Jézus vérrel borított szent holtteste szemlélésekor.

Szűz Mária szeplőtelen keze által mély alázattal ünnepélyesen bocsánatot kérek életem zarándokútján elkövetett bűneimért, Jézus minden vércseppjéért, amelyet kiontott, minden testi, lelki fájdalmáért, amelyet elszenvedett. Bocsánat kérésembe minden bűnt belefoglalok, amelyet családtagjaim, utódaim, és az egész emberiség az idők végéig elkövet. Váljon ez az ima mindenki nevében mindenki üdvösségére és Isten nagyobb dicsőségére! Amen.
Gyermekeim! Naponta végezzétek ezt az imát! A lelkek üdvösségét szolgálja. Azt kívánom, hogy szálljon fel a Földről egy mindent átfogó bocsánatkérés, mely a világmindenséget megremegteti.
Jézus, egy franciaországi kiválasztottja által adta, 2005, november 8-án