2010. június 8., kedd

Nagyfalui üzenet, 2010. június

“…Kik miatt sírnak az Égiek?…”
2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE –JÚNIUS

”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)

69. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Lk.10,1-41; 11, 1-13) 

Havi mottó:„Könyörülj rajtam Istenem, a Te nagy Irgalmasságod szerint!” (50.zsolt.)

Havi imaszándék: azokért engesztelünk, akik a nyelvükkel naponta vétkeznek Isten és az emberek ellen!

Konkrét feladatunk: imádkozzuk és terjesztjük „Imák nehéz helyzetben”  című imafüzetet, amelyben szabadító és gyógyító imák vannak!!!Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 júniusában

Szentlélek Istenünk! Az utolsó időben halljuk és látjuk, hogy sok helyen a világon Jézus, Mária és egyes szentek képei, szobrai könnyeznek.

Mit akarnak üzenni az Égiek a könnyezések által az emberiségnek?  

„Szeretteim! Bármilyen könnyezés által a Nagy Figyelmeztetésre irányítjuk a tekinteteket, amely az ajtótok előtt van. A legtöbb édesanya akkor sír, amikor akár fizikailag, akár lelkileg veszélyben látja a gyermekeit és emberileg tehetetlen a megmentésükben. Jézus és Mária, a könnyezéseik által tanúságot tesznek arról, hogy együttérző és segítő Személyekként vannak jelen az Egyházban és a világban. Az Égiek, a könnyezéseik által a bűneitek súlyosságára és azok rossz következményeire akarják felhívni a figyelmeteket! Tudnotok kell, az Égiek nem Önmaguk, hanem bűneitek miatt sírnak. Ők a bűnbánat könnyeit akarják kiváltani belőletek. Ha ezt sikerül Nekik elérni - a ti közreműködésetek által - akkor a Nagy Figyelmeztetéskor meg fogtok menekülni. Ha ez nem sikerül Nekik, akkor örökre elveszhettek! A könnyezések, az Égiek utolsó figyelmeztetései, a bűnben lévő emberiség részére és utolsó meghívásaik a bűnbánatra. Még annyit el kell mondjak nektek, hogy a összegyűtött könnyek megtérésetekre, gyógyulásotokra válnak, ha hittel fogadjátok  és használjátok azokat.

A könnyezéseket látva gondolkozzatok el azon, vajon az Égiek miattatok sírnak-e vagy örülnek?

Kik miatt sírnak az Égiek?

·         Jézus, amikor virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, a körülötte lévők boldogok voltak, egyedül Ő sírt. Jézus előre látta, hogy nem akarják elfogadni se Őt, se a tanításait. Előre látta azt is, hogy az ellenállásuk miatt nem kerülhetik el a büntetést, ami pár évtized után valóban be is következett. Jézus sír ma is mindazok miatt, akik nem akarják azt, amit Ő akar, és azt akarják, amit Ő nem Akar!

·         Pál apostol egyszer azt mondta a híveinek: ’Könnyek között mondom, sokan úgy élnek közöttetek, mint Krisztus keresztjének az ellenségei. Istenük a has, azzal dicsekszenek, amit szégyelniük kellene’. Az Égiek ma is könnyeket hullatnak azok miatt, akik nemcsak elkövetik szégyen nélkül a súlyos bűnöket (abortusz, eutanázia, homoszexualitás,…) hanem még törvényesíteni is akarják azokat. Az Égiek sírnak amiatt, hogy a mai emberiség nagy része lesüllyedt Szodoma és Gomorra erkölcstelen szintjére és nem is akar változtatni azon. Ők, Isten bűntetését kierőszakolják égbekiáltó bűneik miatt.

Kik miatt örülnek az Égiek?

·         A zsidók, amikor visszatértek a fogságból felépítették és felszentelték a templomot. Az ünnep alatt a hála könnyei patakzottak a szemükből. Amikor hallották Isten Szavát és annak a tükrében látták a bűneiket és a mulasztásaikat, a bűnbánat könnyeit hullatták. Ha engeditek, hogy Isten, a Szentírás által a bűnbánatra, a hálára hangoljon titeket, örül nektek.

·         Jézus, Lázár barátjának a sírjánál, az együttérzés, a szeretet könnyeit hullatta. Ha ti felszámoljátok a kárörömet és az együttérzés megszületik bennetek minden felebarátotok iránt, az Égiek örülnek nektek.

·         Az Égiek gyönyörködnek Dávid király, Péter apostol, Mária Magdolna és a ti bűnbánó könnyeitekben is.

·         Gondoljatok Jeromosra, aki azt mondta: ’vezeklési könnyeim között, úgy örülök, mintha angyalok között élnék’. Örüljetek annak, hogy már itt a Földön jóvátehetitek a bűneitek után járó büntetést engesztelő életetekkel.

·         Boldogok vagytok, ha szívből tudtok sírni a saját és az emberiség bűnei miatt. Eljön az idő rövidesen, amikor Isten letöröl a szemetekről minden könnyet.

·         Tudnotok kell, akik jelenleg könnyek között vetnek (engesztelnek), azok aratáskor (Jézus visszajövetelekor) örvendezni fognak.

·         Gondoljatok II. János Pál pápára, aki a Könnyező Máriának ajánlotta fel önmagát és az egész emberiséget. Ő hitt a felajánlás fontosságában. Ő hitt abban, ha Mária Fájdalmas és Szeplőtelen Szívébe tesz benneteket, előbb vagy utóbb bűnbánatra fogtok jutni.