2014. február 12., szerda

Az Amerikai Humanista Szövetség követeli,hogy az iskola hagyjon fel az éhezők etetését célzó projekttel

Az „Etesd az éhező gyerekeimet”  programja Haitin
Az „Etesd az éhező gyerekeimet” programja Haitin

Állítsák le az éhezők etetését, különben baj lesz!
Az üzenetet, vagy legalábbis valami hasonlót, az Amerikai Humanista Szövetség (AHA) küldte a minnesotai Robbinsdale egyik iskolájának, azzal vádolva az intézményt, hogy alkotmánysértő módon megengedte diákjainak, hogy egy olyan közösségi projektben vegyenek részt, ami Haiti éhező gyerekeinek élelmiszerellátásában segít, és amelyben egy helyi gyülekezet is részt vesz.
A humanisták azután avatkoztak az ügybe, hogy az egyik diák családja tiltakozását fejezte ki, mert a projektnek a Calvary Luteránus templom adott helyet.
„Az iskola egyértelműen megsértette az alkotmányt,” írta Monica Miller, az AHA ügyvédje, az iskolának és a helyi hatóságnak küldött igen fenyegető hangvételű levélben. „Azzal, hogy az állami iskola diákjait az önök felügyelete alatt egy vallásos közegbe küldték, hogy egy vallásos küldetésű vallásos szervezettel együttműködjenek, sérti az alkotmánynak az állam és az egyház szétválasztásáról szóló rendelkezését.”
A humanistákat különösen zavarta a bibliai nyelvezet, amit az éhező gyerekek etetését célzó küldetés leírására használtak.
A Manna rizscsomagok
A Manna rizscsomagok
„A gyerekeknek készített csomagokon a „manna” felirat szerepelt, ami arra az ehető anyagra utal, amit a Biblia szerint Isten adott az izraelitáknak,” írta Miller a levélben.
Az is sértette az ügyvédet, hogy a Calvary templom úgy néz ki, mint egy templom és az „igénybevett létesítményben számos vallásos kép és szimbólum látható.”
A „bűntett” demonstrálására az illetékeseknek küldött levélhez képi bizonyítékokat is csatoltak, amelyeken többek között a gyülekezeti kórus, a festett üvegablakok és (kapaszkodjanak meg) a templom tornya volt látható. Ez már tényleg horror.
Az ateisták valószínűleg remegő térdekkel próbálták kerülni a kereszt látványát, nehogy beszennyezzék magukat vagy véletlenül lángra lobbanjanak.
Latisha Gray, az iskolakerület szóvivője döbbenten áll az eset előtt és nem érti, miért vádolja őket a szervezet az alkotmány megsértésével.
„Úgy gondoljuk, hogy ez a projekt mások szolgálatáról szól és semmilyen módon nem tartalmaz evangelizációt vagy vallásos tevékenységet.”
A projektet az „Etesd az éhező gyerekeimet” nevű szervezet szponzorálta, amely során elsős, másodikos és harmadikos gyerekek több száz társukkal közösen vettek részt a haiti gyerekeknek szánt élelmiszercsomagok összeállításában, mindezt iskolaidőben, közösségi munkaként.
Az „Etesd az éhező gyerekeimet” egyik projektje közben
Az „Etesd az éhező gyerekeimet” egyik közösségi projektje közben
„Az esemény nagyon pozitív hatással van a gyerekekre, mert megtanulják, hogy a világban nagyon sok ember nincs olyan szerencsés helyzetben, mint ők és azt is láthatják, hogy igenis tehetnek valamit ennek megváltoztatására,” mondta Latisha Gray.
Tudott róla, hogy egy szülő panaszt tett az esemény miatt és elmondta, mindent megtesznek, hogy az iskolai programok ne okozzanak elégedetlenséget a közösségben.
Az AHA azt nyilatkozta, hogy nem az éhezők etetésével van bajuk, hanem azzal, ha ezt „teológiailag töltött környezetben” teszik.
A Szabadságvédő Szövetség (Alliance Defending Freedom) felajánlotta, hogy ingyen képviseli az iskolát az ügyben.
„Fontos, hogy az állami iskolák minél több lehetőséget biztosítsanak a diákoknak a közösségi szolgálatban való részvételre. Az alkotmány nem tiltja, hogy a diákok együttműködjenek egy vallásos szervezettel az éhező családok megsegítésében, ami még véletlenül sem egyenlő egy vallás állami támogatásával,” mondta Matt Sharp, az ADF ügyvédje. „A vallásos semlegesség azt jelenti, hogy az iskola ne diszkrimináljon például egy jótékonysági programot, csak azért, mert keresztények szervezik. Itt pedig nem semlegességgel, hanem éppen azzal az ellenséges hozzáállással van dolgunk, amivel szemben az alkotmány védeni akar.”
Ez még a humanisták részéről is új mélypontot jelent. Milyen hozzáállás kell ahhoz, hogy ilyen okokra hivatkozva le akarjanak állítani egy, az éhezőket segítő projektet?
Forrás: foxnews.com
http://idokjelei.hu/2014/02/az-amerikai-humanista-szovetseg-koveteli-hogy-az-iskola-hagyjon-fel-az-ehezok-eteteset-celzo-projekttel/

P. Bernhard Zaby: Fáradt a harctól

1. A katolikusok soraiban az „ellenállás” valójában nem új jelenség. Ugyanolyan mértékben volt rá eddig is szükség, amilyen mértékben az Egyház vezető pozícióit az Egyház ellenségei kezdték betölteni. Megalakult a „zsinati egyház”, ami ellen a katolikusok ellenállásban, úgy mond „tradicionalista mozgalomban” csoportosultak. Évtizedekig folyt a harc, míg végül a harci morál jelentősen lelohadt.
Miután mára az egykori ellenállás nagy része – legalábbis lelkileg – már átállt az ellenséghez, egy kicsiny maradék-ellenálllás maradt csupán, mely azonban az elmúlt három vagy négy évtizednyi „tradicionalizmus” örökölt terhei miatt elerőtlenedett, és ezért túl gyöngének tűnik arra, hogy az óriási küzdelmet tovább folytassa, melyet tudvalevőleg „nem annyira a vér és test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen” (Ef 6,12). Ezért, hogy a harci morált megint megerősítsük egy kissé, fel akarjuk hívni a figyelmet az „ellenállásra” leselkedő veszélyek némelyikére.
2. A „tradíció” és újabban ugyanezen „tradíció” „ellenállásának” vezető püspöki képviselője körülbelül egy évvel ezelőtt mondta a következőket: „1984-ben például köszöntöttem azt a lépést, ami látszólag fontos volt a mise számára, az indultot, mivel, hogy őszinte legyek, nem láttam csapdát benne. És a jót akartam látni, és ha Róma valami jót tett, úgy ezt a jót én is jónak akartam mondani (j’avais envie de), mert nem akartam mindig csak bírálni, bírálni, bírálni Rómát. Volt bennem tehát valamilyen érzés, ami Rómával szemben jóakaratú akart lenni. 2007-ben is a jót akartam látni. Ekkor sem láttam semmilyen csapdát; igen, nem írtam semmit arról, amit a Summorum Pontificum jelenthetett … Valamit helyeselni akartam, ami Rómából jött, nem mindig csak kritizálni, kritizálni, kritizálni.”
3. Ezek az őszinte szavak nagyon érdekesek és tanulságosak. Arra a magatartásra utalnak, mely a fent nevezett mozgalomban széles körben elterjedtek, amik azonban sajnos a legkevésbé sem veszélytelenek.
Egyfelől egy bizonyos fáradtság szól ki e szavakból. Évtizedek óta szünet nélkül küzdeni kellett, a II. Vatikáni Zsinat, a modernizmus, a zsinati Róma, a modernista püspökök ellen, a papok, a teológusok, a professzorok ellen, az új mise ellen, a liberális sajtó és politika, a terjedő erkölcstelenség stb. ellen. Mindig kritizálni kell, mindig mindent negatívan látni, az ember soha nem tudja magát kipihenni, és az (esetleges) pozitív dolgokra figyelni stb. Ez hosszabb távon természetesen nagyon fárasztó és lankasztó. Hiszen az ember természete béke, nyugalom, lazítás után vágyik.
     Akármennyire is érthető ez a vágy, ez a mi emberi természetünkből fakad, és ezért nem azt tükrözi, amit Isten, hanem amit az ember akar. „Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége” (Mt 10,34-36). A mi sorsunk a földön nem a béke, a nyugalom és az ellazulás, hanem a harc és a küzdés még a saját otthonunkban is. „Nem szolgálat az ember sorsa a földön?”, kérdezi a szenvedő Jób (Jób 7,1). Csak a mennyben élvezhetünk békét és nyugalmat, a földön meg kell mérettetnünk. Ezért hívják az Egyházat a földön a „küzdő Egyháznak”, a győzelem a menny számára van fenn tartva.
4. Ennek oka a természet megromlása. A világ és az ember többé nem olyan, amilyennek eredetileg a Teremtő kezéből kikerült. A paradicsomban béke honolt. Az Éden kertje az öröm, a nyugalom és a szemlélődés kertje volt. Csakhogy őszszüleink vétkeztek. Jobban hittek az ördögnek, mint a jó Istennek. Ezért űzettek ki a paradicsomból. Azóta a béke, a nyugalom és az öröm ezen a földön nem létezik, hiszen szüntelenül egy háromszoros ellenség fenyeget bennünket: Az ördög, akinek a bűn hatalmat adott felettünk, a világ, azaz az emberek, akik – miként Káin – egészen földiesen és a világ felé fordulva élnek, és ezért az égies érzületű Ábelt üldözik, valamint a legrosszabb ellenség, saját szívünk romlottsága és rendetlen vágyi, melyek folyton a gonosz felé sarkallnak minket.
     Ezért nem lehetünk és nem állhatunk helyt harc nélkül ezen a világon. Ahogy testünk állandóan veszélynek van kitéve a kórokozók behatolása által, amiknek az immunrendszere segítségével ellen kell állnia, hogy ne betegedjen vagy ne haljon meg, úgy van ez a lelkünkkel is. Állandóan ellen kell álljon a hit és az erkölcs elleni támadásoknak, melyek egyszer jobban, egyszer kevésbé, egyszer láthatóan, máskor láthatatlanul ellene harcolnak. Ha a lélek „immunrendszere” csődöt mond, akkor beteg lesz, sőt meg is halhat, azaz örökre elveszhet. Csak az, aki igaznak bizonyul és hűségesen kitart a harcban a végsőkig, menekül meg.
5. Természetes, hogy ez fáradtságos és kínnal teli a számunkra, annál is inkább, hiszen valójában a paradicsomra lettünk megalkotva, és a rá való emlékezetünk még mindig fájdalmasan él bennünk tovább. Mégis, egyedül ezen az úton juthatunk a végleges és tökéletes paradicsomba, a mennybe. „A győztesnek az élet fájáról adok enni, amely az Isten paradicsomában van” (Jel 2,7). – „Légy hű mindhalálig, és életet adok neked győzelmi koszorúul. .. A győztesen nem vesz erőt a második halál” (Jel 2,10/11). – „A győztesnek rejtett mannát adok és fehér követ. A kövön új név van, amelyet senki más nem ért, csakis aki megkapja” (Jel 2,17). – „De amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök. A győztesnek, aki mindvégig kitart szolgálatomban, hatalmat adok a népek fölött. Vaspálcával fogja kormányozni…” (Jel 2,25-27). – „A győztest fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem megvallom majd Atyám és angyalai előtt” (Jel 3,5). – „Ragaszkodj ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koszorúdat. A győztest oszloppá emelem Istenem templomában, és többé nem kerül ki onnan” (Jel 3,11-12). – „A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon” (Jel 3,21).
     Tehát nagyon fontos, hogy tartsunk ki a harcban, mert csak ily módon tartozhatunk majdan a „győztesek” közé. Persze az elmúlt évtizedek állandó harca nagyon megerőltető és fárasztó, de Isten a mi erőnk, ahogy a Szentírás újra és újra tanítja nekünk. Igen, még ennél is világosabban áll Nehemiás könyvében: „Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek” (Neh 8,10). Egyedül Rá tekintve találunk erőt és békét, vigaszt és örömet, melyek napi hadi szolgálatunkban erősítenek bennünket.
6. Mindazonáltal a mai időkben a mártíriumnak különleges formáját szenvedjük. Quito-ban Szűz Anyánk, „de El Buen Suceso” 1634. február 2-án ezt jövendölte meg a mi korunkra: „Az a kevés lélek, aki Isten kegyelméhez hű marad, kegyetlen, elmondhatatlan és hosszantartó mártíromságot fog elszenvedni. A szenvedések hevessége folytán sokan meg fognak halni és a vértanúkhoz fognak számíttatni, akik az Egyházért és a hazáért áldozták magukat.”
[Quito-i Miasszonyunkról lásd a honlap következő cikkét: Our Lady of Good Success és Fatimai Miasszonyunk]
Mechthild Thaller-Schönwerth („Ancilla Domini”, élt 1868-1919, sok pap, szerzetes és laikus lelki anyja) naplójában Krisztus eme vigasztaló szavait olvassuk: „Az én kiválasztott szolgáim, papjaim egymás ellenségei lesznek, és néhányuk, akik nekem és az Egyháznak a legnagyobb szolgálatot tették, irántam való hűségüket száműzetéssel fizetik majd meg. Nem az értem életüket adó első keresztények vértanúsága, lesz egyedül méltó a legnagyobb jutalomra. A jelenkor is meghozza az Egyháznak a vértanúság glóriáját. Most vértelen mártíromság zajlik, de még kegyetlenebb, mint a kereszténység első századaiban. Annak idején a keresztényeknek a bálványok szobrainak kellett áldozatot bemutatniuk, most azonban az embereket minden lehetséges eszközzel arra akarják rávenni, hogy a tudomány és a szabad kutatás bálványainak áldozzanak. Azokat, akik hozzám és régi hitükhöz hűek maradnak, üldözni fogják, veszélyeztetik a megélhetésüket, kigúnyolják és keresztre feszítik.”
7. Ne fáradjunk el, ne hagyjuk magunkat elbátortalanítani a különleges és oly sokáig tartó szenvedések és küzdelmek korában. Ez az egyik veszély. Ehhez azonban egy második veszély vagy egy második momentum is társul, ami ezt a veszélyt még nagyobbá teszi. Mert nekünk, katolikusoknak ma nem csak a kívülről jövő ellenséges világ uralma alatt és ellen kell szenvednünk és harcolnunk, hanem saját házunk ellen, ahogy az Üdvözítő megmondta: „Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége.”
     Illetve még ennél is rosszabb: látszólag a saját tekintélyeink ellen, igen, az Egyház legmagasabb tekintélyei, a püspökök, Róma, a pápa ellen kell harcolnunk. Ez senkit nem hagyhat hidegen, aki szívében még katolikus. Keresztény lelkületünk egyébként is arra sarkall bennünket, hogy minden embert jósággal és szeretettel fogadjunk – mennyivel inkább kellene ezt tennünk saját hittestvéreinkkel és mindenek előtt az egyházi tekintélyekkel szemben!
     A katolikus szív természetes vonása, hogy az egyházi elöljáróknak gyermeki módon alávesse magát, és különös módon a pápának, a kereszténység atyjának. A gyermeki szeretetet és tiszteletet, amit a mennyei mindenható Atyával szemben érzünk, átruházzuk földi helytartójára, a római Szentatyára. Semmi nem taszíthat és kínozhat bennünket jobban, mint a pápával szembeni engedetlenség. A római Egyház a mi tanítónk és anyánk. Hogyan tehetnénk mást, mint rendíthetetlen gyermeki szeretettel ragaszkodnunk hozzá?
     Vágyódunk a jó, a szép, a rend, a normális után. A megkínzott lélek így vágyik arra, hogy végre kibékülhessen a „zsinati Rómával”, és kétségbeesetten kutat minden reménysugár után, mely azt jelezhetné, hogy végre itt az idő, hogy abba lehet hagyni az ellenállást, hogy mint az elveszett fiú végre a Szentatya karjaiba vetheti magát. És ez a vágy vagy hiedelem jelenti most a legnagyobb veszélyt.
8. Mert a „zsinati Róma” nem a katolikus Róma, a „zsinati pápák” nem a mi Szentatyáink. Ezért roppant fontos számunkra, a küzdő maradék katolikusok számára, hogy az igazságot állandóan szem előtt tartsuk, és ne hagyjuk magunkat a látszattól megcsalatni. Különben menthetetlenül elveszünk. …
Tehát semmi nem segít, nem lankadhatunk el, tovább kell harcolnunk, és ez azt jelenti, hogy tovább fogunk kritizálni, kritizálni, kritizálni, mindent, ami tőlünk a katolikus hitünket akarja elrabolni, mely egyedül üdvözít. Akármilyen nehezünkre is esik, akármennyire is elegünk van belőle, akármennyi szemrehányást is kapunk érte, vagy akárhogyan is gúnyolnak és nevetségessé tesznek ezért minket.
9. Aki „pozitív” Krisztussal szemben, annak „negatívnak” kell lennie ellenségeivel szemben, azokkal szemben is, akik a „zsinati Rómában” ülnek vagy az úgynevezett „tradicionalista” közösségekben, akkor is, ha ott a legmagasabb posztokat foglalják el. Aki ezen ellenségekkel szemben „pozitív” akar lenni, az „negatív” lesz Krisztussal szemben.
Ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni az engedetlenség, a szeretetlenség, a fanatizmus, a kiegyensúlyozatlanság, a hajthatatlanság, az egyoldalúság vádja és mindazok miatt, amiket még a szemünkre vetnek, mert megingathatatlanul Urunk Jézus Krisztus mellett akarunk kitartani. „Aki nincs velem, az ellenem van”, és aki Vele van, annak az Ő ellenségei ellen kell lennie, annak szüntelenül „kritizálnia, kritizálnia, kritizálnia” kell.forrás: http://zelozelavi.wordpress.com

A fordító megjegyzése:
1. Azt, hogy az Úristen megengedte, hogy Bergoglio üljön Szent Péter székébe, úgy is felfoghatjuk, hogy a Zaby atya által említett nagy veszély, tudniillik, hogy a Rómából jövő „reménysugarak” megcsalhatnak bennünket, jelentősen lecsökkent. Hiszen Bergoglio szavai, viselkedése annyira nyilvánvalóan anti-katolikus, hogy ezek már – valójában – senkit nem vezethetnének félre. Ugyanígy P. Pfluger és társainak a szavai (vagy a budapesti események) szintén annyira egyértelműen anti-katolikusak, hogy azok sem csaphatnak be már senkit.
2. A kritizálás valójában nem jelent mást, mint értékítéletet mondani valami – és nem valaki – felett. Vegyünk egy példát: Ha három eltévedt ember a sivatagban a térképeik alapján eldönti, hogy merre mennek vizet keresni, és az úton az elől menő nem tartja be ezt a tervet, hanem egy helyütt elkanyarodik, akkor a másik kettőnek – amennyiben élve akarnak maradni – meg kell állapítania, hogy ez az elkanyarodás helyes volt-e vagy sem. Vagyis ítéletet kell alkotniuk a harmadik tettéről, „meg kell kritizálniuk” azt. Ha az elemzés eredménye negatív, akkor nem csak nem szabad követniük társukat, de ezt – felebaráti szeretetből – meg is kell mondják neki: azaz meg kell kritizálják!
     Ugyanígy: kritika nélkül egy katolikus nem tudja eldönteni, hogy mi a helyes, és mi nem; mi az, ami a kétezer éves katolikus tanításnak megfelel, és mi az, ami nem csak „rövidíti az utat az üdvösség felé”, hanem ténylegesen elkanyarodik attól. Ezért, különösen a mai világban, ami soha eddig nem volt mértékben sínylődik a gonosz hatalma alatt, ráadásul az egyházban is, egy katolikusnak megmaradni akaró személynek szüntelenül kritika alá kell vetnie mindent. És kritikáját, ha pozíciója van hozzá, hangoztatnia is kell. Ha nincs hozzá pozíciója, legalább egyszer akkor is kötelessége a szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés.
3. Ahogy azt nehéz elmondani egy család, egy apa nélkül felnőtt gyereknek, hogy mennyei Atyánk maga a jóság, hiszen azt, hogy jóság, egyszerűen nem ismeri (ahogy egy született vak nem ismerheti a színeket), úgy nehéz ma már elképzelni a mennyei örömöket. Egyáltalán az „örömet”. A szellemi, lelki fáradtság egyik jele, hogy már azt sem tudjuk, mi után vágyunk, hogy úgy érezzük, a gonoszon, rosszon, aljasságon, ocsmányságon kívül nem is létezett, nem is létezik, nem is létezhet soha más. A poklot, az Isten nélküli helyet, látva a mai világot, egyre jobban el lehet képzelni, de a menny, a jóság, a fény, az öröm, a rend, a normális egyre elképzelhetetlenebb, és – szerintem – ez még a Zaby atya által felsorolt veszélyeknél is nagyobb. Hiszen, ha nem tudjuk elképzelni, hogy van jó, akkor könnyebb elfásulni, hiszen a cél ezzel elképzelhetetlenné válik a számunkra. Ez az igazi fáradtság. És ezt kellene legyőzni, ehhez kell kérjük Isten segítségét.

http://www.katolikus-honlap.hu/1401/zaby3.htm

A világhírű magyar agykutató döbbenetes vallomása Istenről

A tudomány jeles képviselői legtöbbször megállnak az "anyagi" szint vizsgálatánál, és a racionális megközelítés korlátainál. Csupán az elmével felfogható területen "kirándulnak", az azon túli vidéket pedig meghagyják másoknak. Nem így a világhírű magyar agykutató, Freund Tamás professzor.
Az "Istenadta" című kiváló könyvben, különböző emberekkel beszélgetnek a szerzők tehetségről, felelősségről, Istenről és az ezekkel kapcsolatos élményekről, gondolatokról és tapasztalatokról.
Freund Tamás professzor urat is megkérdezték ez ügyben. Megdöbbentő amikor a materiális világ kutatói, a racionalitás emberei mégiscsak eljutnak az anyagon túli, sokkal "finomabb szintű" dimenziók világába is, és a sejtek, idegpályák és egyéb biológiai dolgok mellett, Istenről kezdenek el beszélni. Itt olvashatsz a vele készült beszélgetésből néhány gondolatot:
Interjú részlet
"...a gyermeki hitet könnyű elveszíteni, ha nem nyer megerősítést a felnőtté vált ember agyában. Az idegtudós az anyag evolúciójának a csúcsát, az agyat vizsgálja. Azt a szervünket, amelyen keresztül a lelkünk megnyilvánul az anyagi világ számára. És olyan funkciók produkálásra is képes, amire semmi más biológiai, fizikai-kémiai anyag nem. Ha a neurobiológus megismeri az idegsejthálózatokat, nehezen tudja elképzelni, hogyan lesznek ebből új gondolatok, hogyan tehet föl az idegsejtek hálózata olyan kérdéseket, mint hogy mi az élet értelme. Akármennyire komplex terméke az agy az evolúciónak, nem gondolom, hogy képes kitermelni egy olyan nem anyagi entitást - nevezzük elmének, éntudatnak, szabad akaratnak, léleknek, de leginkább ezek együttesének - amely irányítóként hat vissza az őt létrehozó idegsejtek hálózatára. Inkább azt tudom elképzelni, hogy, mint az anyag evolúciójának csúcsa, az emberi agy vált alkalmassá, hogy rajta keresztül a teremtő eredetű lélek meg tudjon nyilvánulni az anyagi világ és ami fontosabb, a többi lélek számára.
- A lélek tehát külső beavatkozásra került belénk az evolúció folyamán?
- Az ateista elképzelés szerint a tudat az anyagi agy működésének emergens tulajdonsága. Én úgy gondolom, az anyagnak nem lehet olyan emergens tulajdonsága, ami visszahat az őt létrehozó idegsejthálózatra. Már csak azért sem, mert ha kiveszünk egy szövetmintát az emberi agyból, és összehasonlítjuk a majom vagy a macska ugyanonnan kivett szövetmintájával, akkor közel ugyanannyi sejtet találunk, ugyanolyan típusúakat, a kapcsolódási törvényszerűségeik, a kommunikációra használt molekulák is egyformák. A fő különbség, hogy ezekből a kis agykérgi oszlopokból az emberi agyban jóval több van, mint egy majom vagy egy macska agyában. ha valaki elhiszi, hogy csak mert ezekből az egységekből jóval többet pakolok egymás mellé, a hálózat generál egy nem anyagi jellegű éntudatot, az élet értelmén lamentáló elmét, akkor azt is el kell hinnie, hogy ha chipekből kapcsolunk össze egyre többet, akkor egyszer eljutunk egy számítógéphez, ami előbb-utóbb szintén kitermel magából egy elmét, ami majd az éterből visszahat és programozza a gépet létrehozó chipek hálózatát. Ezért gondolom én, hogy az agyunk nem kitermeli, hanem befogadja az egyébként tér-idő dimenziókon kívül létező lelkünket. Az ateisták hite még nagyobb, mint az enyém, mert ők el tudják hinni, hogy az öntudatára ébredt emberi agy az ősrobbanással önmagából, önmagától és önmagáért keletkezett anyagi világ fejlődésének terméke lenne. Én ezt nem tudom elhinni, természettudományos bizonyítékaink pedig egyik álláspontra sincsenek.
- Vagyis minden további nélkül össze tudja egyeztetni istenhitét a tudománnyal.
- Érdemes belegondolni, hogy az ősrobbanás utáni első másodpercben, ha az öt fizikai állandó nem úgy van beállítva, ahogy, hanem mondjuk a gravitációs állandó néhány százezreléknyivel nagyobb, akkor az univerzum visszazuhan önmagába. Ha az atommagok belső kölcsönhatási állandója néhány milliomod részével kisebb vagy nagyobb, csak hidrogén- vagy csak héliumatomok keletkeznek, és sohasem jön létre a szénatomra épülő szerves élet. Az ateisták hiedelme szerint ez magától alakult így ki. Én inkább abban hiszek, hogy volt egy teremtő lélek, akinek valamiért eszébe jutott, hogy anyagi világra volna szükség. Ahogy a Biblia írja, kezdetben volt az Ige. A teremtő szándék. A fizikai állandókat úgy állította be, hogy hozzánk hasonló lények jöjjenek létre. a kémiai, majd biológiai evolúciós szabályai, úgy mint a természetes szelekció, nem mások, mint a teremtés eszközei. Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő. Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő?"
(Forrás: meditacionk.blogspot )

