2013. július 13., szombat

Mária Titkos Értelmű Rózsa ünnepe, minden év, július 13.-án

A Boldogságos és Szeplőtelen Szűz Mária minden jelenése alkalmával, fontos dolgokat közöl, az Egyház és a világ számára.
Így volt ez 1947-ben is, amikor Montichari Fonatelleben,  egy Észak -Olaszországi városban megjelent Pierina Gillinek, a jámbor asszonynak, aki nővérként dolgozott az ottani kórházban.
Pierina Gilli, született 1911. augusztus 3-án,Montichiariban, és itt is dolgozott, mint ápoló nővér.
A Keresztények Édes Anyja első ízben 1947 tavaszán jelent meg Pierinának, az egyik kórházi szobában.A Miasszonyunk, a Szépséges Hölgy,lila színű ruhát viselt, fehér fátyollal a feje körül. Szomrú volt, a szemei könnyekkel telve, melyek a padlóra hulltak.Mellét három nagy tőr döfte át. A Miasszonyunk ezt mondta: ,,Imádság, bűnbánat, engesztelés"
Szűzanyánk, e jámbor asszonynak másodszor is megjelent. A második jelenés 1947. július 13-án történt.
Ezalkalommal a Miasszonyunk fehérruhában jelent meg, amelyet három gyönyörű rózsa díszített: egy fehér, egy piros, és egy sárga, melyekt Pierina a kardok helyén látott.
A fehér jelentette az imádság szellemét, a piros az áldozat szellemét, a sárga pedig a bűnbánat és átalakítás* szellemét jelnette.
Szűz Anyánk mondta:
,,Az Úr küldd engem, hogy előmozdítsak egy új, hathatósabb Mária-tiszteletet a férfi és női szerzetes rendek és a papok között.
Mindazoknak, aki jobban tisztelnek engem, megígérem védelmemet, a hivatások felvirágzását, a hithagyások csökkenését, és az életszentség nagyvágyát Isten szolgáiban. Azt kívánom, hogy minden hónap 13-ik napját Mária napnak tekintsék, és szenteljék meg azáltal, hogy az azt megelőző 12 napon külön imádkoznak erre a célra. Ezen a napon az életszentség és a hivatások kegyelmét árasztom mindazokra, akik így tisztelnek engem. Azt kívánom, hogy minden évben július 13-án ünepélyesn tiszelják a TITKOS ÉRTELMŰ RÓZSÁT.


Mit tudhatunk eddig, a hamis próféta megjelenésével Benedek atyánkon keresztül uralkodik megmaradt egyházon Urunk Jézus Krisztus. Egyre nagyobb figyelmeteztéseket kapunk. Kezdenek elhallgatni a próféták, Medjugorje-ben 2012. augusztus 15. én döntött ívelt kereszt, 2013. június 22-én szívben lévő kereszt, mely után Ivanka látnok nem kapott üzenetet. A legutóbbi üzenetek, amit kaptunk mind azt mondja el, mi fáj legjobban a Szentháromságnak, ami miatt fog hamarosan érkezni a NAGY FIGYELMEZTETÉS. Nagy figyelmeztetéssel egyidőben színre lép az Antikrisztus, erejéről csak annyi hazánkban, Sopronban, Kőszegen, és Sümegen már elég látható károkat okozott, így munkatársaimmal egyetemben többen is úgy gondoljuk bécsi vagy bázeli születésű /de akkor már az is lényegtelen lesz//, de nem felejtsük el Abbánk ezerszerte erősebb, értünk adta egyszülött fiát, Urunk Jézus Krisztust kiengesztelésül bűneink bocsánatára. Továbbá azt sem felejtsük el, a Nagy Figyelmeztetés lényegében a Szentlélek kiáradása minden olyan emberre, akik betöltötték negyedik életévüket. Haladjunk egy kicsit tovább, a Nagy Figyelmeztetéssel kezdetét veszi a keresztényüldözés, melynek hatására bolygónk felszíne átalakul. S minél nagyobb leszen az üldözés, annál jobban meg leszünk rostálva, azaz a búza elválik a konkolytól. Lényegében a nagy szorongattatás is elkezdődik vele, akik megálmodhatták azok tudják, szörnyű volt bármelyik részletét is megálmodni, de meg is fog történni, mivel a Nagy Figyelmeztetés időpontját egyedül a Teremtő Abbánk tudja, s ha eljön annak ideje a Szentlélek minden lélekre kiárad, feltárja az igazságot, feltárja, hogyan hozhatja helyre, hogyan miként merre kell indulnia… de erről már elég sokat lehet hallani, de akiknek megadatik meg is fogják tapasztalni. A következő lényeges esemény, az elragadtatás, információink szerint minden 4 év alatti gyermek bizonyára el lesznek ragadva Urunkhoz, és azok akik nem vállalták a vértanúságot, de a mennyekhez tartoznak, kivételek persze vannak, hogy a gyökér újra sarjadhasson, ők azokkal a mennyei kegyelmekkel megáldott személyek akiknek feladatuk akik, hozzájuk fordulnak azokat pásztorolják. Még egy kis idő eltelteltével mivel tudjátok Urunk Jézus Krisztus egyedül a bűntől irtózik, tehát míg meg nem történik a három napos sötétség, amikor a démonok el lesznek engedvén, s házunkból ki se jöhetünk, szentelt gyertya világítása mellett engesztelünk, böjtölünk és imádkozunk. Itt megjegyzendő LA SALETTE, ajánlom azt a keresztet megtekinteni mindannyiónknak, aki nem hittel néz arra a keresztre, annak a félelem keresztje, s még a három nap alatt, egyedül csak az fog világítani. Hegyek-völgyek teljesen átalakulnak a kivételes engesztelő helyek kivételével, mint például Szillágynagyfalu. Talán ide is le kellene írnom, Csillik János a nagyfalui engesztelők vezetője meggyógyult rákos megbetegedéséből Égi Édesanyánk közbejárást kjövetően a Szentháromság által. Tovább folytatván. mint már régebben le lett írva, VÁC-SOPRON-MOHÁCS, ESZTERGOM-SÜMEG-SÜKÖSD, illetve a Kadarkút-Siófok-VESZPRÉM, Vác-Esztergom-VESZRPÉM, akik akkor élhetnek meg fogják látni, miért olyan különleges hely Kárpát-hazánk /megjegyzés: Linz mellett található Enns folyó, magyar neve a népmeséinkből ismert Óperenciás-tenger/ /másik megjegyzés ősi területünkön nagyon sok piramis alakú hegy található, legismertebbek a Pilis és a Velencei-hegység/ /harmadik megjegyzés elgondolkodhatnánk rajta, hány Dobogókőnk van/ /negyedik megjegyzés ne csodálkozzuink azon, ha megreped bárhol a földfelszín, inkább mondjunk köszönetet, hogy így is megmutatja számunkra Abbánk, születik az Új Föld, ahol már nem lesz jelen a bűn, csak a szeretet, alázat, és közöttünk Urunk Jézus Krisztusunk, aki életét adta mindannyiunkért büntelenül bűneinket magára véve, hogy kiengesztelődvén a mennyekbe juthassunk/ Később folytatom, ha megadatik…

