2013. szeptember 16., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Terveim a világ megmentésére most kezdenek gyümölcsözni. Most már minden a helyén van.


2013. szeptember 15. vasárnap, 23:50
Drága szeretett leányom, a világ megmentésére vonatkozó minden Tervem most kezd gyümölcsözni. Most már minden a helyén van. Hadseregem megalakult. Ők most mindenhol növekedni és terjeszkedni fognak, magukkal hozván azt a sok lelket, akikre vágyakozom. Ennek a Hadseregnek nagy Kegyelmeket adtam, és ők a Szentlélek Kegyelme által égve fogják tartani a Kereszténység Lángját, és az Igazság Fáklyáját az Utolsó Napig hordozni fogják. Ők Isten Fényét még a legsötétebb sarokba is el fogják vinni, és milliók szemét fogják megnyitni Isten Szavának Igazságára, miközben a hitehagyás felfalja Egyházamat a Földön. A következő Keresztes Imahadjárat imáját adom nekik, hogy segítségükre legyen a Nekem tett hűségígéretükben.
A Keresztes Imahadjárat 121. imája: Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének
Egységben vagyunk Szentséges Szíveddel, drága Jézus.
Mi hitelt érdemlően hirdetjük Isten Igaz Szavát.
A világ végéig is el fogunk menni, hogy terjesszük az Igazságot.
Mi soha nem fogunk elfogadni semmi olyan hamis tant, melyet a Te Nevedben hirdetnek, és ami eltér attól, amire Te Magad tanítottál minket.
Mi a hitünkhöz továbbra is hűek, igazak és állhatatosak maradunk
Azokkal, akik elárulnak Téged, szeretettel és együttérzéssel fogunk bánni, abban a reményben, hogy majd ők is visszatérnek Hozzád.
Rendíthetetlenek, de ugyanakkor türelmesek is leszünk azokkal szemben, akik a Te Nevedben üldöznek minket.
Győzedelmesen fogunk járni az egész úton Új Paradicsomodig.
Megígérjük, hogy fájdalmaink és szenvedéseink által elvisszük Hozzád mindazokat az elveszett lelkeket, akik Szeretetedre éheznek.
Kérünk Téged, fogadd el imáinkat a világ minden bűnöséért, hogy az Irántad való szeretetben egyesülve egy családdá válhassunk a Béke Új Korszakában. Ámen.
Menj, Maradék Hadseregem, abban a tudatban, hogy minden segítséget és Kegyelmet megkaptok annak érdekében, hogy sikerrel járjon ez az utolsó Szent földi Küldetés, és hogy így Isten minden gyermekét a Föld színéről összegyűjthessem és Új Paradicsomomba vihessem.
Jézusotok

Egyiptom: megrongált templomok listája

Helyi vallási forrásokra építve a Támogatás a Keleti Egyházaknak Szövetség szeptember 10-én listát adott ki azon egyiptomi keresztény épületekről, melyeket iszlamisták felégettek vagy megrongáltak Murszi elnök megbuktatása óta (azaz ezen a nyáron).

