2014. január 18., szombat

Mennyei Atyánk!
Hálát adok neked azért, hogy képviselhetem országunkat és egyházunkat előtted és az emberek előtt.
Kérlek segíts, hogy bűneim ellenére jól végezzem el a rám bízott feladatokat.
Kérünk Téged, add,
hogy az erőtlenek erőben részesüljenek,
a buzgók az életszentség teljességére eljussanak,
a bűnösök megtérjenek,
a betegek meggyógyuljanak,
a sötétségben élők megszabaduljanak a gonoszság erőinek kötelékeiből,
a szűkölködők és szenvedők gondjaikban enyhülést kapjanak!
Bennünket pedig vezess el a teljes egységre Jézus Krisztus nevében,
a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárására,
hogy hazánk, mint a Szeretet földje felvirágozzon
és minden helyzetben megdicsőítse a Te neved
a Szentlélek ajándékai és kegyelmei által.
Köszönöm Atyám, hogy kedves neked ez a föld
és megsegítesz minket. Ámen.

http://szeretetfoldje.hu/

A bűn zsidó fészkei

A Dob utca és a zsinagóga környéke a budapesti, éjszakai élet non plus ultrája. Fiataljaink itt merülnek alá a liberál-demokratáink kínálta "nagy szabadságba". A hányadékszagú Dob utca magán viseli a mulatozó fiatalok nyomait. Gyakran találni kábítószerezésre utaló nyomokat, de a használt gumi-óvszerek látványa is az utcakép részévé vált. Az egykori zsidó negyed igazi vigalmi negyeddé vált. Romkocsmák, szex-bárok, lokálok, diszkók és társaik, az egész környéken. Ezek az objektumok szinte kivétel nélkül zsidó kézben vannak, ez nem is kérdés. Ilyen helyeken szórakoztatják gyermekeinket, az ilyen kétes tisztaságú, bűzös, torz fészkekben. A gyerekek oda mennek, amit a reklámokban látnak. Ezek a szórakozóhelyek pedig igen meg vannak reklámozva, minden fiatal tud róluk, köszönhetően a Zuckerberg közösségi oldalnak. A tivornyák egyértelműen a sátánimádó, boszorkányszombatok mai megfelelői. Ezeket az istenkáromló rítusokat átörökítették a jelenünkbe. Ha a fényképekre nézünk megfordul a fejünkben, hogy ilyen lehet a pokol.
Hídfő.net | A bűn zsidó fészkeiModern sátánábrázolás (rajzolt ábra). Belzebub fején Bablion tornya, felette egy lepkeszeárnyas lény hirdeti a homoszexualitás dicsőségét a mulltikulturalizmus ősi fészke, Babilon felett. Mindezt összefoglalja a bukott angyal karmai között a tengelyéből kifordult föld. Ahogy Babilon tornyára is lesújtott az Úr igazsága, vasököllel úgy kell szétzúzni az elfajzást hirdető kultuszokat és melegágyaikat.
Hídfő.net | A bűn zsidó fészkei
Nőtestű bagolyfejű szárnyas démon. Szexualitásra csábít, azonban ha jobban megfigyeljük kilóg a patás láb. Beépülését a tudatalattinkba, démoni igézését csak tűzzel lehet megfékeznie az igazaknak.
Hídfő.net | A bűn zsidó fészkei
Vágtató "nyulak". A zsidó szerint a nekik megfelelő gój prototípusa, kábitószeres révületben száguld a gój egyik örömtől a másikig, egyre magasabbra, sajátjait és véreit eltaposván, csak azért hogy egyre feljebb és feljebb jusson a fertő és a hírnév okozta tévörömökben. Akiken taposnak, majd kiszaladnak a lábuk alól ráébredvén az igaz útra, zuhanásuk borzasztó lesz, ám igazságos.
A képek láttán normális ember nem biztos, hogy elengedné ide a csemetéjét. De a szülő is liberalizálódott, akkor nincs tabu, mehet a gyerek. Itt aztán szexuális tárgyként kezelik őket a narkotikumok, hamis világában fognak otthonra találni. Szeretet helyett pedig az undorító, perverz szabadszerelem jut nekik. Ezeken a helyeken mindent szabad, nincsenek dogmák és szabályok. Nyakig ér a bűzös fertő. Elhitetik velük a legnagyobb hazugságot, fellazítják a normális értékrendet és szabályszerűséget. A Carpe Diem tébolyodottsága alatt menetelnek a kínok közé, többnyire gyermektelenül, teljesen kiégve, sok-sok tűszúrással a vénában. Nekünk, épen és egészségesen gondolkodóknak értékrendje megingathatatlan. A mi gyermekeink nem járnak bűnös zsidó fészkekbe zülleni. A jövő mi vagyunk, nem a lepusztult, toprongy lumpen-generáció. Az MNA tudatosan kiáll az értékek védelmében és megnevezi a gyűlöletkeltő forrásokat. Ha tönkreteszik az ifjúságot nem marad semmink, országunk és jövőnk sem. Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy kohéziós szerepet töltsünk be az erkölcs immunrendszerében. Harcos feladataink elvégzésével propagáljuk a túlélés receptúráját, a természet törvényeit, az élni akarás tradicionalitásának folytonosságát. Nem hagyjuk, hogy hazánkat ellepjék a buzeráns tanyák, narkó barlangok és zenés-táncos sátáni fekélyek. Az igazság szeretete és fajtánk szeretete az, ami elpusztíthatatlanná teszi seregünket Sion fenevadjával folytatott harcunkban. 
Balassa Viktor

