2013. november 2., szombat

A Halloween és az okkult

A Halloween körüli események kezelése nem egyszerű egy hívő számára, főleg, ha gyerekei is vannak.
Ez az időszak kifejezetten veszélyes is lehet, mert a Halloween ünneplésével kapcsolatos, látszólag ártatlan elemek tulajdonképpen az okkult részei és akár tragédiába is torkolhatnak egy tudatlan vagy felkészületlen ember számára.

Pogány háttér

Az ókori Nagy-Britanniában és Írországban október 31-én ünnepelték a kelta Samhaint, ami a nyár végét jelezte. November 1-je volt az újév első napja a kelta és angolszász naptárakban egyaránt és ez volt az egyik legfontosabb, de ugyanakkor legbaljósabb ünnep a kelta évben.
Az észak Franciaországban és a brit szigeteken letelepedett kelta népek mindenféle okkult művészeteket folytattak, természetimádók voltak és különböző természetfeletti, animista tulajdonságokkal ruházták fel a körülöttük lévő világot.
A druidák a kelta vallás tanult papjai voltak. Hitük és szertartásaik sok vonatkozásban hasonlítottak a hinduizmusra. Hittek a reinkarnációban, a lélekvándorlásban, tehát úgy gondolták, hogy egy ember állatként is újjászülethet. A druida hit szerint október 31-én, tehát az újév előtti éjszakán, Samhain, a halál ura összegyűjtötte a gonosz halottak lelkeit, akiket arra ítéltek, hogy az állatok testébe költözzenek.
A druidák abban is hittek, hogy a gonosz halottak büntetését enyhíthetik a halál urának felajánlott áldozatokkal, imákkal és ajándékokkal. (Ez a szokás rávilágít a Halloween és a purgatóriumról alkotott nem igazán biblikus elmélet közötti furcsa kapcsolatra.)
Úgy hitték, hogy a halottak lelkei visszalátogatnak korábbi otthonukhoz ezen a napon, így az ünnep sötét jelentőségét az utcákon ilyenkor kóborló szellemek, boszorkányok, fekete macskák és démonok adták. Az emberek úgy gondolták, hogy az ő feladatuk kibékíteni ezeket a gonosz erőket.
Érdekes megemlíteni, hogy Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi templom kapujára, komoly csapást mérve ezzel sok nem biblikus elméletre.

Modern Halloween szokások

Az Egyesült Államokban eleinte nem volt ismert ez az ünnep. Később, már a XX. században, az ír katolikus bevándorlók tették szokássá, míg végül világi ünneppé nőtte ki magát és sok egyéb hagyomány is kialakult körülötte. A töklámpás például valószínűleg a boszorkányok azon szokásából ered, hogy gyűléseik alkalmával egy koponyában gyújtottak gyertyát.
1965-ben az UNICEF, az ENSZ egyik szervezete, megpróbálta az ünnep részévé tenni az ENSZ gyerek pénzalapja számára történő pénzgyűjtést is.

Az okkult növekvő népszerűsége

A Halloween sokak számára olyan elfoglaltságot jelent, ahol az „ártatlan” játékok az igazi boszorkánysággal, New Age-el és az okkulttal keverednek. Egyre gyakoribb időtöltés ilyenkor a Quija tábla használata, hogy segítségével kapcsolatot létesítsenek az arra járó szellemekkel. Ennek azonban komoly következményei lehetnek, beleértve a démon általi megszállást is. A sötét erők számára a Halloween egy remek alkalom arra, hogy befolyásolják a fogékony embereket, hiszen ez az időszak eleve okkult háttérrel rendelkezik.
Az okkultizmus része a sátánizmus, az asztrológia, a kabbala, a gnoszticizmus, a teozófia, a boszorkányság és a varázslás is.

A bibliai nézőpont

A Halloween szokások utat nyithatnak az okkult számára és olyan erőket hozhatnak az ember életébe, aminek kezelésére nincs felkészülve. Az okkultban fizikai, démoni eredetű erő rejlik.
A Bibliát tanulmányozva egyértelműen megtudhatjuk, hogy minden hamis vallás, a boszorkányság vagy az okkult mögött is a sátán ereje rejlik. Isten Igéje egyértelműen arra szólít fel, hogy ezeket kerüljük, mert veszélyesek. Az ókori Izraelben sok különböző babona és hamis elképzelés létezett, amikről a Biblia nem beszél, az okkultizmusban való részvételt, azonban egyértelműen halállal büntették.

Egy Halloween projekt?

Évről évre sok szülőnek okoz gondot, hogy miként kezelje a Halloween körüli gyerekprogramokat. Egyrészről az ünnep részét képező okkult szokások nyilván kerülendők egy keresztény számára, ugyanakkor nem könnyű építő jellegű alternatívákat találni.
Vannak, akik szüreti fesztivált szerveznek, míg mások, ahol például nagyobb gyerekek vannak, színdarabokat állítanak össze. Jó téma lehet erre Saul és az endori halottidéző asszony története az I. Sámuel 28-ból.

Védelem

A jólinformáltság önmagában nem elég ilyenkor, hiszen sátán „megpróbálja megtéveszteni ha lehet a választottakat is”. Ilyenkor értjük meg, mennyire fontos ismerni és használni Isten fegyverzetét, amiről az Efézus 6-ban olvashatunk.


Forrás: khouse.org

A szabadkőművesség önmagát 1717-ben manifesztálta, akkor hirdette meg tulajdonképpen világuralmi céljait. Érdekes a kétszáz éves ismétlődés: 1517 – protestáns reformáció, 1717 – a szabadkőművesség önmegnyilvánítása és 1917 – a két orosz forradalom. Ugyanazok az erők produkálták egyébként mind az 1517-es, 1717-es és az 1917-es eseményeket is, de amit 1717-ben tervbe vettek és kinyilatkoztattak, azt egy világnappal 1717 után – egy világnap 72 év –, tehát 1789-ben kezdték megvalósítani. Ennek voltak előzményei, hiszen már az angol forradalomban is szerepet játszottak, de a francia forradalom teljes mértékben egy szabadkőművesség által kirobbantott forradalom volt. Nagyon lényeges mozzanat, hogy amikor a rémuralom a csúcspontjára jutott, akkor betiltották a szabadkőművességet.

A Katolikus Egyház a szabadkőművesség fő ellenfele. Ha a mozgalom tagjai azt hirdetik, hogy az ember isten, akkor ebben Egyházunk jelenti a legfőbb akadályt. Bizonyos mértékben hasonló álláspontot képvisel a többi egyház is. Tudni kell azonban, hogy a szabadkőművesség protestáns környezetben született a rózsakeresztesekhez, vagyis valamiféle keresztény kabbala híveihez közelállók között. A rózsakeresztesek, akik a protestáns országokban megalakították a szabadkőművességet, azt tervezték, hogy Luther és Kálvin után megvalósítják a harmadik reformációt, és az egész kereszténységet a kabbala képére alakítják át. A protestantizmus hajlamos az ilyen folyamatok elfogadására, ez is egy oka számbeli gyengülésének. Ha az emberek maguk akarnak dönteni hitigazságok kérdésében lelkiismeretük szava szerint vagy mintegy demokratikus módon ( az anglikán szinódus például határozatot fogadott el, hogy a pokol nem létezik ), nos, ez a legjobb út a szabadkőművesség felé. A mozgalom tagjai hiszik, hogy fokozatos reformációval a kereszténységet elvezetik a rózsakeresztesség s később a kabbala elfogadásához is.


Schwaben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése