2013. április 11., csütörtök

Nagyfalui üzenet 2013. április

A SZŰZANYA MEGJELENÉSÉRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE-ÁPRILIS

"Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott Neked!" (Lk.1,45)
A Szentírásból elmélkedjük át a megtértek történeteit (Zákeus, Magdolna, jobb lator, tékozló fiú, házasságtörő asszony, Lévi,Saul,stb.)
Havi mottó:"Jobban örülnek a Menyben egy megtérő bűnösnek, mint kilencvenkilenc igaznak!!!"
Havi imaszándék:Adjunk hálát megtérésünkért! Engeszteljünk a bűnösök megtéréséért!
Konkrét feladatunk: Olvassuk el újra és terjesszük B. M. Éva asszony "Örömöm titka" című könyvének első kötetét!


                 Szűz Mária üzenete 2013. áprilisában

" Szeretett engesztelő gyermekeim!!!

Ebben a hónapban, amikor az Isteni Irgalmasságot megünneplitek, a bűnbánat szentségéhez való viszonyulásotokról szeretnék beszélni!

Feltámadt,Irgalmas Szent Fiam kérése az, hogy amikor bűnbe estek,azonnal tartsatok bűnbánatot. Gondoljatok arra, mi lenne veletek, ha a bűn elkövetése után hirtelen meghalnátok?

Mit mond erre a gonosz lélek a lelketek mélyén, akire sajnos, nagyon sokan hallgatnak?

.Nem kell Isten Szavát komolyan venni! Ne végezzétek el szentgyónásotokat, úgyis újra bűnbe fogtok esni! Ezért nincs értelme a bűnbánatotoknak.

.Ha nyugodt, kényelmes életet akartok élni: ne küzdjetek, ne harcoljatok a bűneitek ellen! Az állandó küzdelem a bűneitek ellen sok erőfeszítésbe kerül. Kár harcolni a bűn ellen, amit úgyse tudtok legyőzni.

