egy megbonthatatlan egységet alkotna, ahol a felforgatók a legnagyobb erőlködéssel sem tudnának sikert elérni. Még tüntetések sem lennének. Bizonyos értelemben az, hogy a társadalom belerángatható egy fegyveres összetűzésbe, elharapódzhat a zűrzavar, a hitetlen élet büntetése, a fel nem vállalt hitbéli küzdelmeké. Az elszabaduló ítéletet viszont a hit és a hit küzdelmei megállíthatják, nincs különbség kis és nagy háború között.
Tamási Attila

A nyugati zsidók támadása az Ortodox Egyház ellen megkezdődött

Jelena Iszinbajeva kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok orosz rúdugró. Röviden ennyit az eddig elért sporteredményeiről. Méltán lehet rá büszke egy ország (és az is).
Hídfő.net | A nyugati zsidók célzott támadása az Ortodox Egyház ellen megkezdődöttJelena Iszinbajeva
Boy George a homokos zsidó szubkultúra ismert terjesztője az atlanti államokban. "Karrierjét" pedofil és egyéb deviáns szexuális megnyilvánulások és tevékenységek kísérték végig, valamint masszív kábítószerezés. Ha nem támogatják bizonyos körök "Gyurit" a homoszexualitás terjesztésében, már 20 évvel ezelőtt egy csatornában végezte volna a nagy tehetségével. Eddig elért "eredményei" alapján Boy George úgy érezte, hogy komoly érdeklődésre számottevő nyilatkozatot tesz,  Jelena Iszinbajevát megalázva, amivel sejtései szerint talán ismét átlépheti a média érdeklődésének ingerküszöbét, ahonnan már jó ideje kikerült vállalhatatlansága miatt. Ha szó szerint akarjuk idézni: "Iszinbajeva egy hülye kis ribanc".
Hídfő.net | A nyugati zsidók célzott támadása az Ortodox Egyház ellen megkezdődöttBoy George. Nemcsoda, hogy ilyen "példaképekkel" a nyugati országok gyermekvállalási hajlandósága a legalacsonyabb a világon.
Jelena Iszinbajeva szerintünk viszont minden sportoló és közéleti személyiség számára pozitív példával járt elő, amikor felszólított minden Oroszországba érkező sportolót az ország törvényeinek betartására, különös figyelemmel a fiatalok körében a homoszexualitás propagálását tiltó Duma határozatra. Ezt hozzánk hasonlóan gondolta az Ortodox Egyház is, amikor nyilatkozatot adtak ki, felszólítva a cionatlanti médiákat Jelenával kapcsolatos nyomásgyakorlás megszüntetésére. Érdekes módon egy nagy múltú egyház szava áll szemben egy buziéval ismét, aki mögött kilóg a pata meg a kampós orr. Csak nem egy célzott egyházellenes támadásról beszélhetünk már megint?
http://www.hidfo.net/2014/02/26/nyugati-zsidok-tamadasa-az-ortodox-egyhaz-ellen-megkezdodott

