2013. július 13., szombat

A felkészülés egyenlő lenne a hit hiányával?

Vajon aki hisz a felkészülésben az nem bízik Istenben? Egy keresztény ne is foglalkozzon ezzel a témával? Tegnap valaki azzal vádolt meg, hogy a hit ellen dolgozom, mert arra bátorítok másokat, hogy készüljenek az érkező gazdasági összeomlásra.
Ez a személy úgy gondolja, hogy amennyiben van hitem, nem kell készülnöm az eljövendőkre, elég, ha bízom Isten ellátásában. Vajon igaza van? Tényleg a hit hiányát jelenti a felkészülés?
Oldalam rendszeres látogatói tudják, hogy keresztény vagyok. Ez nem titok. A hit nagyon sokat jelent számomra. A Biblia azt mondja, hogy „bízz az Úrban teljes szívből és ne támaszkodj a saját értelmedre”. Isten nélkül semmi reménységünk nem lenne. Én személy szerint már valószínűleg nem is élnék Isten nélkül.
A hit azonban még véletlenül sem jelenti azt, hogy az ember egyhelyben ül és várja, hogy Isten mindent elrendezzen helyette. A hit inkább azt jelenti, hogy az ember megtesz mindent, amit tud, Isten útmutatása szerint.
Ha nem kellene felkészülnünk arra, hogy ellássuk magunkat a nehéz időkben, ezzel az erővel ezt már most is elkezdhetnénk, és munka helyett várhatnánk, hogy Isten a mi segítségünk nélkül megadja mindennapi betevőnket. Minek dolgozzunk? Maradjunk otthon és Isten majd feltölti a bankszámlánkat.
Isten hihetetlen természetfeletti dolgokra képes, amihez semmi szüksége a mi segítségünkre. Tudom, mert már személyesen is megtapasztaltam. Isten azonban legtöbbször elvárja, hogy megtegyük azt, amire képesek vagyunk, elvárja, hogy hitben és engedelmességben elinduljunk, miközben Ő vezet és segít minket az úton, ajtókat nyitva és áldásokat osztva közben. (Időkjelei: Amikor viszont emberi erővel megoldhatatlan helyzetbe kerülünk, teljes hittel átadhatjuk Istennek a stafétát, és Ő megteszi, amire mi már nem vagyunk képesek.)
Noé története tökéletes példa erre. Ő volt az első prepper a világon. Istennek hatalmában lett volna megvédeni Noét és családját minden egyéb segítség nélkül is az özönvíztől, de ehelyett figyelmeztette őt az eljövendőkre és megtanította neki miként készítsen bárkát családja és az állatok számára.
Noé sem várt ölbe tett kézzel, hanem tette, amit Isten mutatott neki. Hitt a figyelmeztetésnek és ez a radikális hit radikális tetteket szült:
„Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.” (Zsidók 11:7)
A hit szinte minden esetben tettekkel jár. Isten látni szeretné, hogy hiszünk-e neki és megtesszük-e, amit mutat.
Noé hihetetlenül erős hitről tett tanúbizonyságot. A hajó, amit épített megfelel a II. Világháborúban használt repülőgép anyahajók méreteinek. Felépítése és a szükséges ellátmány összegyűjtése pedig 120 évig tartott.
Noénak biztosan elege volt az évtizedeken át eltűrt gúnyolódásokból, de végül kitartása elnyerte jutalmát. Ő és családja megmenekült, mindenki más pedig odaveszett.
Sajnos ma is nagyon sok keresztény, aki egyébként biztos benne, hogy az összeomlás be fog következni, úgy gondolja, hogy nem kell vagy szabad felkészülni. Szerintük, aki igazán hisz Istenben, annak semmilyen előkészületre nincs szüksége.
Valóban ezt akarná Isten?
Mózes első könyvének 41. fejezetében Isten megmutatta Józsefnek, hogy hét év bőség után egy hét évig tartó nyomorúságos időszak következik. Mit tett erre József? Hét évig vígan élt, arra hagyatkozva, hogy Isten majd gondot visel mindenről az ínséges években?
Még véletlenül sem. József egy hihetetlenül összetett, abban az időben példanélküli vésztartalék projektet indított el. Azzal, hogy komolyan vette Isten figyelmeztetését és cselekedett, egész Egyiptomot és saját családját is megmentette.
Egyesek úgy gondolják, hogy a nehéz időkre való felkészülés együtt jár vagy netán egyenlő a félelemmel, pedig ez egyáltalán nincs így.
A világban folyó események megértése reményt ad, mint ahogy a felkészülés is egy reményteli, pozitív cselekedet.
Akik nem hajlandók felismerni, hogy mi folyik jelenleg a világban, később még inkább össze fognak zavarodni. Sokan kétségbe fognak esni, miután rájöttek, hogy mindent elveszítettek.
Nem akkor kell felkészülni, amikor itt a vihar, hanem amint tudomást szerzünk érkezéséről.
A Biblia nem egyszer figyelmeztet a felkészülés fontosságára. Olvassuk el például a bölcs és a balga szüzek történetét:
„Akkor hasonló lesz a mennyek országa a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.
Öt közülük balga volt, öt pedig okos.
A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat,
az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban.
Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak.
Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!
Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat.
A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik.
Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.
 Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót.
 Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!
 Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.”
“Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!”
Milyenek szeretnénk lenni? Balga vagy bölcs szüzek?
Természetesen nem szabad hagyni, hogy magukkal rántsanak az anyagi, materiális dolgok. Fontos, hogy megőrizzük a helyes prioritásokat, ez azonban nem egyenlő a semmittevéssel.
A közelgő (vagy mondhatni folyamatban lévő) gazdasági összeomlásra sokan sokféleképpen figyelmeztettek már. Aki egy kicsit is elgondolkozik az események alakulásán, nem létezik, hogy ne lássa mi történik.
A Biblia sokszor buzdít arra, hogy figyelmeztessünk másokat a közelgő eseményekre. (Lásd Ezékiel 33. fejezetét)
Ez a cikkek célja is: segíteni továbbadni a figyelmeztetést. A cél soha nem a félelemkeltés. Éppen ellenkezőleg. Azáltal, hogy felrázzuk az embereket, rávezethetjük őket az igazságra és megmutathatjuk nekik a reményt, és a rövid, átmeneti nehézségek után rájuk váró jobb világot.
Igen. Nehéz idők következnek gazdaságilag, de a felkészülteknek könnyebb lesz átvészelni ezeket a napokat.
Időkjelei: Fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a világkormány hatalomra jutását megelőző zűrzavaros időszak csupán átmeneti lesz és egyik legfőbb célja éppen a világkormány és az Antikrisztus hatalomra segítése. Ezt ne keverjük össze a Bibliából Nagy Nyomorúságként ismert időszakkal, ami már az Antikrisztus uralkodása alatt, pontosabban annak felétől kezdődik.
A felkészülésnek továbbá nagyon fontos része a jól informáltság, hiszen amikor tudjuk, hogy mi miért történik körülöttünk, nem félelemmel tekintünk az események elébe. A Bibliából a teljes forgatókönyv körvonalait megtudhatjuk. Ismereteinket pedig átadhatjuk másoknak, ezzel nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is segítve őket. Minél nagyobb a sötétség, annál messzebbre látszik egyetlen gyertya fénye is.
„Az istentelenek közül senki sem érti; de az értelmesek értik,” (Dániel 12:10) „És a nép értelmesei sokakat oktatnak.” (Dániel 11:33)
Forrás: Michael Snyder, The Economic Collapse
http://idokjelei.hu/2013/07/a-felkeszules-egyenlo-lenne-a-hit-hianyaval/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése