2014. május 25., vasárnap

A NŐ - és mint ANYA - szakrális szerepe a családmodellben


Miért gyengébbik nem?
Tevődhet fel a kérdés másik nemes felünk kapcsán. Ősképünkben a nők tisztelete kiemelt fontosságú, akiket a Boldogasszony megjelenítőinek tartunk. Egy szakrális család szellemi vezérletét a nő adja, ugyanakkor nincs és nem is lehet kimondott vezető szerep egyik fél részéről sem. Mielőtt felhördülnek a hím-soviniszták vagy a feminista-mozgalmárok ezen sorok olvasatán, nyugodtan olvassák tovább az okfejtésünket a mielőbbi megértés tekintetében. Elmagyarázom! Tehát az eredeti állapot(természetes családmodell) szerint a család irányítása mindig az évkörnek megfelelően történik. Tavasztól őszig a férfi lép előtérbe és irányítja a teremtő munkálatokat. Ősztől tavaszig, amikor melegségre van szükség, a nő veszi kezébe a gyeplőt.
Az ősi modell(egészséges családkép) szerint élő családok középpontjában mindig az egyensúly áll, s a szerepek a fény változásának megfelelően cserélődnek.
A nők tisztelete még az ötvenes években létezett, de szép lassan beszivárgott a nyugat-európai család modell. Igen, jól olvassák, a keleti-tömb(kommunista) látszat-elzártsága ellenére is. Erre a nyugati típusra az a jellemző, hogy az erősebb lenyomja a gyengébbet, elpusztítja a jobbat. Igazi kíméletlen farkastörvény mentén épül fel a nyugati társadalom. A különféle hozzánk képest akkori "nomád" népek és a „nagy” civilizációk léte alatt a női minőség állati sorba süllyedt, élvezeti cikk lett belőle, ura a férfi lett, pusztán fizikai fölényének okán. Ez a fő különbség! A puszta erő áll szemben a szakralitás minőségével. Ennek enyhébb változata manapság is fennáll, nálunk használatos udvariassági formulákat nem ismernek.
A magyar lélekből nem lehetett teljesen kiölni ezt a tiszteletet, ezért a tisztaság és szüzesség erényének besározása, a fogantatás és életadás önkényes megtagadása lett a liberális „értelmiség” célkitűzése.
A lélekgyilkos materializmus és szellemgyilkos liberalizmus térnyerésével megszűnt az igény a szakrális család modellre, helyébe lépet a „neked jogod van” a kötelesség és áldozatkészség helyébe ültetett jogvédő szólamok elve.
A Hungarista családkép legfőbb erénye, teljes értékű tagja a nő és jövője a fogantatás becsülete, annak gyümölcsében; a gyermek védelme...munkája, az életre nevelés!

Dr. Madarasi Pál-Várhegyi Kálmán

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése