2011. május 5., csütörtök

Állj meg egy percre...

"Az emberek élik a hétköznapokat, s nem veszik észre, mennyi szépség, boldogság kimarad. Majd holnap! - mondják, de holnap is van fontosabb. Az ünnepek fénye vesztett ékkövek, melytől az ember nem lesz boldogabb. Ember!
Miért a múltat kutatod?
Attól nem lesz szebb a holnapod!
A boldogságot ne a múltban, de ne is a jövőben keresd, légy boldog ma, és teljes lesz életed!

Azt mondod, nincs minek örülnöd? Meglehet…
Keress apró boldogságot, s a nagyot is megleled.

Ne morogj, csak ülj ki egy térre és figyelj meg egy gyermeket! Nézd, mennyi kíváncsiság bujkál benne, nyitott a világra, mennyivel boldogabb még az ő kis világa! Nem törődik a múlttal, a jövő nem érdekli, a hétköznapi boldogság egész lényét betölti!
Örül a napnak, örül a szélnek, örül a felhőnek, örül a kék égnek, ez felfoghatatlan a felnőtt ember felnőtt eszének!
Örül az esőnek, hisz rengeteg a tócsa és az esernyő is egészen jó móka! Néhány dolgot merítettem a boldogság kútjából, van ott még rengeteg, de meg kell látni, s csak rajtad múlik, hogy észrevedd!

Millió szépség bujkál a világban, de nem vesszük észre a nagy rohanásban. Állj meg egy kicsit, élvezd a percet, tárd ki szíved, légy újra gyermek. Mosolyogj, örülj, táncolj ha kell!
Meglátod, a ma boldogsága holnap jön el! A boldogság kicsiny magocska, melyet ültess el, minden nap locsolgasd örömmel és szeretettel.
Ez a mag elkezd nőni, meg sem áll az égig, aki rád néz csak azt látja, arcod örömtől fénylik! Keresik, kutatják, mi történt Veled? S akkor majd elmondod: -
Nincs más dolgod, mint hogy a boldogságot észrevedd!"

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A sátán káoszt okoz és pusztításokat végez az egész világban, de napjai már nagyon-nagyon rövidek (meg vannak számlálva)

2011. május 4. szerda, 20. 45
Szeretett leányom,  a világ és azok is,  akik a tanításaim Igazságaival szemben alszanak,  most nagyon sürgősen meg kell hallgassák Szent Szavaimat (Igéimet). Miközben a világban a nyugtalanság egyre fokozódik,  ti szálljatok magatokba és elmélkedjetek a Szentírás szavain – azon, amit megmondtak nektek a változásokkal kapcsolatban,  amelynek ti is tanúi lesztek a Földön,  ha ez a bűnös élet továbbra is folytatódik.
Közületek még azok is,  akik kétségbe vonják Isten,  az Örök Atya létezését,  vagy az Én létezésemet, az Isteni Megváltótokét,  látni fogják a bűnöket,  amelyek naponta szemeitek előtt történnek meg. Nehéz lesz ezeket ignorálni,  mindegy, hogy ezek a hétköznap személyes kapcsolata által, vagy a sajtón keresztül, vagy a rádión, vagy az interneten keresztül történik. Közületek még azok is,  akik saját bűneik elfogadásában toleránsak, sokkolva lesznek,  mert kényszerből fel fogják ismerni azt,  hogy  romlottságuk milyen szinten áll.
Mit láttok? Mi sokkol benneteket a legjobban?  A gonosz erőszak,  ami a televízió által jut tudomásotokra,  amelyet kényelemből otthonotokban néztek? Vagy azok a  gyilkosságok,  amelyeket elkövetnek, és amelyeket kormányaitok az igazság nevében megbocsájtanak? Vagy az a romlottság, amelyet a szemérmetlen pornográfia vetítésekor,  mint művészetet mutatnak be?  Vagy a csalók ravasz hazugságai,  akik meghúzódnak a jogrend háta mögött, és ezt kihasználva megvásárolhatják büntetlenségüket?  Lehet,  hogy a gyűlölet az,  amelyet az emberek az utcán, az idegenekkel szemben éreztetnek? Vagy a terror,  amelyet az egyszerű polgárok saját kormányaik által éreznek? Sok a szabálytalanság a tízparancsolattal, Mózes törvényeivel szemben,  amelyeket mostanság felfednek,  annyi egyszerre, hogy azokat felfogni túl nehéz lenne.
Eltűnt a törvényesség és a rend. Hamar eltűnik a szeretet és a nagyvonalúság, amelyet egyik szomszéd a másikkal szemben kell tanúsítson. Még hűséges szolgálóim sem vezetik nyájaikat, pedig ők  Isten nevében cselekednek.
Ezt a káoszt, a megtévesztés királya,  a sátán,  az ördög okozza,  aki nagyon fáradozik azon,  hogy elfedje identitását az emberiség előtt. Ő gyáva,  aki hatalmát csábításra használja fel. Ne kövessetek el semmiféle hibát sem,  mert ő hatalommal rendelkezik,  amit arra használ fel,  hogy elpusztítsa az emberiséget. Embert,  ember ellen fordít,  testvért testvér ellen,  szomszédot szomszéd ellen és mindezt egyetlen céllal teszi,  hogy minél hamarabb káoszt és pusztulást okozzon.  Ő sohasem fog kínzásotokkal felhagyni, gyermekeim. Nézzetek szembe realitásával. Fogadjátok el létezését.  A hitetleneknek azt mondom: csak akkor tudjátok elfogadni az Igazságot,  ha a sátán létezésének igazságát is elfogadjátok. Ez pedig azt jelenti,  hogy létezik Isten,  az Örök Atya.
Ne feledjétek,  hogy a sátán napjai meg vannak számlálva. Ne hagyjátok őt győzni. A világon mindenki számára  ti legyetek a világosság. Így nem kerülnek a gyűlölet csapdájába,  amelyet ő (a sátán) állít fel,  hogy tőrbe csalja Isten gyermekeit. Ezt nemcsak az irántatok való gyűlöletből teszi,  hanem abból a gyűlöletből is,  amelyet Irántam,  Jézus Krisztus iránt és az Örök Atya iránt érez. Addig nem fog nyugodni, ameddig a lehetséges legnagyobb kárt el nem követi.
Imádkozzatok,  imádkozzatok,  imádkozzatok,  hogy gyengüljön meg a hatalma. Különösen a Rózsafüzért imádkozzátok,  mert ez az az ima, ami el fogja a sátánt pusztítani.
Amikor visszatérek a Földre,  ne felejtsétek el,  hogy csak egyetlen út vezet az Örökkévalóságba,  éspedig rajtam keresztül.
A ti szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus
2010-ben került sor a Kisistók dombon a Fénykereszt felavatására, mely a Vadlánlik és a Mária szobor közötti gyalogösvény egyik állomása is.