A felmérés szerint több mint nyolcvan keresztény templomot, közösségi házat és iskolát tettek tönkre az iszlamisták Murszi elnök megbuktatása óta Egyiptomban, mely a kresztényei iránti példátlan erőszakról tanúskodik. Az épületek részben a kopt ortodox, részben a kopt katolikus egyház tulajdonában állnak.
„Hosszú ideig tartózkodtam attól, hogy keresztényüldözésről beszéljek Egyiptomban. Ez ugyanis szisztematikus támadásokat feltételez – nyilatkozta Pascal Gollnisch atya, a Támogatás a Keleti Egyházaknak Szövetség igazgatója. – De az az erőszakhullám, melyet ezen a nyáron a Muzulmán Testvériség és a hozzájuk közelálló csoportok tagjai a keresztények ellen elkövettek, megváltoztatta a helyzetet.”
Korábban az egyiptomi keresztények elleni támadások esetiek, és egymástól függetlenek voltak. A velük szemben megnyilvánuló alkotmányos (egy keresztény nem lehet államelnök, és sok, hivatalos pozíciót is csak kivételes esetben tölthet be) és jogi (a bíróság előtt gyakran hátrányokat szenvednek a muzulmánokkal szemben) diszkrimináció eddig is mindennapos volt ugyan, de módszeresen elkövetett erőszakos cselekedetekkel nem kellett szembenézniük.
Az egyiptomi szokásjog értelmében a muzulmánokra a muzulmán törvények, míg a keresztényekre a keresztény törvények vonatkoznak. A Muzulmán Testvériség erősödésével azonban nőtt a diszkrimináció, mert az iszlamisták minden polgárra az iszlám törvényeket kívánják érvényessé tenni. A koptok nem titkolták e törekvéssel kapcsolatos ellenérzéseiket, és ez vezette a kopt ortodox pátriárkát is arra, hogy támogassa a Muzulmán Testvériségből származó Murszi elnök hatalmának megdöntését.
Ettől a pillanattól kezdve a Muzulmán Testvériség szervezett és módszeres hadjáratot folytat a keresztények ellen. Számos keresztény templomot, közösségi házat, iskolát, kórházat és magánházat gyújtottak fel, rongáltak meg vagy romboltak le.
„Azt várjuk a kormánytól – folytatta Pascal Gollnisch atya –, hogy nagyon határozottan ítélje el ezeket a támadásokat, és ígéretéhez híven biztosítsa a keresztények védelmét, illetve megrongált épületeik helyreállítását. Törekvéseinket az Európai Uniónak is támogatnia kell, és nyomást kell gyakorolnia az egyiptomi hatóságokra a kisebbségek védelme, illetve az emberi jogok betartása érdekében.”
La Croix/Magyar Kurír

Egymillióan már kiálltak az emberi élet védelméért

Nagy pillanat Európa életében és történelmi siker Magyarországon: Európában egymillió ember nevét és aláírását adva kiállt egy közös érték, az emberi élet védelme és tisztelete mellett. Magyarország a nemzeti minimum több mint háromszorosát gyűjtötte össze.
Valamennyi alapvető emberi jog azon alapul, hogy minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan értéket képvisel, ezért az emberi életet már a fogantatásától kezdve védelmezni és tisztelni kell – fogalmaz Frivaldszky Edit, a polgári kezdeményezés magyarországi képviselője.

Az Egy közülünk Európai Polgári Kezdeményezés azt a kérést fogalmazta meg az Európai Unió jogalkotói felé, hogy az EU ne támogasson anyagilag megfogant emberi életek, embriók elpusztításával járó kísérleteket. Több, mint egymillió európai állampolgár fejezte ki eddig egyetértését ezzel a gondolattal.

Magyarország a nemzeti minimum több mint háromszorosát gyűjtötte össze, így az Egy Közülünk messze a legsikeresebb Európai Polgári Kezdeményezés lett hazánkban az eddig indított kezdeményezések közül.
Az aláírásgyűjtés október végéig nyitva áll minden uniós szavazópolgár előtt, minden magyar ember részese lehet ennek a közös európai sikernek.
Az aláírás lehetőségeiről a www.egykozulunk.hu oldal ad tájékoztatást.

