2011. március 6., vasárnap

Nagyfalui üzenet, 2011. március

2011 - AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE - MÁRCIUS

"Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!" (88 Zsolt. 16)
78. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 1; 4; 7; 17; Lk.1; Jn. 4)
Havi mottó: " Ime az Úr szolgálóleánya vagyok! " (Lk. 1,37)
Havi imaszándék: engeszteljünk a gonosz tervének a megsemmisüléséért és Isten Tervének a megvalósúlásáért!
Konkrét feladatunk: "Igenlésetek legyen: Igen! Tagadásotok: Nem! A többi a gonosztól van!"
Szűz Mária rendkívüli üzenete 2011 márciusában "Szeretett engesztelő gyermekeim! A Nagy Figyelmeztetés előtt, megkérlek titeket, hogy próbáljátok meg olyan komolyan megélni ezt a Nagyböjtöt, mintha életetek utolsó felkészülési lehetősége lenne. Jelenleg, az emberiség nagy része olyan, mint egy haldokló, akiket sokkolni kell, hogy életre keljenek bűneinek a mélységeiből. Ezután, akik a sokkoló üzeneteim által magukba szállnak, azok meg fognak maradni, az érzéketlenek a halálba fognak hullani. Ebben az utolsó időben, amelyben vagytok, vegyétek még komolyabban örök üdvösségeteket akaró kéréseimet. Tanuljatok meg Igent mondani Isten rátok vonatkozó, egyedi Akaratára! Én igent mondtam a mennyei Atya legnagyobb ajándékára, Jézus megtestesülésére, a Szentlélek megtermékenyítő kegyelmére és Gábriel főangyal legcsodálatosabb üzenetére. Istennek minden személlyel és közösséggel egyedi terve van. Ezt az imában ismeritek fel és Isten segítségével tudjátok megvalósítani. Én, a Szentháromság Nevében megköszönom nektek, hogy igent mondtatok az engesztelő életre, a lelketek és a lelkek megmentésére. Tudnotok kell, az engesztelő és más kisközösségek, Isten legnagyobb áldása az egész Egyház és az emberiség számára, amelyért a jutalmatok nem fog elmaradni. Én kijelentem nektem, hogy a komoly, következetes, áldozatos engesztelésetek a gonoszt nemcsak megvakítja, nemcsak térdre kényszeríti, hanem az Ő tervét meg is semmisíti. Tanuljatok meg Igent mondani minden este az őszinte lelkiismeret viszgálatra! Lefekvés előtt gondoljatok arra, hogy bármelyik éjszakátok lehet az utolsó és az ágyatok reggelre lehet a koporsó számotokra. Ebben a kegyelemmel teljes, szent időben vegyétek elő az imakönyveteket és a lelkitükör alapján vizsgáljátok meg a lelketeket. Ha a lelkiismeretvizsálathoz segítségűl hívjátok a Szentlelket, Ő, a lelketekbe behatoló napsugárként rámutat a legkisebb bűnötökre is. Soha ne gondoljatok arra, hogyha mások lelkiismeretét vizsgáljátok valaki is jobb lesz közületek. Ha minden este a konkrétan felismert bűneiteket alázatosan elítélitek, a Feltámadt Krisztus se Húsvétkor, se életetek befejezése után nem fog elítélni titeket! Arra is megkérlek titeket, hogy tanuljatok meg, minden este lefekvés előtt Igent mondani a tökéletes bánatra! Ez így hangzik: 'Istenem szeretlek Téged, kérlek, bocsásd meg minden bűnömet'. A tökéletes bánat által a Szentlélek rendkívüli kegyelme működik a lelketekben, és eltörli minden bűnötöket. A tökéletes bánatot indítsátok fel minden alkalommal: útrakelés előtt, bármilyen veszélyhelyzetbe kerültök, különösen a halálotok óráján. A jövőben nagy szükségetek lesz erre is! Tanuljatok meg az utolsó időben Igent mondani az őszinte bűnbánatra! Akinek az életében nincs javulás, pozitív változás, a bűntől való komoly elfordulás, annak nincs igazi bűnbánata sem. És őszinte bűnbánat nélkül, nincs bocsánat! Az őszinte bűnbánatban, amely elsősorban nem az érzelmetek, hanem az akaratotok műve, benne van a bűntől való teljes elfordulás és az Isten felé való teljes odafordulás. Az igazi bűnbánók könnyei hasonlóak a szenteltvízhez, amely által Isten rendkívüli áldásában részesülnek. Addig, amíg van időtök tanuljatok meg Igent mondani az erős elhatározásra, amely által Nemet mondtok minden bűnre és a bűnre vezető alkalomra. Gondoljatok Szent Sebestyénre, aki Isten Nevében megígérte egy beteg római helytartónak, hogy ha minden bálványát megsemmisíti, meg fog gyógyulni. Mivel a helytartó egyik kedvenc bálványától, amelyet az édesanyjától kapott nem akart megválni, beteg maradt és meghalt. Sajnos így jár nagyon sok bűnös is, akik kedvenc bűneiktől nem akarnak megszabadúlni, ezért egész életükben a gonosz rabjai maradnak, és emiatt nem lehetnek Isten barátai és Országának örökösei. Isten kéri, hogy kerüljétek a bűnalkalmakat is . Akik, bár, rendszeresen gyónnak, de a bűnalkalmakat nem akarják elkerülni - a részeges, a kártyás cimborát, a parázna a bűntársát - még gonoszabbá válnak, mint azelőtt! Még arra is megkérlek titeket, hogy vegyétek észre a bűneitek okát, gyökerét is. Ha ezt nem teszitek, úgy járhattok mint az, aki ugyan levágja a gazt, de annak a gyökerét a földben hagyja. Nagyböjt szent idejében tanuljatok meg Igent mondani az őszinte bűnvallásra, szentgyónásra. Gondoljatok a pogányokra, akik a bűntemetőben vallották meg és temették el egy gödörbe a bűneiket. A zsidók, a pap jelenlétében olvasták a bűnbakra a bűneiket. A gyónásban megvan a lehetőségetek, hogy lelkileg megkönnyebbüljetek, tanácsot, feloldozást és figyelmeztetést kapjatok. Ha azt akarjátok, hogy igazi szentgyónásotok legyen, a saját bűneiteket valljátok meg, ne a másét, kerüljétek a mentegetőzést és induljatok el a pozitív változás, az életszentség útján. Befejezésül még felhívom a figyelmeteket arra, hogy vegyétek komolyan az idők jeleit. Jelek sorozata által figyelmeztet Isten benneteket, hogy ez a bűnös világ a vége felé közeledik. Figyelmeztet Isten titeket kiválasztottait, az időjárás, szenvedések, katasztrófák... által. Isten, belső és külső jelek által meg akar állítani benneteket a kárhozat felé vezető úton. Én arra kérlek titeket, amikor a világban látjátok és halljátok a jeleket, mondjátok teljes szívetekből: 'Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk szegény bűnösökön'! A Szentháromság Általam áld meg titeket a szent halál kegyelmével!"

Házi feladat márciusra: "URAM, TANÍTS MEG ENGEM MINDEN JÓRA IGENT ÉS MINDEN BŰNRE NEMET MONDANI!"


GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ÜNNEPÉNEK AZ EREDETE ÉS ÜZENETE (MÁRC.25)

Már az V. századtól kilenc hónappal Karácsony előtt annuntiatio (hírüladás) és incarnatio (megtestesülés) néven tartottak ünnepet az Egyházban, amely az angyali üdvözletről és az Ige megtestesűléséről szólt Lukács 1,26-38 alapján. A messiási jövendőlések valóra váltak azon a napon, amikor az idők teljességében Isten elküldte Gábor főangyalt a názáreti Szűzhöz. Ezt az ünnepet tartjuk Urunk fogantatásának hírüladásakor. Ezen a napon a szentmise hitvallásában, a megtestesülésről szóló mondatnál térdet hajtunk, ha pedig énekeljük a hitvallást, letérdelünk. Ez az ünnep az ajándékok napja! Ezen a napon kaptuk egyik legjobban szívünkhöz nőtt imánkat, az "üdvözlégyet". Az angyal tanított rá, az angyalnak maga Isten adta a szájába. Ezen a napon kaptuk Édesanyánkul a Szűzanyát. Ö azzal, hogy Anyja lett Jézusnak, Anyánk lett nekünk is, akik tagjai vagyunk Krisztusnak. Szűz Mária, titokzatos módon valamennyiünket méhében hordozott. Ezen a napon kaptuk Jézust és Vele a Megváltást, a feltámadást és a Mennyországot. Bizonyosan érezzük azt, hogy ezen a napon nekünk is kell valamit adni Jézusnak és Máriának. Mondjuk ki örömmel imában: "Uram, itt vagyok, felajánlom magamat teljesen, így, ahogy vagyok!" Ez a ünnep a csend napja! Isten a csendben is tevékenykedik. Ezt jó nekünk is tudnunk. Életünk legfontosabb eseményei a szívünkben játszódnak le, nem is tud róluk senki, csak ha el akarjuk azokat mondani. Sok minden történik az emberrel születésétől - haláláig, de a valóban fontos dolgok a szív csendjében játszódnak le, mert ott mond az ember igent vagy nemet Istennek. És ez mindig világtörténelmi esemény, sokkal fontosabb, mint a holdralépés. Ez a ünnep a kimondott Igenk napja! A mennyei Atya Igent mondott az ajándékozásra; Jézus Igent mondott a megtestesülésre; a Szentlélek Igent mondott a természetfölötti megtermékenyítésre; Gábor főangyal Igent mondott a legjobb hír közvetítésére és a Szűzanya Igent mondott Jézus befogadására! Isten minket szabadnak teremtett. Igent és nemet mondhatunk Istennek vállalva azok következményeit. Ahogyan Mária Igenjét várta az Úr a megtestesülés hírüladásakor, Isten az mi Igenünkre is vár. Ezt a kis szócskát nemcsak szóval kell kimondani Istennek, hanem egész, Neki tetsző életünkkel. Most hallgassuk meg együtt Szent Bernát homiliájából a Szűzanya dícséretét! "Szent Szűz! Hallottad, hogy méhedben fogansz és Fiút fogsz szülni? Hallottad, hogy nem férfiútól, hanem a Szentlélek csodája által fog mindez megtörténni? Várja az Angyal a választ, ideje, hogy visszatérjen Istenhez, Aki küldte. Mi is várjuk Tőled, Úrnőnk, az Irgalom Szavát, hiszen ránk nehezedik száműzetésünk keserves végzete. Nézd, most felkínálom neked üdvözűlésünk váltságdíját: ha beleegyezel, máris ütött számunkra a szabadulás órája! Isten Örökkévaló Igéjében teremtett minket és íme pusztulás vár reánk, a Te rövídke válaszodban viszont ott van összesűrítve újjáéledésünk reménye! Szent válaszodért eseng a nyomorult Ádám, a paradicsomból száműzött szerencsétlen ivadékaival együtt. Válaszodat kéri Ábrahám és Dávid király is. Válaszodért könyörögnek a többiek, az ősatyák, igen, a Te atyáid, akik maguk is a halál árnyékában ülnek. Eléd borulva válszodat várja az egész világ! És méltán! Hiszen ajkad szavaitól függ a nyomorultak megvilágosodása, a foglyok szabadulása, az ítélettel sújtottak kiváltása: igen, Ádám valamennyi ivadékának, a Te nemzetségednek üdve! Felelj gyorsan Szent Szűz az angyalnak, de igazában az angyal Urának. Mondd ki az igét, fogadd be az Igét, ejtsd ki a röppenő szót és fogadd be az Isten Örök Igéjét. Miért késlekedsz? Félsz talán? Higgyj! Tégy vallomást! Fogadd el a felhívást! Jaj, most nem volna jó, ha szűzies beállítottságod elfeledné az okosságot! Okos Szűz, ebben a dologban ne félj bátor lenni. Te boldog Szűz, tárd ki hitre a Szívedet, nyisd szólásra az ajkadat, adj utat Teremtődnek belsőd szentélyébe! Figyelj! Aki az egész világ vágya kinn, az ajtónál kopog. Mi lesz, ha tovább halad, amíg késlekedsz? Ó, akkor hiába kezded újra keresni azt, akit a lelked szeret. Mária indulj! Mária nyiss ajtót! Mária indulj a hit nevében, siess forró vágyakozással. Mária nyiss ajtót és mondj Igent! És Mária így szólt: "Ime az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a Te Igéd szerint!" (Lk.1,37) Csak egyszer gondoljunk arra, mi lett volna a bűnbe süllyedt emberiséggel, ha a Szűzanya nemet mondott volna a Szentháromság Tervére. Mindannyiunk életében vannak soha vissza nem térő kegyelmi pillanatok, döntések, időszakok! Ez volt a családfa gyógyítása, ez a jelenlegi kilenced és valójában ez az engesztelés az utolsó időben. Szűz Mária, Szent Fiával azt várja tőlünk, hogy Igent mondjunk a megmenekülésünkre és mások megmentésére. Ennél fontosabb feladatunk az utolsó időben nem lehet!!!

Előretekintés áprilisra: 2011 áprilisában 1-2-3-7-én lesznek az engesztelések délután 15 órától!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Minden keresztény engeszteljen,  imádkozzatok a pápáért

2011. március 5. szombat, 10.00
Szeretett leányom,  ismét egyesültünk. Az utóbbi napokban nagyon elfoglalt voltál. Felismerted azt az erőt,  amit testednek és lelkednek (hited gyakorlásához) adtam neked?  Ezt azért adtam,  mert munkálkodásod nagyon boldoggá tesz Engem.  Miközben azzal foglalkozol,  hogy kinyilvánítsd üzeneteimet,  arra kérlek,  hogy bátoríts minden embert,  akit csak ismersz,  arra,  hogy bűneitől minél hamarabb megszabaduljon. Az nem fontos,  hogy milyen keresztény felekezethez tartozik. Alázatot és hűséget kell mutatnia mindenki velem szemben,  úgy,  hogy megpróbálják helyrehozni a mulasztásaikat.
Ez a cselekedet megerősíti őket, a  nagy esemény idején,  amit én Figyelmeztetésnek nevezek. Mindannyian  tartsatok bűnbánatot, hogy megmentsétek lelketeket. Legyetek mindig készen,  mert mindazok,  akik nincsenek kegyelmi állapotban,  nem biztos,  hogy ezt az eseményt túlélik.