.Azt is elhiteti sokakkal a gonosz lélek: Isten,az elkövetett bűneitek miatt nem szeret titeket és nem bocsát meg nektek! Ezáltal kiváltja a lelketekben a haragot, a gyűlöletet Isten iránt.
.Vannak olyan emberek, akikkel a gonosz, azt hiteti el, hogy a papnak, nincs bűnbocsátó hatalma. Ember, ilyen hatalommal nem rendelkezhet! Sajnos a gonosz sugallatait hajlamosabbak vagytok elhinni,mint Isten üzenetét.
.Sok embernek azt súgja a gonosz, hogy ne higgyék el azt,hogy a bűn rossz számukra, és ezt csak a papok találták ki.Meg akarja győzni őket,hogy érezzék jól magukat a bűneikben.
.Vannak olyan emberek, akiknek a gőgjüket érinti meg a gonosz lélek. Ti, akik nagy emberek vagytok, csak nem térdeltek le,egy bűnös pap előtt! Ne engedjétek meg senkinek, hogy beleszóljon az életetekbe,szabadságotokba! Ez a megalázkodás nem méltó hozzátok!
.Sok embernél a gonosz lélek elveszi a bűntudatot!Azt mondja:" A káromlás az nem bűn, csupán feszültségeteknek a levezetése! A bűnös együttélés, házasságkötés nélkül, az sem bűn, hiszen, ez a divat és mindenki ezt teszi.A házasságtörés sem bűn,hanem változatosság, amelyre szükségetek van. A haragtartásotok sem bűn,hiszen a megbántást a másik kezdeményezte! A részegeskedés sem bűn,mert ezáltal,felszabadultok sok-sok gondotok alól! A lopás sem bűn,hiszen,szerintetek mindenkinek ott kell megélnie, ahol dolgozik.Nektek, a lopott dolgokra szükségetek van! A kérdés az,ha titeket lopnának meg,ugyanúgy beszélnétek? Az abortusz sem bűn,hiszen a magzat, még nem kész gyermek, ezért, ha szükséges megtehetitek! A vasár-és ünnepnapi misemulasztás sem bűn, hiszen a komoly, heti munka után szükségetek van a pihenésre, kirándulásra.Az eutanázia sem bűn, ugyanis, ha valakiből már nincs hasznotok, nyugodtan  küldhetitek a túlvilágra."
. Nem sorom tovább. Ti vizsgáljátok meg azt, hogy még mi mindent súg nektek a gonosz lélek, csak azért, hogy ne tartsatok bűnbánatot, ne engedelmeskedjetek Istennek és ne jussatok el a lelki békére, üdvösségre!Mit mond nektek feltámadt Szent Fiam, Aki az Irgalmasság Királya és Forrása?
.Arra kér titeket, hogy ne hallgassatok a gonosz lélekre, mert az a kárhozatba, az örök boldogtalanságba akar vinni titeket.
.Végezzétek el mindannyian a szentgyónásotokat, az Irgalmasság Vasárnapjára, hogy minden bűnötök után járó tartozásotokat elengedhesse. Higgyétek el azt, hogy pap fiaimnak, van feloldozási hatalmuk,amelyet Szent Fiamtól kaptak a felszentelő püspökük által.
.Higgyétek el, érdemes küzdeni, harcolni a bűneitek ellen. Ezt, ha minden nap megteszitek, ráléptek
az öröm, a boldogság, az üdvösség útjára.
.Soha ne felejtsétek el azt, hogy titeket szeret az Isten, kivéve a bűneiteket. Ezt azzal bizonyította be, hogy az utolsó csepp vérét is feláldozta értetek.
.Amikor kételkedtek Szent Fiam isteni megbocsátásában,akkor gondoljatok: a tékozló fiú történetére, a jobb latorra, a házasságtörő asszonyra,, Saul megtérésére, akiből Szent Pál lett.
.Tudnotok kell azt, hogy nem a természeti csapások a legnagyobb tragédiák a világotokban, hanem a bűneitek, amelyektől nem akartok megszabadulni. Ezek hozzák a legnagyobb tragédiákat maguk után.
.El kell jussatok odáig, hogy kimondjátok a sötétségre azt, hogy sötétség, a bűnre azt, hogy bűn és a világosságra azt, hogy világosság. Ne engedjétek,hogy a hazugság atyja, ezt bennetek összekeverje, mondván: "a világosság az sötétség,a sötétség pedig világosság."
.Befejezésül mondom, Irgalmas Szent Fiam azt kéri tőletek, hogy bármikor bűnbe estek, azonnal tartsatok bűnbánatot. A gonosz lélek pedig azt sugallja, hogy erre nincs szükségetek. Örök életetekbe vágó kérdés számotokra, vajon, kire hallgattok?
Most, a Szentháromság általam áld meg titeket az állandó bűnbánat lelkületével!!!

