2013. július 28., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni

2013. július 27. szombat, 19:22
Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy minden hűséges követőm kitartóan imádkozzon, hogy a lelkeknek okozandó baj, az ateizmus növekedése miatt elhárításra kerüljön. Az ateizmus nem mindig nyilvánítja ki önmagát. Azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntenek, hogy többé nem hisznek Istenben, nagyon gyakran egy helyettesítőt teremtenek maguknak.
Az embernek (lelki) felépítése miatt, okot kell keresnie arra, hogy igazolja létezését. Az emberiség átka az, hogy az embert az ember szemében magasztalja fel. A humanista szerint, mindent meg kell tenni annak biztosítására, hogy az ember szükségletei előnyt élvezzenek. Sok ember összetéveszti a humanizmust a Kereszténységgel. Amikor minden áron azt hirdetik, hogy a szenvedés és a szegénység elkerülése végett milyen fontosak a világi javak az ember életében, akkor könnyű azt feltételezni, hogy ez nem más, mint a felebaráti szeretet egyik formája.
Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek és más nyomorúságnak, akkor sokan azt fogják gondolni, hogy Isten Nevében beszéltek. Nézzetek a humanizmus álarca mögé, és nem fogjátok Isten jeleit megtalálni, még a Neve említését sem fogjátok hallani. Azok, akik humanistaként élik az életüket, nem szeretik Istent. Ők csakis saját magukat szeretik. Ők azt is hiszik, hogy mindaz, ami számít, az emberiség jóléte – általában világi dolgok formájában -, a cél eszközeként.
Bár jótékonyságnak tűnik, amikor azt lehet látni, hogy az ember szükségleteivel törődtök, sohasem tudjátok helyettesíteni Istent az által, hogy az emberek szükségleteit helyezitek az első helyre. Ha ezt teszitek, megbántjátok Istent. A humanizmus, bár rendelkezik az Isten iránti szeretet minden külső jelével, mégsem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött az önszeretet rejtőzik. Az ember meg fog halni, a teste porrá lesz, a lelke tovább él, mégis, a humanizmus azt szeretné elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.
Legyetek óvatosak, ha felkaroljátok a humanizmust, mert ha ezt megteszitek, akkor elvágjátok magatokat Tőlem.
Jézusotok


Szűz Mária énekek

Máriáról szóló énekek minden nyelven megjelennek szerte a világon, néhol nagyobb tiszteletben áll az égi királynő, hiszen ő az Isten által kiválasztott személy aki világra hozhatta az Úr Jézust. A Magyarok kultúrájában is nagy tiszteletnek örvend, de a vallás és a hit gyengülésével a Mária kultuszunk is kopott fényéből, így nálunk nem születnek olyan szép anyanyelvi vagy latin nyelvű dicsőítések, mint más Máriás kultúrákban. Reméljük vissza találunk szeretteinkhez, hisz ha eddig megfelelt őseinknek nem biztos hogy most kellene másfelé kutakodni és kifogásokat keresve elfeledni múltunkat, ilyen erős zsidó befolyás mellett. Ne feledjük, ha valamit elrontunk mindig vissza kell térni a gyökerekhez, és megpróbálni kijavítani hibáinkat. Hallgassátok tiszta szívvel ezt az éneket, a latin nyelv ellenére van egy közös nevező benne, ami az igaz keresztényekből békét, szeretetet, a zsidókból utálatot vált ki, mint a köszöntésünk "Dicsértessék, a Jézus Krisztus!"


Hidvégi Szabolcs