2010. október 18., hétfő

Megtanulni mindazt, amire Isten a nyomorúság által akar megtanítani, fontosabb, mint kijutni a nyomorúságból. (Ismeretlen szerző) Érezted-e már magad teljesen elveszettnek? Voltál-e már olyan helyzetben, ahol teljes kilátástalanság vett körül? Vagy talán épp most kerültél olyan körülmények közé, hogy nem látod a kiutat, mintha egy sűrű, sötét, fekete erdő mélyére kerültél volna? Megvan-e még a reményed a szabadulásra, vagy már úrrá lett rajtad a félelem? Isten igéje ma arra int, hogy ne essél kétségbe még a leglehetetlenebbnek tűnő helyzetekben sem, mert ő éppen az ilyen körülmények között tudja megmutatni rajtad kegyelmét, szabadítását. Isten elsősorban nem a hegyen tanít, dicsősége nem ott látszik meg leginkább. Mint ahogy egy gyertya fénye sem a nappali fényben hoz világosságot, hanem a komor éjszakában. Isten hatalma is éppen a legnehezebb időben mutatkozik meg leginkább. Vidd hát Isten elé életedet, s kérd az ő kegyelmét és irgalmát, s meglátod, hogy nem marad megválaszolatlanul. Elküldi az Úr mentő seregét, mert nem engedi, hogy elvesszen akárcsak egy is gyermekei közül. Uram! Te látod nehézségeimet, nyomorúságos sorsomat. Tudom, hogy semmi sincs akaratodon kívül. Add, hogy békességgel tudjam elhordozni keresztemet, és türelemmel várjam szabadításodat! Ámen.


Uram, nagyon fáj ostorozásod, a szenvedés minden formája. Akkor is, ha tudom és alázatosan elfogadom, hogy saját bűneimnek a következménye, hogy megérdemlem. Rémülten kiáltok hozzád: Ne verj, ne büntess, nem bírom! De te jobban ismersz és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Te tudod, mire van szükségem, hogy igaz gyermekeddé váljak. Nehéz szívvel mondom ki, de ki kell mondanom: Inkább büntess, de ne ítélj halálra. Inkább nevelj vasvesszővel, de ne mondj le rólam. Adj erőt, hogy bizalommal tudjam fogadni csapásaidat, de kérlek, mérd fel erőmet, idejében vedd le rólam sújtó kezed, szabadíts meg, tégy örvendő, hálaadó, boldog gyermekeddé. Ámen.
(Varga László: Isten asztaláról)

2010.10.17.

