2017. november 25., szombat

Kilátások: rövidtávon türhetöek, hosszútávon rosszak

A helyzet - rövidtávon - bár riasztónak tünhet, de valójában nem annyira rossz. A gonosz erök még gonoszabbak, a jók viszont még jobbak lettek, s ezen két "tábor" ádáz küzdelme egyelöre egyensúlyban maradt, s úgy néz ki, a közeljövöben is abban fog maradni, elkerülendö a nagy világégést és civilizációs összeomlást. De a végsö idei próféciák mégis lassan de biztosan, és egyre jobban, beteljesülöben vannak. Korábban már itt is említettem, a katasztrofális végsö idei események kijátszódása csak valamikor a 2020/30-as években lesz várható. Még mindig van valamennyi idö. Örüljetek minden, még nyugalmas évnek, melyet békességben és (némelyek) még mindig viszonylagos jólétben élhettek le.
Ezékiel 38-ban homályos, misztifikált képet kapunk arról, hogyan fog kinézni a nagy antikrisztusi ütközet a "Góg és Magóg erök" (oroszok, törökök, irániak stb.) és a teremtöink között, miután elöbbiek megszállják Izraelt. A Dániel próféciákban és Máté 24-ben az utolsó 3.5 évre civilizációs összeomlás van jövendölve , olyan nagy nyomor, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön, s a teremtöink beavatkozása fogja megakadályoni, hogy teljesen kipusztítsuk egymást, s hogy a választottak ne vesszenek oda. Az antikrisztus (a "veszedelelmnek fia") és hadserege fel fogja perzselni a világot, nemcsak Izraelt és a Közel-Keletet, de az amerikai földrészt és Európát is. Utóbbi például a Billy Meier féle "Énok próféciákban" van részletezve, de Alois Irlmeier 20. századi német látnok és több más modernkori látnok is ugyanezt látta az "éterben".
Billy Meier személye körül bár vannak kérdöjelek, én viszont egyáltalán nem írnám le öt mint "szélhámost". Billy Meieren keresztül (például az ún. "Énok próféciákban") maga a háttérhatalom szivárogtatta ki a nem túl kecsegtetö 21. századi jövöt még a múlt század 70-es és 80-as éveiben. Az "Énok próféciák" az 1990-es évek vége óta fent keringnek az interneten , és sorra beteljesülöben voltak az elmúlt 20 évben is.
Mivel a Föld körül karantén van, így valódi UFO-kat közelröl szigorúan tilos mutogatni az embereknek (legfeljebb csak mint az égben ragyogó, mozgó "tüzgolyókat" szabad), s mondani se kell, Meier közelröl mutogatott "UFOi" is hamisak, az összes UFOs fényképe hamis, így sajnos emiatt sokan nem veszik komolyan a próféciát is, pedig ha alaposan megvizsgáljuk, azok teljesen összhangban vannak a bibliai végsö idei próféciákkal, a a régi szent szövegekben meg nem található részletekkel írják le a végsö idei eseményeket. Hogy maga Meier is tényleg kapcsolatban állt-e plejádi (bukott) angyalokkal, vagy csak mint a háttérhatalomnak dolgozó ügynök volt-e, azt nem tudom. Azt viszont igen, hogy egy háttérhatalmi pszi-op volt az egész "Billy Meier müvelet", de nem teljesen rosszindulatú célzattal. Billy Meier "plejádiai" (Semjase, Kecál stb). azonosak az Énok könyvében szereplö (bukott) angyalokkal. Vajon - höhö - ezért lettek a próféciái is Énokról elnevezve?
Énok könyve
6. Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá. ¨
7. Ezek a vezéreik nevei: Shemjáza, aki (fő)vezérük volt, Uraklbárméel, Rámláel, Kokábel, Támiel, Rámuel, Dánel, Ázákéel Baráqjéel, Asáel, stb. stb.

Billy Meier és a plejádiak
"Billy Meier legtöbbször egy Semjase nevű, nőnemű plejádlakóval találkozott, állítólag azért, mert a nők kevésbé félelmetesek a földiek számára, mint a plejádi férfiak."

De nézzük meg most részletesen az "Énok próféciáikat" (teljes magyar szöveget sajnos nem találtam)

The Henoch Prophecies from the Billy Meier Contacts
"The destruction of the WTC, i.e., the World Trade Center, by terrorists will only be the beginning."
"A new yorki ikertornyok terroristák általi lerombolása"
2001-ben bekövetkezett. Ez volt az elsö bravúros jövendölés a Meier-töl, mely betü szerint bevált. De vajon Meier "angyalkái" miért nem árulták el azt is, hogy ezeket a "terroristákat" a háttérhatalom fogja létrehozni, és az ikertornyok katonai és titkosszolgálati segédlettel lesznek lerombolva?
"And it will be that the fanatics of Islam will rise up against the countries of Europe and all will shake and quiver."
"Az iszlám fanatikusai felkelnek Európa országai ellen, s az egész földrész rázkódni fog."
2015 óta folyamatban van. De vajon Meier "angyalkái" miért nem árulták el azt is, hogy az "iszlám fanatikusait" a háttérhatalom fogja importálni Európába?
"Also, an epidemic known as Ebola will cause many deaths, as well as other unknown epidemics and diseases which will sporadically arise in epidemic proportions and will be new to the human being, causing great concern." ¨
"Az ebola és több más, idáig nem ismert járvány is meg fog jelenni, ami nagy aggodalmat kelt majd, és haláleseteket is fog okozni."
2009-2015 között megvalósult. De vajon Meier "angyalkái" miért nem árulták el azt is, hogy ezek a járványok nem spontánul törnek majd ki, hanem úgy lesznek mesterségesen elöidézve?
The irresponsible politicians will unscrupulously exercise their power, assisted by scientists and obedient military forces serving them, who together hold a deadly sceptre and will create clone-like beings which will be bred in a total lack of conscience and will be scientifically manipulated to become killer machines. Division by division and devoid of any feelings, they will destroy, murder and annihilate everything.
"A felelötlen politikusok minden skrupulus nélkül gyakorolják majd hatalmukat, engedelmes tudósok és katonai vezetök segítségével ... akik minden felelösségtudat nélkül klónszerü, lekiismerettel nem rendelkezö mesterséges lényeket hoznak majd létre "szuperkatonáknak", s ezek a klónszerü gyilkológépek mérhetetlen pusztítást okoznak majd a harmadik (góg és magógi) világháborúban - Európában is."