Mártírium és társadalom

A mártírium, mint hitelesítő tényező mindig nagy jelentőséggel bírt a társadalmi változások történeteiben. Az eszmeiségek, vallások térnyerését, az igazság érvényesítési folyamatait, a fejlődést és az örök igazságok fenntartását a mártírok áldozatánál jobban semmi nem segítheti. Az elszenvedett halál, kínzás, gyötrelem, megpróbáltatás ha megfelelő nyilvánosságot kap, akkor erős hatást gyakorol a közösségre. 
Mert a mártírium soha nem az egyén saját ügye, hanem mindig azé a közösségé, melyben megvannak a mártír által képviselt szellemiség alapjai. Ezeket az alapokat erősíti a személyes áldozat, olyan ez mint egy ősi rítus, melyben a legnagyobb értékét helyezi valaki az oltárra, úgymint az életét, a szabadságát, a teljes sorsát. Ezért minden mártírt tisztelet övez, még akkor is, ha tőlünk idegen, általunk nem ismert, fel nem fogható célokért hozta meg áldozatát.
Minden nagy vallás, eszme győzelmét a mártírok vére, áldozata alapozta meg. A történelem végül is a mártíriumok sorozatának a története, és mindig azok a korszakok voltak a legtermékenyebbek, a legfelemelőbbek, a legemberibbek, melyek bővelkedtek a mártírokban. Ha egy korszak nem képes mártírokat teremteni, az a történelem legmélyebb időszakait idézi fel. Azokat az időket, amikor nincsenek nagy eszmék, amikor a közöny az úr, és az egyéni érdek a közösségi érdeket teljesen elnyomja. Ezek a szellemi pangás időszakai, melyet szinte törvényszerűen egy szellemi forradalom követ, sok önként vállalt áldozattal, szenvedéssel, halállal, de egy új világ megszületése -úgy mint minden szülés- csak így történhet meg.
Az egyéni mártíriumvállalás az erős hit mellett olyan közösségi elkötelezettséget kíván, mellyel csak kivételes személyek rendelkeznek. Változtatni akarnak a számukra, illetve a hitük számára elviselhetetlen helyzetek ellen. Szinte minden egyéni mártír a mártíromság vállalása előtt igyekezett közösségi szinten megjeleníteni mindazt, melyért később vállalta akár még a kínhalált is. Ezek a közösségépítési kísérletek nem sikerültek, ezért a közösség felrázása, elgondolkodtatása céljával egyénileg vállalták a mártíriumot. Sok ezer egyéni mártír közül érdemes kiemelni Thích Quang Duc vietnami buddhista szerzetest, aki Saigon egyik forgalmas kereszteződésében 1963. június 11-én végrehajtott, magát felgyújtó öngyilkosságával vált nevezetessé. Tettével a buddhistákat megfélemlítő dél-vietnami rezsim ellen tiltakozott. Halála felrázta a társadalmat, sokan követték a példáját és szentté avatták. Szívét kivették és ereklyeként őrizte az a fegyveres felszabadító csoport, mely végül elérte a szerzetes által kitűzött célt, megbuktatta a rendszert. Quang Duc példáját azóta sok ezren követték világszerte, legismertebbek közülük Jan Palach, Alain Escoffier, és a magyar Bauer Sándor 17 éves ipari tanuló. Mártírhaláluk nem volt hiábavaló, hatása a társadalomra a társadalom mentális állapotától függően viszont nem volt egyforma.
A mártír végrehajtja az egyéni áldozatot és annak eredményessége a közösség állásfoglalásától függ. Ha a közösség magáénak érzi ezt az áldozatot, akkor azt olyan magasságokba képes felemelni, mely a legvalószínűtlenebb változások kiváltó okaivá válhatnak. A sok ezernyi vallási mártír mellett a hungarizmusnak, a kommunizmusnak, a nemzetiszocializmusnak, a gyarmati szabadságharcoknak, a társadalmi változásoknak is voltak és vannak mártírjai. Horst Wessel mártíromsága nélkül a német nemzetiszocializmus talán nem is tudott volna hatalmi pozícióba kerülni. A nagy, világtörténelmet befolyásoló eszmék vezetői is szinte kivétel nélkül meghozták a maguk áldozatait. Sok mártír mellett a vezetők szabadságának elvesztése -mely már egy majdnem halál állapot- emelte fel Hitlert, Sztálint, Rákosit, Szálasit, Mandelát és még sokakat. 
A magyarság mentális állapota rossz. Ezért egy általánosan elfogadható mártírt nehezen lehetne találni történelmünkben, de erre talán nincs is szükség. Elég, ha egy kis csoport kialakítja a mártírkultuszt és azt minden eszközzel a közösség elé tárja. Ez más népeknél jól bevált, a zsidók esetében a holokauszt, az arab-iszlám népek esetében a sok kamikaze jellegű harcos, és az egyik legismertebb szervezet: az al-Aksza Mártírjainak Brigádja.
Az elmúlt 25 év hazánkban is adott olyan személyeket és szervezeteket, melyeket mártír szintre lehetett volna emelni egy erősen elkötelezett háttérszervezet által. Példaként egyet emeljünk ki: a Budaházy csoportot. Igaz, hogy nem hoztak különösebb áldozatot, de a cél elfogadható lett volna sokak számára, mivel életet nem oltottak ki, maradandó sérüléseket senkinek sem okoztak. A gyenge és rossz propagandával rendelkező háttérszervezet nagyon hibásan Budaházy szabadlábra helyezéséért harcolt, pedig ezzel pontosan a mártír szereptől fosztotta meg őt és társait. Mártírrá kellet volna emelni őket, és akkor a műveleteik nem lettek volna hiába valóak. Ebből tanulni kell a jövő eseményeire gondolva, és mindazokat, akik vállalják az áldozatot népünk szabadságáért és az igazságosság érvényesüléséért, mártírrá kell emelnünk. 
Addig azonban maradjon meg nekünk a Kitörés mártírjainak példája, a legyilkolt magyarok mártíromságának égő emléke, az elveszett országrészeink magyarságának mártírsorsa. Készüljünk az új mártírjaink eljövetelére azzal az erős elhatározással, hogy mint a vietnámi szerzetes szívét a harcosok, mi is szíveiket a zászlóinkra tűzzük.
Kassai Ferenc

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Végül, Atyám Szövetségének bizonyítéka meg lesz mutatva a zsidóknak

2014. február 11. kedd, 23:41
Drága szeretett leányom, milyen nagyméretű lett ez a Küldetés és milyen gyorsan fog az fejlődni, mialatt előkészítem az Én Időm eljövetelét.
Elkezdtem a következő tervet, hogy Isten minden gyermeke tudomást szerezzen arról a nagyszerű új világról, ami rájuk vár, és ez a felkészítés szakaszonként fog végbemenni. Az első szakasz a megtisztulás. Ez szakadásokat, éghajlati változásokat, zavargásokat és rettenetes hitehagyást fog jelenteni, amelyek majd végigsöpörnek a Földön. Mindezek egyazon időben fognak végbemenni. Aztán Egyházam el fog esni, és csak a Maradék fog az Igazság mellett kitartani, és Szent Szavamról tanúskodni.
Én össze fogom gyűjteni az embereket a világ minden szegletéből – elsősorban a Keresztényeket. Aztán a többieket is Magamhoz fogom vonzani. Végül, Atyám Szövetségének bizonyítéka meg lesz mutatva a zsidóknak, s aztán, ahogy az meg volt jövendölve, ők el fognak vitetni Isten Királyságába.
Sok más hang nyomja el most az Én saját Hangomat, de mégis az Én hangom lesz az, mely fel fogja kelteni a figyelmet, mert az Én Nyelvem olyan, mint a kard, és a Jelenlétem, mint a cikázó villám. Amikor Én érezhetővé teszem Jelenlétemet, akkor az a legalázatosabb tartózkodási helyeken fog megtörténni, és a kedves lelkek között lesz megosztva – gyengéden, valamint körültekintően. Első alkalommal fogom megismertetni Jelenlétemet a pogányok körében, akik kérdezősködni fognak a jövőjük felől, ami az örökkévalóságot illeti, és elkezdik megnyitni Számomra a szívüket. Mint látjátok, egy lélek sem fog megérintetlen maradni. Néhányan nem fognak Engem üdvözölni, de tudni fogják, hogy itt Vagyok.
Az az Idő, amikor a Szentlélek Ereje által érezhetővé teszem Jelenlétemet, nagyon közel van. Arra vágyom, hogy megbékéljetek lelketekkel Színem előtt, és hogy felkészülve fogadjatok Engem, mivel ti nem fogjátok ismerni annak sem az idejét, sem pedig az óráját. Egyetlen dolgot akarok mondani nektek: hogy ez hirtelen lesz.
Szeretett Jézusotok

Joseph Candel: Nagy Nyomorúság és Isten Haragja – Mi a különbség?