Szeretett leányom,   továbbra is az  az akaratom,  hogy minél előbb továbbítsd ezt az üzenetet. Már említettem neked,  hogy gyermekeimet,  az üzenetek,  a lehető legrövidebb időn belül kell elérjék. A Vatikánban is  lesz egy esemény,  miközben a figyelmeztetés bekövetkezik. Kérj fel mindenkit,  hogy imádkozzanak az én szeretett,  szent helytartómért Benedek pápáért,  mert őt,  Örök Atyám ellenségei veszik körül. Imádkozzatok azokért a  papokért, akiknek  sem Bennem,  sem az Örök Atyában nem ingott meg hitük.
A hamis próféta kiemelkedése
Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan,  mert nagy kihatással lesz rájuk,  az a támadás,  amelyet szent helytartóm ellen követnek el, és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok,  imádkozzatok,  hogy felismerjétek,  hogy  a hamis próféta valóban az. Figyeljetek viselkedésére, és  hogy mennyire törekszik majd arra,  hogy napirenden szerepeljen. Majd  figyeljétek meg,  hogy félrevezetett szent szolgáim  hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz,  szándékai rosszindulatúak lesznek,  és az a szeretet,  amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és  friss fuvallatnak.  Motivált lesz és tettre kész,  de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától való lesz. Ez az erő,  a sátántól, az ördögtől való.
Imádkozzatok,  imádkozzatok, imádkozzatok,  mert nektek gyermekeim,  ébernek kell lennetek. Szükségetek van Rám,  hogy vezesselek most benneteket,  főleg akkor,  amikor mindez beteljesedik. Legyetek erősek, fogadjátok el méltóságteljesen tanításaimat. Imádkozzatok csoportokban. Imádkozzátok a Rózsafüzért,  hogy védelmet találjatok az ördög ellen.
Ne feledjétek el a leckét. Az Én tanításaim sohasem változnak,  ugyanazok maradnak,  mint mindig is voltak.  Amint azt már említettem:  ha észreveszitek,  hogy tanításaimat  manipulálják,  meggyengítik,  (ami biztos így lesz) vagy feltűnő módon meghamisítják, (úgy hogy teljesen ellentéte lesz tanításomnak),  amikor észreveszitek,  hogy  megtévesztenek benneteket, akkor fordítsatok hátat és imádkozzatok Hozzám,  hogy vezesselek benneteket.
Isteni Megváltótok,
Jézus Krisztus

Fény harca a Sötétség ellen! - Közös erővel a cionizmus ellen!

Fény harca a Sötétség ellen! Muszlimok és Keresztények összefogása a Cionizmus elleni harcban
Muszlim és keresztény harcosok: "Nem uszítanak egymásra minket, és nem fognak taposni sírjainkon a zsidók..."
1. Megosztani, egymásra uszítani, háborúra késztetni... 2. A nagy üzlet... 3. A Sötét Úr szolgái... 4. Emberi tényezők... Isten adománya 5. A kifinomult Iszlám kultúra 6. Az igazi Dzsihád 7. A Fény harca a Sötétség ellen! - Muszlimok és Keresztények összefogása a Cionizmus elleni harcban. 8. Keresztény harcos imája az Úr Jézushoz - a csata előtti estén...
"Krisztus bement a templomba és kezdte kiűzni azokat, akik adtak és vettek a templomban. A pénzváltók (!) asztalait és a galamb árusok székeit fölforgatta, s nem engedte meg, hogy valaki bármilyen edényt átvigyen a templomtéren. Azután így tanította őket; "Nincs talán megírva, hogy az én házam az imádság háza lesz minden nemzet számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt!" (Jer 7,11)" - Újszövetség, Márk Evangéliuma, 11-15.16.17.
"Amit kamatra adtok, hogy növekedjen (a vagyonotok) az emberek javaiból, az nem növekszik Allahnál... Ó ti, hívők! Féljétek Allahot és engedjétek el a fönnmaradt kamatot, ha ti valóban hívők vagytok! Ám ha ezt nem teszitek meg, akkor fogadjátok hírét egy háborúnak Allahtól és az Ő küldöttétől" - (Korán 2: 278-279)
Világméretű felkelés zajlik a Gonosz uralma ellen. Most éppen az Arab Dominó készül rádőlni Izraelre, de ingatag lábakon áll az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió is. A világon mindenütt elegük van a népeknek a Sötétség ura, a Pénz Démonának uralmából. Mely nem hozott mást a nagy többségnek, csak nélkülözést, éhezést, szomjúságot és otthontalanságot.
1. Cion: Uszítsd egymásra őket és taposs a sírjukra!
A világban mindenütt fellobbantak az ellenállási gócok, nemcsak Líbiában, Irakban, Iránban, Afganisztánban és majdnem az egész Arab Világban, hanem szinte mindenütt a világon. És persze Amerikában, s Európában is.
Éppen ezért elsődleges törekvésük a Sötétség ura szolgáinak, a Cionistáknak, hogy megosszák az ellenük felkelőket. Leginkább a Keresztényeket és az Iszlám híveit. Megosztani, egymásra uszítani, háborúra késztetni...
De vajon miért is éppen őket?
Először is azért, mert ennek a két vallásnak van a legtöbb híve a földön. A keresztények és a muszlimok, összesen majd 4 milliárdan vannak. Ez a szám a föld lakosságának, mintegy az 58 százalékát teszi ki, mely egyes becslések szerint már meghaladja a 6 milliárd 800 milliót.
A 4 milliárd Keresztény és Iszlám hívőnek a megoszlása; nagyjából a fele-fele, pontosabb számítások nincsenek. Annál is inkább mert szinte napról napra változnak az arányok éspedig az Iszlám javára.
Az Iszlám híveinek száma, - a szkeptikusabbak szerint 1.5 milliárd, ám egyre többen osztják azt a véleményt, hogy a muszlimok száma, mára már a 2 milliárdot is meghaladja. Az egyik utolsó komoly, s mélyreható számlálás pedig 14 évvel ezelőtt történt, amit az Egyesült Királyságban, a Bitannica Yearbook hozott nyilvánosságra.
Eszerint 1997-ben a világon 1.126.325.000. muzulmán élt. - Ez mára, 2011-re, a gyors növekedést figyelembe véve, meghaladhatja a 2 milliárdot.
'97-ben, Európában 32.032.000. muzulmán élt. Ez mára, 2011-re, megközelítheti az 50 milliót! Ez lényegében, egy egész országnyi népesség. Tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy a többségi kereszténység ellen uszítva, lángba borítsa egész Európát!
Ám a világ muzulmánjainak legjelentősebb része Ázsiában és Afrikában él. A '97-es adatok szerint, Ázsiában, 778.362.000. ember, Afrikában; 308.660.000. ember, Észak-Amerikában; 5.530.000. ember, Dél-Amerikában; 1.356.000. ember. És ezekhez a számokhoz tessék hozzáadni 14 évet, figyelembe véve a muszlim közösségek gyors növekedését.