Ezt a jóslatot sokáig nem tudtam mire vélni, mígnem nemrég rátaláltam a következöre:
2017. 10.23:
Rosszabb a nukleáris fegyverektöl is. Putyin borzalmas sci-fi fegyverröl beszélt világháborús aggodalmak közepette
('Worse than nuclear bombs!' Putin reveals terrifying sci-fi weapon amid World War fears)
VLADIMIR PUTIN has said that the development of genetically-modified soldiers is the next phase of military combat - and one worse than nuclear bombs.
...
Speaking to a youth festival in Sochi, Mr Putin said:
...
"All kinds of practical consequences may follow. One may imagine that a man can create a man not only theoretically but also practically. "He can be a genius mathematician, a brilliant musician or a soldier, a man who can fight without fear, compassion, regret or pain.
A háborúskodás következö fázisa Putyin szerint genetikailg modifikált szuperkatonák létrehozása lesz - melyek pusztítóbbak lesznek a nukleáris fegyvereknél is. Fiatalokhoz szólva Putyin a következöket mondta Szocsiban: A genetikai manipulációnak mindenféle következményei lesznek majd. Ember embert teremthet majd, nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A teremtmény lehet például matematikai géniusz, briliáns zenész, de egy szuperkatona is, mely mindenfajta félelem, együttérzés és lelkiismeret nélkül fog harcolni, s fájdalmat se fog érezni.
------------------------------------------
Teljesen "megnyugtató" az antikrisztus-jelölt Putyin szájából ilyeket hallani, nem?

További jóslatok az Énok próféciákból, melyek még nem következtek be:
"The entire planet will become an arena of unparalleled suffering, which will never have existed before on Earth up to that time. The cruel happenings will last about 888 days and cause civilisation to collapse. ... And at this time, the possibility could become reality that extraterrestrial forces intervene"
"Az egész bolygó idáig nem látott szenvedés helyszínévé fog válni, mely még soha nem volt és soha többé nem is lesz a Földön. A kegyetlen történések kb. 888 napig fognak majd tartani, s az emberi civilizáció összeomlását eredményezik majd. Ez lesz az a pont, amikor a földönkívüliek be fognak avatkozni."
A Biblia ezt Jézus második eljöveteleként emlegeti.
Dániel 12:11
És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilencven nap lesz.
12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.
Máté 24:15
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg):
21 Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
Az óriási nyomorúságot a góg és magógi világháború, az oroszok fogják majd okozni.
A még az 1970-es évek végén íródott Meier próféciák szerint a kommunizmus meg fog bukni, ez be is bekövetkezett, de az oroszok nem fognak nyugodni, a 21. században is le fogják rohanni Európát (és a világot)  még egyszer:
"Destruction of war will descend on the northern countries as strong military forces will invade them from the East and will pillage and murder as well as use bombs and missiles, like hail coming down, and hitherto unknown weapons of laser- and computer-controlled types which will destroy and annihilate everything, whereby the first target will be Hungary and after that will follow Austria and northern Italy"
Soha nem látott háborús pusztítás sújtja majd az észak-európai országokat is, hatalmas katonai erök fogják megszállni ezeket kelet felöl ... mint a szalmaszálak fognak hullani a rakéták az égböl, és idáig nem látott lézerfegyverek, számítógépek által irányított fegyverek és klónszerü szuperkatonák lesznek bevetve, amik mident tönkretesznek és elpusztítanak majd, de az elsö európai célpont Magyarország lesz, ezután következik Ausztria és Olaszország is.
A pápa és a Vatikán szintén el lesznek pusztítva. Az akkori pápa lesz az utolsó pápa.
Észak-Amerika - különösen az USA, a modernkori Szodoma és Gomora - teljesen el lesz pusztítva.
A nagy pusztítás kezdete a Meier próféciák szerint egybe fog esni a katolikus egyház nagy krízisével.
Az ezredforduló után a katolikus egyház már csak rövid ideig fog létezni, II. János Pál pápa után már csak két pápa lesz.
Nos, ezek szerint Ferenc az utolsó?
Az utolsó pápa ideje alatt az egyház össze fog omlani, s ez lesz az az idö, amikor eljö a "nagy nyomorúságok" kezdete.

S most szemlézgessünk kicsit Alois Irlmaier próféciáiból:

Alois Irlmaier látnok jövendölései
"... a Közel-Keleten háború és forradalom tör ki., ami hirtelen lángol fel. A Földközi-tengeren nagy haditengerészeti erők néznek ellenségesen szembe egymással"
Ez lesz az Ezékiel 38-ban megjósolt góg és magógi ütközet kezdete.

Európában:
A háború napkeltekor kezdődik, egy esős éjszakát követően, röviddel az aratás ideje után. Mig a bajorok egy fogadóban kártyáznak, furcsa, idegen katonák néznek be az ablakokon és az ajtókon. Egy teljesen fekete menetoszlop fog keletről érkezni. Minden hirtelen és gyorsan történik.
...
Megerősített egységek menetelnek Belgrádba majd tovább Olaszországba. Ezt követően három páncélos ék halad előre azonnal villámgyorsan a Dunától északra Nyugat-Németország fölött a Rajna felé - minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez az eset olyan váratlanul fog történni, hogy a lakosság teljes pánikban fog menekülni nyugatra.
...
"Olaszországban is rossz dolgok történnek. A papokat hat kivételével megölik, a pápa elmenekül."
"Aki a Duna déli részén él, nem kell aggódnia az oroszok miatt, a Watsman hegyek és Wendelstein közt élő embereknek sem kell aggódni, el lesznek zárva."
"A második alakulat Nyugatra megy Szászországon keresztül a Ruhr-vidék felé, pontosan olyan, mint a harmadik, amelyik északkeleten, Berlinen keresztül megy nyugat felé." "A visszavágás azonnal megérkezik a nagy vízen keresztül. Azonban a sárga sárkány megszállja Alaszkát és Kanadát ugyanebben az időben. De a bosszú megérkezik, nincs messze..." ¨
"A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."
"Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet. Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal.
...
72 óra múlva mindennek vége lesz. De ismétlem: ne menjenek ki a házból, ne nézzenek ki az ablakon és tartsák égve a gyertyát. És imádkozzanak. Ez alatt az éjszaka alatt több ember fog meghalni, mint az előző két háborúban összesen."
Máté 24:29
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
30 És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

A második visszatérés utáni helyzet Alois Irlmaier szerint ilyen lesz Bajorországban:
Az éghajlat közben megváltozik és melegebb lesz. Bajorországban könnyen megterem majd a déligyümölcs és a szőlő. Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el.
Ez lesz az 1000 éves földi királyság kezdete.
Akik megérik nagyon boldogok lesznek és szerencsésnek tartják majd magukat.
Dániel 12:12
Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszáz és harmincöt napot.