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Minden szó, amelyet ebben a Küldetésben kimondasz, Tőlem származik. Minden cselekedet, amit megteszel, Tőlem származik.

2014. január 17. péntek, 20:42
Drága szeretett leányom, légy nyugodt minden alkalommal, amikor szembesülsz a sok akadállyal – és amellyel követőim is naponta szembesülnek -, ebben a lelkek megmentéséért végzett Munkában.
Emlékezz arra, hogy a Sátán, soha nem fog felhagyni azzal, hogy zaklassa ezt a küldetést és más hiteles küldetést, mert ezek Istentől származnak. A hiteles küldetések, melyeket ma megáldok és melyeket az évszázadok alatt megáldottam, mindig szenvedtek az ellenzék miatt.
Csak azok a küldetések vonzanak magukra ilyen gyűlöletet, melyek Istentől jönnek. Mózes, Illés, Noé és Keresztelő János, és az olyanok, mint ők, magukra vonzották a gyűlöletet a Sátán befolyása miatt, melyet a gyenge lelkekre gyakorolt. Csak Én, Jézus Krisztus, a több száz próféták egyike, vonzottam Magamra ilyenfajta gyűlöletet, mellyel Engem illettek. És most csak te – az Én utolsó prófétám – fogsz olyan gyűlöletet magadra vonzani, amelyet már rég nem láttak – bár mások is szenvedtek hozzád hasonlóan az utóbbi időben.
Ha ellenállást kell elviselned Isten Nevében, tudnod kell, hogy amikor a Szentháromság egy prófétán keresztül mutatja be az Igét az emberiség számára, akkor ez lesz a legrosszabb ellenállás. Az Isteni Gondviselés nélkül, melyben részesülsz, rémületedben elmenekülnél. Atyám védelmez téged, kicsim, és így mindig törtetned kell előre, minden szóért, ami elhangzik ajkadról, minden szóért, amit a kezed leír, és minden általad elért lélekért, abban a tudatban, hogy Atyám a lelkekre vágyik. Mindez a szenvedés még több lelket fog hozni Hozzám.
Biztos lehetsz abban, hogy közel van az idő, hogy visszatérjek és visszaszerezzem Trónomat, és miközben az a Nap közeledik, sok taktikát fognak bevetni, hogy elgáncsoljanak téged ebben a Küldetésben. Minden hazugságot a fejedhez fognak vágni, minden követ rád fognak dobni, a sorsod mindenféle gyötrelem lesz és Isten minden ellensége ott lesz minden utadon, amelyen megfordulsz. De Én, mint az emberiség Megváltója, biztosítani fogom, hogy minden tövisbokor gondosan el legyen távolítva, minden kő félre legyen dobva, minden út meg legyen tisztítva, hogy sikeresen a világ elé vidd Szavamat, egy olyan időben, amikor Engem teljesen elfelejtenek.
Én veled együtt járok leányom. A bal válladra teszem a Kezem, hogy megvédjelek a gonosztól, és hogy minden módon vezesselek téged. Minden szó, amelyet ebben a Küldetésben kimondasz, Tőlem származik. Minden cselekedet, amit megteszel, Tőlem származik. Minden szenvedés, amelyet elviselsz, az Enyém. A te akaratod az Enyém lett, mert Nekem adtad azt és Én most teljesen benned lakozom. Amikor téged bántanak, akkor Engem sértenek meg. Amikor kigúnyolnak téged, akkor megtagadják az Igazságot. Amikor megtagadják az Igét, akkor Engem tagadnak meg, de amikor elfogadják a neked adott Szavamat, akkor az Én részemmé válnak és így ők is a Védelmemben fognak részesülni.
Menj most leányom és sohase bosszankodj, amikor ebben a Küldetésben gyűlöletet mutatnak irántad, mert akkor nem lesz kétséged sem neked, sem azoknak, akik hallják Hívásomat, hogy Ki az, akinek ellenszegülnek. Nem te vagy az, akit félre tolnak, hanem Én, Jézus Krisztus. Amikor te Értem, Velem és Bennem vagy és az Én Szavamat mondod, akkor te valóban Isten gyermeke vagy.
Jézusotok