A felkészülés egyenlő lenne a hit hiányával?

Vajon aki hisz a felkészülésben az nem bízik Istenben? Egy keresztény ne is foglalkozzon ezzel a témával? Tegnap valaki azzal vádolt meg, hogy a hit ellen dolgozom, mert arra bátorítok másokat, hogy készüljenek az érkező gazdasági összeomlásra.
Ez a személy úgy gondolja, hogy amennyiben van hitem, nem kell készülnöm az eljövendőkre, elég, ha bízom Isten ellátásában. Vajon igaza van? Tényleg a hit hiányát jelenti a felkészülés?
Oldalam rendszeres látogatói tudják, hogy keresztény vagyok. Ez nem titok. A hit nagyon sokat jelent számomra. A Biblia azt mondja, hogy „bízz az Úrban teljes szívből és ne támaszkodj a saját értelmedre”. Isten nélkül semmi reménységünk nem lenne. Én személy szerint már valószínűleg nem is élnék Isten nélkül.
A hit azonban még véletlenül sem jelenti azt, hogy az ember egyhelyben ül és várja, hogy Isten mindent elrendezzen helyette. A hit inkább azt jelenti, hogy az ember megtesz mindent, amit tud, Isten útmutatása szerint.
Ha nem kellene felkészülnünk arra, hogy ellássuk magunkat a nehéz időkben, ezzel az erővel ezt már most is elkezdhetnénk, és munka helyett várhatnánk, hogy Isten a mi segítségünk nélkül megadja mindennapi betevőnket. Minek dolgozzunk? Maradjunk otthon és Isten majd feltölti a bankszámlánkat.
Isten hihetetlen természetfeletti dolgokra képes, amihez semmi szüksége a mi segítségünkre. Tudom, mert már személyesen is megtapasztaltam. Isten azonban legtöbbször elvárja, hogy megtegyük azt, amire képesek vagyunk, elvárja, hogy hitben és engedelmességben elinduljunk, miközben Ő vezet és segít minket az úton, ajtókat nyitva és áldásokat osztva közben. (Időkjelei: Amikor viszont emberi erővel megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, teljes hittel átadhatjuk Istennek a stafétát, és Ő megteszi, amire mi már nem vagyunk képesek.)
Noé története tökéletes példa erre. Ő volt az első prepper a világon. Istennek hatalmában lett volna megvédeni Noét és családját minden egyéb segítség nélkül is az özönvíztől, de ehelyett figyelmeztette őt az eljövendőkre és megtanította neki miként készítsen bárkát családja és az állatok számára.
Noé sem várt ölbe tett kézzel, hanem tette, amit Isten mutatott neki. Hitt a figyelmeztetésnek és ez a radikális hit radikális tetteket szült:
„Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.” (Zsidók 11:7)
A hit szinte minden esetben tettekkel jár. Isten látni szeretné, hogy hiszünk-e neki és megtesszük-e, amit mutat.
Noé hihetetlenül erős hitről tett tanúbizonyságot. A hajó, amit épített megfelel a II. Világháborúban használt repülőgép anyahajók méreteinek. Felépítése és a szükséges ellátmány összegyűjtése pedig 120 évig tartott.
Noénak biztosan elege volt az évtizedeken át eltűrt gúnyolódásokból, de végül kitartása elnyerte jutalmát. Ő és családja megmenekült, mindenki más pedig odaveszett.
Sajnos ma is nagyon sok keresztény, aki egyébként biztos benne, hogy az összeomlás be fog következni, úgy gondolja, hogy nem kell vagy szabad felkészülni. Szerintük, aki igazán hisz Istenben, annak semmilyen előkészületre nincs szüksége.
Valóban ezt akarná Isten?
Mózes első könyvének 41. fejezetében Isten megmutatta Józsefnek, hogy hét év bőség után egy hét évig tartó nyomorúságos időszak következik. Mit tett erre József? Hét évig vígan élt, arra hagyatkozva, hogy Isten majd gondot visel mindenről az ínséges években?