"De az embereknek onnan kell elkezdeni, ahonnan nagyapáik elkezdték."

Ellentétben Billy Meierrel, Alois Irlmaier nem volt háttérhatalmi ügynökféreg, egy egyszerü vallásos német ember volt, akit azzal áldott meg a sors, hogy veleszületett látnoki képességei voltak, s az az érzésem, hogy még az elmondottakon túl is több mindent látott, csak nyilvánosan nem merte elmondani a háttérhatalmi zaklatás miatt. Már amit elmondott, amiatt is zaklatták a hatóságok.
Alois Irlmaier (1894 jún. 8.-1959. júl. 26.) egyszerű német kútásó és kubikos volt, aki felnőtt életét Freilassingban (Bajorország) élte le. Híressé azzal vált, hogy már fiatal kora óta tisztánlátó képességekkel rendelkezett ... Hírneve okán sok ellenséget is szerzett, akik nevetségessé akarták tenni és boszorkánysággal is megvádolták. Egyszer egy ilyen ügyben a szövetségi bíróság elé idézték
---------------------------------------------------------

Gyakori tévhitek a végsö idökröl:

Elsö nagy tévhit: Teljes világvége lesz, a Föld teljesen elpusztul.
Nem!
Bár a pusztítás óriási lesz, de a bolygó mégis túléli. És az emberek egy kisebb része is túléli.
Irlmaier: "Aztán egy magányos repülőgép érkezik keletről. Ez veti a "semlegesítő"-t Angliánál a nagy vizbe. A viz egy nagy darabban megemelkedik, olyan magasra, mint egy torony, majd visszahullik. Egy földrengés és egy hatalmas hullám keletkezik, ami elönt mindent. Elsüllyed Anglia egész területe és az európai partok Berlinig, kivéve néhány hegycsúcsot. A tengerparti országok nagy veszélyben lesznek, a hullámok olyan magasak lesznek, mint egy ház, habosak lesznek és a viz a mélyben főni/forrni fog. A szigetek eltűnnek és éghajlatváltozás lesz. "¨
...
"A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."
"Egy kiáltás hatására villámlás és mennydörgés tör ki és egy földrengés megrázza a Földet.
Jelenések 16:18
És lőnek zendülések és mennydörgések és villámlások; és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy.
Jelenések 16:20
És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé.
Három nagyváros viszont elsüllyed.
Az egyiket (London) a tenger lerombolja, a másikat (New York) olyan magasan lepi el a tenger, hogy csak a templomtornyok(?) látszanak ki, a harmadik (Róma) összeomlik."
Jelenések 16:19
És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének; és a nagy Babilon megemlítteték az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából.
Vagyis a "nagy város" (titokzatos Babilon) három fö pillére, London, New York és Róma elpusztulnak.
Irlmaier: "Tiszta éjszaka lesz, amikor elkezdik kiszórni. A tankok még haladnak, de akik a tankokban ülnek, teljesen feketévé válnak. Ahol ez leesik, minden meghal, nem lesz sem fa, sem bokor, sem szarvasmarha, sem fű. Minden elszárad és megfeketedik. A házak megmaradnak. Nem tudom mi ez, így nem tudok róla beszélni. Ez egy hosszú vonal. Aki keresztül megy ezen a vonalon, meghal."
Nagy valószínüséggel ugyanez a Jelenések könyvében:
8:7 Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz, vérrel elegy, és vetteték a földre; és a földnek harmadrésze megége, és az élőfáknak harmadrésze megége, és minden zöldelő fű megége. ¨
Irlmaier: "A háború alatt eljön a nagy sötétség, amely 72 órán át tart."
Ne menjenek ki akkor a házakból, ne gyújtsanak fényeket, kivéve a gyertyát, minden mást oltsanak el. Aki belélegzi a port, görcsöt kap és meghal. Ne nyissák ki az ablakot, borítsák be teljesen fekete papírral. Minden nyílt víz mérgező lesz és minden étel is, ami nincs teljesen lezárva.
Jelenések 8:11
A csillagnak neve pedig üröm: változék azért a folyóvizek harmadrésze ürömmé; és sok ember meghala a vizektől, mivel keserűkké lőnek.
8:12
A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképpen.
Ugyanaz mint Irlmaier "72 órás sötétsége".
S ugyanaz mint Máté 24:29-ben is: ".... a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek."

Második nagy tévhit: mivel a Föld elpusztul, a jézusi ezeréves királyság a mennyben lesz.
Nem!
A jézusi ezeréves királyság itt lesz a Földön.
El lesznek pusztítva viszont a nagy földi birodalmak és új Babilon fö tartópillérei: az USA, az EU, a Vatikán, Kína és Oroszország egyaránt, s ezek fö nagyvárosai is (London, New York, Róma stb.)
Nem lesz többé semmiféle birodalom vagy nagyhatalom a földön!
Fel lesz számolva a sátánista háttérhatalom.
Helyreáll az isteni természetes rend, visszatér az Isten adta szabadság és jólét, mint ahogy Irlmaier is jövendöli:
"Akkor mindenki oda megy ahová csak akar és mindenki ott tud élni, ahol akar, mindenkinek annyi földje lesz, amennyit meg tud művelni. A Duna északi és keleti részén élő embereket áttelepítik. A kolbász lefolyik a tányérokról, olyan bőség lesz. Ezután, hosszú, boldog időszak jön el."
A világ új "fövárosa" Jeruzsálem lesz, a legjelentösebb hely pedig a Templomhegy.
Mindenki akinek ereiben ös-zsidó törzsi vér csörgedez és méltó rá, alkalmat kap arra, hogy Izraelbe költözzék. Csak a teremtöink tudják, hogy pontosan kik ezek az emberek, az "eltünt" 12 ös-zsidó törzs (leszámítva a dán törzsöt) jelenkori leszármazottai. Bárki bárhol a mai világban lehet ez közülünk. Bárki Európában, bárki a Közel-Keleten, bárki Iránban, Afganisztánban, Ausztráliában, Észak-Amerikában ...
Aki túlél, de nem tartozik a választottak közé, az tovább fogja élni hétköznapi életét. Csak a választottak kapják meg azt a privilégiumot, hogy együtt élhessenek a földönkívüliekkel (a teremtöinkkel). S úgy mint Énok idejében, nekik lesz alkalmuk arra is, hogy elhagyhassák a Földet, s együtt legyenek a földönkívüliekkel "a mennyben" is (vagyis a galaxis más csillagrendszereiben).
Ne tessék elkeseredni, aki tisztában van mindezen információkkal, melyek ezen a weboldalon is találhatóak, és büneinek mértéke megbocsátható, annak jó az esélye, hogy a választottak között lesz!
Örülj annak és vedd megtiszteltetésnek, hogy most élsz!

