2008. július 8., kedd

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚLIUS

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
46. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Márk evangéliumát!
Havi mottó: „Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája!” (Mk.9,35)
Közös imaszándék: az idősek és a fiatalok közötti megbékélésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét,… felajánlani.
Konkrét feladatunk: Jézus nevében megbocsátok mindazoknak, akik ellenem vétettek!!!
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júliusában
„Szeretteim!
Rövidesen az egész emberiség két csoportra fog oszlani. Mindegyik csoportnak lesz vezetőjük, akik meg fognak mutatkozni nyilvánosan is!
Az egyik csoportban lesznek azok az emberek, akik valóban hisznek Istenben, és alázattal szolgálják a felebarátaikat.
A másik csoportban lesznek a hitetlenek, azok, akik gőgösen uralkodnak embertársaik felett.
A hitetleneket a hamis alázatukról, a hívőket az erényes életükről lehet majd felismerni! Mindegyik csoportnak a tagjai a saját vezetőjük mellett fognak nyilvánosan is dönteni. Az utolsó időben, az igazi hívőket Isten fogja külsőleg is megjelölni (Jel.7,3), a hitetleneket a Gonosz Lélek fogja nyilvánosan is megpecsételni (Jel.13,16-17).
A szétválasztásig még lesz egy csoport, akik ugyan vallásos cselekedeteket végeznek, mégis a szívük bűnös vágyait követik. (Mt.15,8) Ezekről mondta Jézus: ‘bárcsak lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy kivetlek a számból.’ Ők inkább a gyönyört keresik mint az Istent! Ők az Istenfélelem látszatát mutatják, de a lényegét megtagadják. Ezek azok, akik mindig csak tanulnak, de az Igazság ismeretére soha el nem jutnak! Ezek romlott elméjü, megbízhatatlan hitü emberek. Meglátod, sokra nem jutnak, mert oktalanságuk mindenki előtt nyilvánvalóvá fog válni! Kerüld az ilyeneket!!!
Jól jegyezzétek meg, a figyelmeztetés után mindenki oda fog kerülni ahova valóban való!
Kérlek titeket, ne itélkezzetek a langyosak és a hitetlenek felett, hanem amíg tart az irgalom ideje, engeszteljetek értük!!! (Jn.8,7)
Előre kijelentem nektek, a Földön élő emberekre – ha nem térnek meg – nehéz idők várnak (Jel.8,13) leginkább azért, mert nem hallgattak a sorozatosan adott, égi figyelmeztetésekre!!!
A nagy figyelmeztetéskor, ha Isten, Végtelen Irgalmában közbe nem lépne, az egész Föld, ahol most éltek, elpusztulna.
Bátorításul mondom nektek, ’egy kisded nyáj’ (Lk.12,32) akik bűnbánatot tartanak és hűségesek maradnak Istenhez, a legnehezebb körülmények között is életben fognak maradni és Jézussal fognak uralkodni az Új Földön!!!
Megáldalak titeket a hűség erényével!!!”
Házi feladat júliusra:
URAM, SEGÍTS, HOGY SZERETETTEL SZOLGÁLJAM A FELEBARÁTAIMAT!
Előretekintés augusztusra:
Közös imaszándék lesz: ért a megátalkodottakért fogunk engesztelni, akik még a kiengesztelődés évében se bocsátottak meg ellenségeiknek és nem kértek bocsánatot azoktól, akiket ők bántottak meg!!!
Konkrét feladatunk lesz:ülni fogjuk a rossz társaságot! Csak a jó társaságot fogjuk keresni!