De nemcsak a muszlimok, hanem a KERESZTÉNYEK SZÁMA IS NÖVEKSZIK! Igaz, talán nem akkora mértékben, mint az Iszlám híveié, - de egyértelmű a növekedés. Lássuk tehát a keresztények számát!
A "Kathpress Katolikus Hírügynökség" adatai szerint; "A keresztények száma nagyobb arányban növekszik, mint a világ lakossága. - Az elmúlt öt évben a keresztények száma 1,3 százalékkal nőtt, a világ népessége pedig csak 1,2 százalékkal.
Ma kereken 2,14 milliárd keresztény van a világon, számuk az utóbbi öt évben 140 millióval nőtt. Leginkább Afrikában és Ázsiában növekedett a keresztények száma." - A fenti adatok 2006-ban kerültek rögzítésre, - és feltesszük, hogy a gazdasági válság hatására ez a növekedés csökkent.
A kereszténységen belül, a legtöbben a katolikusok vannak, több mint 1 milliárdan! A "Magyar Kurír Katolikus Hírportál" legfrissebb 2011. február 21.-i adatai szerint, 2009.-ben a világon 1.181.000.000. katolikus élt.
És érdekességként megemlítve tehát, hogy amíg ilyen hatalmas számokról beszélhetünk ezen két világvallást illetően, addig ezzel szemben a zsidóság száma az egész világon, mindössze; 15 millió! Pedig világvallás ez is! A Világ úgynevezett "elitjének" a vallása, a "kiválasztottak" vallása. A bank és pénzügyi és a gazdasági világoligarchia tulajdonosainak vallása.
Érdemes még egyszer rátérni erre a bizonyos adatra: Mindössze 15 millió! - Ám a még ennél is szűkebb tulajdonosi réteg száma, még ezen adatnál is kevesebb; mindössze 30 ezer!! - Ennyien vannak a "Világ Urai"!
Ez tehát a számok nyelve.
És Pénz Sötét Istenének szolgái, nagyon is jól tudnak számolni. Hiszen ebből áll egész létük. A gazdaságosság és a profit kiszámolásából. Hatalmas számokról van szó, és ha bejön a számításuk, ELÉRHETIK AZT, HOGY A KÉT LEGJELENTŐSEBB VILÁGVALLÁS KÖVETŐI KIIRTSÁK EGYMÁST! ÉS A ZSIDÓK SZÓ SZERINT, NEVETVE TAPOSHATNAK MAJD A MUSZLIMOK ÉS KERESZTÉNYEK SÍRJAIN.
Megint csak a rafinériájukkal győzve, s őrizve meg szó szerint a világhatalmat, a mindössze 15 milliós "kiválasztott nép", "még kiválaszottabbjának" számító 300 bankár család, - mindössze talán 30 ezer ember számára.
2. A nagy üzlet...
Mert a profit mindenek felett való! És csak tiszta haszon, ha kiírtja egymást 4-5 milliárd ember, megszüntetve ezzel a túlnépesedést, megszüntetve a szó szerinti táplálék konkurenciát! Ráadásul keresni is lehet ezen! A cionista "régi jó" kettős illetve többszörös haszon realizálásával.
Fegyverek, lőszerek, repülők, tankok, helikopterek! Micsoda fantasztikus üzlet fegyvert eladni! Éspedig, minden harcoló félnek! Mind a 4 milliárd embert, akik egymást gyilkolják, fegyverrel, munícióval ellátni! Miközben ők szépen likvidálják egymást, - ráadásul még a kiválasztottak legnagyobb részét is, mondván, hogy ezt az egészet a zsidók keverték ki!
Ezalatt pedig kiválasztottak kiválasztottjai, a luxus berendezésű mélybunkereikben ússzák meg az Apokalipszist. És mire az egésznek vége lesz, - övéké a világ. Övéké, a kiválasztottak kiválasztottjaié, a 300 szupergazdag cionista bankár család, 30 ezer emberéé.
De nagyon rosszul számítanak. Hiszen mit kezdenének majd a rádióaktív sivatagokkal?
A pénz iránti örökös vágyuk, süketté és vakká teszi őket, minden más irányban. Azt sem látják világosan, hogy végeredményben így saját magukat is elpusztítanák. Olyanok, mint a vírus; felfalnák a gazdatestet és nem érdekli őket, hogy vele együtt ők is elpusztulhatnak...
3. A Sötét Úr szolgái...
Azért tehát, hogy kiválasztott uralmukat megőrizzék, és legyőzzék a "táplálék konkurenseiket", és mindezek mellett óriási profitot realizálhassanak, - a cionistáknak életbevágóan szüksége van az Iszlám és a Kereszténység között kitörő, öldöklő háborúra.
Ezt a végső célt figyelembe véve, már régen elkezdődött a kereszténység átalakítása, pontosabban eltorzítása, a mindnyájunk által már jól ismert nép és nemzetidegen, JUDEOKERESZTÉNYSÉGRE, MELY A MEGALKUVÁST ÉS A GYÁVASÁGOT TERJESZTI, KRISZTUS HITE GYANÁNT. - Gyáva, harcolni képtelen, gerinctelen férfiak és nők bújnak a Judeokereszténység kaftánja mögé, mondván egy igaz hívő elveti az erőszakot.
Ez talán nem is hangozna olyan rosszul, ha nem a csatatér közepén ajvékolnák ezt!
Éspedig egy olyan csatatér közepén, ahol idegen hódítók foglalják el az Ősi Szent Hazát, - palesztinná téve európai nemzeteit, mint például Közép-Európa és "Nagy Magyarország" teljes területén. Így lehetünk bevezetésképpen olyan szörnyűségnek tanúi, melyben a "Hevenu Shalom"-ot éneklik az ősi székelyföldi templomban.
Először a Hevenu Shalom, aztán az úgynevezett "befektetés" majd a földjeinkről való elűzetés, s az őslakosok otthonainak elárverezése. De addig is, míg ez nem realizálódik, a Cion nagy célja az, hogy a kereszténység teljes cionista ellenőrzés alatt legyen, - hogy így, az adott időben neki tudjon támadni az Iszlámnak. Mert azokat, akikben a hosszadalmas szellemi kasztrálás ellenére maradt még némi hevület, azokat először próbaképpen ráuszítja a tótokra, a románokra, nota bene a szerbekre és más népekre is, - s végül, ha jól vizsgáztak, akkor ráküldi őket az Iszlámra. És ezek a hazafinak látszó megvezetett szerencsétlenek, véletlenül sem veszik észre, hogy a Sötétség Urának szolgáivá váltak ők is, mint már annyian a nem gondolkodók közül.
De ugyanígy hergelik az iszlamistákat is. Például Mohamedet ábrázoló ostoba karikatúrákkal, egyebekkel, - s ezek készítőivel, a kereszténynek mondott, valójában zsidó "művészekkel" és "újságírókkal" a háttérben. Akik egyvalamihez nagyon is értenek: az uszításhoz a keresztények és a iszlamisták között.