          Házi feladat áprilisra

GYÓNJUNK,ÁLDOZZUNK,IMÁDKOZZUNK A PÁPA SZÁNDÉKÁRA, HOGY TELJES BÚCSÚBAN

              RÉSZESÜLJÜNK!!!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért

2013. április 10. szerda 16:45
Szeretett leányom, ahogyan a Szentlélek Lángja beborítja azokat az alázatos lelkeket, akik olvassák ezeket az Üzeneteket, úgy fog terjedni világszerte a megtérés is. Isten Szent Szava olyan, mint egy erős széllökés, amely a tökéletesség gyümölcseit hozza magával és mindazoknak a lelkeknek, akiket felébreszt.
Azokból az első elültetett magvakból rengeteg gyümölcs termett, amely kiterjed minden nemzetre, beleértve a kommunista rendszer alatt lévőket is.
Leányom, mivel Szent Szavam minden vallású (egyén) elméjét és lelkét megragadja, kardhoz hasonlóan fogja átszelni azokat a nemzeteket, amelyek hátat fordítottak Nekem, szeretett Atyátoknak. Tehát, amikor növekszik a gyűlölet veled szemben akkor tudnod kell, hogy a lelkek megmentésére adott Szent Szavam sikerrel jár.
Te, hírnököm, csak egy eszköz vagy. Ez a Küldetés nem rólad szól. Ez nem a te lelked megvilágításáról szól, mert nem ez a célom, még ha az kedves is a Számomra. Neked, leányom, mint az utolsó hírnöknek, csak közvetítened kell a világ felé a neked adott Üzeneteket, hogy az emberiség javát szolgálja. A te véleményednek és a mások számára adott tanácsodnak nincs jelentősége, és jogod sincs arra, hogy másokkal megossz ilyen véleményeket.
Amikor Isten Hangja megérinti az emberek szívét, akkor az sokak lelkében megsokszorozódik. Az Én Jóságom az – mint az egész emberiséget szerető Atyáé –, mely az ilyen nagy áldásokat lehetővé teszi.
Amint az meg volt jövendölve, nagy csodáknak lesznek szemtanúi azok, akik ezen a Küldetésen keresztül a Szentlélek Ajándékában részesültek. Megáldom mindazokat, akik szétszórják és terjesztik Üzeneteimet, mert erőfeszítéseik úgy gyümölcsöztetik Szavamat, akár a köd, mely beborítja a Földet.
Azoknak, akik a Megtérés Ajándékára vártak a Hozzám tartozó szegény, üres lelkek – most a következőket mondom: Én, a ti szerető Atyátok megígérem nektek, hogy amikor ezt az imát mondjátok, át foglak ölelni benneteket és megnyitom a szíveteket.
Isten, az Atya: Ima az Új Paradicsom Kulcsának elnyeréséért
Drága Atyám, én a te elveszett gyermeked vagyok, aki oly összezavarodott és vak, hogy semmi vagyok a Te Segítséged és Szereteted nélkül.
Ments meg Engem Fiad, Jézus Krisztus Szeretete által és add nekem földi Új Paradicsomod Kulcsát. Ámen.
Gyermekek, meg foglak áldani és védelmezlek foglak benneteket. Ti az Enyéim vagytok – mindannyian. Miközben vágyódom utánatok és sírok közületek azokért, akik gyűlölnek Engem, Mindenható hatalmamat fogom felhasználni, hogy megnyissam megkeményedett szíveteket, hogy rátok tudjam hagyni azt az örökséget, amelyet Szeretettel Teremtettem.
Azáltal, hogy feltárom előttetek az eljövendő eseményeket, beavatkozásom segíteni fog nektek megérteni azt, hogy mennyire szeretlek benneteket.
Amikor ezek az események a szemeitek előtt kibontakoznak, Én várni fogom, hogy Hozzám gyertek szeretettel és bizalommal a lelketekben.
Szeretett Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

Oroszország készen áll a hívők védelmét szolgáló törvény bevezetésére

Az orosz parlament alsóháza elfogadta azt a törvényjavaslatot, miszerint komoly bírsággal járó kényszermunka, vagy akár börtönbüntetés járhat azoknak, akik egy vallási közösség szokásait vagy vallásgyakorlásuk módját és jelképeit nyilvánosság előtt megszégyeníti.
A törvényjavaslat csak azokra a vallásokra terjed, melyek „elválaszthatatlan részét képezik Oroszország történelmi múltjának”. 
330 képviselő szavazott a törvényjavaslatról, melyet elsöprő többséggel -hét ellenszavazat és egy tartózkodás mellett- elfogadott. Az Állami Duma ezzel egy új paragrafussal egészítette ki a büntető törvénykönyvet, mely kimondja, hogy egy vallási közösség szándékos megszégyenítése esetén az elkövető 300 ezer rubel (2,2 millió forint) pénzbírságra számíthat. Indokolt esetben 200 nap közösségi célú kényszermunkától 3 évig terjedő börtönig terjedhet a büntetés. 
A törvényjavaslatot mind a négy parlamenti párt elfogadta és támogatta.
Mindez az atlantista propaganda szélsőséges megnyilvánulásának köszönhető, miután a Pussy Riot nevű feminista bérenceit közbotrány okozására használta fel. 
rt.com