2014. március 23., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ha egyszer Atyám egy lelket megteremt, az mindörökké élni fog (&142.)

2014. március 22. szombat., 14:00
Drága szeretett leányom, amennyiben elfogadjátok az Én Kereszthalálomat, a haláltól nem szabad félnetek. A halál csupán egy átmeneti pillanat ebből a világból Atyám Királysági Házába. A haláltól félni, Irgalmasságom megtagadását jelenti, mert Én minden lelket meg fogok menteni, aki elismer Engem és arra kér, hogy bocsássam meg a bűneit.
Ha egyszer Atyám egy lelket megteremt, az mindörökké élni fog. Neki Örök Élete lesz, ha a lélek megengedi Nekem, hogy igényt tartsak rá. Ellenkező esetben, ha a lélek tudja, hogy Ki Vagyok, és mégis megtagad Engem, el fog veszni a Sátán javára.
Az ember halála a Földön olyan természetes, mint a születése. Amikor a lélek elhagyja a testet és a Színem elé jön, a Kegyelmek özönével fog eltelni, és Atyám Családjával – Királyságával lesz beburkolva, mely tele van nagy szeretettel, örömmel és boldogsággal, és amely a Földön sohasem nyerhető el. Sokan közületek, akik az életük során megtapasztalták a szeretetet, az örömet és a boldogságot, csak egy kicsiny morzsát ízleltek meg abból, amilyen az Örök Élet íze. Nektek mindig, a szívetekben örömmel kell törekednetek arra a pillanatra, amikor végre beléptek Atyám Királyságába, mert azt üdvözölni kell, nem pedig félni tőle.
Amikor szembe kell néznetek a halállal, vagy a szeretteiteknek kell azzal szembenézniük, akkor forduljatok mindig Hozzám, Jézusotokhoz, segítségért. Ha ezt megteszitek, és az alábbi imát elimádkozzátok, akkor Én lélekben felemellek benneteket, letörlöm könnyeiteket és elűzöm a félelmet a szívetekből:
A Keresztes Imahadjárat 142. imája: Felkészülés a halálra
Drága Jézusom, bocsásd meg bűneimet. Tisztítsd meg a lelkemet, és készíts fel engem, hogy beléphessek Királyságodba.
Adj nekem Kegyelmeket, hogy felkészüljek a Veled való egyesülésre. Segíts nekem, hogy legyőzzek minden félelmet.
Adj nekem bátorságot, hogy felkészítsem elmémet és lelkemet, hogy méltó lehessek megállni Színed előtt.
Szeretlek Téged. Bízom Benned. Neked adom a testemet, az elmémet és a lelkemet egy egész örökkévalóságra. Legyen a Te Akaratod az enyém, és szabadíts meg a fájdalomtól, a kétségektől és a zavarodottságtól. Ámen.
Én kivétel nélkül minden lelket üdvözölni fogok, akik ezt az imát elimádkozzák. Irgalmam különösen azokra a lelkekre fog kiterjedni, akiknek a halállal kell szembesülniük – de akik nem ismernek Engem -, ha ezt az imát utolsó napjaikban naponta háromszor elmondják.
Jézusotok

Ez van - Kenyában bevezetik a többnejűséget...


Kiviharzottak a kenyai parlamentből a nők az új kenyai házassági szabályozás tárgyalásakor, az új törvény ugyanis nemcsak bevezetné a többnejűséget, de a hagyományokkal ellentétben azt sem tenné kötelezővé, hogy a férj egyeztessen a már meglévő feleségeivel, mielőtt új nőt hoz a házhoz – írja a BBC. Az afrikai ország többségében keresztény.
A kenyai törvénymódosítás értelmében a polgári törvényeket, amelyek csak egy feleséget engedélyeznek, összhangba hoznák a szokásjoggal, amely viszont lehetővé teszi a többnejűséget. A módosítás megszavazásakor a 69 kenyai képviselőnő közül csak 30-an voltak jelen, és a 349 fős parlamentben a férfitöbbség a változtatás mellett döntött. A nők erre kivonultak, mert szerintük visszataszító, ami történt."Ha feleségül veszel egy afrikai nőt, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy hamarosan érkezik a második és a harmadik nő is...Ez Afrika!" - kommentálta az új törvényt egy férfi képviselő. A nők szerint viszont egy ilyen döntés az egész családot érinti, és nagyon kedvezőtlenül hat a feleségek anyagi helyzetére.A házassági törvények módosítását évek óta tervezi a kenyai parlament, és már több tervezet is készítettek. A mostaniba végül nem került bele a feleség-vásárlás megtiltása, fontos újításként azonban 18 évre emelték a házasság alsó korhatárát. A törvény minden Kenyában élő törzsre vonatkozik.Nem sikerült végül átvinni azt a módosítást sem, amely a nő és a férfi anyagi egyenjogúságát célozta volna a házasságban. Az új törvény szerint a nő a vagyon 30 százalékára jogosult válás vagy a férje halála esetén.
(index)
Újra beigazolódik, hogy ha a világos és egyértelmű isteni törvényeket kidobjuk és emberi törvényekkel helyettesítjük, akkor végül bármit törvényesíteni lehet. A homoszexuális házasságot, a többnejűséget, az abortuszt, az euthanáziát, a pedofil kapcsolatokat - és amíg a nemzetek vissza nem térnek a krisztusi útmutatáshoz, mindig ez fog történni... - sipos