Keresztényellenesség az amerikai hadseregben

A Hamasszal és az al-Kaidával, valamint a Ku-Klux-Klannal és egyéb, az USA-ban tevékenykedő neonáci bandákkal egy lapon említve szélsőséges jelzővel bélyegezték meg az evangéliumi keresztényeket és a katolikusokat. Az elmúlt időszakban azonban a katonák kiképzése során nem ez volt az egyetlen konzervatív- és keresztényellenes akció az Egyesült Államok haderőinél.
Az ominózus eset egy pennsylvaniai katonai bázison történt, ahol tartalékosokat oktattak az Egyenlő Esély Misszió keretei között. A missziós program célja megtanítani, miként kell  nemre, bőrszínre, vallásra, nemzeti hovatartozásra nézve mindenkivel – legyen az katona vagy civil – fair módon bánni és ezáltal egy diszkriminációtól mentes közeget biztosítani. Az oktatás keretei között sor került egy szélsőséges csoportokat bemutató diasorozat vetítésére. Ebben természetesen kitértek arra, hogy a szélsőséges szervezetek célja nem egyeztethető össze a hadsereg céljaival és értékeivel, ezért katonák nem lehetnek tagjai, és nem is támogathatják ezeket.
Az iszlamista és a neonáci katonai csoportok, valamint a rájuk jellemző tetoválások és mozaikszavak, a hadseregben végzett korábbi áldatlan tevékenységeik bemutatása után egy, a vallási szélsőséges szervezeteket felsoroló dia következett. A listán elsőként az evangéliumi kereszténység szerepelt, amelyet a Muzulmán Testvériség, majd az ultraortodox judaizmus követett. Az al-Kaida, a Hamasz és a Ku-Klux-Klan mögött – a gyűlölködő csoportok sorában – a 10. helyen a katolicizmus állt. Érdekes módon a szélsőséges vallási csoportok között – igaz, némiképp azoktól elkülönülve – az utolsó helyen az iszlamofóbia szerepelt. Az oktatási anyag definíciója alapján szélsőségesen vallásosak azok, akiknek hite, viselkedése és tevékenysége „a normálistól eltér”. Ebbe szerintük az is beletartozik, ha a vallás néhány követője azt hiszi, hogy az ő hite, tradíciója az egyedüli igaz út.
Miután a kiképzési anyag tartalma a tábori lelkészek ezreit tömörítő, a Káplánok Szövetsége a Vallásszabadságért nevű szervezet birtokába került, tiltakozások sora kezdődött el. Ron Crews, a tábori lelkészek szövetségének ügyvezető igazgatója szerint „az, hogy az üdvösség egyedül Krisztuson keresztül lehetséges, a keresztény hit központi doktrínája”. A Fox Newsnak adott nyilatkozatában felháborodásának adott hangot, mivel a katonákat arra tanítják, hogy egyenlőségjelet tegyenek a keresztény hit  és azok közé, akik az iszlám törvényt, a saríját akarják bevezetni.
Tiltakozásuk jeléül több mint negyven republikánus kongresszusi képviselő írta alá azt a Pentagonnak címzett levelet, melyben kifejezték, hogy elfogadhatatlan, ha a hadsereg egy keresztényellenes politikai szervezet által meghatározott definíciókat használ a „gyűlölet” és a „szélsőséges” szavakra. A diasor ugyanis egy korábban feketék ellen elkövetett atrocitásokkal szemben fellépő, mára azonban baloldali, a fővonalbeli vallási szervezeteket szélsőségesként bemutató, Déli Szegénység Jogi Központ (Southern Poverty Law Center, SPLC) listája alapján készült. A tiltakozásra válaszul a Pentagon szóvivője, George Wright a Fox News-nak leszögezte, hogy a szóban forgó képzési anyag nincs összhangban a hadsereg álláspontjával és alapelveivel. A haderőt mentegetve arra hivatkozott, hogy „az incidens egyedi volt”, és az oktatásra szánt diasort senki nem hagyta jóvá. Az eligazítást végző személy bocsánatot kért, a kérdéses diát törölték a sorból. Ezzel a hadsereg lezártnak tekintette az ügyet.
„Az azonban máig kérdés – vetette fel Ron Crews tábori lelkész –, hány tiszt tart azóta is hasonló eligazítást az SPLC adatbázisát használva fel forrásként.”
Az SPLC hatása – amely egyébként több, konzervatív keresztény családpárti szervezetet is gyűlölködő és szélsőséges csoportként tart számon a házasság intézményének bibliai felfogása miatt – valóban érzékelhető. Idén áprilisban nyilvánosságra került egy, a Fort Campbell-i bázis alezredese által mintegy 40 beosztottjának írt e-mail. Ebben felhívja figyelmüket, hogy tartsák szemmel azokat a bajtársaikat, akik a fenti, az alezredes szavaival élve „hazai gyűlöletbandákhoz” tartoznak.
Egy másik katonai képzési útmutatóban, amely „Szélsőséges ideológiák” címmel tartalmaz fejezetet, a következő olvasható: „Az USA történelmében a szélsőséges ideológiák és mozgalmak több példája is megtalálható.” Valószínű, hogy a mai amerikai hadseregben George Washington, Thomas Jefferson vagy Benjamin Franklin sem kapnának helyet, és a védelmi minisztérium szerint az alapító honatyák is „gyűlölködő” szervezetek tagjai volnának.
A védelmi minisztérium nem először tesz egyenlőségjelet a konzervatív keresztény értékek és a terrorizmus közé. 2009-ben a Nemzetbiztonsági Osztály memoranduma azt fejtegette, hogy az országot veszélyeztető csoportok a jövőben az evangéliumi keresztények és az abortuszellenes csoportok lesznek. Hasonlóan vélekedett korábban a művi terhességmegszakítást ellenző aktivistákról egy tanulmányában a Katonai Akadémia Terrorizmusellenes Központja.
Bár a hivatalos állásfoglalások tagadják, Steve King, Iowa állam republikánus képviselője szerint egyértelmű a hadseregen belüli keresztényellenesség, miközben az FBI azzal van megbízva, hogy a hivatalos dokumentumokból kiszedje a muszlimok által kritizálható részeket. A részrehajlás nem újkeletű. Példának okáért 2010-ben Billy Graham fiát, a szintén evangélista Franklin Grahamet egy, az iszlámmal kapcsolatos nyilatkozata miatt törölték a Nemzeti Imádkozás Napjára a Pentagonba meghívottak sorából.
(Ábrahám Hajnalka, Hetek)