Kilenc, talán nem közismert dolog hamvazószerdáról

Hogy jön ki a 40 napos böjt? Milyen hamuból van a hamukereszt? Lehet-e kétszer hamvazkodni? Mehet-e olyan is, aki nem katolikus? Aki fogyókúrázik, hogyan böjtöljön? Rossz-e a torkos csütörtök? Belerondít-e a kampány az elcsöndesedés időszakába? Hamvazószerdai tudnivalók.
Kilenc, talán nem közismert dolog hamvazószerdáról
Bemelegítésként: miért pont hamvazószerda, miért nem hamvazócsütörtök vagy hamvazóvasárnap?
A 40 napos, hamvazószerdával kezdődő nagyböjt „pályafutása” a 4. század óta tart. Azóta rögzült a számítás, miszerint húsvétvasárnaptól vissza kell számlálni hat hetet (42 nap), levonni a nem böjti nap vasárnapokat (36 nap) és vissza kell számlálni még 4 napot, ami a negyvenhez kell (szombat, péntek, csütörtök, szerda).
Miért pont ilyen hosszú a nagyböjt? Van valami jelentősége a 40-esnek?
A 40-es és a 4-es számnak is szimbolikus jelentése van. Bibliai forrásokra támaszkodva a kereszténység különös jelentőséget tulajdonít a negyvenes számnak. 40 napot töltött a pusztában Jézus nyilvános működése előtt; az ószövetségi hagyomány szerint 40 napig tartott a vízözön, 40 évig tartott a választott nép pusztai vándorlása az ígéret földjéig, Mózes 40 napot tartózkodott a Sínai-hegyen – a törvényekért –, és Jónás is ennyi napos böjtöt hirdetett Ninivében. Még mindezek előtt igaz volt, hogy az Édenkertnek 4 fája volt és négy folyója, utóbbiak a 4 égtáj felé indultak. Az anyagi világ bűntől történő megtisztulásának, a rend helyreállásának, az újrakezdésnek szimbóluma is ezért a 40-es szám, ennek szellemében köszön vissza az Újszövetségben Jézus Krisztus 40 napos böjtje.
Mennyire elterjedt ez a szimbolika?
A keleti kereszténység is „tartja” a 40-et, egy műveletet azonban még betold, „odaát” a szombat sem böjti nap. Ezért egy héttel hosszabb a nagyböjt teljes időszaka.