Dániel 12:9
És monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig.
10 Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=225:2017-11-25-21-08-41&catid=24:2014-05-28-19-12-56&Itemid=61

2017.11.20:
Oroszország legfelsöbb pátriárkája a közelgö végsö idökre figyelmeztet, s arra kér, ne akarjunk mindenáron forradalmi változásokat keresztülvinni
(Orthodox Patriarch warns of approaching end times, asks not to push for revolutionary change)

https://www.rt.com/politics/410418-orthodox-patriarch-warns-parish-end/?utm_source=browser&utm_medium=aplication_chrome&utm_campaign=chrome

In a public speech in the main Moscow cathedral, Patriarch Kirill said the signs from the Book of Revelation are now apparent. He also called on politicians and ordinary citizens to unite and stop the movement towards the abyss.

A fö moszkvai katedrálisban megtartott beszédében Kirill arra figyelmeztetett, hogy a Jelenések könyvében leírt végsök idök jelei most már teljesen nyilvánvalóan jelen vannak. Egységre szólította fel a politikusokat és egyszerü állampolgárokat egyaránt, s arra kért mindenkit, állítsuk meg a szakadék felé történö sodródásunkat.


Az ös-zsidó törzsek NEM AZONOSAK a most élö askenázi zsidókkal (akik közül a mostani pénzhatalom képviselöi közül többen kikerültek).
Az askenázik nem utódai Jákobnak, ergo nem szemiták.

Ezek teljesen más emberek. Dánia például a bibliai dán törzsröl van elnevezve ... Ahová itt Közép-Európában is matracokat járunk vásárolni - a dán tulajdonú Jysk üzletláncba - az pedig a dán Jylland félszigetröl van elnevezve, ami viszont joede-jyde-jüde vagyis júdát jelent - a valódi Júda ös-zsidó nemzetségét, akik valójában szökehajú-kékszemü skandináv tipusok voltak. Nem a hosszúorrú, dél-kaukázusi, kazár-askenázik - a két nemzetség TELJESEN NEM UGYANAZ. Ös-zsidó törzsek leszármazottai átlagon felüli koncentrációban élnek például Skandináviában. De ugyanúgy megtalálhatóak például Iránban is, a dán törzs is. Irán az "Aryanról" lett elnevezve, ami árját jelent. Egy dán mentalitásilag közelebb áll egy iránihoz mint egy magyar (tapasztalat alapján mondom) Egy palóc-mátyusföldi mentalitásilag közelebb áll egy angolhoz mint egy dán. Vajon miért?

Jahveban pedig mindig van megbocsátás, az ös-zsidók (a valódiak) csak Jézus megérkezéséig lesznek szétszóródva a világban:

Ezékiel 39:25
(a góg és magógi háború után)
Azért így szól az Úr Isten: Most már haza hozom Jákób foglyait, és megkegyelmezek Izráel egész házának, s féltő szerelemre gyulladok szent nevemért.

Mint ahogy anno Babilonból is visszahozta öket Izráelbe, úgy a mostani világba szétszórodottakat is vissza fogja vinni Izraelbe.

Égi Édesanyánk üzenete 2017. november 25-én Medjugorjéból

Isten nélkül nincs jövőtök

Medjugorje, 2017. november 25.
Drága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és keressétek a békét. Ő, aki azért jött erre a földre, hogy békéjét adja nektek, függetlenül attól, hogy kik és mik vagytok, Ő, a Fiam, a ti testvéretek rajtam keresztül a megtérésre hív benneteket, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Ezért, higgyetek és imádkozzatok és éljetek kegyelemben, várakozva a vele való személyes találkozásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Lukács evangéliumában olvashatjuk Jézus példabeszédét az özvegyről, aki szüntelenül zaklatta a bírót, védje meg vádlójától. A példabeszéd az özvegy kitartásáról szól, aki nem adta fel, nem hátrált meg a számtalan elutasítás ellenére sem. A bíró a végén meghallgatja kérését, de nem azért mert irgalmas, hanem azért, hogy megszabaduljon tőle és zaklatásától. Jézus ezt a példabeszédet arra használja fel, hogy közelebb hozza hozzánk, mennyivel másként hallgatja meg imánkat Isten, mint az igazságtalan bíró az özvegyet.
Ez az evangéliumi példabeszéd Jézus következő szavaival zárul: „De, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?“ (Lk 18,8). Ima és hit. A valóság két oldala. Az ima és a hit együtt jár. Ismert ez a mondás: „Mond el hogyan imádkozol és megmondom miben hiszel.“ Az imában, az ima megélésében láthatóvá válik, miből áll a keresztény élet lényege. Az imában egyedül a keresztény ember az, ami. Jézus az Atyához szóló imájában mutatja be Istennel való kapcsolatát, akit Ő „édesapjának“ nevez.
Ezért kiáltottak fel az apostolok Jézust látva: „Uram, taníts meg minket imádkozni!“ és „Uram, növeld a hitünket!“. Ezek a mi és a világ alapszükségletei. Gyakran halljuk, mennyire gyengül sok keresztény hite. A lelkipásztori törekvésekkel és a mind több lelkiségi hitirodalom ellenére is sok kereszténynél eltűnt a hit. A hit eltűnése az ima elhagyásának függvénye.
Ezért a Szűzanya, mint édesanya, az evangéliumi özvegy példája szerint fáradhatatlanul kiált és imára hívja gyermekeit. Ő tudja, hogy ez az Istennel való találkozás egyetlen útja. Az Istennel való élő kapcsolatba szeretne elvezetni bennünket. Minden kapcsolatot táplálni, ápolni és mélyíteni kell.
Ha eltűnik a hit és az Istennel való hiteles kapcsolat akkor, ahol Istennek kellene lennie, más istenek és bálványok kerülnek, amelyek manipulálják az embert. A Szűzanya 1997. január 25-i üzenetében mondja: „... Ti saját erőtökből Isten nélküli világot alkottok és ezért elégedetlenek és szívbéli öröm nélküliek vagytok.“
A modern Európa a különböző vallások isteneinek templomához hasonlít, így ma úgy tűnik visszatér a pogánysághoz vagy, ahogy a Szűzanya mondja, az Isten nélküli világhoz. Isten és Jézus Krisztus nélkül nincs jövő, se élet itt a földön, de az örökkévalóságban sem.
Imádság
Szűz Mária, hálát adok neked, aki édesanyai szavakkal a megtérésre hívsz bennünket. Köszönjük Neked minden nap Istennek kimondott igenedet és ma értünk, gyermekeidért is. Köszönjük édesanyai szavadat és hangodat, amely nem szűnik meg visszhangozni ezen a földön. Köszönünk Neked minden szívet, aki meghallotta és felismerte az édesanya hangját, amelyet követ is. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, Te, aki kegyelemmel teljes vagy, hogy megélhessük az igazi találkozást a mi Urunkkal, aki egyedül tudja megtéríteni, értelemmel és az élet teljességvel betölteni szívünket. Ámen.