“Nem leállítani kell a másikat, hanem magunk mellé állítani, türelemmel, alázattal…̶

"Nem legyőzni, hanem meggyőzni kell a másikat. Nem leállítani, hanem magunk mellé állítani, türelemmel, alázattal. Ha igaz ügyet képviselek, akkor úgy kell feltálalnom, megfogalmaznom érveimet, hogy a másik mellém álljon. Ha nem tudom őt meggyőzni, akkor nem biztos, hogy igazam van, vagy nem tudom jól megfogalmazni, képviselni az értékeimet. Legyek nyitott, hátha neki van igaza, vagy figyeljek arra, mi nem világos, mi nem emészthető a nézeteimben. A gyerekek között is látom, hogy kakaskodnak, háromból egy azonnal főnök akar lenni. A felnőttek is rögtön észosztók akarnak lenni, irányítani a többieket. Nagy-nagy alázattal magunkba kellene néznünk, hogy vajon tényleg az igazságot védem, vagy csak lehengerelni akarom a másikat. Amikor keményen belemegyünk a vitába, a legtöbb esetben az a legfontosabb, hogy ki a kakas a szemétdombon."http://metropolita.hu/2013/08/28/nem-leallitani-kell-a-masikat-hanem-magunk-melle-allitani-turelemmel-alazattal/

Megtisztulás és/vagy befeketítés - Ausztráliában is nyilvános vizsgálat....

Megkezdődött a gyermekkori szexuális bántalmazásokat vizsgáló ausztrál bizottság első nyilvános ülése – írja a BBC. A bizottság még a volt miniszterelnök, Julia Gillard alatt jött létre, miután több, a katolikus egyházat érintő szexuális bántalmazási ügyre derült fény.
Julia Gillard tavaly novemberben jelentette be a bizottság létrehozását, miután a rendőrség azzal vádolta meg a katolikus egyházat, hogy megpróbálja eltussolni a szexuális bántalmazások kivizsgálását.
A vizsgálat egyházakat, alapítványokat és állami intézményeket is érint. „Köztudomású, hogy a gyermekek szexuális bántalmazása elterjedt Ausztráliában, de az érintett intézmények köre már nem olyan ismert. Sok meghallgatott eset meg fogja döbbenteni a lakosságot″ – nyilatkozta Peter McClellan bíró, a bizottság elnöke.
A bizottság többek között a cserkészszövetséggel, az őslakos gyermekeket ellátó hálózattal foglalkozik az első meghallgatásán.
A szexuális bántalmazás fontos témává vált Ausztráliában az elmúlt években. Victoria államban nemrég hozták nyilvánosságra, hogy 1930 óta több mint 600 gyermeket bántalmaztak római katolikus papok.
(index)