2014. január 25., szombat

Égi Édesanyánk 2014. január 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Olvassátok a Szentírást!


Üzenet, 2014. január 25.
"Drága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imátok visszfénye hatással legyen azokra, akikkel találkoztok. Tegyétek látható helyre a Szentírást családjaitokban és olvassátok, hogy a béke szavai fakadjanak  szívetekben. Gyermekeim,  veletek és értetek imádkozom, hogy napról napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

Van egy anekdota, amely arról szól, hogy egy nap a bölcs öreg rabbihoz odalépett felnőtt fia. „Atyám” – mondta a rabbinak – „elolvastam a teljes Bibliát. Meggyőződtem arról, hogy mindez hazugság.” A rabbi ránézett, kezébe vette a Bibliát és a következőt mondta a fiának: „Gondold meg még egyszer, fiacskám. Hátha mégis mind igaz…”
Az igazságot nem tudja kisebbíteni sem azok száma, akik hisznek benne, sem azoké, akik nem. Az igazság mindig igazság marad, nem veszíti el értékét. Nem függ a számoktól, sem a statisztikáktól. Az igazság nem veszítheti el értékét, mi azonban elveszíthetjük azt, ha elzárkózunk előle. Az igazság, mely ez esetben a Biblia, vagyis Isten Igéje döntésre hív bennünket. Isten hív és válaszunkra vár. A Biblia igazsága nem értelmi igazság, amely csak értelmünket érinti. A mi hitünk igazsága egy személy. Jézus Krisztusnak hívják. A vele való találkozás az igazsággal, a fénnyel és az élettel való találkozás.
Isten Igéje mindig egyesektől elfogadott, másoktól elutasított volt. Ez a sorsa Isten Igéjének, ahogyan Jézus Krisztus sorsa is ez volt. És így van a Szűzanya međugorjei üzeneteivel is. Vannak, akik vitatják a Szűzanya jelenéseit, és vannak olyanok is, akik teljes szívükkel a Szűzanya valóságos jelenléte mellett állnak, megélve hívását, életté váltva édesanyai szavait. A Szűzanya senkit sem akar meggyőzni, hanem magát ajándékozza nekünk, így hív arra az útra, amely az életbe vezet. Ő ugyanezen az úton járt, és azt szeretné, hogy mi is ezt az utat válasszuk, felfedezve és teljesítve Isten akaratát életünkben. Nem hagy magunkra bennünket, hanem együtt jár, együtt él velünk, velünk és értünk imádkozik, hogy megnyíljunk Isten akaratára. Ha megnyílunk Isten akaratára és megtesszük azt, sokkal inkább Jézuséi leszünk. Jézus világosan megmondja: „Aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,35)
Az egyszer kimondott és kinyilatkoztatott Isten Igéje aktuális marad minden időkre. Isten Jézusban fedte fel és nyilatkoztatta ki magát számunkra. Az Úr az Igében nyilatkozik meg és adja önmagát, szavával megvilágosít és átalakít, szava által szabaddá tesz és vezet, megvizsgál és vádol, figyelmeztet, vigasztal és megment.
A Szűzanya semmi mást nem szeretne, mint Jézushoz vezetni bennünket. Kitartóan és állhatatosan ismétli üzeneteit. Jól tudja, hogy a Szentírásban, vagyis Isten Igéjében Istent a maga teljességében fedezhetjük fel és találkozhatunk vele. Isten Igéje maga Isten. Amikor kimondja igéjét, önmagát mondja ki, és ajándékozza.
Összefüggés áll fenn Isten Igéjének elhagyása és a hit elvesztése között. Isten Igéjének elhanyagolásából fakad a testvéri és emberi kapcsolatok elhagyása is.
Imádkozni azt jelenti, van Istennel való találkozásból fakadó tapasztalatom, a Szentírás pedig a találkozások története. A Szentírásban nem csak az imádság szép példáit találjuk, hanem az egész Szentírás imádsággá válik, ha miután meghallgattuk vagy elolvastuk Isten Igéjét, engedjük, hogy hasson ránk és a sajátunkká legyenek, azok az érzések, amelyeket a szöveg sugallt, így alakulva bennünk dicséretté, hálává, kéréssé, bizalommá, bűnbánattá és áldássá.
Szent Ágoston mondta: „Ha az ima szöveg, imádkozzatok; ha sóhaj, sóhajtozzatok; ha hálaadás, legyetek örömteliek; ha a remény szavai, reméljetek; ha pedig félelmet kelt, akkor féljetek.” Az imádság legjobb kézikönyve az Isten Igéje.
A Szentírás imánk legbiztosabb alapja, amely által Istenhez jövünk, felfedezve életünkre vonatkozó akaratát.
 