A Jóisten ad mindent, ami történik

Forrás: https://christianae.wordpress.com
A szöveg egyházi jóváhagyással rendelkezik.
1883
Még egy esztendő enyészett az örökkévalóságba! Így múlik el mind, egyik a másik után. A napok egymást követik egészen addig a napig, amely véget vet a rövid földi életnek, és megkezdi a hosszú életet, amely az örökkévalóságé!
Jól használjon ki minden pillanatot! Mindegyik alkalmat ad, hogy megnyerje a mennyet és elkerülje a purgatóriumot. Minden cselekedetének, amelyet Jézus tekintete alatt visz végbe, egy fokkal nagyobb mennyei dicsőség és Jézus iránti nagyobb szeretet a jutalma.
A tökéletes élet összes ilyen cselekedete szeretetláncot alkot, amely mind szorosabban fűzi a lelket ahhoz, akit szeret. Amikor az utolsó láncszem is kialakult, akkor Jézus elszakítja a gyönge kötelékeket, amelyek az érdemekkel teli lelket a testhez kötik, amellyel egységet alkotott földi életében. Miután így megszabadult, Jézus még szorosabban, örökre egyesíti magával a boldog örökkévalóságban. Érti hát, hogy az az élet, amelynek minden pillanata Jézusért van, az esetleges múló keserűségek ellenére is boldog?
Ha egy pár pillanatig tartó beszélgetés, amelyet egy áldott lélek Jézussal folytat, képes gyönyörűséggel eltölteni a lelket és feledtetni minden múló fájdalmát, milyen lesz akkor az örök egyesülés? Ó, ha tudná, ha felfoghatná, mily fáradhatatlanul dolgozna tökéletesedésén, hisz annak eléréséhez önnek minden lehetséges eszközt megad Jézus! Ó, ha nekünk csak öt percünk volna abból az időből, amit ön arra veszteget, hogy azon töpreng magában, igaz-e, amit mondok, vagy sem – mit meg ne tennénk akkor Jézusért, aki után oly lángoló hévvel vágyakozunk!
A gonosz lélek vakítja el olykor, és ő okozza, hogy nem figyel arra, amit mondok. Jól látja előre, mik lennének a következmények. Kerülje fondorlatait, teljes szívvel vesse bele magát megszentelődése művébe, és legyen ez az év ama tökéletes élet kezdete, amit Jézus oly régóta vár öntől!
Ez év kezdetén tegye szokásává, hogy egyetlen fölösleges szót sem szól. Semmiről ne nyilvánítson véleményt, hacsak nem kötelezik rá; még hasznos dolgokról is keveset beszéljen…
Soha ne emelje fel a szemét kíváncsiságból. Reggelenként Jézusé legyen első pillantása, első gondolata, első szava, ez pedig a hála és a szeretet szava legyen! A tabernákulum előtt helyezze szívét Jézus Szívébe az egész napra, és beszélgessen vele egészen estig. Este Jézus lábainál újból bánja meg a vétkeit és köszönje meg kegyelmeit…
Tudja, mit mondtam erről korábban. Legyen nagyon hűséges e gyakorlatokhoz. Jézus a szándék nagy tisztaságát várja öntől, határtalan szeretetet. Ne vesztegessen el semmit. Minél inkább feláldozza magát a lélek, annál boldogabb. A szeretet viszonzása a szeretet, ez igaz, de a szeretet viszonzása a hála, az önmegtagadás és az önátadás is. Áldozza hát fel magát, és adja át magát mindörökre. A szeretetet mindig megelőzi a szenvedés…
A szeretetnek van egy foka, amit azok a lelkek érnek el, akik sokat szenvedtek és jól szenvedtek. Elsősorban lelki szenvedésekre gondolok. A legnagyobb szenvedés, amelyet a Jézust igazán szerető lélek hordozhat, az, hogy nem szereti őt annyira, amennyire szeretné. Ó mennyire szereti önt Jézus, nyomorúságai és ridegségei ellenére! Gondoljon arra, hogy kegyelmei által jósággal vonzza; a szenvedések, a megpróbáltatások által elszakítja [mindentől], és szeretete által oly bensőségesen egyesíteni akarja önmagával, hogy úgyszólván másik Jézussá váljék.
O… [elöljáró] anya a purgatórium mélységeiben van. A szerzetesi lelkeknek, a papoknak és azoknak, akikre nagyon sok kegyelem áradt, rettenetes a purgatóriumuk, mert visszaéltek az eszközökkel, amelyeket a Jóisten rendelkezésükre bocsátott.
1883. május; lelkigyakorlat
Istennek sok eszköze van céljai elérésére, ha egy lélektől különleges dolgokat vár. Amire a Jóisten ügyel, az jó felügyelet alatt van; azon a nagy napon fogja feltárni, amikor neki tetszik. A jóságos Jézusnak öröktől fogva szándéka, elsősorban az ön számára, hogy felkészítse és szentté tegye azt a személyt, akiről beszélek. Egymás által fognak megszentelődni. A Jóisten szereti önt, ön szeresse őt. Egységük váljék még szorosabbá e lelkigyakorlat folyamán; szeretete növekedjék, akarata egyesüljön Jézuséval, ami Jézusnak fontos, az legyen fontos önnek is!