Hamvazószerda keresztje

Hamvazószerda legszembetűnőbb jelképe a hamukereszt. Miből van a hamu, és mit jelent az „Emlékezz, ember, porból lettél, s visszatérsz a porba!”?
A hamvazkodás egyetlen „kelléke” a liturgiában a hamu, ami az előző évi virágvasárnap elégetett barkáiból való. A hamu a tűz által keletkezik, a tűz pedig a születés, az újjászületés jelképe, a Bibliában is számos helyütt találkozunk vele. Emlékeztet a halandóság mellett az újjászületés lehetőségére is, ezért változtatott, pontosabban hozott be a II. vatikáni zsinat egy új hamvazási szövegformulát az ismert „Emlékezz, ember, porból lettél és visszatérsz a porba” mellé: „Térj meg, és higgy az evangéliumban!” Ókeresztényi hagyomány egyébként a hamu részvétele a liturgiában. Egykor szokás volt külön kezelni az egyéni és a közösségre hatással lévő vétkeket, utóbbiak közé tartozott a hittagadás, a gyilkosság és a házasságtörés. A nyilvános bűnöket pedig nyilvánosan is kellett meggyónni, ilyenkor a nagyböjt kezdetén rótta ki a közösség vezetője a vezeklés módját, és húsvétkor került sor a feloldozásra. A vezeklést felvállaló ember hamut szórt a fejére és posztóruhát öltött, a szentmiséken pedig a templom hátuljában vagy a kapun kívül „vett részt”, tehát nagyon komoly elkötelezettséget igényelt a bűnbánat. (A keresztrajzolást egyébként 1091-ben II. Orbán pápa rendelte el.)
Hamvazkodhatnak-e a nem vallásosok, más vallásúak?
A katolikus egyházban a hamvazkodás egy úgynevezett szentelmény, ami a hit szerint ugyanúgy Isten kegyelmét közvetíti, mint a hét szentség; a különbség annyi, hogy míg a szentségeket Jézus alapította, a szentelményeket az egyház – ilyen a Balázs-áldás is. Mint szentelmény, elsősorban a katolikusoknak „jár” a hamvazás, de mivel nem szentség, megengedett, hogy a Balázs-áldáshoz hasonlóan kiszolgáltassák nem katolikus keresztényeknek, de meg nem keresztelkedetteknek is – utóbbinak azonban vannak feltételei. Aki kéri, annak hittel kell kérnie, tehát ha nem is keresztény, a keresztény hit felé kell fordulnia, hisz a hamvazkodás nem valamiféle babonás cselekmény, folklór, hanem a hit eszköze. Zárójeles megjegyzés: az egyházi temetés is hasonló értelemben vett szentelmény. Az evangélikusoknál egy egyházilag nem szabályozott, úgymond megmaradt szokás csak a hamvazkodás, szent tartalma nincs. A református egyházban nem tartották meg ezt a hagyományt.
Lehet-e „kétszer” hamvazkodni? Aki szerdán eljut a templomba, vasárnap is beállhat-e a sorba?
Mivel egyik pap ezt mondja, a másik azt, és nincsen kőbe vésett, kötelező érvényű szabály vagy engedékeny megfogalmazás, Török Csaba tévéreferens pap az ügyben a józan ész logikája felé irányított bennünket: mivel nem szentség, hanem szentelmény a hamvazkodás, nem okoz problémát, ha valaki többször járul ehhez. Viszont mivel a hamvazkodás a bűnbánatnak egy radikális formája, illetve momentuma, nincsen sok értelme egy szerda óta tartó folyamatot vasárnap egy „újbóli kezdettel” úgymond megerősíteni, hisz maga a radikális döntés a bűnbánat mellett szerdán megtörtént.
Most jön a neheze, mármint hamvazószerda után. Hogyan kell „helyesen” böjtölni, nem „csak fogyózni”?
A 11. századig olyan szigorú volt a böjt, hogy késő délutánig semmit sem szabadott enni, húst, tojást és tejtermékeket pedig – a vasárnapok kivételével – egyáltalán nem. Az előíráson az egyház mára enyhített. De az étkezési szokásokkal kapcsolatban kissé tévesen terjed, hogy „háromszor ehet és egyszer lakhat jól” a 18 és 60 év közötti felnőtt hívő hamvazószerdán és nagypénteken. Az előírás úgy szól pontosan, hogy egyszer lehet étkezni, és még legfeljebb kétszer valamit magunkhoz vehetünk. A péntekenkénti hústilalomban nincs félreértés. Ma már így is szabadabb a rend, régen minden, állati zsiradékkal kapcsolatos eledel fogyasztása tilos volt; a mostani „liberalizáció” arra szolgál, hogy az ember nagyon tudatosan értse meg, hogy nem méregtelenítő vagy fogyókúra a böjt, hanem aszkézis, amely során az akaratunkat tesszük próbára. A tavaszi böjtölés lehet, hogy még jól is esik valakinek, ilyenkor viszont valami mást (is) ki kell találni, amiről lemondunk. Gondoljunk bele, aki amúgy sem fogyaszt húst, a nagyböjt nem nyújtana a lemondás értelmében „pluszt”; neki a lelki karakterének megfelelően lehet mást is találnia.
A nagyböjtbe mintha belerondítana a torkos csütörtök, amiről sokan azt gondolják, egyszerűen arcul üti az előző napi szigorú böjtöt… Hogy is van ez?Ez a nap, amikor féláron „zabál” az ország egy sereg étteremben, egy praktikus népi hagyományon alapszik: a farsangkeddről (húshagyó keddről) megmaradó húsételeket nem dobjuk ki, valamikor el kell fogyasztani, de pénteken ugye nem lehet, hát marad a csütörtök. De ez semmi esetre sem jelenti, hogy hamvazószerda után még neki lehet állni főzőcskézni. A torkos csütörtök voltaképpen egy tőről metszett népi „morzsabál”. Tavaly ezért külön pikáns volt, hogy a torkos csütörtököt előrébb hozták a Valentin nap miatt, ne legyen fogyasztói szempontból a kettő egymás konkurenciája: két nap, kétszeres profit.
Ez az év a magyarok számára különösen is hangos a három választással és az azokat megelőző kampányidőszakokkal. Hogyan lehet mégis megtartani a belső elcsöndesedés törekvését ilyen felfokozott állapotban?Válaszért ezúttal is Török Csaba atyához fordultunk, aki amondó, szánjunk egy pici időt a múlt vasárnapi evangélium (Máté 6,24–34) szavain való elgondolkodásra: „Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek!” Az intelem szerint ebben a hangulatban is bennünk kell, hogy legyen a törekvés: száz dolog helyett csak egyre figyelni, böjtölni a tévé, a rádió, a mobil és az internetezés terén, minden téren, ami túlterhel; aki nem olvas naponta híreket, az is pontosan tudhatja, mi van a világban; a minket érő ingereknek nem mesterségeseknek, hanem személyeseknek kell lenniük – mindettől pedig a böjt az életstíluson történő változást fog eredményezni, amikor is megtanulhatja az ember szeretni a csöndet.
(mno.hu)