Imádság
Szűz Mária, aki szívedben forgattad és táplálkoztál a szavakból és történésekből, taníts meg bennünket figyelni és szívünkben észrevenni a Szentlélek indítatásait. Csend Édesanyja, taníts meg minket hallgatni, hogy szívünkben felfedezzük az Isten utáni vágyat, amely egyedül képes betölteni ürességeinket és gyógyítani sebeinket. Szűz Mária vezess el bennünket lelki életünk mélységeibe, hogy megszabaduljunk a langyos és felszínes keresztény élettől. Vond szívünket szívedre, hogy tőled tanuljunk imádkozni, hinni és Isten akaratát teljesíteni. Ámen.
 
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

Egy sirály és egy varjú támadta meg a hamis protéta békegalambjait

Ferenc pápa békét kért Ukrajnára, majd szabadon engedtek két békegalambot. Az egyikre egy sirály, a másikra egy varjú támadott.
Ferenc pápa beszédet mondott vasárnap a Szent Péter téren a Vatikánban, amelyben békés párbeszédre szólította fel az ukrán kormányt és a tüntetőket. Ukrajnában november óta véres tüntetések zajlanak, a napokban is több halálos áldozata volt az összecsapásoknak.
A pápa ezután átadta a helyét egy fiúnak és egy lánynak, akik egy-egy, a békét szimbolizáló galambot engedtek szabadon. A két madarat azonban rögtön az apostoli palota ablakából való kiengedésük után megtámadta egy sirály és egy varjú - írta a Huffington Post, amely közölt egy teljes képsorozatot is a támadásról. A viaskodásokat több tízezer ember nézhette végig.
Itt még örülhettek a szabadságnak
Forrás: AFP/Alberto Pizzoli
Az a galamb, amelyikre a sirály támadt, néhány toll elvesztése árán el tudott szakadni az üldözőjétől, de a varjú kitartóbb volt, és folyamatosan támadta a másik galambot. A harcuk során kikerültek a hírügynökségek látóteréből, így nem tudni, mi lett a második békegalamb sorsa.
A sirály nem kímélte a békegalambot
Forrás: MTI/AP/Gregorio Borgia

Origo


Egy éve történt .
http://index.hu/kulfold/2013/03/13/egy_siraly_elvezi_hogy_nincs_meg_papa/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Ezek a jelenések ez év Tavaszán fognak elkezdődni, Fiam utasítása szerint