Ám ez az, amiben az Igazi Keresztények, a Muzulmánokkal együtt, keresztülhúzzák a Cion számításait! Mivel átlátják szándékait, tesznek is ellene. Először is alapból elvetik ezt a fennálló, s a velejéig rothadó és erkölcstelen rendszert! A finánckapitalizmus éppen a zsidó mentalitásra van kitalálva. Ahol pénz nem jelent mást, mint kamatszedést, uzsorát és adósságot. És a pénz fedezete nem a valós munka, csak a kamat. Vagyis lényegében; nincsen fedezete. Értéktelen papír és elektronikus jel, melyet hamis és felturbózott értékkel lát el a tőzsdepiac. Ami, mint a buborék, képes egyetlen pillanat alatt kipukkadni, elértéktelenedni. Ahogy Emile Zola a "Pénz" című tőzsderegényében is írja : "Zsidónak kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember átlássa. Mert az egész tőzsde, minden legapróbb kereke is, a zsidó agyak logikája szerint forog."
És semmi értéket nem teremt, csupán adósságot, amely a globalista pénzoligarchiához vándorol, hogy így a világot végig fosztogatva, gond nélkül folytathassák hivalkodó szupergazdag, ám értéktelen életüket.
És nem más, mint a tőzsde az, amely megfertőzi az egész világ gazdaságát! Mert lényegében mitől is kúsznak fölfelé árak? Nem mástól, mint a tőzsdei spekulációtól. Akár az olajról, akár az élelmiszerekről van szó. Magyarázhatnak itt az arab válságról, vagy a brazil cukorgyárakról. Egyelőre (még) az arab válság még nem okozott akkora kárt a kitermelésben, hogy ez indoka lehessen az iszonyú áremelkedésnek! Ez csak egy indok ahhoz, hogy a cionista spekulánsok még egyszer (s talán utoljára) nagyot kaszálhassanak!
4. Emberi tényezők... Isten adománya
Mert már bizony érzik a vesztüket. A dolgok valahogy nem úgy alakulnak, ahogy ők eltervezték, a történésekbe mindig belép valami ismeretlen tényező.
Felállított sakktáblájukon az eddig engedelmes figurák önálló életre keltek. Elmásznak jobbra, elmásznak balra, sőt, leugrálnak a sakktábláról is, a saját szabályaik szerint haladva tovább. - (Apropó, erről jut eszünkbe: Tudja-e a kedves olvasó, hogy a sakk, honnan került Európába, kik tökéletesítették, s kiknek a közreműködésével ért ide?- De erről majd később. - a szerk.)
Nos, ez a rafinált cionista agyak számára ismeretlen tényező nem más, mint az emberi tényező. Ez úgy nagyjából; szeretetet jelent, (esetleg végtelen hazaszeretet,) valamint tisztességet, segítőkészséget és szívből jövő erkölcsösséget. Mindazt, amivel a Pénz Sötét Urának szolgái nem rendelkeznek. És ezért sokszor értetlenül állnak a többi ember ezen indítékokból fakadó cselekedetei előtt.
Mert a többi 6 milliárd 785 millió ember, egyre inkább nem akar a Pénz Sötét Urának a törvényei szerint élni, - hanem a folyamatos profithajhászás helyett, végre emberhez méltó életre vágyik! Elegük volt az állandóan növekvő adósságokból, az örökösen felfelé gyűrűző kamatokból, és az ezek nevében folytatott, s egyre durvábbá váló immáron világméretű fosztogatásból, mellyel a cionista pénzoligarcia nyomorgatja az emberiséget. Ezért kelnek föl elnyomóik ellen, a Föld egyre több és több országában.
Ez az amit a cionisták nem tűrhetnek tovább. És egymás ellen kezdték uszítani az embereket, - legfőképpen a két világvallás a Kereszténység és az Iszlám követőit. Már nem a "Divide et impera" - az "Oszd meg és uralkodj!" a cionisták jelszava, - hanem az "Uszítsd egymásra őket és taposs a sírjukra!" - jelszó lett az, ami értelmében cselekszenek. Hogy ők lehessenek a nevető harmadik, az, aki végül mindent visz. A megmaradt világot és magát az életet.
Ám megint csak kifelejtik azt a fránya emberi tényezőt! Azon dolgok összességét, mely a magunkfajta számára, lényegében értelmet ad az életnek; a szeretetet, melyben benne foglaltatik a végtelen hazaszeret, a tisztességet, a becsületet, a segítőkészséget és a szívből jövő erkölcsösséget.
És, ahogyan Sötét Úr bérencei elfelejtik ezen egyszerű, de a nagy többség számára a léthez elengedhetetlen dolgokat, úgy azt sem látják, - (hogy is láthatnák, hiszen olyanok, mint a színvakok egy virágos mezőn), - hogy is láthatnák tehát, hogy éppen azoknak, akiket össze akarnak uszítani egymás ellen, - a keresztényeknek és az Iszlám híveinek, - mindnyájuknak éppen ezek a dolgok a legfontosabbak.
Ezek az emberi tényezők, a szeretet, a tisztesség, a becsületet, a segítőkészség az erkölcsösség, a létük alapjai, azok a legfontosabb dolgok, melyeket lényegében Isten adott számukra!
A saját istenük, Isten és Allah, és saját megváltójuk, s prófétájuk; Jézus és Mohamed.
Mert az Iszlám és az Eredeti Kereszténység, - nem a cifra judeo, - hanem a szegénységet és egyszerűséget hirdető Eredeti Igazi Kereszténység, - tisztaságában és magasrendű erkölcsiségében nagyon is hasonlatos egymáshoz! Vegyük például az anyagi léthez, a szó szerint "piszkos anyagiakhoz" a pénzhez való viszonyukat:
Krisztus ostorral kergette ki a kufárokat a templomból:
"Krisztus bement a templomba és kezdte kiűzni azokat, akik adtak és vettek a templomban. A pénzváltók (!) asztalait és a galamb árusok székeit fölforgatta, s nem engedte meg, hogy valaki bármilyen edényt átvigyen a templomtéren. Azután így tanította őket; "Nincs talán megírva, hogy az én házam az imádság háza lesz minden nemzet számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek azt!" (Jer 7,11)" - Újszövetség, Márk Evangéliuma, 11-15.16.17.
Na és lássuk, hogyan viszonyul ehhez a kérdéskörhöz az Iszlám?
Mohamedet a bálványimádás és az uzsora, vagyis a kamat ellenzése miatt kergették el Mekkából. Ez lett minden későbbi történés alapja, melyről a Korán így ír:
"Amit kamatra adtok, hogy növekedjen [a vagyonotok] az emberek javaiból, az nem növekszik Allahnál... Ó ti, hívők! Féljétek Allahot és engedjétek el a fönnmaradt kamatot, ha ti valóban hívők vagytok! Ám ha ezt nem teszitek meg, akkor fogadjátok hírét egy háborúnak Allahtól és az Ő küldöttétől" - (Korán 2: 278-279)
Láthatjuk tehát, hogy ezen két vallás alapvető üzenetei, eleve elvetik a jelenleg fennálló kamatkapitalizmus világrendjét. Egy hithű Keresztény és egy hithű Muszlim számára, minden, ami manapság a világ gazdaságában, a tőzsdéin, és bankjaiban történik, eleve elvetendő és káros dolog!
Az Iszlám vallásban a kamat tiltása nemcsak gazdag és szegény között van érvényben, hanem általános érvényű, kiterjed minden személyre, és függetlenül a mértékétől. Az Iszlám törvénykezés, a Saría szerint minden kamat uzsorának, kizsákmányolásnak, a másik fél szorult helyzetével való visszaélésnek minősül.
Erről szólnak hát ezek a vallások, a TISZTESSÉGRŐL! A TISZTESSÉG ÉS A BECSÜLET a közös pont, a közös nevező a Kereszténység és az Iszlám között. A feltétel nélküli hit, az áldozatkészség, a segítség másokon, a betegeken, elesetteken, a szegényeken, - ugyanakkor a gazdagság megvetése és a minden áron haszonra törekedő anyagias gondolkodásmód elvetése.
És Jézus, amikor a maga puritán egyszerűségével megjelent tanítványai előtt, - már a puszta szerénységével is tiszteletet parancsolt! S a keresztények megváltóját az Iszlám hívei is nagyon tisztelik!
A muszlimok Jézust az Iszlámnak a Koránban megjövendölt egyik prófétájának tartják. Az Iszlám szerint Jézus volt az egyetlen bűntelen próféta és maga a Messiás, bár a csodákat Jézuson keresztül Isten maga vitte végbe. Az Iszlám hit szerint, amely a Koránon alapul, Jézust nem feszítették keresztre, hanem mielőtt megölhették volna, Isten felemelte a mennyekbe, és egy hasonmás lett az áldozat.
Mindezekkel ellentétben a zsidók viszont nem szeretik Jézust! Hamis Messiásnak mondják, és igazából nem másnak, mint egy bukott lázadónak tartják. Hogyan merészelik akkor a nevét a szájukra venni? Hogyan merészelik akkor a zsidó vallást a Kereszténységgel bármilyen kapcsolatba is hozni, - odáig vetemedvén hogy szinte egybeolvasztva vele, a szó szerint Judeokereszténységgé degradálják azt?!
Megmondjuk miért: Mert föl akarják használni az Iszlám ellen. De mint már bebizonyosodott, Az Iszlám és a Keresztény vallás, NEM ELLENSÉGEI EGYMÁSNAK! - SŐT SZÖVETSÉGESEK, A KÖZÖS ELLENSÉG ELLENI HARCBAN!
5. A kifinomult Iszlám kultúra
A Cion csahosainak fő módszere, hogyha valamit célpontba vesznek, az első dolguk, hogy lejárassák azt. Vagyis megteremtsék ellene, az ellenséges hangulatot. Ezt teszik most Közép-Európában az Iszlámmal is! Leszólják, degradálják az Iszlám kultúrát, sőt tagadják, hogy egyáltalán létezik olyan. Valamint hosszú évek óta, butának, barbárnak és ostobának állítják be az arabokat, a perzsákat, és az összes népet aki Allahban hisz. Az utóbbi időben már a törököket is.
Pedig nagyon jól tudják, hogy az Iszlám kultúra milyen régi és milyen komoly hatása volt az egész emberiség kultúrájának fejlődésére. És mivel a cionisták ezt jól tudják, a médiáikban ezt kellőképpen titkolják is.
De mi nem tesszük ezt!
Kezdjük talán azzal, hogy ismertetjük azt a tényt, hogy az Iszlám kultúra észrevétlenül már beépült az Európai kultúrába is, éspedig nem ma, hanem évszázadokkal ezelőtt. És igen, kezdjük talán azzal, amihez a zsidók állítólag a legjobban értenek; vagyis a számolással.
Bizony a számokat, amiket Európában, Amerikában, Afrikában, de még Ázsiában, vagyis az egész világon használnak ugyanis, éppen; "Arab számoknak" hívják! Az eredetileg hindu-arab számrendszer, arab közvetítéssel terjedt el a világon. Ebben egy perzsa és két arab tudósnak volt különösen nagy meghatározó szerepe: a perzsa al-Hvárizminek, aki i. sz. 825 körül könyvet írt a Számítás hindu számokkal címmel, és az arab Al-Kindi-nek, aki nagyjából i. sz. 830-ban négy kötetet szentelt a témának Az indiai számok használatáról címmel. A szíriai matematikus, Abu'l-Hasan al-Uqlidisi 952–953-as tanulmányából kitűnik, hogy a 10. századra a közel-keleti matematikusok kiterjesztették a decimális számrendszert törtekkel. Mindezek mellett rendszerezték a matematikát, így létrehozván az algebrát.
Az "Arab számok" használata a tizedik században ért el Európába, a mai Spanyolország területén. Első említésükre 976.-ban a Codex Vigilanus-ban kerül sor. 980-tól Gerbert d'Aurillac (a későbbi II. Szilveszter pápa) elkezdte terjeszteni ezen számokat Európában. Magyarországon a 15. század közepén kezdték használni az arab számjegyeket.
Kitűnő munkát végeztek még a középkor folyamán az arab térképészek is. Feltérképezték egész Belső-Ázsiát, Európa déli és nyugati részét, valamint Észak és Közép-Afrikát.
Az európaiak számára a mesés kelet kincseit, a fűszereket, a selymet és egyéb luxuscikkeket nemcsak a velencei, hanem az arab kereskedők juttatták el. Nem lenne bors Európában, ha az arabok nem hozták volna el. És nem lett volna üveg, perzsa szőnyeg, de damaszkuszi acél penge sem, az arab kereskedők nélkül.
Nos és Sakk, amiről már az imént már beszéltünk. Amit ugyan a hinduk találtak ki, de az arabok tökéletesítettek, 2 személyes játékra, az eredeti 4 személyes helyett.
Beszélhetnénk még a fantasztikus arab építészetről, Alhambráról, Granadáról, vagy a nagyszerű irodalmi alkotásokról, vagy akár a varázslatos "Ezeregy éjszaka meséiről." Aladinról, Szinbádról, a Rukh madárról, vagy akár a mindenki által ismert; Ali Babáról és a 40 rablóról.
De mindenképpen említsük meg még az Iszlám aranykorát, az Iszlám reneszánszot is! Az Iszlám aranykora, vagy más néven, az Iszlám reneszánsz, általánosan elfogadott nézet szerint a 8-tól 13. századig terjedő időszakra tehető, igaz, néhány szakértő szerint a 14.-15. századra is kihatott. Erre a néhány évszázadra az Iszlám világ katonai, gazdasági és kulturális fölénye volt jellemző a nyugattal szemben, hiszen a muszlim kultúra ebben a korban maradandót alkotott mind mérnöki, tudományos, oktatási, gazdasági, művészi téren is, amiből a későbbi századokban a nyugat is profitált. Ha az Iszlám aranykorát egyetlen városhoz akarnánk kötni, akkor Bagdadot említhetnénk, hiszen a korszak kezdete, és vége is e városhoz köthető.
És, most a mai korba visszatérve megnézhetjük, hogy mit csináltak Bagdadból a Cion bérenc amerikai csapatok...
Ezek után nevetségesnek tűnhet bármelyik elvakult cionista azon állítása, hogy az arab és az Iszlám kultúra kevesebbet érne, mint bármely más kultúra. Csak saját magát járatná le az illető.
Aki aztán erre elővenné az utolsó, de annál vaskosabb ütőkártyáját, mégpedig azt, amelyik a Dzsihádról szól...