Üdvösség Érme


Üdvösség Anyja: az Üdvösség Érme a Megtérés Ajándékát kínálja fel

Gyermekem, kívánom, hogy ismertessétek meg azt, hogy ezentúl azon a címen kell, hogy megszólítsatok, amelyet legutolsó Földi címként adott nekem a Fiam. Ebben az Utolsó Küldetésben mindenkor úgy kell rám hivatkozni, mint az Üdvösség Anyjára.
Képmásomat meg kell alkotni és egy Érem egyik oldalára kell ütni, melyen úgy kell elhelyezni Engem, hogy a nap a fejem mögé legyen helyezve és ahol tizenkét csillag töviskoronát szőve helyezkedik a fejemen. Azt szeretném, hogy az Érem hátoldalára Fiam Szíve legyen rajzolva az Üdvösség két kardjával, melyeknek mindkét oldalon keresztezniük kell egymást.
Az Üdvösség Kardjainak kettős céljuk lesz. Az első Kard el fogja pusztítani a fenevadat, és Nekem adatott meg az a felhatalmazás, hogy az Utolsó Napon ezt megtegyem. A másik Kard a leginkább megkeményedettebb bűnösök szívét fogja átszúrni, és ez lesz az a Kard, mely által a lelkük megmentésre kerül.
Ez az Érem nagy mennyiségben legyen elérhető, és amikor azok, akik keresik és megkapják azokat, meg kell áldassák egy pappal, majd ingyenesen kell másoknak továbbadniuk. Az Üdvösség Érme a Megtérés és az Üdvösség Ajándékát kínálja fel.
Mindazoknak, akik az Üdvösség Érmét megkapják, a Keresztes Imahadjárat ezen 115. imáját kell imádkozniuk:
A Megtérés Ajándékáért
Ó Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet az Üdvösség könnyeivel.
Szabadíts meg a kétségektől engem.
Emeld fel a szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.
Hozz nekem békét és vigasztalást.
Imádkozz, hogy én valóban megtérjek.
Segíts nekem, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg a szívemet, hogy részesüljek Fiad, Jézus Krisztus Irgalmában. Ámen.
Gyermekem, kérlek, tervezd meg és csináltasd meg ezt az Érmet. Én az út minden lépésénél vezetni foglak téged, és aztán gondoskodnod kell arról is, hogy világszerte hozzáférhető legyen.
Menj békében Fiam szolgálatára.
Édesanyád,
Az Üdvösség AnyjaÜdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fognak téríteni minden olyan lelket, akik nyitottak Fiam, Jézus Krisztus Irgalmára

2013. szeptember 14. szombat, 16:10
Ó, gyermekem, ahogyan Fiamat szerettem attól a pillanattól kezdve, hogy szépséges Arcába néztem, úgy szeretem Isten minden gyermekét is, mint saját gyermekeimet.
Én az Isten Anyja vagyok, de ugyanakkor Isten minden gyermekének az Anyja is, mivel megígértem, hogy végső üdvösségük pillanatában segítek majd nekik. Fiam a Mennyben való Megkoronázásom alkalmával felhatalmazást adott Nekem arra, hogy a tizenkét törzsnek Anyja legyek – a tizenkét nemzetnek az Új Paradicsomban. Mielőtt még ez a nap felvirradna, Én, mint az Üdvösség Anyja, fel fogom kutatni mindenhol a lelkeket és Fiamhoz fogom vonzani őket. Én segítek Neki ebben a fárasztó feladatban, és ahogyan Szívem össze van fonódva az Ő Szívével, úgy azok szívével is összefonódott, akik Fiamat valóban szeretik.
Mint a ti Édesanyátok, szeretem Isten minden gyermekét. Mindegyikőtök iránt ugyanazt a szeretetet érzem, mint amit minden anya érez kicsinyei iránt. Én úgy tekintek Isten minden gyermekére, mintha mindnyájan még csak kis gyermekek volnátok. Érzem a fájdalmaikat. Együtt szenvedek Fiammal, amikor Ő azokra a bűnösökre tekint, akik elutasítják az irántuk való Szeretetét. Mennyire gyötrődik miattuk, és mennyi könnyet sírok, amikor a bűn terjedése miatt az ember nyomorúságát növekedni látom. Mégis, még mindig sok élő szeretet van a világon. Ez a szeretet – ha tiszta –, ellene fog állni a sötétségnek, és a világítótoronyhoz hasonlóan magához fogja vonzani a lelkeket. Ilyen módon fog Isten munkálkodni, hogy felvilágosítsa az emberiséget. Ő azok szeretetét, akik szeretik Őt, arra fogja felhasználni, hogy a többi lelket Magához vigye.
Az Én kötelességem az, hogy annyi bűnösnek, amennyinek csak lehetséges, esélyt kínáljak fel a lelkük megmentésére. Én ezt a jelenések által teszem, amelyeknek tanúi vagytok, amikor megjelenek, hogy mindenütt lángra lobbantsam a bűnösök hitét. Én ezt most az Üdvösség Érmének átnyújtásával teszem. Gyermekem, amint azt már mondtam, ezt az érmet általad a világ rendelkezésére kell bocsátani és a neked adott utasítások kell, hogy alapul szolgáljanak. Ezek az utasítások csak veled lettek megismertetve. Ezek az érmék meg fognak téríteni minden olyan lelket, akik nyitottak Fiam, Jézus Krisztus Irgalmára. Ez pedig milliókat fog üdvösségre segíteni.
Köszönöm, gyermekeim, hogy megnyitottátok Nekem, Édesanyátoknak a szíveteket, és hogy engedelmesek vagytok szeretett Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Üdvözítője iránt.
Édesanyátok,
Az Üdvösség AnyjaÜdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, amelyet Isten Irgalma által hoztam nektek, több milliárd lelket fog az Örök Élet felé vonzani

2014. január 20. hétfő, 00:09
Drága gyermekem, Isten meg akar menteni minden egyes embert, minden vallásút, valamint azokat is, akik tagadják az Ő és Fia, Jézus Krisztus Létezését. Ezért minden korú, minden kultúrájú és minden felekezetű embernek meg kell kapnia az Üdvösség Érmét.
Minden ember, aki egy Érmet kap, még akkor is, ha az nincs megáldva, egy különleges Ajándékot fog kapni. Nem sokkal ezután Isten Kegyelmet csepegtet beléjük, betekintést a saját tehetetlenségükbe és Isten Mindenható Szeretetének tudatosságát. Ő még a legmakacsabb lelkeket és a kőszívűeket is meg fogja világosítani. Hamarosan keresni fogják az Igazságot és aztán hívni fogják Istent, könyörögvén Hozzá, hogy segítsen megkönnyíteni szívüket, és hogy töltse el őket az Ő Nagy Irgalmával.
Ne utasítsátok el az Üdvösség Érmének Ajándékát, mert ez az utolsó Érem, amelyet Isten Irgalma által hoztam nektek, több milliárd lelket fog az Örök Élet felé vonzani. Amikor Atyám azt az utasítást adta, hogy Szent Domonkoson keresztül mutassam be a Szent Rózsafüzért a világnak, sokan elutasították azt. Ők még ma is ezt teszik, mert azt gondolják, hogy azt én hoztam létre. A Rózsafüzért azért kaptam, hogy bárki, aki azt imádkozza, megvédhesse magát a gonosztól. Az én közbenjárásomnak köszönhető, hogy a lelkek különleges Kegyelmekben és védelemben részesülnek a gonosz befolyásával szemben.
Ne kövessétek el ezen Érem elutasításának hibáját, mivel ez az egész világ számára van és sok csoda fog társulni hozzá. Azok, akik elutasítják, vagy megpróbálnak megakadályozni másokat annak elfogadásában, meg fogják tagadni az üdvösséget – különösen az ateisták, akiknek a legnagyobb szükségük van az Isteni Beavatkozásra. Nektek mindig azokat a lelkeket kell Atyám Trónja elé helyeznetek, akik elutasítják Istent és Irgalomért kell könyörögnetek a lelkük számára.
Kérlek, biztosítsátok, hogy az Üdvösség Érme annyi embernek álljon rendelkezésére, amennyinek csak lehetséges.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja