2014. május 25., vasárnap

Égi Édesanyánk 2014. május 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Üzenet, 25. május 2014

"Drága gyermekek! Imádkozzatok, és legyetek annak tudatában, hogy Isten nélkül por vagytok. Ezért fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé. Bízzatok az Ő szeretetében.  Gyermekeim, Isten lelkében mindannyian meghívást kaptatok, hogy tanúságot tegyetek. Gyermekeim értékesek vagytok, és a szentségre, az örök életre hívlak benneteket. Ezért legyetek annak tudatában, hogy ez az élet mulandó. Szeretlek titeket, és a megtérés új életére hívlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

A NŐ - és mint ANYA - szakrális szerepe a családmodellben


Miért gyengébbik nem?
Tevődhet fel a kérdés másik nemes felünk kapcsán. Ősképünkben a nők tisztelete kiemelt fontosságú, akiket a Boldogasszony megjelenítőinek tartunk. Egy szakrális család szellemi vezérletét a nő adja, ugyanakkor nincs és nem is lehet kimondott vezető szerep egyik fél részéről sem. Mielőtt felhördülnek a hím-soviniszták vagy a feminista-mozgalmárok ezen sorok olvasatán, nyugodtan olvassák tovább az okfejtésünket a mielőbbi megértés tekintetében. Elmagyarázom! Tehát az eredeti állapot(természetes családmodell) szerint a család irányítása mindig az évkörnek megfelelően történik. Tavasztól őszig a férfi lép előtérbe és irányítja a teremtő munkálatokat. Ősztől tavaszig, amikor melegségre van szükség, a nő veszi kezébe a gyeplőt.
Az ősi modell(egészséges családkép) szerint élő családok középpontjában mindig az egyensúly áll, s a szerepek a fény változásának megfelelően cserélődnek.
A nők tisztelete még az ötvenes években létezett, de szép lassan beszivárgott a nyugat-európai család modell. Igen, jól olvassák, a keleti-tömb(kommunista) látszat-elzártsága ellenére is. Erre a nyugati típusra az a jellemző, hogy az erősebb lenyomja a gyengébbet, elpusztítja a jobbat. Igazi kíméletlen farkastörvény mentén épül fel a nyugati társadalom. A különféle hozzánk képest akkori "nomád" népek és a „nagy” civilizációk léte alatt a női minőség állati sorba süllyedt, élvezeti cikk lett belőle, ura a férfi lett, pusztán fizikai fölényének okán. Ez a fő különbség! A puszta erő áll szemben a szakralitás minőségével. Ennek enyhébb változata manapság is fennáll, nálunk használatos udvariassági formulákat nem ismernek.
A magyar lélekből nem lehetett teljesen kiölni ezt a tiszteletet, ezért a tisztaság és szüzesség erényének besározása, a fogantatás és életadás önkényes megtagadása lett a liberális „értelmiség” célkitűzése.
A lélekgyilkos materializmus és szellemgyilkos liberalizmus térnyerésével megszűnt az igény a szakrális család modellre, helyébe lépet a „neked jogod van” a kötelesség és áldozatkészség helyébe ültetett jogvédő szólamok elve.
A Hungarista családkép legfőbb erénye, teljes értékű tagja a nő és jövője a fogantatás becsülete, annak gyümölcsében; a gyermek védelme...munkája, az életre nevelés!

Dr. Madarasi Pál-Várhegyi Kálmán

Böjte Csaba: Jézus nem nyafogott, hogy milyen fapados körülmények fogadták

Nagyon sok mindent tanulhatunk a kis Jézustól és a gyermekektől – mutatott rá Böjte Csaba ferences szerzetes a nagymarosi ifjúsági találkozó délelőtti nagyelőadásán május 24-én. Ezek közül a bátorságot, a kitartást és a jókedvet helyezte fókuszba.

Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába – többek között ebből a jézusi gondolatból kiindulva beszélt Böjte Csaba testvér arról, hogy mit lehet a kisgyermekektől, leginkább a kis Jézustól tanulni.
Mindenekelőtt bátorságot, hangsúlyozta, hiszen Jézus neki mert egyedül vágni a megváltás nagy feladatának, úgy ment neki: Hol az a világ? Váltsuk meg! Csaba testvér húsz év alatt több mint ötezer gyermeket fogadott be otthonaiba, így közelről láthatta, milyen hihetetlen erővel rendelkeznek ők. Nekiállnak, és megtanulnak járni, biciklizni, írni, olvasni, pedig nem könnyűek ezek. Vajon merek-e nekimenni a feladatomnak? – tette fel a kérdést a résztvevők számára. Különösen nehezen élik meg a mai fiatalok a családalapítást, véli a ferences szerzetes, ezért ő mindig azt javasolja, különösen a fiatal férfiaknak, hogy merjenek nekivágni az udvarlásnak, majd a házasságnak.
Böjte Csaba szerint mi, keresztények az ökumené terén is sokszor csak udvarolgatunk ahelyett, hogy lépnénk. Akár az ökumené terén, akár a közéletben csak együtt tudunk valami szépet alkotni, hogy tündérkertben élhessünk.
A kis Jézus azzal is tanít minket, hogy nem nyafog. Amikor karácsony estén eljött közénk nem engedték be otthonaikba az emberek, igencsak fapados körülmények fogadták. De Jézus nem szalad haza az Atyához, amikor ezzel szembesül, nem mondja, hogy váltsa meg ezt a világot, aki akarja, nem tör ki, hogy ki írta ezt a rossz megváltási forgatókönyvet, milyen rossz a szervezés. Jézus tűrte mindezeket és kitartott. Ugyanígy tett akkor is, amikor Keresztelő Szent János lefejezéséről értesült: nem akarta szétrúgni Heródes palotáját, hanem elment egy csendes helyre, és ott bátorította, tanította az embereket.
Más bűne nem jogosít fel téged, hogy letérj a szeretet parancsának útjáról – hangsúlyozta Böjte Csaba, aki szerint azt is jó, ha megtanuljuk a gyerekektől, hogy egy pillanat alatt elfelejtik a bajaikat. Úgy viselkednek, mint a víz, amely nem viszi magával a belehulló dolgokat, hanem forgatja őket egy kicsit, majd leteszi és továbbmegy.
A mai ember sokszor olyan koravén, olyan, mint a savanyú uborka: hiányzik belőle a gyermeki, pajkos jókedv. Ezt a gyermeki jókedvet is érdemes Jézustól ellesni Csaba testvér szerint. Érdemes megfontolni, hogy a nagy Istennek, mielőtt bármi csodát tett volna e földön, volt ideje játszani. Vajon megvan bennem az Úrban való örvendezés képessége? – tette fel a kérdést a szerzetes, aki szerint nem szabad hagyni, hogy bárki elrontsa a kedvünket. Bizonyosan fáj, ha az embert ütik, de ha a földhöz veri magát, attól biztos nem lesz jobb.
Böjte Csaba kijelentette, szeretne a Kárpát-medencében egy gyermeki lelkületre törekvő mozgalmat elindítani. Egy olyan cél is a szeme előtt lebeg, hogy a Gyermek Jézusnak is legyen ünnepe. Nehézség mindig lesz, mondta Böjte Csaba előadása végén, de vajon megvan-e bennünk az ezeken túllépő gyermeki rugalmasság?
Az idei tavaszi nagymarosi találkozó reggeli imával vette kezdetét, amelyen Pipó József és barátai, valamint a Misericordias ének- és zenekar közreműködött. Ezután Gáspár István nagymarosi plébános, a találkozót szervező Országos Lelkipásztori Intézet vezetője köszöntötte a találkozón résztvevő fiatalokat. Elmondta, hogy az elkövetkezendő három találkozón az evangéliumi parancsokat fogják középpontba helyezni: most a szegénységet, ősszel az engedelmességet és jövő tavasszal a tisztaságot. A mai nap ragaszkodásaink elengedéséről szól, hogy szabaddá tudjunk válni Isten számára – tette hozzá Gáspár István.
Böjte Csaba előadása után fakultációkkal folytatódott az esemény: a főelőadóval való beszélgetés és az előadás kiscsoportos megbeszélése mellett számtalan más programra nyílt lehetőség. Kerényi Lajos atya a keresőket várta, Brückner Ákos, Várnai Péter és Somogyi Sándor atyák felmerülő hitbéli kérdésekre adtak eligazítást. Volt biblikus műhely Radnóti Mária szociális testvér vezetésével, előadást tartott Héjj Tibor keresztény üzletember és a szegényekkel foglalkozó Szent Egyed Közösség is. Az Élő Könyvtár és a Meghallgat-LAK Műhely mellett csendes szentségimádásra is mód volt. A program délután közös szentségimádással folytatódik, amelyet az Eucharist együttes és a Váci Egyházmegye Dicsőítő Vezetőképzője vezet, majd délután négy órakor Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mutat be szentmisét.
Fotó: Tibély Gergő
Agonás Szonja/Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Mihelyt a pogányság megkaparintja Egyházamat, ez az utolsó fejezetet fogja jelezni