6. Az igazi Dzsihád
Egy zsidó számára talán nincs is félelmetesebb szó, mint az; hogy Dzsihád. Figyelembe véve, hogy mit művelt Izrael az elmúlt évtizedekben a palesztinokkal, - ezen nem is lehet csodálkozni. Tart a jogos vérbosszútól. Ám egyben téved; a vérbosszú, az nem Dzsihád. Ám a tévedését nem siet nagy dobra verni, - hadd terjedjen el ez a félelem, az egész világon. Hadd féljen az a 2 milliárd keresztény is az Iszlám Szent Háborútól, - félelmük a cionisták számára a legjobb, - mert ez előbb, utóbb utálatot és erőszakot szül. És már kész az egyenetlenség, a háborús, a vallásháborús feszültség a két vallás hívei között.
A saját céljaira kihasználva, Új keresztes háborúnak próbálná beállítani ezt az eljövendő küzdelmet, - elfeledve azt a történelmi tényt, hogy az Első Keresztes hadjárat idején, 1095-ben, a felfegyverzett szegényekből álló keresztesek, a már akkor is megtollasodott európai zsidó negyedeken vettek először is revansot, visszaszerezve tőlük azt, amit különféle trükkös uzsorákkal, fifikás hitel és pénzügyi manipulációkkal kicsaltak már akkor is, a középkor szegényeitől.
Tehát vigyázzanak csak ezzel a Keresztes Háború elnevezéssel. Az Új keresztes háború, éppen őellenük törhet ki, s az új elnevezésében már a kereszt és a félhold harca lesz a Gonosz sötét uralmával szemben.
De lássuk, hogy ez a "félelmetes Dzsihád", mit is jelent valójában?
A cionizált-amerikanizált európai stílusú társadalmakban elterjedt, az Iszlámot lebarbározó, és a Dzsihádot brutálisnak feltüntető sztereotípiákkal szemben, a Dzsihád teljesen mást jelent, mint azt, ahogyan az európaiak és amerikaiak gondolják. Hozzátesszük, hogy ezen sztereotípiák kialakulásáért nem kis mértékben felelősek azok az ál-iszlamista szervezetek, melyeket jórészt a cionista titkosszolgálatok (Moszad, CIA,) a háttérből pénzelnek. Hogy ártatlanokat is lemészároló öngyilkos merényletekkel, vagy látványos lefejezésekkel keltsenek borzongást, az amúgy is elpuhult, nyakra-főre rémüldöző nyugati átlagemberekben. (Hozzátesszük, az Igazi Iszlám elítéli az olyan öngyilkos merényleteket, melyekben bizonytalan a várható áldozatok száma és kiléte! Melyekben ártatlan emberek eshetnek áldozatul, miközben az ellenség sértetlen maradhat.)
A Dzsihád, egyáltalán nem ezt jelenti! A Dzsihád eredetileg, az Isten útján való küzdelmet, törekvést jelent. Vagyis „Allah útján való küzdelmet.”
A Dzsihád csak kisebb részben jelent a külső ellenséggel való fegyveres harcot, - nagyobb részben, a saját hibáinkkal, negatív tulajdonságainkkal szemben vívott küzdelmet jelenti. Ennek célja, hogy énünket megtisztítsuk minden rossz tulajdonságtól, hogy erkölcsös, tiszta életet éljünk. Nos, ez az igazi Dzsihád! Az önönmagunkkal való küzdelem. Ki egyben, a legnagyobb ellenfelünk is lehet!
Ám ezt a fogalmat morális értelemben kiszélesítve; egy közösség fejlesztésére is irányulhat. Lehet egy elnyomó hatalommal szemben fellépő, a társadalmi felemelkedést célzó intellektuális harc eszköze is.
Mindezeket figyelembe véve, a Muszlim tudósok öt fajta dzsihádot különböztetnek meg:
1. A szív-lélek dzsihádja: mely belső küzdelem a gonoszság ellen.
2. A nyelv dzsihádja: a jó küzdelme a gonoszság ellen. Írott, nyomtatott, elektronikus formában. - Írásokban, beszédekben, térítéskor, missziókban.
3. A toll és tudás dzsihádja: küzdelem a gonoszság ellen, az Iszlám tanulmányozásán keresztül és a tudományok által.
4. A kéz dzsihádja: a jó küzdelme a gonoszság ellen. Például a vagyon jóra való felhasználásával. Szent zarándoklattal, idős szülők gondozásával, politikai és közéleti tevékenységgel az Igazi Iszlám érdekében, - és nem utolsósorban; a gonosz megállítása, erőszakkal.
5. A kard dzsihádja: "Szent Háború" vagy felfegyverkezett harc az Isteni úton. Ám fegyveres harcként a Dzsihád nem lehet agresszori, vagy területszerző háború, és szigorúan csak az iszlám hadviselés szabályai szerint lehet folytatni.
A kard általi Dzsihád, a "Szent Háború" esetére az Iszlám Törvények (a Saría), illetve a jog (Fikh) pontosan előírják a Dzsihád viselésének kötelezettségét és módjait. A muszlim hívő részvétele a Dzsihádban úgy a földi életben, mint a túlvilágon sokszoros jutalommal jár. Viszont az öngyilkosság tiltva van.
A mártír jutalma, hogy a Paradicsomba kerül, azonban mártíromságot csak ellenséggel vívott harcban lehet elszenvedni. Az öngyilkosság az iszlámban rendkívül negatív következményekkel jár. Egy leírás (hadísz) szerint, melyben a Próféta, Allah büntetését idézte; Egy sebesült katona a csatatéren megöli magát, hogy fájdalmának véget vessen. Allah ekkor megtagadta tőle a paradicsomba jutás lehetőségét, mondván, a katona megelőzte őt, hogy döntsön a sorsáról.
Az iszlám jog megkülönbözteti a támadó és védekező Dzsihádot is. A védekező Dzsihád a saját területek védelmét szolgálja és ebben minden muszlimnak kivétel nélkül, tevékenyen részt kell vennie.
A jogtudósok szigorú törvényekben definiálták a hadizsákmány fogalmát, illetve szétosztásának módját. Dzsihád során fosztogatni tilos, a hadizsákmány (vagy hadisarc) a háború jutalma. Ez azonban a jogtudósok szerint nem lehet motiváció a dzsihád kihirdetésére, hiszen azzal beszennyeznék a "Szent Háború" valódi jelentését.
A leírások azonban, nem csak a Dzsihád üdvös és kötelező voltára tartalmaznak előírásokat, hanem előírják a megfelelő erkölcsi magatartást győztes háborúk esetére, és a legyőzöttekkel kapcsolatos bánásmódra is.
A foglyokkal jól kell bánni, nőt vagy gyermeket megölni nem szabad, fosztogatni nem törvényes, és a legyőzöttekkel kötött egyezség, - amennyiben az törvényes, - a muszlimokra kötelező jelleggel bír. Más vallások kegyhelyeit tilos lerombolni, meggyalázni, a civileknek és a magántulajdonnak nem eshet bántódása. Háború indításakor kötelező a megfelelően megszövegezett hadüzenet.
7. A Fény harca a Sötétség ellen! Muszlimok és Keresztények összefogása a Cionizmus elleni harcban.
Mára már mindenki számára nyilvánvaló, hogy mire képes a Cionizmus. Aki ezt a gójok közül nem látja, az vagy a születésétől fogva vak, vagy pedig az általános agymosás következtében egyszerűen elhalt az agya.