Miért nyugtalankodik annyit az atyával kapcsolatban? Mindaz, amit a Jóisten tesz, jó. Nemde ő készítette fel és adta őt önnek? Miért venné el? A Jóisten tervei kifürkészhetetlenek. Ha azt akarja, hogy egy lélek egészen az övé legyen, mit meg nem tesz azért, hogy egyesítse önmagával? Mennyi ismeretlen eszköz áll rendelkezésére! Nagyon bízzék hát Jézusában! Ne kételkedjék jóságában. Minél jobbá válik, annál inkább fogja mindenben az ő kedvét keresni, és ő is annál bőkezűbb lesz ön felé.
Ez a lelkigyakorlat legyen a kezdete annak a nagy tökéletességnek, amelyre Jézus oly régóta hívja önt. Jézus sokat vár öntől ebben a lelkigyakorlatban. Egy új, nagyon értékes kegyelmet adott önnek… mi kell még? Viszonzásul egészen adja át magát neki: ő legyen lelke Ura. Nagyon gondosan ügyeljen bensőjére. Szívtől szívig érintkezzék Jézussal mindenkor. Egyetlen szó, egy gondolat, még egy kívánság se jöjjön öntől, amely ne simulna az ő imádásra méltó akaratába. Ha tudná, milyen egységet kíván létrehozni Jézus az ön lelkével, mennyire nem gátolná terveit, mennyire nem makacskodna, ahogy szokott! Megértette végre?
E nagy tökéletesség megrémíti; fél, hogy illúzió. Pedig mi félnivalója van Jézussal? Hiszen Atyja, Barátja, Hitvese, Mindene… Nincs tán joga hozzá, hogy azt kérjen a lélektől, amit akar, mégpedig anélkül, hogy megindokolná? Ő a nagy Mester, ő mindenek Ura; miért akarja korlátozott látásával vizsgálgatni tetteit? Imádja terveit és vakon engedelmeskedjék. Íme, ezt kívánja öntől; teljes szívvel szánja hát el magát, hogy komolyan dolgozni kezd megszentelődésén. Növekedjék a Jézus iránti szeretetben, gyengédségben. Vigasztalja, kárpótolja minden bántásért, amit a világban kap. Szeresse azokért, akik nem szeretik, engesztelje azokért, akik megbántják; kérje bocsánatát azokért, akiknek eszébe sem jut. Ezt várja öntől Jézus… Meg fogja-e tagadni tőle?
Május 20.
Jézus bizonyítja, hogy szereti önt; viszonzásul bizonyítékokat kíván, hogy ön is szereti. Jól tudja, mi mindent kér öntől már oly régóta; ne tétovázzék tovább. Adja át magát egészen. Veszítse el magát Jézusban, és soha ne vonja vissza önátadását. A földön az ember saját akarata szerint irányítja életét, a másvilágon azonban a Jóisten irányít minket saját tetszése szerint!
Kevés a földön az igazi barátság! Az emberek sokszor fellángolásból vagy érdekből szeretnek. Egy kis hűvösség, egy szó, egy tiszteletlenség szétválasztja a barátokat, akik elválaszthatatlannak tűntek. Azért van ez, mert Isten nem birtokolta eléggé a szívüket; mert csak a Jézus szeretetével csordultig telt szív tud a maga teljességéből adni barátainak. Az olyan barátság, amely nem gyökerezik ilyen módon Istenben, hamis és nem tartós. Ha azonban Jézus birtokol egy szívet, az a szív képes szeretni barátait és jót tenni velük, mert megvan benne a barátság tiszta, vegyítetlen forrása. A mennyei barátság kicsiny kiáramlása ez. Minden egyéb csupán emberi, semmi más.
Mindig magasabbra tekintsen, mint csupán a földi dolgokra. Senki tiszteletét, se barátságát ne keresse soha. Egyedül Jézus az öné, és ő is örökre a magáénak akarja önt. Nem volna túl sok, ha egész szívét neki adná. Szeressen… de egyedül Jézusért…
1883. június
Nos, elégedett? Most hinni fog nekem? Megbocsátom mindazt, amit az utóbbi napokban gondolt rólam. Ilyen körülmények között nem lehetett volna másképp; nem vétkezett. Szemlélje Jézus jóságát. Miután engedte, hogy a gonosz lélek oly sok szenvedést okozzon önnek… végül leterítette, és teljesült szent akarata; ezt várta. Ó, amikor a Jóistennek különleges tervei vannak a lélekkel, azok nem valósulnak meg sok szenvedés nélkül. Ismét megtapasztalta ezt, nemde? Ámde nem volt egyedül.
M.L. soha ne veszítse kedvét! Lehetnek nehéz pillanatai, amikor erő vesz rajta a kimerültség, de övé a tabernákulum; nyissa meg lelkét Jézus előtt, és kérje nagy bizalommal világosságát, hogy ő maga is világossága lehessen a rábízott lelkeknek. Jézus szereti őt, s ezt bizonyítani fogja. Viszonzásul soha nem tehet eleget Istenért, aki ily jóságos!
1883. június
Ugye még mindig örül, hogy végre talált lelkiatyát? Jól figyeljen mindenre, amit mond: ez nagyon tetszésére lesz a Jóistennek. Ez is kegyelem, használja ki hálásan. Nagy szerencse, ha a lélek talál valakit, aki megérti, s mily ritka a földön!  …Oly kevés nagylelkű embert talál Jézus e világon, oly kevés lélek szereti igazán… még papjai között is! A jó Úr sokat vár az ön [lelki]atyjától! Ó, mily nagy a pap! Mily fenséges a hivatása! De lám, mily kevesen fogják fel ezt mostanság!
1883. augusztus 28., Szent Ágoston ünnepe