2014. január 24. péntek, 20:05
Drága gyermekem, tedd ismertté, hogy Én még egyszer meg fogok jelenni minden „Mária Grottónál”, amelyeket Fiam Egyháza az évszázadok során már elismert.
Ismertté fogom tenni Magam a Szent helyeken, melyek magukba fogják foglalni Lourdot, Fatimát, La Salette –et és Guadalupét. Garabandálban is meg fogok jelenni. Ezek a jelenések ez év Tavaszán fognak elkezdődni, Fiam utasítása szerint.
A kiválasztott lelkek a nappal a fejem mögött fognak látni Engem. Tizenkét csillag fogja körülvenni, és körül szőni a fejemre helyezett töviskoronát – amit Fiam viselt Keresztre feszítése során – mint egy jel, hogy mindenki kövesse a példámat. Az Én szerepem, hogy Isten minden gyermekét az Igazság Útján vezessem, és hogy Fiamhoz vigyem őket.
Amikor ezek a jelenések kezdetüket veszik, semmi kétség nem lesz afelől – különösen azok között nem, akik tisztelnek Engem –, hogy Én az Igazságot mondom, amikor azt hangoztatom, hogy hamarosan az utolsó út az Igazság Könyvén keresztül fog Fiamhoz vezetni benneteket.
Ha követtek Engem, Édesanyátokat, akkor kézen foglak és Fiamhoz vezetlek majd benneteket. Fiam sok csodát ígért, hogy ez által megnyissa a szemeteket azokra a próféciákra, amelyeket az Én Küldetésem által adott a világnak. Sokan nem fogadják el, hogy Én ezeken a különleges helyeken megjelentem, és elutasítják azon jelentőségét, amelyet ez a lelkek üdvösségére gyakorol.
Amikor Én utoljára még ezeken a helyeken megjelenek, és az Üdvösség Anyjaként mutatkozom be, akkor tudni fogjátok, hogy ez az Én utolsó Küldetésem; és hogy minden jelenés ehhez az utolsó jelenéshez vezet, hogy Üdvösséget hozzon a világnak, mely minden egyes személyt a születésétől fogva megillet.
Örüljetek, mert ezek a napok már közel vannak, és amikor ezekről a dolgokról hallotok, akkor tudnotok kell, hogy ezek a próféciák, amikor beteljesülnek, csakis Tőlem jöhetnek, szeretett Édesanyátoktól, az Üdvösség Anyjától, Isten Anyjától.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség AnyjaÉdesanyám Társmegváltói szerepét végre jól – és valóban meg fogják érteniÚjabb támadás a családok ellen?

Február 3-án fog szavazni az Európai Parlament a Lunacek jelentésről, ami hivatalosan az "EU ütemterv a szexuális orientáción ill. nemi identitáson alapuló homofóbia és diszkrimináció ellen" néven fut. Részletek:

A Lunacek jelentés az LGBT* (magyarul: leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek) rövidítve LMBT) lobbi próbálkozása arra vonatkozóan, hogy különleges jogokat harcoljanak ki maguknak, és céljaikat minél szélesebbre terjesszék, ill. minél több helyen jobban napirendi ponttá tegyék a tagállamokban. Azt állítják, hogy csak egyenlő jogokat akarnak, de ez nem igaz.

Segítsen elutasítani az egyik legliberálisabb javaslatot, amit valaha az Európai Parlament elé terjesztettek!
Kérlek, szavazzatok a linken és osszátok meg ahol tudjátok!*Please help by, signing the petition to demand party chairmen to STOP THELUNACEK REPORT!*http://www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno
Amennyiben elfogadásra kerül ez a javaslat, az EU intézmények és a tagállamok kötelesek lesznek részt venni egy átfogó homoszexuális mainstreaming (~érvényesítés) megvalósításában a közpolitika valamennyi területére vonatkozóan, beleértve nemcsak az egészségügy és az oktatás alapvető nemzeti kompetenciáit, de a foglalkoztatási, menekültügyi, és külkapcsolatok területét is.
A Lunacek jelentés, egy az egész EU-ra kiterjedő, az LMBT közösségek érdekeit előtérbe helyező vétó mechanizmus kialakítására vonatkozó javaslatot is tartalmaz, ami azt jelenti, hogy semmilyen jövőbeni EU jogszabály nem állhat szemben a homoszexuális és leszbikus aktivisták érdekeivel.
Ez a tervezett ütemterv azért is veszélyes, mert arra is felhasználható lesz a jövőben, hogy a tagállamokkal elismertesse az egynemű párok "házasságát". Minderre nagyon alattomos és burkolt módon kerülne sor: pl. "minden hivatalos anyakönyvi dokumentum automatikus elfogadtatása és érvényesítése" kérvénye révén. A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy azok a tagállamok, melyek az egynemű párok "házasságát" a maguk törvénykezése alapján nem ismerik el, tehát nem elfogadott az adott országban, az EU jog által mégis arra lennének kényszerítve, hogy elfogadják egy másik tagállamban kötött azonos nemű pár "házasságát".
A jelentés egy olyan jövőképet tár elénk ahol:* a tagállamokat lehetne arra kötelezni, hogy "engedélyezzék az azonos neműek házasságát" a jelentésre való (téves politikai) hivatkozással.
* az egynemű párok valamennyi tagállamban teljes hozzáféréssel bírnának az
örökbefogadások, a mesterséges megtermékenyítések és a béranyaság területén is.
* garantálva lenne a gyülekezés és önkifejezés szabadsága a meleg aktivisták
számára, és megnyílna az út a "gyűlöletbeszéd" és "gyűlölet-bűncselekmény" jogi fogalmak alkalmazásának lehetőségére is, melyet kimondottan az evangélium hirdetői, és más, homoszexualitást ill. meleg lobbit ellenzők kritikáinak elhallgattatására használnának fel. Ezzel, az Európai Parlament az EU-t és a tagállamokat egy kettős mérce alkalmazására kényszerítené: korlátlan szólásszabadságot a meleg közösségnek, de korlátozott szabadságot a lehetséges kritikusok számára.
A legriasztóbb azonban az, ami hiányzik a jelentésből. A javaslat *nem rendelkezik a szülők *gyermekeik nevelésére és oktatására vonatkozó jogainak védelméről, valamint arról, hogy megvédhessék gyermekeiket a helytelen/nem megfelelő homoszexuális propagandától, vagy lelkiismereti okokból tiltakozhassanak ezek ellen.


