2007. május 4., péntek

2007. - A felebaráti szeretet éve - “Ami jót vagy rosszat teszünk felebarátunknak, azt Jézusnak tesszük!” 2007. május 3.

1. Elsőcsütörtök a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át Szent Tamás apostol találkozását a feltámadt Krisztussal! (Jn. 20, 24 - 31)
Havi mottó: “Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek!”
Közös imaszándék: végezzük a szabadító imát (a kilencedben; azután hétfőn - szerdán és pénteken) önmagunkért és engesztelő közösségünkért, hogy a Gonosz Lélek terve megsemmisüljön és a Szentlélek Isten reánk vonatkozó Terve, megvalósulhasson bennünk és általunk!
Konkrét feladatunk: engedelmeskedjünk a Szentlélek indításainak és tiltásainak!
A Szentlélek Isten tanítása, 2007. május elsőcsütörtökére
“Kedveseim!
Én, aki Szeretettel szólok hozzátok, a Szentlélek Isten vagyok, a Szentháromság harmadik Személye! Ti, eddig: az Atya, Jézus és Mária tanításait ismertétek meg. Anélkül, hogy tudtátok volna, az Égiek tanításai, Általam jutottak el hozzátok. Bár, az engeszteléseken, Én is, mindig veletek voltam, Rólam mégis csak keveset tudtatok meg. Eddig, amilyen mértékben kinyíltatok Felém, olyan mértékben ajándékoztalak meg benneteket. Ebben az utolsó időben, a kiválasztott eszközeimet használom fel e közösség vezetésében, akik megkapták Tőlem, Személyesen a Lélekkeresztséget!
Meglátjátok, a jövőben is fel fognak ismerni Engem az emberek, a Szentháromság hegyén kapott tanításokban, Isteni Bölcsességemről.
Azzal a tanítással, amelyet ezután is kapni fogtok - Lélekkeresztséggel megajándékozott gyermekem közvetítésével - földi ember nem rendelkezhet, csak Általam. Most, azért kapjátok kifejezetten Tőlem a tanításokat, mert Személyesen akarlak felkészíteni titeket ‘a Teljes Kiáradásomra’!
A ti nemzedéketeknek - azoknak akik bűnbánatot tartanak - megígérte a mennyei Atya, hogy még a világ vége előtt, egy ‘Új Korszakot’ fognak megérni, amely a ‘Szeretet Korszaka’ lesz a Földön!
Mindazok, akik ebben a kegyelmi időben megtisztulnak a bűneiktől, meg fogják érni a Földön a Mennyországot! Általam, ebben az utolsó időben, olyan ‘rendkívüli Világosságot’ fogtok kapni, amely által nagyon könnyű lesz felfogni mit - hogyan tegyetek, hogy az eljövendő ‘Boldog Ország’ örömteljes lakói legyetek!
De mindezek előtt: meg kell tisztulnotok minden bűntől; szeretnetek kell embertársaitokat, csak jót akarva nekik! Tanuljátok meg félre tenni az ítélkezéseiteket, mert a jövőben, olyanok is meg fognak térni, akik eddig csak rosszat tettek nektek. Hamarosan, minden ember meg fogja kapni azt a ‘Nagy Kegyelmet’, amely által megismerik a Szentháromság Egy Istent!
Kérlek benneteket, addig is használjatok ki minden lehetőséget - ami rendelkezésetekre áll - hogy minél többet tudjatok meg Rólunk!
Egy biztos, ha nemcsak ismeritek, hanem élitek is a Tőlünk kapott tanításokat, a ‘legjobb úton’ fogtok járni. Bízzatok Bennem, mert Én segíteni fogok nektek ezután is!
Higgyétek el, Én, a Szentháromság harmadik Személye, nagyon Szeretlek titeket! Szentháromságos áldásom adom rátok!”
Házi feladat májusra:
“SZENTLÉLEK ISTENEM SEGÍTS, HOGY A ‘SZERETET ÚJ VILÁGÁN’ DOLGOZZAK ÖNMAGAMBAN ÉS KÖZÖSSÉGEMBEN!”
Előretekintés júniusra
Ezután minden hónapban: elsejétől - kilencedikéig; azután minden csütörtökön és minden vasárnap délután 3 órától lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén.
Ezután minden Elsőcsütörtökön: 12-17 óra között lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyén. A böjti rend a mennyei Atya kérése szerint: a kilencedben (1-9), azután hétfőn - szerdán - pénteken délig, vállaljunk teljes böjtöt a bűnösök megtéréséért. Kivételek: vasár- ünnepnap és szeretetvendégség! Minden péntek: húsmentes!
Közös imaszándék lesz: azért fogunk imádkozni és dolgozni, hogy a Szentháromság Egysége, Szeretete, Jelenléte… ereszkedjen le a szívünkön keresztül a Földre!
Konkrét feladatunk lesz: Vigyázni fogunk a beszédünkre! Csak jót fogunk mondani másokról vagy semmit!!!