Mindeddig sohasem imádkozott úgy, amint Jézus szeretné! Nem figyel eléggé minden indítására! Még szent jelenlétének szemlélését is elég gyakran elveszíti, s ezért nem halad a tökéletesedésben úgy, amint Jézus várná. Gondosan ügyeljen hát bensőjére. Oly régóta kérem már az ő nevében!
Augusztus 29. – Lelkigyakorlat
Lám, sok éve már, hogy a Jóisten a nyomában van… ön azonban hol ilyen, hol olyan kifogással süket fülre veszi; legfőbb ideje, hogy odafigyeljen mindarra, amit mondtam. Használja ki e lelkigyakorlat szent napjait, és valósítsa meg, amit leírt. Vizsgálja meg, hogy is áll Jézussal, aki oly jó és oly türelmes önhöz. Gondoljon arra, hogy végül megelégelheti, látva, mily kevésbe veszi a különleges kegyelmeket, amelyeket önnek juttatott és amelyeket a jövőre tartogat. Bizonyítsa hát be Jézusának, hogy szereti, s adja oda neki egészen az akaratát. Elég a tétovázásból. Mondja ki neki, de szíve legmélyéből, hogy tegyen önnel, amit csak akar. Nem olyan nehéz a tökéletesség, mint képzeli. Többet szenved, amikor ellenáll, amikor egyfolytában küzd a Jóisten ellen, aki vonzza, mint akkor szenvedne, ha fenntartás nélkül, egyszer s mindenkorra odaadná magát neki!
Este 7 óra
Tegye szokásává, hogy úgy beszélgessen Urunkkal, mint legjobb, legbizalmasabb barátjával. Ne tegyen és ne mondjon semmit anélkül, hogy meg ne beszélné vele. Sok éve hallja már ezt. Én is sokszor mondtam már; ma újból elismétlem. A Jóisten azt akarja, hogy figyeljen erre, főként pedig váltsa tettekre. Az, hogy a lélek tekintete mindenkor Jézusra irányul, hogy legapróbb kívánságait is észrevegye, ez az isteni beszélgetés, amelyet Jézus folytatni kíván önnel, nem fogja zavarni és nem fogja gátolni külső kötelezettségei teljesítésében. Ellenkezőleg: lehetetlen a külső nyugalom, ha a benső nyugtalan. A benső ragaszkodások kívül is mindig tükröződnek, s a lélek, amely nagy gonddal ügyel bensőjére, külsejének is ura.
Íme, ezt kéri öntől Jézus: hittel teli élet és állandó egység vele, alázatos, rejtett élet, amelyet egyedül ő ismer… Jézus legyen mindene! Mindent, ami történik, tekintsen eszköznek, amit Jézus arra használ, hogy még jobban egyesítse önmagával, hogy valóra váltsa önre vonatkozó terveit. Ne akadályozza, legyen nagylelkű. Nem hiányzik önnél sem az energia, sem a szív; kezdje hát el ezt az önmegtagadó, áldozatos életet, melynek legfőbb jellemzője a szeretet, amit Jézus feltétlenül megkíván öntől. Csakis ebben fogja megtalálni a nyugalmat és békét, amit Jézus immár oly sok esztendeje kínál önnek! Isten szent akarata legyen az alapja mindennek, amit meg kell tennie vagy el kell szenvednie.
Jézus sokat vár öntől, sok testi és lelki szenvedést és sok szeretetet. Az ember nem szerethet úgy, hogy természete ne szenvedne, ön jól tudja ezt; megtapasztalta a múltban. Készüljön a jövőre. A Jóisten ad mindent, ami történik, hogy erősebben érezze a szenvedést, mint mások. Irgalmasság és további kegyelem ez. Ahol nagy áldozatokat kell hozni, ott több az érdem. Kérem, ne álljon ellen többé a jóságos Jézus önre vonatkozó terveinek; ne kérjen újabb bizonyítékokat, hiszen eleget kapott. Azt is jól érzi bensőjében, hogy Jézus egészen magáénak akarja. Fontolja meg mindezt a tabernákulum előtt; lássa meg, mit kell tennie, és ne ingadozzék tovább.
Mennyi kegyelem vár önre, ha akarja, elsősorban saját maga, de más lelkek számára is! Egy napon mindezekről felelni fog. Legyen egészen Jézusáé! Ne törődjék azzal, mit mondhatnak önről; a gonosz lélek azért nyugtalanítja ezzel, hogy feltartóztassa útján, Jézus pedig azért engedi, hogy elszakítsa mindattól, ami körülveszi. Tartson mindig a célja felé: teljesítse minden kötelességét, és mindent azért tegyen, hogy Jézusnak kedvében járjon. Íme, ez minden az ön számára, a többi mellékes. Legyen nagyon nagylelkű; tegye félre énjét, Jézust pedig helyezze maga elé! Sokszor gondoljon erre: ha azt akarja, hogy Jézusnak tetszésére legyenek a tettei, mindegyikben legyen egy kis áldozat, aminek ára van; e nélkül nincs benne érdem.
Nem nehéz, főleg önnek, hogy megszerezze ezt az örömet Jézusának. Ne higgye többé, hogy ami nagy erőfeszítésébe kerül, abban nincs érdem. Épp ellenkezőleg áll a dolog, feltéve, hogy egyedül Jézus és ön tud róla. Kérdezzen meg minden este, tetszését leli-e önben a Jóisten, és meg fogom mondani. Sokat szenvedett és még sokat is fog szenvedni; ám cserébe mily jó volt önhöz Jézus, és mily jó lesz még a jövőben!
http://metropolita.hu/2017/11/a-joisten-ad-mindent-ami-tortenik/