Hadd emlékeztesselek benneteket az Európai Hazugsággyár másnéven Fenevad országa, ahol a szabadkőművesség annyira szétrombolt már több mint 40 éven át, a II. Vatikáni Zsinat óta ami San Sebastian de Garabandalban el lett mondva, annyira fel van hígitva a hitvallásunkat tanító papok tömege, hogy az történik amit ott oly szépen megmondtak. Megvan fojtva a hitünk, ha a pokol létezését elvetjük, megvan fosztva a hitünk ha nem a Szentírás teljes egészét tekintjük, többször mondtuk többen is, mégis nem érzékeljük a valódi fatimai harmadik titok, a szőkefalvi ötödik titok és lehetne folytatni, mivel nagyon kevesen olvassuk naponta a Szentírást, sőt amennyire felhígitották a szentmiséket, kevés az igazán hithű pap aki képes beszélni, nemcsak olvasni, képes elmondani amiket megélt, nemcsak másokra hallgatva tévútra vezetni a pásztor nélkül maradt bárányokat. S lehetne folytatni, lehetne folytatni a sort, de már csak annyi, nagyon remélem, hogy nem hazánkból származik az Antikrisztus, mert akkor ezerszerte többet kell szenvednünk, mire az engesztelés útjára lép a nemzetünk sokasága.


Egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni, mint tudjátok a Barcelona székhelyű Mediterrán Unió és a Frankfurt am Main székhelyű Európai Gazdasági Térség a fenevad tíz szarva, akit érdekel bővebben keressen rá a Római Birodalom kifejezésre, amíg még lehetősége adatik, s ne tévesszen az meg bennünket, hogy most mi a székhelye az adott szervezetnek, hamarosan úgyis Róma leszen a székhelye, legkésőbb a Nagy Figyelmeztetés napjától többünk szerint. Továbbá még ahogyan látjátok az események, melyek azon dolgoznak, hogy még nagyobb területet birtokolhasson az Antikrisztus, ezért egyre több helyen a pokol elszabadul, megjegyzendő hazánk különleges helyzetben van, mert innen indul ki a megtisztulás, az pedig valószínűleg azt jelenti az Antikrisztus országunkat rövidebb idejig, vagy egyáltalán nem kaparintja meg, bár az események amelyek bizonyítanak sok mindent, lásd Székesfehérvár vagy Esztergom az csak a kezdet, fel kell ébrednünk, imádkoznunk engesztelnünk böjtölnünk nemzetünkért, hogy megépülhessen az Engesztelő kápolna a Normafánál, ha már a Marianum Regnum templomot nem építették újjá. Lehet kérdezősködni, hogy miért kellett volna újjáépíteni, sajnos csak tízezren tudjuk, a többiek sötétségben vannak.

Amerikából irányított rendszerváltás Ukrajnában a Pentagon kézikönyve szerint – The Truthseeker

http://www.youtube.com/watch?v=dGOC-_Jngzc#t=788