2018. április 13., péntek

Ugyanolyan fontos? - "Abortuszjogot" akar a migráns anyáknak az amerikai TASZ

Amerikában súlyos precedensperekben lesz fegyver a hamispróféta új, az életszentségről szóló buzdítása.

aclu5.jpgAmellett, hogy maga is abortuszokhoz segít migráns anyákat, az American Civil Liberties Union (ACLU) a katolikus migránssegítő szervezeteket is arra akarja rákényszeríteni, hogy abortuszokat ajánljanak az általuk gondozásba vett kiskorú illegális bevándorló anyáknak.
Az ACLU ("Amerikai Polgárjogi Unió") az Egyesült Államok legnagyobb jogvédő civil szervezete, amely Amerika-szerte mintegy egymilliós tagsággal, köztük több ezer ügyvéddel működik. A szervezet több szálon is erősen kötődik a liberális Demokrata Párthoz, az általuk képviselt ügyekben pedig a halálbüntetés ellen, a homoszexuális párok szabad házasságkötéséért és örökbefogadásáért, a szabad abortuszokért és fogamzásgátlásért, a nők, a kisebbségek és fogvatartottak jogaiért, valamint az állam vallási semlegességéért küzd. (A szervezet magyar megfelelőjének a TASZ - Társaság a Szabadságjogokért jogvédő civil szervezetet mondhatnánk.)
Az ACLU fellépése a katolikus segélyszervezetekkel szemben egy szélesebb körű kampány része, amiben a szervezet arra akarja rávenni az amerikai kormányt, hogy az illegális bevándorlók számára az adófizetők pénzéből garantáljon szabad hozzáférést az abortuszokhoz.
Tavaly novemberben az ACLU például pert indított az amerikai bevándorlási és menekültügyi hivatallal szemben, mert a hivatal új eljárási szabályzatába bekerült, hogy a várandós migráns anyák számára az abortusz helyett más segítséget kell felajánlani. A per keretében az ACLU azt is szeretné elérni, hogy a menekültügyi hivatal minden bevándorló kiskorút kötelezően világosítson fel arról, hogy ha gyermekük foganna, úgy "jogukban áll dönteni arról, hogy megtartják-e a gyermeket, vagy abortuszt kérnek". Ahogy az a periratokból kiderül, az ACLU négy kiskorú migráns anyának is elintézte, hogy a befogadási eljárásuk alatt a menekültszállásról abortuszra mehessenek.
Az amerikai katolikus segélyszervezetek évtizedek óta segítik az Egyesült Államokba érkező migránsokat és menekülteket. Ezeket a szervezeteket az ACLU hosszú ideje támadja már újabb és újabb perekkel, amiért nem hajlandók a gondozottjaik számára abortuszokat ajánlani.
Legutóbb 2016-ban az ACLU pert indított az Egyesült Államok egészségügyi minisztériuma ellen (Department of Health and Human Services), azt követelve, hogy a minisztérium szüntesse be a katolikus segélyszervezetek pénzügyi támogatását, amiért azok nem vállalják abortuszok és fogamzásgátlók közvetítését a menekült és migráns nők felé. Ugyanebben az évben az ACLU egy katolikus kórházfenntartót, a Trinity Health Corporation-t is beperelte, mivel az általuk alkalmazott orvosok megtagadták, hogy abortuszokat végezzenek.
A katolikus migránssegítők számára most komoly nehézséget jelenthet a jelenleg is folyó precedensperekben, hogy Ferenc pápa az április 9-én kiadott "Gaudete et exsultate" című, az életszentségről írt apostoli buzdításában ugyanolyan fontosnak mondta ki a migránsok helyzetének javítását, mint a magzatok megmentését az abortuszoktól.
Ahogy a pápa írta: "Gyakran halljuk [...], hogy a migránsok helyzete például kevésbé fontos kérdés. Egyes katolikusok másodlagos dolognak tartják a 'súlyos' bioetikai kérdésekhez képest. Hogy egy szavazatokat kereső politikus ilyet mond, érthető dolog, de hogy egy keresztény, az nem" (Gaudete et exsultate, 102).
Ferenc pápa a migránsok helyzetének javítását arra hivatkozva mondta ki a magzatok életvédelmével azonos fontosságúnak, hogy emberi és emberi élet között nem lehet különbséget tenni, az "ártatlan magzatok" élete ugyanolyan fontos, mint azoké a nehéz sorsúaké, akik már megszülettek: "Az ártatlan magzatoknak nyújtott védelmünk például világos, szilárd és szenvedélyes kell, hogy legyen, mivel az emberi élet méltósága forog kockán, ami mindig szent, és ami szeretetet követel minden egyes személy számára, a fejlettségi állapotára való tekintet nélkül. Ugyanilyen szent azonban a szegények élete, azoké, akik már megszülettek, a nélkülözőké, az elhagyottaké és elnyomottaké; a sebezhető gyengéké és az időseké, akik burkolt eutanáziának vannak kitéve; az emberkereskedelem, a rabszolgaság új formáinak, és az elutasítás minden formájának áldozataié." (Gaudete et exsultate, 101)
A katolikus egyház következetesen egyenlőnek és egyenlő fontosságúnak állította minden ember (köztük a magzatok és migránsok) életének szentségét és méltóságát. Mostanáig azonban különbséget tett a magzatok életének védelme és a menekültek helyzetének javítása között, súlyosabbnak állítva az abortuszok áldozatainak helyzetét.
Ferenc pápa kijelentéseit a legnagyobb amerikai liberális sajtóorgánumok azonnal főcímekben ünnepelték. "Ferenc pápa azonos szintre emelte a migránsok gondozását és az abortuszellenességet" - írta április 9-én a The New York Times. "Ferenc pápa új nagydokumentuma: A migránsok és szegények gondozása ugyanolyan fontos, mint megelőzni az abortuszokat" - szólt a The Washington Post szintén április 9-ei főcíme. "Ferenc pápa azt mondja, ugyanolyan fontos a szegényeket és a migránsokat segíteni, mint az abortuszok ellen fellépni" - számolt be az apostoli buzdításról ugyanaznap a CNN amerikai hírtelevízió. (Külön érdekes kérdés, hogy a terjedelmes apostoli buzdításban vajon hogyan szúrták ki ezek az orgánumok a megjelenésekor azonnal a 101-102-es pontokat. A buzdítás március 19-ei dátumú, azt a szentszék azonban április 9-éig nem hozta nyilvánosságra.)
Ugyanúgy az emberi élet szentségének egyenlőségére hivatkozva több olvasónk is Ferenc pápa gondolatainak védelmére kelt. Az apostoli buzdítás 101-102 pontjai a katolikus segélyező és életvédő szervezeteket azonban már most magyarázkodásra és védekezésre kényszerítette a megindult liberális támadásokkal szemben.
Az Egyesült Államokban a fő kérdés nem az, hogy a buzdítást a katolikus hívek hogyan értelmezik majd. A perekben támadott katolikus segélyszervezetek számára ugyanis kulcskérdés, hogy a pápa szavait a szekuláris bírók hogyan fogják értelmezni és figyelembe venni, miután azokat a liberális jogvédők és lobbiszervezetek máris érvként használják ellenük.
Bár valószínűleg nem ezé lesz a döntő szerep, mégsem kizárt, hogy egy-egy bíró úgy ítéli majd meg (vagy csupán arra hivatkozik majd), hogy a katolikus segítők még az egyházuk (eddigi vagy immár Ferenc pápa által megváltoztatott) tanítása szerint is megalapozatlanul helyezik előbbre a magzatok életét, mint a migráns anyák "súlyos válsághelyzetét" (ahogy a magyar abortusztörvény fogalmaz). Egy ilyen esetben a katolikus segélyszervezetek döntése, hogy a migráns anyákat nem segítik abortuszokhoz, kikerülhet a "vallásszabadság" alkotmányos védelme alól, és a bírók a pereket a jogvédők javára dönthetik el.
Minden jel szerint, ahogy Ferenc pápa elhíresült "Ki vagyok én, hogy megítéljem?" mondata az LMBT-lobbi szlogenjévé és fegyverévé vált a katolikusokkal szemben, úgy a pápa új, életszentségről szóló buzdítása az abortuszlobbi számára lesz ajándék, a katolikus segélyszervezetek visszaszorítására, és a katolikusok elbizonytalanítására.

http://katolikusvalasz.blog.hu/2018/04/13/ugyanolyan_fontos_abortuszjogot_akar_a_migrans_anyaknak_az_amerikai_tasz