Egy bizalmasa szerint II. János Pálnak látomása volt Európa "iszlamista" inváziójáról

Egy egykori bizalmasa szerint II. János Pál pápának prófétai látomása volt Európa muszlim inváziójáról a harmadik évezredben.
Mgr. Mauro Longhi, aki még tanulóként gyakran elkísérte az egykori pápát a kirándulásain, egy az észak-olaszországi Bienno városának Szent Péter és Pál kolostorában tartott előadásában azt állította, hogy Szent II. János Pál misztikus volt, aki "párbeszédet folytatott" a Szűzanyával, és prófétai látomásai is voltak. Longhi atya előadásáról egy a YouTube videómegosztóra is felkerült videófelvétel is készült.
Longhi atya állítása szerint egy 1992-ben történt találkozójuk során II. János Pál egy nyomasztó látomásról számolt be neki Európa jövőjéről.
A pápa azt mondta nekem: 'Mondd el ezt azoknak, akikkel majd a harmadik évezred Egyházában találkozol. Látom az Egyházat egy halálos sebtől szenvedni. Egy mélyebbtől, fájdalmasabbtól, mint ezé az évezredéi,' ezzel a kommunizmusra és a náci totalitariánizmusra utalva. 'Iszlamizmusnak hívják. Meg fogják szállni Európát. Láttam a hordákat Nyugattól Keletig érkezni,' és felsorolta nekem valamennyi országot, egytől egyig: Marokkótól Líbiáig és Egyiptomig, és így tovább, egészen keletig.
A Szentatya hozzátette: 'Meg fogják szállni Európát, Európa olyan lesz, mint egy pince, régi emlékek, árnyékok, pókhálók. Családi hagyatékok. Nektek, a harmadik évezred Egyházának, meg kell fékeznetek a megszállást. Nem hadseregekkel, a hadseregek nem lesznek elegendők, hanem a hitetekkel, amit annak teljességében éltek meg.'
Longhi atya II. János Pál pápa kísérője volt a kirándulásain és sítúráin, 1985-től egészen a tíz évvel későbbi pappá szenteléséig. Az előadásában elmondta, hogy a Szentatya a feltűnést kerülve mindig egyszerű autóval hagyta el Rómát, és az Opus Dei egyik hegyvidéki házában szállt meg, Abruzzo városában.
Éjszakánként a pápa gyakran térdepelt a tabernákulum előtt az épület kápolnájában, "időnként élénk hangon is" társalgást folytatva az Úrral.
Longhi atya arról is beszámolt, hogy II. János Pál egyik legközelebbi barátja, a 2011-ben elhunyt Andrzej Deskur bíboros elmondta neki, hogy a Szentatya "a látomások adományával" bírt. "A Megtestesült Istennel, Jézussal beszélget; látja az Ő arcát, és látja az Ő édesanyjának arcát is" - hozta a tudomására a bíboros.
II. János Pál pápa közismerten a katolikusok és muszlimok közötti vallásközi párbeszéd szószólója volt, ő volt az első olyan pápa is, aki egy mecsetet meglátogatott, 2001-ben.
Ugyanakkor a 2003-ban kiadott Ecclesia in Europa apostoli buzdításában a Szentatya azt írta az iszlámmal folytatott párbeszédről, hogy "okosan, a lehetőségek és határok pontos ismeretében és Istennek minden gyermekére vonatkozó üdvözítő terve iránti bizalommal kell folytatni". A szent pápa ugyanott hozzátette: "szem előtt kell tartani a mélyen keresztény gyökerű európai kultúra és az iszlám gondolkodás közötti különbséget."


http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/11/25/egy_bizalmasa_szerint_ii_janos_palnak_latomasa_volt_europa_iszlamista_invaziojarol

Újabb bíboros sürgeti az Amoris Laetitia tisztázását

"A gondolkodásmód a szöveg mögött túlságosan liberális."

Egy héttel azután, hogy Raymond Burke "utolsó kérést" fogalmazott meg Ferenc pápa felé, hogy a Szentatya tisztázza az Amoris Laetitia értelmezésbeli szakadást eredményező passzusait, egy újabb bíboros jelentette ki, hogy "a tisztázás helyénvaló" volna.
A lettországi Riga emeritusz érseke és a lett püspöki konferencia emeritusz elnöke, Janis Pujats bíboros, a La Fede Quotidiana olasz lapnak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy bár hisz abban, hogy az Amoris Laetitia körüli viták végülis rendeződni fognak, egy dolog mégis világos a számára: "A gondolkodásmód a szöveg mögött túlságosan liberális. Ma a katolikus erkölcs egyfajta lazítását látom, különösen olyanokban, amelyeket vitathatatlan értékeknek és elveknek tartottunk."
A kérdésre, hogy lehetségesnek látja-e a more uxorio (szexuálisan aktívan) élő elvált és polgári úton újraházasodott katolikusok áldoztatását, Pujats bíboros azt válaszolta: "Az bizonyos, hogy gondoskodást és lelkipásztori figyelmet kell biztosítanunk ezeknek a személyeknek", ugyanakkor "nem részesülhetnek szentáldozásban".
"Nem legitim módon, házasságban élnek együtt, ezért halálos bűn állapotában vannak. Ez mind része a szentségekről szóló tanításnak." - fogalmazott a bíboros.
Arra a kérdésre, hogy nem gondolja-e azt, hogy az álláspontja "túl szigorú", a lett bíboros azt felelte: "Az mit jelent? Az Egyház tanítása nem változik, és senki sincs felhatalmazva, hogy ezt tegye. Mindez a Szentírásban is le van írva, és ezt el kell fogadni."
"Ma az Egyház és Isten Népének javára szükség lenne a tisztázásra, összhangban a Szentírás és az Egyház állandó tanításának követelményeivel." - folytatta a 87 éves bíboros. "Senkinek sem szabadna félnie a tanításbeli világosságtól. Ha valami, akkor a kétértelműséggel és zavarossággal együttjáró bizonytalanság az, ami kártékony."
Bátorságunk kell, hogy legyen ahhoz, hogy az Igazság nyelvezetét használjuk, világosan, félelem vagy a világnak való megfelelés szándéka nélkül, mert lépésről lépésre azt kockáztatjuk, hogy végzetes hibába esünk. Újra ki kell mondanunk a házasságról és a családról szóló évszázados tanítást.
Ez év elején Pujats bíboros egyike volt annak a több, mint 35 ezer aláírónak, akik nyilvánosan megerősítették a hűségüket az Egyház házasságra vonatkozó változhatatlan tanításához.
Arra a kérdésre, hogy mit gondol a lengyel püspökök azon álláspontjáról, hogy az Amoris Laetitiát Szent II. János Pál pápa tanításával összhangban kell értelmezni, a lett bíboros azt mondta: "Azt gondolom, hogy Szent II. János Pál tanítása tiszta és igaz. Nem változhat és nem megváltoztatható. Ahogy mondtam, nem változtatható, és azt gondolom, hogy a tisztázás helyénvaló."

http://katolikusvalasz.blog.hu/2017/11/25/ujabb_biboros_surgeti_az_amoris_laetitia_tisztazasat