Igen sok vita és párbeszéd folyik keresztények között a Nagy Nyomorúságot és az Isten Haragjaként ismert eseménysorozatot illetően. Mikor lesz a Nagy Nyomorúság és mikor az Isten Haragja?
Az egyik igen elterjedt nézet szerint a keresztényeknek egy titkos elragadtatásban lesz részük, és az Antikrisztus által aláírásra kerülő hétéves szövetség (Lásd: Dániel 9:27) előtt történik az elragadtatás, mégpedig titokban, majd szerintük elkezdődik egy hétévig tartó nyomorúság. Eszerint az elmélet szerint csak a legjobb és felkészült keresztények ragadtatnak el, a többiek pedig a földön maradnak.
Egy másik nézet szerint az elragadtatás a Nagy Nyomorúság felénél következik be. Eszerint a keresztények itt lesznek a hétéves szövetség első három és fél éve alatt, amit ők 1260 nap Nyomorúságnak hívnak. Úgy gondolják, hogy ez nem a Nagy Nyomorúság, csak egy nehéz időszak, ami után, mikor az Antikrisztus megszegi a szövetséget, egy 75 napos Nagy Nyomorúság következik, majd Jézus második eljövetele, a feltámadás és az elragadtatás, végül egy 1215 napos Isten Haragja, amely során megszólal a hét trombita elhozva az ítéletet a földre (Jelenések 8. és 9. fejezete) és a harag poharai is kiöntetnek (Jelenések 16).
Elvileg ezt is egy Nagy Nyomorúság utáni elragadtatás elméletnek tartják, de az időzítés miatt nem igazán mondható annak.
A következőkben megpróbálom eloszlatni a téma körüli zűrzavart, amiben leginkább az lehet segítségünkre, ha meglátjuk a különbséget a Nagy Nyomorúság (és ezen belül a nyomorúság trombitái) és az Isten Haragjának poharai között.
Abban mindenki egyetért, hogy az utolsó hét év a szövetség aláírásával indul, amit az Antikrisztus erősít meg. A Dániel 9:27 azt mondja: „És egy héten [hét éven] át sokakkal megerősíti a szövetséget.”
Ezt a szerződést Dániel könyve többször is „szent szövetségként” említi a 11. fejezet 28-as és 30-as verseiben, ezért bizonyára köze lesz a valláshoz, így valószínűleg megoldja a zsidók, muzulmánok és keresztények együttélésének kérdését Jeruzsálemben, például oly módon, hogy Jeruzsálemet nemzetközi várossá nyilvánítják, ahová minden hit követőjének szabad bejárása lesz. Arra is lehet következtetni, hogy a szerződés lehetővé teszi majd a zsidók számára, hogy felépítsék a harmadik templomot a jeruzsálemi Mória hegyén és helyreállítsák az állatáldozatok bemutatásának hagyományát.
A szövetség első három és fél éve még nem a Nagy Nyomorúság, hiszen ez alatt az idő alatt a világ nagy része csodálatos vezetőnek tartja majd az Antikrisztust, aki helyreállítja a békét, rendbe teszi a gazdaságot, újraosztja a világ vagyonát, segít a szegényeknek, megoldja a közel-keleti válságot és vallásszabadságot ígér (Dániel 11:21-24).
A „hét felén” azonban, tehát három és fél évvel a hétéves időszak kezdete után, az Antikrisztus megszegi a szövetséget.
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” Dániel 9:27
A Dániel 11:31 kulcsfontosságú rész itt:
„És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.”
Megtudhatjuk belőle, hogy három és fél évvel a hétéves időszak kezdete után az Antikrisztus erőszakkal megszállja a zsidó templomot (a „szenthelyet”), így ebből a részből az is kiderül, hogy addigra fel fog épülni, hiszen most még nem létezik. Véget vet a mindennapi áldozatnak és a Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, elhelyezi a templomban a „pusztító utálatosságot” (Jelenések 13:11-18).
Több mint 500 évvel azt követően, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, maga Jézus is szó szerint idézte, amikor saját második eljövetelének jeleiről beszélt a tanítványainak:
„Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! … Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” Máté 24:15, 21
Ebből egyértelműen tudhatjuk, hogy ez a három és fél éves, Nagy Nyomorúságként ismert időszak ekkor kezdődik. A Jelenések 13:5 negyvenkét hónap hosszúnak, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig 1260 naposnak írja le ugyanezt. Ez három és fél év. A Biblia 360 napos évvel számol, míg a modern naptári év 365 és egynegyed napig tart.
A Nagy Nyomorúság egy igen összetett időszak, de a mostani tanulmányban a Jelenések 8. és 9. fejezetében olvasható trombitákra és a Jelenések 10:7-ben leírt hetedik trombitára koncentrálunk majd. Az érthetőség kedvéért vegyük át az időszak legfontosabb eseményeit:
Ezen periódus alatt az Antikrisztus „hadakozik a szentekkel” (keresztényekkel), akik még itt lesznek az alatt az utolsó három és fél év alatt. (Lásd még: Jelenések 13:5-7, Dániel 7:21, 25, 8:24 és 12:7) Az Antikrisztus minden vallást eltöröl (Dániel 11:36-37) és istennek kiáltja ki magát és beül Isten templomába (2. Thesszalonika 2:3-4).
A Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, aki elhiteti az egész világot, elkészíti az Antikrisztus képét (Jelenések 13:11-14) és behelyezi a felépült zsidó templomba (Dániel 11:31). Ez az a bizonyos kép, amit Dániel „pusztító útálatosságnak” nevezett, és ami valahogyan beszélni fog „és azt míveli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.” (Jelenések 13:14-15)
Egy új készpénznélküli gazdasági rendszer is felállításra kerül, amiben senki sem vehet vagy adhat el a Fenevad Bélyege nélkül, amiről a Jelenések 13:16-18-ban olvashatunk. Ez lehet egy RFID vagy hasonló chip, illetve egy olyan technológia, amit még nem ismerünk. Most még nem tudjuk pontosan.
A Biblia azt is elmondja nekünk, hogy „az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik és a nép értelmesei sokakat oktatnak” (Dániel 11:32-33). Az emberek egyre kétségbeesettebben keresik majd az igazságot, így azok, akik ismerik Isten Igéjét és hűségesek ennek átadásában, millióknak segíthetnek. A Sátán minden mesterkedése sem fogja tudni megállítani azokat, akik elhatározták, hogy kitartanak a végsőkig.
Térjünk akkor rá a Nagy Nyomorúságra. Amint már említettem, a keresztények még itt lesznek a földön. Ezt az időszakot nem szabad összetévesztenünk az Isten Haragjával és a két esemény szétválasztása tulajdonképpen a legfontosabb feladatunk ebben az írásban. A Bibliát kevésbé ismerő keresztények gyakran idézik az 1. Thesszalonika 5:9-et, aminek első fele azt mondja, hogy „nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” És ez valóban így van! Isten nem arra rendelt minket, hogy a haragját ránk öntse, amiről a Jelenések könyvének 16. fejezetében olvashatunk, azonban a Jelenések 8. és 9. fejezetében leírt Nagy Nyomorúság egészen más kérdés.
A Jelenések 16-ban leírt Isten Haragja eseménysorozat Jézus második visszajövetele, a feltámadás és az elragadtatás után kezdődik. Az utolsó három és fél évet jelző hét trombita viszont a Nagy Nyomorúság alatt, Jézus második eljövetele előtt szólal meg.
Most vegyük sorra ezeket a trombitákat.
Jelenések 8:7: Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada és megégett a zöld fű is mind.
Nagyon úgy hangzik, mint egy atomháború. Jég és tűzeső. Egy atombomba képes lehet elpusztítani a fák egyharmadát és minden füvet. Az atomháború sajnos mindenképpen szóba jöhet, mint lehetőség. (Lásd még: Jelenések 17:16) Az is elképzelhető, hogy egy üstökös vagy aszteroida becsapódás okoz ilyen pusztítást.
Jelenések 8:8-9: A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett: elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is.
Ezt a nagy hegyet akár szó szerint is érthetjük. Lehetséges, hogy egy hatalmas vulkán vagy földterület zuhan a tengerbe, hatalmas szökőárat okozva.
Jelenések 8:10-11: A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak.
A „csillag” szó miatt, ami „lámpásként hullik le” elképzelhető, hogy ez egy üstökös vagy nagyon fényes aszteroida lehet, ami becsapódik a földbe és az általa kibocsátott anyagok, például mérges gázok megfertőzik a vizeket, amibe sokan belehalnak.
Jelenések 8:12: A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.
Valószínűleg olyan mennyiségű vulkáni hamu vagy légszennyezés lesz, amit egy atomcsapás is okozhat és ami a fenti versben leírt mértékű sötétséget eredményez, de persze lehet egy természetfeletti esemény is.
Emlékezzünk majd a későbbiekben, hogy ezekben a csapásokban, tehát a nyomorúság trombitái hatására a föld adott területeinek, a zöld füvek kivételével, mindig csak az egyharmada érintett. Ez egy fontos különbség a Nagy Nyomorúság és az Isten Haragja között.
Jelenések 9:1-12: Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. 2 Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. 3 Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. 4 És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. 5 És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. 6 Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. 78 sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, 9 és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. 10 Farkuk is volt, a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. 11 Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollión, vagyis a Pusztító nevet viseli. 12 Az első jaj elmúlt, s íme: még két jaj következik ezek után. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk mint az ember arca,
És itt álljunk meg egy pillanatra. Kit vagy kiket bántanak ezek a lények és csapások? A fenti részből ezt is megtudhatjuk: „csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje.” Egy korábbi fejezetből, a Jelenések 7-ből megtudhatjuk, hogy Isten visszatartja a négy hatalmas angyalt, amíg homlokukon meg nem jelölik Isten szolgáit a földön. Nem tudjuk, hogy ez a pecsét pontosan micsoda, bár valószínű, hogy inkább lelki megjelölés, mintsem egy fizikai jel lesz. Azt viszont tudjuk, hogy Isten követői, akik ezt a pecsétet kapják, nem részesülnek a földre küldött csapásokból. Ezek az Antikrisztus követőit fogják súlytani, pont azokat, akik üldözik mindazokat, akik nem hajlandók felvenni a Fenevad Bélyegét és imádni az Antikrisztust.
Tehát a Nagy Nyomorúság során az odafentről érkező csapások leginkább az Antikrisztus követőit érik majd. A keresztényeknek is lesz része nehézségekben, ezek azonban nem Istentől, hanem az Antikrisztustól érkeznek majd üldöztetés formájában.
A Jelenések könyvének nagyon sok olyan része van, amit még nem értünk pontosan. Bár nem egy ember vállalkozott már arra, hogy megfejtse mik is lesznek ezek a fent leírt lények, ezt most még nem tudhatjuk pontosan és valószínűleg nem is fogjuk tudni egészen addig, amíg saját szemünk nem látjuk őket. Azt azonban érdemes észben tartani, hogy akármik is legyenek, aki Istent követi és Jézus a szívében van, az Isten szolgájának számít és nincs félnivalója ezektől. (Efézus 1:13, 4:30, Jelenések 7:3-4, 13-17)
Jelenések 9:13-19: A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló arany oltár négy szarva közül, 14 amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: “Oldd el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél”. 15 És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. 16 A lovasseregek száma húszezerszer tízezer volt: hallottam a számukat. 17 A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket: tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. 18 Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. 19 Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak.
A hatodik trombita egyértelműen valamilyen háborút jelez. Itt sem tudjuk még, hogy az oroszlánfejű, tüzet okádó lovak mik lesznek, de azt tudjuk, hogy 200 millióan harcolnak majd és az emberiség egyharmada elesik ebben a háborúban. Ez tényleg nagy nyomorúság lesz.
Jelenések 9:20-21: A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; 21 és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.
Sajnos a Fenevad Bélyegét viselők a Nagy Nyomorúság szörnyűségei ellenére sem térnek meg.
Átvettük a nyomorúság hat trombitájának eseményeit, az utolsó, hetedik trombita azonban még hátravan.