Még véletlenül sem. József egy hihetetlenül összetett, abban az időben példanélküli vésztartalék projektet indított el. Azzal, hogy komolyan vette Isten figyelmeztetését és cselekedett, egész Egyiptomot és saját családját is megmentette.
Egyesek úgy gondolják, hogy a nehéz időkre való felkészülés együtt jár vagy netán egyenlő a félelemmel, pedig ez egyáltalán nincs így.
A világban folyó események megértése reményt ad, mint ahogy a felkészülés is egy reményteli, pozitív cselekedet.
Akik nem hajlandók felismerni, hogy mi folyik jelenleg a világban, később még inkább össze fognak zavarodni. Sokan kétségbe fognak esni, miután rájöttek, hogy mindent elveszítettek.
Nem akkor kell felkészülni, amikor itt a vihar, hanem amint tudomást szerzünk érkezéséről.
A Biblia nem egyszer figyelmeztet a felkészülés fontosságára. Olvassuk el például a bölcs és a balga szüzek történetét:
„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.
Öt közülük balga volt, öt pedig okos.
A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat,
az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban.
Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak.
Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!
Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat.
A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik.
Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.
 Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.
 Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!
 Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.”
“Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!”
Milyenek szeretnénk lenni? Balga vagy bölcs szüzek?
Természetesen nem szabad hagyni, hogy magukkal rántsanak az anyagi, materiális dolgok. Fontos, hogy megőrizzük a helyes prioritásokat, ez azonban nem egyenlő a semmittevéssel.
A közelgő (vagy mondhatni folyamatban lévő) gazdasági összeomlásra sokan sokféleképpen figyelmeztettek már. Aki egy kicsit is elgondolkozik az események alakulásán, nem létezik, hogy ne lássa mi történik.
A Biblia sokszor buzdít arra, hogy figyelmeztessünk másokat a közelgő eseményekre. (Lásd Ezékiel 33. fejezetét)
Ez a cikkek célja is: segíteni továbbadni a figyelmeztetést. A cél soha nem a félelemkeltés. Éppen ellenkezőleg. Azáltal, hogy felrázzuk az embereket, rávezethetjük őket az igazságra és megmutathatjuk nekik a reményt, és a rövid, átmeneti nehézségek után rájuk váró jobb világot.
Igen. Nehéz idők következnek gazdaságilag, de a felkészülteknek könnyebb lesz átvészelni ezeket a napokat.
Időkjelei: Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a világkormány hatalomra jutását megelőző zűrzavaros időszak csupán átmeneti lesz és egyik legfőbb célja éppen a világkormány és az Antikrisztus hatalomra segítése. Ezt ne keverjük össze a Bibliából Nagy Nyomorúságként ismert időszakkal, ami már az Antikrisztus uralkodása alatt, pontosabban annak felétől kezdődik.
A felkészülésnek továbbá nagyon fontos része a jól informáltság, hiszen amikor tudjuk, hogy mi miért történik körülöttünk, nem félelemmel tekintünk az események elébe. A Bibliából a teljes forgatókönyv körvonalait megtudhatjuk. Ismereteinket pedig átadhatjuk másoknak, ezzel nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is segítve őket. Minél nagyobb a sötétség, annál messzebbre látszik egyetlen gyertya fénye is.
„Az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,” (Dániel 12:10) „És a nép értelmesei sokakat oktatnak.” (Dániel 11:33)
Forrás: Michael Snyder, The Economic Collapse
http://idokjelei.hu/2013/07/a-felkeszules-egyenlo-lenne-a-hit-hianyaval/