2012. november 10., szombat

Római Riport - 2012.11.10.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni
 
2012. november 9. péntek, 21:00
Drága szeretett leányom, ez alatt a szinte két év alatt a lelkek milliói tértek meg és menekültek meg e Küldetésnek köszönhetően. Egyedül a te szenvedésed tíz millió lelket mentett meg, amint megígértem neked. Vagyis, miközben a világ bajai úgy tűnnek, hogy egyre nagyobbak, sok lélek került megmentésre imáitok által.
A szenvedés az Én Nevemben mindig rosszabb és olyan fájdalmas, hogy nehéz azt elviselni. Akkor a legintenzívebb, amikor a Sátán dühös. Jelenleg haragja erősödik, és ezért van az, hogy a rátok mért támadások annyira fájdalmasak. Ő és démonai körbevettek benneteket, de testileg nem tudnak ártani nektek, mert Atyám Keze megvéd benneteket. Ő (a sátán) nem áll meg megkorbácsolásotokban, melyet ebben az időben, a Küldetés második évfordulóján viseltek el. De tudnotok kell a következőket:
Akkor állják ki a legtöbb szenvedést, amikor egy Küldetés, vagy egy önmagát felajánló lélek munkája sikeres. Minél több lélek menekül meg, annál hevesebbé válik a gonosz támadása. Tettei egyre nyilvánvalóbbak a világon. Ő, aki mindent megtesz azért, hogy elrejtse létezését, azon szegény emberek lelkében dolgozik – az ő módján -, akik hagyják, hogy megnyíljanak előtte a világi örömök vágya és a hatalom szeretete miatt.
A Sátán hatalma azon képességében rejlik, hogy meg tudja téveszteni az emberiséget, elhitetve, hogy ő csak egy szimbólum, melyet a Keresztények azért használnak, hogy megmagyarázzák a jó és a rossz közötti különbséget.
A Sátán ismeri azt a veszélyt, mely jelenlétének felfedésével jár. Ha ezt megtenné, akkor több ember fogadná el, hogy Isten létezik.
Ezt nem akarja megtenni, tehát azokkal ismerteti meg létezését, akik hódolatukat fejezik ki iránta. Ezek az emberek, akik elfogadják a Sátán létezését, éppúgy imádják őt, mint azok az emberek Istent, akik az Ő dicsőítésére a Katolikus Templomokban miséket tartanak, vagy Istentiszteleteket a templomokban.
Oly sok az ellopott lélek. Isten, Örök Atyám, vissza szeretné nyerni őket a Nagyfigyelmeztetés és a büntetések által, melyeket azoknak fog okozni, akik összegyűlnek annak érdekében, hogy a fenevadat tiszteljék.
Atyám leleplezi majd a Sátán követőit, akik bemocskolják Templomait.
Büntetéseinek ők a célpontjai, és hacsak nem hagyják abba, saját szabad akaratukból, amit csinálnak, akkor Isten Keze fog lecsapni rájuk.
Ezen sátáni csoportok növekedése féktelen, akik az üzleti és a hálózati szervezetek által mutatják be magukat a világnak.
Ők mindenhol ott vannak; fondorlatos módon gyűléseket tartva, összeesküdve és gonosz terveket tervezve, hogy az ártatlan lelkek millióit elpusztítsák.
A népirtás egyfajta formáját fogják bevezetni gyermekeitek ellen a kötelező védőoltásokon keresztül, beleegyezésetekkel vagy a nélkül.
Ez a védőoltás méreg lesz, melyet egy globális egészségügyi óvintézkedés terveként fognak bemutatni.
Terveik most megvalósultak, és már elkezdték ezeket bevezetni. Néhány tervüket egy Európai országban Atyám megállította, az önmagukat felajánlott lelkek imái miatt.
Nézzetek magatok elé és magatok mögé. Figyeljétek körültekintően az országaitokban bevezetésre kerülő, látszólag ártatlan új törvényeket, melyeket azzal a szándékkal vezetnek be, hogy úgy érezzétek, mintha azok jobbá tennék életeteket. Sok ezek közül csakis azért van, hogy egyszerűen rabszolgákká tegyen benneteket az által, hogy rábírnak benneteket arra, hogy jogaitokat olyasvalamiknek rendeljétek alá, melyek demokratikus törvényeknek tűnnek.
A demokráciát diktatúrák váltják fel, de a nemzeteknek ezt nem annak fogják bemutatni. Amikor már milliók lemondtak jogaikról, az új toleráns törvények nevében, túl késő lesz. Foglyokká váltok.
A legfőbb vezetők együtt dolgoznak a világban, hogy kivitelezzék tervüket. Ők az elithez tartoznak, kiknek célja a kapzsiság, a gazdagság, az ellenőrzés és a hatalom. Ők nem fogadják el Isten Hatalmát. Nem hiszik, hogy Kereszthalálom azért volt, hogy megmentse őket a Pokol tüzétől.
Meg kell mutatnom nekik, hogy mennyire tévednek. Eljött az idő számomra, hogy bebizonyítsam nekik Irgalmasságomat és Szeretetemet.
Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat 84. imáját, hogy megvilágosodjon az elithez tartozók lelke, akik a világot uralják.
Ó, Jézus, kérlek Téged, világosítsd meg az elithez tartozók lelkét, akik a világot uralják.
Mutasd meg nekik Irgalmasságod bizonyítékát. Segíts nekik, hogy megnyissák a szívüket, és igaz alázatot mutassanak azáltal, hogy tisztelik Kereszthalálod nagy Áldozatát, amikor a bűneikért haltál meg.
Segíts nekik, hogy felismerjék, ki az Igaz Alkotójuk, ki a Teremtőjük, és töltsd el őket a kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.
Kérlek, akadályozd meg terveik valóra válását, azért, hogy ne tudjanak az emberek millióinak kárt okozni a védőoltások, az élelmiszerhiány, az ártatlan gyermekek örökbefogadásának kényszerítése és a családok szétválasztása által.
Gyógyítsd meg őket. Borítsd be őket Világosságoddal, és vedd őket Szíved kebelébe, hogy megmentsd őket a gonosz csapdáitól. Ámen.
Jézusotok