Jelenések 10:7: hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.
Mi lehet az Isten titka? Az I. Korinthus 15:51-52-ből megtudhatjuk:
„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
Ez már Jézus második eljövetele. A feltámadás és az elragadtatás! A titok pedig, amire Pál utal itt, hogy ekkor végre megkapjuk (a földön élő megváltott emberek) új testünket, azaz elváltozunk. (Filippi 3:21)
Pál is egyértelművé teszi, hogy ez az utolsó, tehát hetedik trombitaszó idején történik, ami azt jelenti, hogy a Nagy Nyomorúság csapásait jelző hat trombita megszólalása után.
I. Thesszalonika 4:16-17: Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
Tehát megszólal az isteni harsona, az utolsó, azaz hetedik trombita.
A Máté 24-ben maga Jézus a következőképpen írja le ezt az eseményt:
Máté 24:29-31: Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.”
Akik ismerik az Igét és helyesen ítélték meg az idők jeleit nem lepődnek majd meg ezen az eseményen (Máté 16:3). Tisztában leszünk vele, hogy mi történik a világban és tudni fogjuk, hogy az Úr eljövetele közel van. Lehet, hogy nem tudjuk a pontos napot és az órát, de tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság három és fél évig, azaz 42 hónapig vagy 1260 napig tart majd. Nagyon fogjuk várni, hogy az Úr visszatérjen „ama napok nyomorúságai után”.
Mi következik ezután?
A Jelenések 16-ból és 19-ből megtudhatjuk, hogy két fontos esemény is történik majd az elragadtatás után.
Az egyik a Bárány Menyegzője a Mennyben és ezzel egy időben az Isten Haragja a földön.
A Bárány Mennyegzőjén Isten valamennyi megváltott gyermeke jelen lesz, és együtt ünnepel.
Jelenések 19:7-9: Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
II. Korinthus 5:10: Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
Ezen az eseményen tehát minden megváltott ember jelen lesz és megkapja jutalmát. Akik nem fogadták el Jézust megváltójukként, akár élnek még vagy sem, 1000 évvel később, a Nagy Fehér Királyiszék ítélet során jelennek majd meg Isten előtt. (Lásd: Jelenések 20)
Tehát a Bárány Menyegzőjével egy időben Isten Haragjának poharai, szörnyű csapások formájában kitöltetnek a földön az Antikrisztusra és követőire.
Jelenések 16:1-2: Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz: “Menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a földre!” Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták.
Az Antikrisztust imádó embereken mindenféle fekélyek jelennek meg.
Jelenések 16:3: A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben.
Láthatjuk, hogy hasonló csapások érték már az Antikrisztus birodalmát a földön a Nagy Nyomorúság alatt is, ahogyan azt a Jelenések 8-ban és 9-ben olvashattuk, azonban akkor ezek csak részlegesek voltak. Akkor a vizek egyharmada vált vérré, a halak és hajók egyharmada pusztult el a tengereken, a fák egyharmada égett meg, stb. A harag poharai esetében azonban a pusztítás teljes lesz. Azt olvassuk, hogy a tenger vérré vált, ami úgy hangzik, hogy az egész tengert érinti, és minden élőlény elpusztult benne.
Jelenések 16:4: A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak.
Az Antikrisztus követőinek nem lesz lehetősége friss vízhez jutni, mert minden víz vérré változik.
Jelenések 16:5-11: És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt: “Igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél; 6 mivel szentek és próféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni: megérdemelték.” 7 És hallottam, hogy így szólt az oltár: “Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid”. 8 A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával; 9 és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. 10 Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban, 11 kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.
Az ötödik pohár csapása közvetlenül az Antikrisztus és erői ellen irányul majd. Az első négy pohár esetében azt látjuk, hogy valószínűleg az egész világot érintik, ez az ötödik viszont úgy hangzik, hogy kifejezetten az antikrisztusi birodalmat célozza.
Mielőtt rátérnénk a hatodik pohárra, ami az Armegaddoni Csatára való gyülekezés, majd a hetedikre, ami maga a csata, két fontos kérdést kell tisztáznunk, ahhoz, hogy megértsük Isten Haragját és az Armageddoni Csatát.
1. Mennyi ideig tart az Isten Haragja?
2. Kik ellen harcolnak az Antikrisztus és seregei az Armageddoni Csatában?
Azt már tudjuk, hogy az Antikrisztus a hét év felénél szegi meg a szövetséget és, hogy Jézus „közvetlenül ama nagyok nyomorúsága után” tér vissza. (Máté 24:29-31) A Jelenések 13:5-ből tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság időtartama 42 hónap, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig azt is elárulja, hogy egész pontosan 1260 napig tart majd.
Ahhoz, hogy megtudjuk az Isten Haragjának hosszúságát Dániel könyvének 12. fejezetéhez kell fordulnunk.
Dániel 12:11: És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.
Tehát 1290 nap.
Ez az 1290 nap pontosan 30 nappal több, mint a Nagy Nyomorúság 1260 napos időtartama.
Dániel 12:12: Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.
Ez itt már 1335 nap, ami további 45 napot ad az 1290 naphoz, vagyis összesen 75 nappal hosszabb, mint a Nagy Nyomorúság.
Mivel az Armageddoni Csata az Isten Haragjának szerves része lesz, hiszen az Isten Haragjának 6. és 7. poharai hozzák, elképzelhető, hogy ez az extra 45 nap az Armageddoni Csata hossza lesz. Más szóval az első 5 pohár kitöltése, ami alatt a keresztények a Bárány Menyegzőjén vannak, lehet a 30 nap, a második intervallum, a 45 nap, pedig az Armageddoni Csata időtartama. Akárhogyan is nézzük, eléggé úgy tűnik, hogy ez az extra 75 nap lesz az Isten Haragjának teljes hossza. (Jelenések 19:7-9 és Jelenések 16)
A következő kérdés tehát, hogy kik ellen harcol az Antikrisztus az Armageddoni Csatában.
A Dániel 12:12-ben azt olvastuk, hogy „Boldog [áldott], a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.”
Egyértelmű, hogy ezek a boldog emberek nem a megváltottak, hiszen ők már elragadtattak az Isten Haragja előtt. Ők már boldogok és nem kell megérniük a csata végét. Minden bizonnyal Dániel a háború túlélőire utal itt, legyenek akár katonák, akár civilek. És miért boldogok ők? Azért mert a háborút túlélve folytathatják életüket az Úr által felállítandó új világban. Ezeket az embereket egyesek Antikrisztus-ellenzőknek is nevezik. A Nagy Nyomorúság alatt nemcsak a keresztények lázadnak majd fel a világbirodalom és a Fenevad Bélyege ellen. Lesznek olyan országok és egyének, esetleg más vallások követői, akik ellenállnak majd az Antikrisztus birodalmának.
Az Antikrisztus népszerűsége valószínűleg uralkodása első három és fél évében éri el a legszélesebb tömegeket. Amikor azonban megszegi a szövetséget és Istennek kiáltja ki magát, eltörölve minden vallást, komoly gondokkal kell majd, megbirkózzon. (II. Thesszalonika 2:3-4, 9 és Dániel 11:36-37)
A Dániel 11:21-45-ből látjuk, hogy az Antikrisztus 5-6 háborút is vív majd rövid uralkodása alatt (Lásd: LINK). A 40-44-ig tartó versekben azt olvassuk, hogy harcol a déli királlyal, konfliktusai lesznek keleti és északi hatalmakkal. Tehát komoly ellenállással kell szembenéznie majd.
Ha pedig lesznek országok vagy csoportosulások, amelyek harcolnak az Antikrisztus ellen, nyilván nem imádják őt vagy veszik fel a bélyegét. Így egyszerű következtetéssel három fő csoportra oszthatjuk az embereket: 1) A megváltottak, akik elragadtatnak Jézus második eljövetelekor, 2) az Antikrisztus követői és 3) azok, akik ellenállnak és fellázadnak az Antikrisztus ellen, tehát nem imádják őt és nem veszik fel a bélyegét, de nincsenek megváltva.
Ezeket tisztázva rátérhetünk az Armageddoni Csatára.
Jelenések 16:12: A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja.
A hatodik angyal által kitöltött pohár eredményeként kiszárad az Eufrátesz folyó vize, előkészítve az utat a kelet hadainak. Kik ellen gyűjti azonban az Antikrisztus az erőit? Ezek nem lehetnek mások, mint azoknak az országokat a maradékai, akikkel egész uralkodása alatt harcolt. Láttuk, hogy korábban is háborúzott, de ez alkalommal egy végső, mindent eldöntő összecsapásra készülnek.
Jelenések 16:13-21: És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, 141516 És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek. 17 A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: “Megtörtént”. 18 Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés, ilyen nagy! 19 A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. 20 És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, 21 talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. “Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét”.
Az Armageddoni Csata az Isten Haragja hetedik poharának kiöntésekor történik. Az Antikrisztus seregei és ellenfelei pedig a hatodik pohár idején gyűlnek össze. Amint olvashattuk, hatalmas, 35 kilogrammos jegek esnek az égből és egy olyan nagy földrengés rázza meg a földet, amilyen még nem volt a történelem folyamán. A hetedik pohár kiöntésekor egy hatalmas hang azt mondja a trónus felől: „Megtörtént”, ami azt jelenti, hogy „vége”. Az emberi történelem drámai és pusztító korszaka lezárul. Egy utolsó hatalmas földrengés lerombolja a világ nagyvárosait, amiről Ézsaiás próféta azt írja: „a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.” (Ézsaiás 30:25)
Az Armegaddoni Csata még részletesebb leírását a Jelenések könyvének 19 fejezetében találjuk.
Jelenések 19:11-21: És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12 szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; 13 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 16 Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. 17 És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: “Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, 18 hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”. 19 És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, 20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. 21 A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.
Bár az Antikrisztus seregei eleinte úgy gondolják, hogy túlerőben vannak, a csata során Jézus és serege legyőzi őket (Lásd még: Zakariás 14:1-5, Ezékiel 39:17-22). A pusztítás olyan hatalmas lesz, hogy egyedül Izraelben hét hónapig tart majd a halottak eltemetése és hét évig a romok eltakarítása (Ezékiel 39:9-16).
Az Antikrisztus és a Hamis Próféta a csata színhelyéről egyenesen a kénnel égő tűz tavába kerülnek, Sátánt pedig 1000 évre megkötözik (Jelenések 20:1-3).
Ezt követően Jézus az övéivel együtt felállítja királyságát a földön (Dániel 7:18, 27, Jelenések 2:26, 20:4, 6). Ez az időszak ezer évig tart, ezért Millennium néven is ismert.
Láthatjuk tehát mennyire fontos szétválasztani ezeket az eseményeket. Összegzésképpen tehát a Nagy Nyomorúság, amikor a keresztények még a földön lesznek, az Antikrisztus és követői számára hoz csapásokat Istentől, a keresztények számára pedig az antikrisztusi birodalom irányából jelent üldöztetést (Jelenések 13:7). Az Isten Haragja úgy tűnik, egy sokkal rövidebb időszak lesz, amikor a keresztények már nem lesznek itt, sokkal keményebb és teljesebb csapásokat hoz Istentől és ismét az antikrisztusi erők ellen irányul és az emberi történelem egy korszakának lezárása lesz.
Bár az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetünk abból, hogy még emberi mértékkel mérve sem tartanak majd sokáig, utána pedig egy minden álmunknál szebb és jobb világ veszi kezdetét.
Isten azt ígérte, hogy „ha Rá támaszkodunk, megőriz teljes békében” (Ézsaiás 26:3) és a nehéz időkben is mellettünk marad.
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)
Ez a béke pedig mindenki számára elérhető. Nem kell mást tenni, mint megkérni Jézust, hogy legyen életünk része…