2010. október 17. Vasárnap

Készülődtem a reggeli szentmisére, és kértem Őt mondjon nekem valamit a szentmisével kapcsolatban. Jézus: Drága gyermekem! Nagy vágyakozással várlak titeket a szentmisére, hogy újból Szent Testemmel és Szent Véremmel táplálhassalak benneteket. Törekedjetek arra, hogy a szentmisében mélyen együtt érezzetek velem fájdalmaimért és szenvedéseimért, melyeket az egész világ bűneiért élek át. Gyakoroljatok őszinte bűnbánatot! Ebben az időben a bűnbánat és a szentségek vétele a ti lelketek mentsvára. Készüljetek eljövetelemre! Bármelyik napon, órában vagy percben eljöhet Szentlelkem és megvilágítja lelketeket! Ekkor lehull szemetekről a fátyol és mindent tisztán fogtok látni. Szentlelkem eljövettele által nagy káosz lesz az egész földön, mely felborítja eddigi életeteket. Ti gyermekeim, örömmel várjatok engem és továbbra is engeszteljetek, hogy minél többen megtérhessenek és a gonosz ne tudja őket újból visszacsábítani bűnös mivoltukba.
Szentmise előtt újból bocsánatot kértem Tőle. Jézus: Drága gyermekem, mindig bízz bennem, és irgalmamban! Örömmel hallgatom bocsánatkérésedet. Én mindig azonnal hófehér tisztára mosom a lelkedet Szent Véremmel.
Szentáldozás után. Szűzanya: Mindig bízz bennünk gyermekem, mert mi segítünk felkészíteni a lelkedet a Nagy Figyelmeztetésre!
Jézus:Drága gyermekem! Én boldog vagyok a szívedben, légy te is boldog! Irgalmam és Szent Vérem által újból tiszta a lelked. Szeress engem gyermekem és mindig légy hálás irántam!
Este megkérdeztem a Szűzanyát, beszélhetek-e a Mennyei Atyához? Szűzanya: Drága gyermekem! Igen, beszélhetsz a Mennyei Atyához. Ahogy Szentfiam mondta: „Nagy tisztelettel és szeretettel beszélj Hozzá. Én egész életemet neki szenteltem és mindenben az Ő akaratát láttam, így engedelmesen és alázatosan véghezvittem Mennyei Atyám tervét. Tanulj tőlem gyermekem, mert számodra Én kell, hogy a példa legyek. Mint lelki vezetőd, én tudlak megtanítani téged arra, hogyan élj helyes életet, melyben Atyám tetszését leli. Kövess engem gyermekem!
Először beszéltem a Mennyei Atyához és Ő így szólt. Mennyei Atya: Drága gyermekem! Ne félj, mert én vagyok Mennyei Atyád. Régóta vártam, hogy megszólíts engem és beszélj hozzám. Igen, valóban igaz, én mindenható vagyok és bármit megtehetek veletek, amit csak akarok! De nem kell félned tőlem, mert én teremtettelek benneteket végtelen nagy szeretetemből. Nem akarlak elpusztítani benneteket haragomban, ellenkezőleg gyönyörködöm lelketekben, mivel saját képmásomra teremtettelek titeket. Gyermekem, az én akaratom kellett ahhoz, hogy ezt a hatalmas kegyelmet megkaphasd. Egész életedben légy hálás Szentfiamhoz és a Szűzanyához, mert ők esdették ki számodra e nagy kegyelmet. Az egész Mennyország boldog, hogy mi úgy döntünk, hogy megadjuk a kegyelmet egy földi embernek, hogy velünk beszélgethessen! Gyermekem, tekints úgy rám, mint Atyádra. Bár méltatlanok vagytok arra, hogy így szólítsatok, de én megengedem számotokra, hisz nincs nagyobb boldogsága Istennek, mint amikor teremtménye hozzá fordul imával és tisztelettel. Gyermekem, én és Szentfiam jelöltük ki számodra a Szűzanyát, mint lelkivezetőt, aki nagy boldogsággal elvállalta ezt érted. Ezért igyekezz többször hozzá fordulni, mert ő fog megtanítani arra, hogyan élj szentül.  
A Szűzanyáról kérdeztem. Mennyei Atya: Drága gyermekem! Szűzanya az egész világ példaképe! Legszebb teremtményem, Mennyei Édesanyátok. Nektek teremtettem őt. Szentfiam után ő a legszebb út, mely házamba vezet titeket. Ha tudnátok, mennyire szeretünk benneteket! Az egész örökkévalóság kell nektek, hogy fel tudjátok ezt fogni!
A szeretetről kérdeztem. Mennyei Atya: Drága gyermekem! Én vagyok a Szeretetet, amely végtelen és felfoghatatlan!
Édesanyámnak volt egy álma, amely arról szólt, hogy a papok ellene szegültek. Sokszor mondogatta „Jézus Szent Vére födj be engem!”, utána egy szép díszes virágos lépcsőt látott, amely felfelé vezetett, és amelynek a végén ott állt a Szűzanya és az Úrjézus. Jézus: Imádkozzatok a papokért! Mert a gonosz az ő lelküket is elrabolja. A szentgyónás és a szentáldozás által betakarlak titeket Szent Véremmel. A tiszta lélek visz benneteket az öröm útján, mely hozzám és a Szűzanyához vezet.

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-kegyelmek-zapora/20101017