A cionista pénz és gazdaságpolitika, mely lényegében nem a munkáról, a termelésről és a fejlődésről szól, - hanem a fosztogatásról, a "happolásról", és a pusztításról, - ez a fajta politika, a hűbéres kormányok és a kollaboráns hatalmi ágak (parlamentek, igazság(?)szolgáltatás, rendőrség, és a liberális médiák) aktív közreműködésével - mára a szakadék szélére juttatta az egész világot. A valós tartalmakat nem rejtő, valódi fedezettel nem rendelkező, buborékként felfújt, pénz és tőkepiacok, tőzsdék kipukkadnak, összeomlanak.
De előbb az árak az egekbe szöknek, hogy még egyszer és utoljára nagyot kaszálhassanak a fehér gallérosok. - Bár ki tudja, hogy mit csinálnak majd a fecnivé értéktelenedett pénzükkel, vagy a bankkártyán üresen csipogó értéktelen elektronikus jelekkel, melyre a vagyonuk változott. Vagy akár az aranyukkal, mely ugyanúgy elértéktelenedik, hiszen megenni nem lehet, kilőni nem lehet, és könyöradományként talán a piaci hentes ad majd érte, egy kiló aranyért, egy kiló disznóhúst...
És nemsokára újra megtörténhet az, mint a múlt századbeli nagy Gazdasági Világválság idején, hogy tonnaszám öntik majd a tengerbe a cukrot, a búzát, vagy a kávét, csakis azért, hogy magasan tartsák az árát.
Bizony az éhség, a szomjúság és az otthontalanság dühös lázadásra készteti a világ népeit. Éppen úgy, ahogyan mostanában az arab népeket. A közel-keleti lázadások átterjednek Amerikára és Európára is, a nemzetek felkelnek a Cion szolgálatában álló népellenes kormányok és rendszerek ellen.
A Sötétség Uralma meginog, ahogyan fellobbannak a forradalmi lángok világszerte.
És éppen ezt akarják megakadályozni a Sötétség Urának szolgái, a cionisták. Hogy elmaradjon a felelősségre vonásuk, hogy megőrizzék hatalmukat (mégha egy romos világban is,) hogy ismét ők kerüljenek ki diadalmas túlélőként a káoszból, melyet telhetetlen mohóságukkal lényegében ők okoztak.
De mivel erejük fogytán, és egyszerre nem tudnak ennyi helyre csapatokat küldeni, ezért a Világ népeivel akarják elvégeztetni a piszkos munkát, - egymás kiirtását. Az "Oszd meg és uralkodj" immáron ódivatúvá lett elv helyett; az "Uszítsd egymásnak őket és taposs a sírjukra!" elv lett a követendő.
Éppen ezért elsődleges törekvésük lett az, hogy megosszák és egymás ellen uszítsák az ellenük felkelőket. Leginkább a Keresztényeket és az Iszlám híveit. Mivel ők vannak a legtöbben, 4 milliárdan, és mivel ez a két vallás az, amelyik alapjaiban rendelkezik erkölcsileg akkora erővel, hogy eredményesen tudja felvenni a harcot, a Sötétség erőivel. Nemhiába próbálták elpusztítani, vagy legalább felhígítani, hatástalanná tenni a zsidók.
Nemhiába viselkedik a Római Katolikus Pápa, Izrael hűbéreseként, hódoló papírfecniket dugdosva a Siratófal kövei közé. Bizonyítván, hogy EZ A PÁPA MÁR NEM A KATOLIKUSOK URA, HANEM EGYSZERŰEN A CIONISTÁK SZOLGÁJA. BEHÓDOLVÁN A SÖTÉTSÉG URÁNAK TÁLCÁN KÍNÁLJA NEKI A KERESZTÉNYSÉGET, S A NAÍV HÍVŐK TISZTA LELKEIT.
Ám a Kereszténység és maga a katolikus hit, alapvetően nem változik meg, a prostituálódott főpapjainak gyalázatos megalkuvásától. Jézus elfordítja arcát tőlük, és másokat jelöl ki, hogy vezessék majd a keresztények gyülekezeteit.
A hitehagyott főpapokra pedig a pokol tüze vár...
Akkor, amikor Néro az oroszlánok elé vettette a keresztényeket a római arénában, már akkor megmutatkozott, hogy mekkora ereje van Krisztus hitének. Jézus követői nem adták fel hitüket a kegyelem reményében, s dalolva mentek a halálba.
És ugyanekkora ereje lesz most is a Keresztény Vallásnak. Feléled a maga ősi, eredeti valójában, leveti magáról a judaista sallangokat, a fölösleges cicomákat, a pénz imádatát.
Csak a tiszta lélek számít újra, csupaszon Isten előtt. Feléled újra az önkéntes szegénység tisztessége. Az erkölcs és a becsület, ismét a legfontosabb alapjai lesznek a társadalomnak.
A Fény harcol tehát a sötétség ellen. A megtisztuló kereszténység, mint Igazi Kereszténység felveszi a harcot a Világot tönkretévő Sötét Úrral, a Globalista Pénzhatalommal szemben. Vállvetve fog küzdeni az Iszlámmal szövetségben, mert; A SÖTÉTSÉG ELLENI HARC, MAGA AZ ISZLÁM ÉS MAGA AZ IGAZI KERESZTÉNYSÉG.
A muszlim és keresztény harcosok nem fogják hagyni, hogy egymásnak uszítsák őket a zsidók, és sírjaikon tapossanak nevetve a háború után. Hanem közösen harcolnak majd a Sötétség erői ellen, egészen a végső győzelemig.
8. Keresztény harcos imája az Úr Jézushoz - a csata előtti estén
Áldj meg engem ó Krisztusom!
Ahogy itt térdepelek előtted az alkonyatban,
Kardom földbe szúrva,
Lelkem előtted kinyitva.
Nincs vagyonom, nincsen másom
Csak a hitem, a szívem és a kardom.
Adj erőt Uram!
Mert Nélküled nem vagyok semmi sem,
Veled pedig minden.
Adj erőt uram!
Hogy kardom a földből kihúzva
Megvédjem hazámat,
Melyre ha az ellenség karddal támad,
Az én kardom által vesszen el!
Adj erős Édes Jézusom!
Ki a véreddel váltottál meg minket,
Áldd meg a mi vérünk hullajtását is,
Adj erőt hogy agyunk semmibe vegye a fájdalmat,
S, kezünk a győzelemig forgathassa kardunkat.
Adj erőt Uram!
Hogyha holnap a halálba megyek,
Büszkén és erősen fogadjam azt
És az utolsó pillanatig bátor legyek!
És végül áldd meg mindnyájunkat Uram,
Áldd meg a Harcosokat, áldd meg Bajtársaimat,
Kik mindenüket odaadva
Védelmezik roskadozó Hazánkat
Adj erőt fegyvereinknek!
Adj erőt szívünknek,
Adj erőt lelkünknek,
Hogy kitarthassunk a győzelemhez vezető úton.
Mert míg innen le nem térünk, az Győzelem maga!
Ámen.
Mahdi Ibn Husam - Free Report World Service