http://idokjelei.hu/2014/02/nagy-nyomorusag-es-isten-haragja-mi-a-kulonbseg/

Nagyfalui üzenet 2014. február

2014 -ben FELKÉSZÜLÜNK A SZENTLÉLEK RENDKÍVÜLI AJÁNDÉKAINAK A BEFOGADÁSÁRA - FEBRUÁR

" Az utolsó napokban szétárasztom minden emberre a Lelkemet, fiaitok, leányaitok, a szolgák és a vének prófétálni fognak, látomásokat látnak és álmokat álmodnak!" (Ap. Cs. 2,17) .

113. havi imatalálkozó Szilágynagyfalu mellett, a Szentháromság hegyén

A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus gyógyításait.

Havi mottó
: "Tekintsünk Jézusra, aki az öröm helyett a kereszthalált szenvedte el és most Isten trónjának a jobbján ül!" (Zsid. 12,2)

Havi imaszándék
: egész hónapban minden imánkat, böjtünket, szentmiséinket, áldozatainkat...ajánljuk fel a betegek gyógyulásáért!
Konkrét feladatunk: látogassuk meg az ismerős betegeinket!A Szentlélek tanítása 2014 februárjában
"Szeretett engesztelők! Ebben a hónapban félelmeitekre, azok okaira és legyőzésének a módjára akarom felhívni a figyelmeteket.
Ha mélyen a szívetekbe néztek, valójában kitől és mitől féltek? Vannak köztetek, akik félnek a fizikai-lelki-szellemi betegségektől, az öregségtől, az egyedülléttől, a tehetetlenségtől, a kiszolgáltatottságtól. Mások félnek a gonosz emberektől, az irigyektől, a rágalmazóktól. Egyesek félnek a természeti csapásoktól, a földrengésektől, vulkánkitöréstől, szárazságtól, árvíztől, orkánoktól. Vannak akik félnek a háborúktól, az üldözésektől, otthonaik elhagyásától. Mások félnek a sátántól, a pokoltól, az örök boldogtalanságtól. Egyesek félnek az Antikrisztustól és követőitől, a chiptől, a tízparancsolat elferdítőitől. Vannak, akik félnek a haláltól, a megsemmisüléstől, az elporladástól. Mások félnek a Mennyei Atyától, az Ő ítéletétől, igazságosságától.
Ezek után gondoljátok végig még mitől és kitől féltek valójában! Most arra kérlek ttiteket, hogy tegyétek a félelmeiteket a mennyei Atya kezébe, hogy elvegye és megsemmisítse azokat!!!
Most gondolkozzatok el azon is, hogy mi az oka a félelmeteiknek? Sokan azért félnek a lelkük mélyén, mert nem hisznek a mennyei Atyában, szeretetében, irgalmasságában, a gondviselésében. Mások azért félnek, mert ragaszkodnak kisebb-nagyobb bűneikhez és a szívükben érzik, hogy ez nem jó irányba viszi őket. Egyesek azért félnek, mert megszakadt a kapcsolatuk Velünk és emiatt félelmetesen egyedül, magányosnak érzik magukat, még családjaikban is. Mások azért félnek, mert nem veszik komolyan a tíz parancsolatot, az imát, az Isten dicsőítést, a szüleik tiszteletét, a templomba járást, az élet tiszteletét, a testi tisztaságot, házastársi hűséget, mások megbecsülését, mások javainak tiszteletben tartását. Emiatt lelkiismeret furdalást éreznek és félelmet a mennyei Atya ítélete miatt. Vannak, akik azért félnek, mert nem veszik komolyan a hét Szentséget. Ők a keresztség helyett névadó ünnepséget tartanak; a Szentlélek helyett a gonosz lélekre hallgatnak; elhanyagolják a rendszeres gyónást - áldozást, ami felszabadítaná őket a félelmeik alól; elhanyagolják a házasságuk rendezését, betegségükben nem kérik a betegek kenetét, tanácstalanságukban nem kérik papjuk segítségét.
Arra kérlek titeket, hogy vigyázzatok a megfélemlítő személyekre, mert azok uralni, ellenőrizni és vezetni akarnak titeket az ő meggyőződésük szerint! Sajnos egyesek jobban félnek az elöljáróiktól, mint a mennyei Atyától. A megfélemlített személyek elveszítik a szabadságukat és a meggyőződésüket. Tudnotok kell azt, hogy a mennyei Atya mindig tiszteletben tartja a szabadságotokat, a megygőződéseteket, még akkor is, ha üdvösségetek ellen döntötök. A mennyei Atya erős Isten, de sohasem erőszakos. Ez kell legyen a ti utatok is.
Most gondoljátok végig, mi a félelmeiteknek az oka? Ha ezeket Előttünk elsoroljátok, már részben megkönnyebültök a félelmeitektől. Az ok nélküli félelem a gonosztól van.
Mi azt szeretnénk, hogy félelem nélkül éljetek, mert a félelem lelki gyötrelemmel jár.
Hogyan szabadulhattok meg a félelmeitektől? Úgy, hogy a Szíveitekbe fogadjátok Jézust, akinek a Neve Emmánuel. Ha ezt megteszitek, akkor életetek minden helyzetében érezni fogjátok, hogy Veletek az Isten és nem lesztek egyedül; hogy felettetek az Isten, aki megáld titeket; hogy alattatok az Isten, aki veszélyben megvéd titeket; hogy előttetek az Isten és a Mennyek Országába akar vezetni titeket, hogy átölel titeket az Isten és határtalanul szeret mindannyitokat.
Úgy szabadulhattok meg a félelmeitektől, hogy felszámoljátok az összes bűneiteket és elindultok a megtérés, újjászületés keskeny útján.
Úgy válhattok félelem mentessé, hogy hisztek a mennyei Atya Irgalmában, végtelen szeretetében, a megígért Mennyországban, a testetek feltámadásában és a lelketek halhatatlanságában.
Úgy könnyebbültök meg a félelmeitektől, hogy komolyan veszítek a tíz parancsolatot, a hét szentséget és minden nap Jézus Szent Vérének és Szűz Mária Szent Könnyeinek védelmébe helyezitek magatokat és szeretteiteket. Próbáljátok ki és megtapasztaljátok, hogy a szabadító imával, böjttel, jócselekedettel, engeszteléssel, félelmeitek (bűneitek, aggodalmaitok) felajánlásával már most minden félelmeitektől megszabadulhattok. A felsorolt természetfölötti eszközök, ha használjátok őket védőoltásként fognak működni az életetekben, a félelem ellen.
Bátorításul mondom nektek, az igazi hívők, segítségünk által képesek minden félelmet száműzni életükből.
Befejezésül mondom nektek, a Szentírásban 360-szor van jelen az örvendetes kijelentés: "Ne féljetek! Veletek vagyok!" Amelyik nap nem gondoltok erre, akkor elfog a félelem titeket. Ha minden nap félelmetekben gondoltok az állandó jelenlétünkre, legyőzhetitek azt!
Most megáldalak titeket a Reánk hagyatkozás kegyelmével!""

