A Máriás Papi Mozgalom lelkigyakorlatáról, amely idén is Leányfalun volt megtartva, a Szent Gellért lelkigyakorlatos házban, június 16 és 19 között, elsősorban a magyar nyelvterület területi, vidéki felelősök számára.  Részt vettek buzgóbb tagok, érdeklődők is, de sajnos az eddigi átlag alatti volt a jelenlét. Úgy tűnik, az egyre zűrzavarosabb, ellentmondásosabb idők eseményei, megnyilatkozásai, történései, egyszóval – megpróbáltatásai -  Mozgalmunk egyes tagjait is az elbizonytalanodás, elbátortalanodás  irányába sodorják, reméljük csak ideig-óráig.
Talán a múlt évi lelkigyakorlat majdnem  „botrányos” esete is éreztette utóhatását, amikor egyfajta próbálkozás történt a hatalomátvételre, ultra-konzervatív, diktatórikus módon. Vannak akik megfeledkeznek arról, hogy Mozgalmunk Vezére maga a Szűzanya, a felelősök csak eszközök a kezében, kezdve a nemzetközi felelősön: Laroque Louren atyától le egészen a helyi közösség felelőséig.
Törekedjünk felismerni a Szűzanya hangját, sugallatát, vezetését, és legyünk éberek a saját ambícióink, hiúságaink  vadhajtásaival szemben, nyesessük le idejében, ne feledjük, az olló a lelki vezető, a gyóntató atya kezében van.  Ki-ki a saját hatáskörében teljesítse feladatát, megbízatását, amit felismert és elfogadott, a lehető legjobban, Isten nagyobb dicsőségére, a lelkek megmentése érdekében, a Szűzanya Szeplőtelen Szívének mielőbbi győzelméért, amely egybeesik az Úr Jézus dicsőséges,  második eljövetelével, mert erről fog számot adni. Köztünk a karrierizmus, törtetés szóba se jöhet, távol áll a Szűzanya lelkületétől, de a hiteles Krisztus követéstől is! Ez ismételten visszatérő szállóigévé vált a lelkigyakorlatok alatt!
Meglepetésben is volt részünk. Részt vett a lelkigyakorlaton a Tengernek Csillaga folyóirat felelős szerkesztője, Jánossy Gábor úr. Jobban meg akarta ismerni a Mozgalmat, a lelkületét, mintegy belülről is, mivel már egy éve, mi Erdélyből egyeztetés alapján, pár oldalon a Mária kicsinyei rovatban, leközlésre kerülnek cikkeink az  Erdély-i Máriás Mozgalom életéből. Mivel a Máriás Mozgalom a Máriás Papi Mozgalom laikus ága, egyazon forrásból táplálkoznak, a Kék könyv üzeneteiből, indokolt az éberség, az elővigyázatosság, az ellenőrzés, különösen abban az esetben, ha a Mozgalomhoz csatlakozott híveknek nincs MPM-as papjuk, lelkivezetőjük. Erre csak olyan atya alkalmas, aki az üzenetek szellemében éli lelki életét, a racionális teológiai irányzatot követők számára ez balgaság, oktalanság. Sajnos, Birman József atya előrehaladott kora és betegsége miatt már csak szűk körben tudja kifejteni tevékenységét, reméljük kerül méltó utódja az erdélyi MPM felelős feladat vállalására.
Nagyon erős volt a belső kísértés is, hogy megakadályozzon a részvételen, még az atyák számára is. Volt aki szívpanaszokkal került korházba, más tüdőgyulladás miatt  kényszerült otthonmaradásra. Nekem is még anyagi gondjaim is voltak, de az utolsó pillanatban a Szűzanya segítőkész testvérek által remekül közbelépett. Hála és köszönet mindannyiuknak, Isten fizesse. Így Sóti János SJ atyának kellett a nehezebb részt magára vállalnia az elmélkedésekből. De a Szűzanya gondoskodott úgymond „beugró”, kisegítő papokról is, így minden végül is nagyszerűen sikerült.
Csak pár példa az  elmélkedések témákból:
A nagy vörös sárkány, - Jel 12, 1-4; - Fatima 1917. okt. 13.  – a Napcsoda igazolja, 70 ezer ember a szemtanúja. Pár napra rá „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom” formájában színre lép.
A párduchoz hasonló vadállat, vagyis a tengeri vadállat, Jel 13, 1-8; - nem más mint a szabadkőművesség, minden páholyát és formáját beleértve, a gyógyítóktól kezdve egészen a jótékonykodókig. (1717. 06. 24.).
A bárányhoz hasonló vadállat, azaz a szárazföldi vadállat, Jel 13, 11-17; Ők az egyházi szabadkőművesség, „amely főként a főpapság tagjai között terjedt el” (K k 728 o), céljuk „Krisztusnak és Egyházának tönkre tétele, új bálványt, vagyis hamis KRISZTUST és hamis EGYHÁZAT” alkotni. (K k 729 o).
A vadállat száma: 666, Jel 13, 18. Végső soron egy ember által valósul meg, aki maga az Antikrisztus, mindeneknek fejeként. Már nagyon rövid idő, és fel fog lépni, idézek pár mondatot az üzenetből, azzal a pontosítással, hogy az 1998-as évvel kezdődően kell érteni:
Ebben a történelmi korszakban a szabadkőművesség az egyházi szabadkőművesség segítségével valóra akarja váltani feltett szándékát: bálványt akar alkotni és odaállítani Krisztus és az Egyház helyére. Hamis Krisztust és hamis Egyházat! ... A hitehagyás akkor már általános lesz, mert majdnem mindenki követi a hamis Krisztust és a hamis Egyházat. Akkor tárul ki a kapu, hogy megjelenjék az ember, illetve maga az Antikrisztus! ... Ezért kívántam megvilágosítani a Jelenések könyvének azokat a lapjait, amelyek a ti időtökre vonatkoznak. .. Hogy felkészüljetek... Bátorság ... Legyetek értékes tagjai a kisded nyájnak, amelynek feladata, hogy harcoljon és végül győzzön az Antikrisztus hatalmas ereje fölött!” Mellékesen megjegyzem, ezt az üzenetet Gobbi atya 1989. 06. 17-én kapta a Szűzanyától.
Elérkezett számunkra is a fokozatos színre, nyilvánosság elé lépés ideje. Megjegyzem, a MPM-nak van hivatalos negyedévenként megjelenő folyóirata magyar nyelven a Mária kora, Szlovákiában szerkesztik és adják ki. De a közeljövőben már Magyarországon kellene kiadni, csak még teljesen nem állt össze a szerkesztőbizottság. A legsürgősebben a MPM hivatalos honlapját kell elindítani, magyar nyelven, a szükséges adatokkal feltölteni.  Ez irányban elkezdődött az adatok összegyűjtése, beleértve a helyi, körzeti felelősök elérhetőségét is.
A Tengernek Csillagában megmarad a Mária kicsinyei rovat, a tartalmáért, a főszerkesztő úr és a cikkek írói vállalják a felelősséget, de egyúttal keressük az önkéntes munkatársakat is. Akik meg akarják rendszeresen kapni  a folyóiratot, jelezzék szándékukat, hogy a kézbesítést önkéntesek által tudjuk megoldani. Egyelőre kedvezményes áron 3 lej, kb. 200 Ft. darabja. Mert a továbbiakban Kárpátalját akarja megajándékozni díjmentesen az alapítvány, hogy ne érezzék Ők se mostoha gyerekeknek magukat.
Nagyon fontos a kapcsolattartás egymás között is, hogy aktívan be tudjunk kapcsolódni a Mozgalom vérkeringésébe, életében, rendszeres lelki napokat, úgynevezett Cönákulumi nagytalálkozókat  szervezni, esperesi kerületekben is. Nem a tömeges jelenlét a fontos, a lényeg, hogy megismerjük, támogassuk, segítsük és megosszuk egymással lelki ajándékainkat, a Szűzanya, égi Édesanyánk jelenlétében. A lelkigyakorlat hanganyaga meg van, csak át kell dolgozzam írott formára.
János atya megígérte, hogy eljön, még Erdélyben is, ha megszervezzük, Cönákulumokat tartani,  legalább pár helyiségben, és előzetes egyeztetés alapján, az érdeklődők számára lesz lehetőség a Kék könyv beszerzésére is, és persze megfelelő eligazítást is kap bárki, akinek kételyei, esetleg fenntartásai, nehézségei adódnának. Lehet hetente házaknál tartani családi Cönákulumokat, utcák szerint, a templomba havonta egyszer is elég, a helyi önkéntes felelős bölcsen ítélje meg, és tartsanak ki, hűségesen, az önfelajánlásunkban, ez a lényeg
Most a hónap végén zajlik Colevallenzában  a nemzetközi nagy találkozó a MPM országos felelőseinek részvételével. Minket, magyarokat S. János atya képvisel. Imádkozzunk papjainkért, és persze püspökeinkért és az érsek úrért is, rendszeresen, mert nagyon nagy felelősséget, keresztet kell hordozniuk, sőt, aki teheti még böjtöt is felajánlat, vagy valamilyen lemondást.
Kérjük a Szentlélek Istent, szítsa fel szíveinkben, lelkünkben a bérmálkozás kegyelmi ajándékait, hogy  felébredjünk „csipkerózsika” álmunkból, amíg nem késő.
Befejezésül megadom én is az elérhetőségemet telefonon: 0267 358 450 fix, mobil:  0755 029753, e-mail: zakariasimre@yahoo.com.  Megjegyzem, telefonon csak este 8 és 10 óra között vagyok általában elérhető, kedd, szerda, péntek és szombaton, tavasztól őszig. A mobilt csak ritkán tartom magamnál, általában csak utazáskor. Hétfőn, csütörtökön Cönákulumot végezünk, akkor a „vonal” túlsó végén a Szűzanya van.
Testvéri szeretettel a háromszéki MM laikus felelőse Zakariás Imre Áve Mária!