Házi feladat februárra:
"URAN, ISTENEM KÉRLEK SEGÍTS, HOGY FELSZÁMOLJAM A BŰNBÁNATBAN AZ ÖSSZES BŰNEIMET, HOGY EZUTÁN FÉLELEM NÉLKÜL ÉLHESSEK!!!"

VISSZATEKINTÉS 2014 JANUÁRJÁRA
Miben erősítettek meg az elmúlt hónapban, az engesztelés napjaiban?
Nagyon hálásak voltak az Égiek, hogy télen is komolyan vesszük az engesztelést. Örömmel hallottuk az égi kijelentést, hogy az engesztelő személyeket Isten öröktől fogva választotta ki. A Szentlélek évében a Szentlélek megigérte, hogy a jövőben rendkívüli kegyelmekben részesülnek mindazok, akik nemet mondanak a gonosznak, a bűnnek, a bűnre vezető alkalmakra. A Szentlélek ki fog áradni mindazok szívébe, akik ezután is áldozatokat vállalnak önmaguk tisztulásáért, szeretteikért, az engesztelő közösségért, az egész emberiségért, és a purgatóriumban lévőkért. Elvárja a Szentlélek, hogy használjuk a lelki fegyvereket, elsősorban a szentelt vizet, amellyel meghinthessük otthonainkat, szeretteinket, járműveinket, állatainkat és kutunkba is tehetünk belőle. A szabadító imát végezzük el minden nap, megkötözve és konkrétan megnevezve a negatív szellemeket, a pokol tűzébe taszítva őket!Kérte a Szentlélek, hogy a kilencedek elején újítsuk meg igenünket az engesztelésre, a példás életre, a csend szeretetére, a lelki élet komolyan vételére! Kérték az Égiek, hogy legyünk gyengédekkel a gyengékkel, karoljuk fel őket, hogy megerősödjenek, hogy közösségben maradjanak. Az Égiek kérésére ebben az évben is újra felajánlottuk magunkat a Szentháromság szolgálatára. Ha úgy élünk, hogy az Égiek meg lesznek elégedve velünk, égi ajándékokra számíthatunk: a lélekkeresztségre, a profétálás adományára, gyógyulásra és a gyógyítás kegyelmére, a nyelvek adományára, nagyon sok pozítiv változásra életünkben és körülöttünk. Kérték az Égiek, hogy éljük meg jól a lelkünket edző próbatételeket. Újra megerősítettek az Égiek abban, hogy a jól megélt szenvedés által a legtöbb kegyelmet tudjuk leesdeni a Földre. Házi feladatot is kaptunk, jöjjünk rendszeresen az engesztelésre és legalább egy személyt hozzunk magunkkal.
Kik részesülhetnek a Lélekkeresztségben? Mindazok a személyek, akik vágynak erre, akik radikálisan nemet mondanak minden bűnre; akik igent mondanak minden jóra; akik kinyilnak a Szentlélek személyes vezetésére; akik vállalkoznak arra a feladatra, amivel a Szentlélek megbízza őket.
Mi volt ez évre szóló üzenet?
"Boldogok vagytok, ha Istennel kezditek, folytatjátok és fejezitek be az éveteket és az egész életeteket!"Csak az Úr Jézus és a Szűzanya voltak azok a személyek, akik a Mennyei Atyával kezdték, folytatták és fejezték be életüket.Elhatároztuk, hogy komolyan engesztelünk azokért, akik Isten nélkül kezdik és fejezik be az életüket. Ezek a személyek Káin, a vízözön áldozatai, a bábeliek, Góliát és követőik csak nemet tudnak mondani a tízparancsolatra, a hét szentségre, minden jóra. Engesztelnünk kell a megátalkodottak megtéréséért.Szomorúan gondoltunk mindazokra a személyekre, akik valamikor Istennel kezdték életüket, de létérve a keskeny útról, Isten nélkül fejezték be. Judás apostolra mondta az Úr Jézus: "Jobb lett volna, ha meg sem születik, a kárhozat fia"Sajnos nagyon sokan rosszul kezdik az életüket, de hála Istennek megtérve, újjászületve Isten Irgalmas szeretetét megtapasztalva, jól fejezik be. Ilyenek voltak: Dávid király, Jónás proféta, a tékozló fiú, a bűnös asszony, a jobb lator, Szent Pál apostol és sokan mások.ne felejtsük el az ezévi üzenetet: törekedjünk Istennel kezdeni, folytatni és befejezni az évünket, egész életünket+ Ezt soha nem fogjuk megbánni!!!
A lelkünk után kell-e törődnünk a testünkkel, a Szentlélek templomával? Prilogon élt egy szerzetes, Neamtu Mihai, akinek megjelent a Szűzanya és elmondott neki teakeverékeket, amelyek a betegségek megelőzésére és gyógyítására jók. A szerzetes azt mondta, hogy ezek csak azoknak használnak, akik hisznek benne és imádkozva fogyasztják. Én is kipróbáltam rákbetegségem harmadik fázisában. Isten segítségével és a teák (pakolások, ülő teák) időnkénti orvosi segítség által - véradás, felerősítés - sikerült a rák betegséget megállítani és visszafordítani. Az a jó, hogy a természetes teáknak nincs semmi káros mellékhatása. Ajánlatos a tisztító, gyógyító teákat havonta 20 napig inni, azután 10 nap szünetet tartani. Én megvagyok győződve arról, ha az életemben ittam volna teákat, elkerülhettem volna a betegséget. Neamtu Mihai könyve és néhány tisztító teakeverék, a Szentháromság Hegyen is kapható. Akik szegények, azok nyáron szedhetnek teafűveket és összepakolhatják azokat. Én elhatároztam, hogy a teljes gyógyulásom után is fogom inni a tisztító teákat és ajánlani fogom másoknak is. Amikor mi a teát főzzük, mindig teszünk a vízhez gyógyító vizet a Szentháromság hegyről. Hisszük azt, így még hatásosabbá válik. A teakeverékek, a Szentháromság hegyen mind megvannak áldva!

Előretekintés 2014. márciusra
Az engesztelések a Szentháromság hegyen márciusban 1-2, 6-7-én lesznek, 13 órától.
Ebben a hónapban megkezdődik a nagyböjt (március 5.), Hétfőn-szerdán-pénteken tegyük félre a húst és részesítsük előnyben a gyümölcsöket - zöldségeket. Ezt is ajánljuk fel a bűnösök megtéréséért.
Húsvét április 20-án lesz, egy időben az ortodox testvéreinkkel!
Legalább nagyböjt péntekjeink, együtt a családunkkal végezzük el a keresztúti ájtatosságot, elmélkedve!
Március első szombatján családfagyógyítás lesz, amely az utolsó idők egyik legnagyobb kegyelme.
Szeretettel teljes nagyböjtöt kívánunk mindenkinek!