2011. március 28., hétfő

A rózsadombi paktum, Eredeti változat

Liberál-cionista változat
A paktum eredeti változata 1989-ből. Íme a PAKTUM, amelyről nem lehet beszélni. Ez volt írásom kiinduló pontja. Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés szövegét. Egy otthoni publicista, mint Benedek István, nem teheti meg ezt saját jól felfogott érdekében, az Angliában élő Révffy László azonban a közelmúltban nyilvánosságra hozta ezt a megdöbbentő árulást. Szövegét Németországban élő barátom küldte el, azzal a kéréssel, hogy terjesszük a magyarság minél szélesebb köreiben. Kívánságának eleget teszek, mert teljesen egyet értek vele, hogy ezt mindenkinek meg kell ismerni. Írását azzal kezdi, hogy 1989 március 15-én, míg hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következők vettek részt: a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a szovjet megszállók, de ezért súlyos árat kell fizetnünk. Értesülésem szerint Révffy László rövidesen nyilvánosságra hozza az aláírók neveit, hogy minden kételkedést oszlasson e feltételek hitelességével kapcsolatban, amelyek a következők:

1. /A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2. / A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3. /Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország között.
4. /Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5. /A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között.
6. / A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
7. / A volt kommunisták titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédésen az esetleges megtorlástól.
8. / A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9. / Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10. / Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11. / Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
12. / A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
13. / Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem lehet változtatni.
14. / Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15. / Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
16. / Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17. / A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
18. / A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági befolyását a magyar életben.
19. / Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
20. / Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.Fenti megalázó feltételek a megfogalmazásukkor még köthették az aláírókat, de ma, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Csehszlovákia összeomlása után semmi esetre sem. Akik 1998. március 15-én aláírták a fenti 20 pontot, még akkor sem mentesülhetnek a vádtól, ha kényszerhelyzetben tették ezt. Viszont ha 1992-ben a Közép- és Kelet Európai események után is érvényesnek tartják, akkor és a magatartás hazaárulásnak minősül, amiért törvény előtt kell felelniük. Íme a sokat emlegetett "paktum", amely mindeddig megakadályozta hazánk politikai átalakulását, és a magyar milliók emberi életnívójának a megteremtését, amely népünk fejlődésének és jövőjének alapfeltétele.

A találkozó résztvevői:
Antal József
Horn Gyula
Pető Iván
Paskai László
Göncz Árpád
Zoltai Gusztáv
Boross Péter

A paktum liberális-cionista változata 2003-ból


Második Rózsadombi paktum

1. A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
1. A NATO és a leendő EU-hadsereg számára támaszpont és megfelelő haderő biztosítása.

2. A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
2. További hitelek felvétele az IMF-től és a Világbanktól, a lakosság elszegényedésének folyamatos biztosítására.
3. Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése a Szovjetunió és Magyarország között.
3. EU-alárendeltként (tagországként) Izrael és az USA minden világgyarmatosítást szorgalmazó tevékenységének támogatása.
4. Mindennemű szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
4. Mindennemű olyan tevékenység megakadályozása, amely a cionista diktatúra megdöntésére irányul.
5. A határok kölcsönös megnyitása a Szovjetunió és Magyarország között.
5. Az EU antidiszkriminációs és a "szabad letelepedésre" vonatkozó törvényeinek következetes betartása.
6. A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
6. A politikai és gazdasági elit (továbbiakban: VIP-tagok) vagyonelszámoltatásának a méltányosság és a diszkrimináció-mentesség elve alapján kell történnie.
7. A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az esetleges megtorlástól.
7. A VIP-tagoknak, valamint az 1990 óta (bármelyik) kormánypárti országgyűlési képviselőként tevékenykedők megvédése az esetleges megtorlásoktól.
8. A megbízható volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
8. A 6. pont szerinti felelősségrevonástól mentesülő VIP tagok az "új ellenzék" tagjaiként indulnak a választásokon.
9. Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
9. A multinacionális cégek vagyonszerzésének és vagyonmegtartásának minden eszközzel történő biztosítása.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
10. Az igazságszolgáltatás megtartása a 6. pont szerinti felelősségrevonás alól mentesült személyek kezében.11. Minden zsidóellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés megtorlása.
11. Minden anticionista szervezkedést, megnyilatkozást, megmozdulást antiszemitaként feltüntetve gyűlöletkeltővé kell minősíteni, és a résztvevőket ez alapján példás szigorral kell elítélni.
12. A jobboldali vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének megakadályozása.
12. Meg kell akadályozni minden olyan társadalmi szervezet és párt létrejöttét, amely a cionista diktatúra megdöntését célozza alapító okirata szerint, és meg kell szüntetni - alapító okiratában foglaltaktól függetlenül -, ha tevékenysége a cionista diktatúra megdöntésére irányul.
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek, és azokon nem lehet változtatni.
13. Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok az EU-ban virtualizálódnak, tehát sem az állampolgárságnak, sem a határok elhelyezkedésének nincs jelentősége.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
14. Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot olyan magyarországi vagy emigrációs szervezetekkel és személyekkel, amelyek a cionista diktatúra ellenzői.
15. A románok, a jugoszlávok és a szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok láthatnak napvilágot.
15. A Trianoni utódállamokkal (és azok utóállamaival) történő kapcsolatoknak minden esetben az egyoldalú engedményadás elvén kell állniuk.
16. Az 1956-os eseményeket, mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat kell beállítani, és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
16. Az 1848-as és 1956-os eseményeket úgy kell beállítani, hogy azok az új kormány eszmei elődei.
17. A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
17. A magyarországi katonaság célja a NATO és az EU-hadsereg kiszolgálása, ezért az általunk megkövetelt feltételeknek kell eleget tennie. Minden nemzetvédelmi feladatot - ezért a "honvéd" megnevezést - meg kell tiltani.
18. A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősíti gazdasági befolyását a magyar életben.
18. A cionista diktatúra az átmentett VIP-tagokon keresztül gyakorolja politikai befolyását Magyarországon.Minden, a magyar nemzeti érdekek cionista érdekek fölé helyezését célzó tevékenységet, hagyományápolást és történelemkutatást meg kell tiltani, ami a magyarság elfogadott eredetét és vallását vonja kétségbe.
19. Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
19. Magyarország az EU-Alkotmány szerint "európai" embertípus kialakulását szorgalmazza. A magyar és a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi, kulturális és hagyományőrzését a kozmopolitizmus szellemében "liberálisan" biztosítja.
20. Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború alatt elszenvedett veszteségeiért.
20. Magyarország be- és visszafogadja és az EU-Alkotmány "harmadik országbeliek" letelepedésére vonatkozó törvényei szerint ad jogot a zsidóságnak arra, hogy Magyarországot, mint államalapító, hazájának tekintsék.

Budapest, Rózsadomb, 1989. március 15

Budapest 2003. május 28-a és július 9-e között (+KGB, CIA) 

http://hunpjp.com/images/omvb.jpg

Kormányok dőlnek meg, reaktorok robbannak, bombáznak, polgárháborúság, energia-válság, pénzügyi.-gazdasági csőd-veszély, politikai kufár-szeszély, klíma és pólus-változékonyság, árdrágulás, eladósodás, kilakoltatás, cigány-terror, zsidó népirtás, fegyverkezés, szervkereskedelem, embercsempészet, drog és gyógyszer, rák, halálos járványok, elöregedő társadalom, migráció, soha nem látott népességnövekedés, emigráció, de semmi ráció, csak reláció, de hol marad az ováció! A magyar náció helyett detonáció! 

18 megjegyzés:

 1. Jól eladtak a liberálisoknak bennünket ! Gyalázat !

  VálaszTörlés
 2. Jól eladtak a liberálisoknak bennünket ! Gyalázat !

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. liberálisok?? így is nevezheted őket.. végül is..

   Törlés
 3. Azt mondják az öndicséret büdös. Vállalom.Már 1994-ben reagáltam az akkori Havi Magyar Fórum hasábjain,az "Európa" című versemmel. Ime:

  Eladható áruk között
  eladott áruk vagyunk.
  Zokogást hoz a felhő,
  megeredt nyomorúságot,
  hozza a hazátlanok
  hazatérő panaszát.
  átvérzett határokon
  szavak merednek puskacsőre,
  nem vár itt semmi jó
  szülőre,szülöttre. (tarjáni)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm a verset, sokkal előbb van a baj, mint bárki gondolná. Van egy 1973. márciusi dátumom, amire az 1951-1984 közötti időszak a magyarázat.Lehetne tovább menni, még előbb egészen 1490-ig, jól mondja a mondás: Meghalt Mátyás király, oda az igazság! Hogy kik gyilkolták meg nemzetünk által választott vezetőnket, az mindenki sejtheti, de míg nem tör rá a nemzetérzés addig felesleges róla beszélni. Minden amit lehetett meghamisítottak, csak azért hogy nemzetünk ne ébredjen rá a valóságra. Annyian tudnak róla, mégis hogyan várnánk tölük, amikor nem értik sajnos azt, hogy minden összefügg, s a mennyei seregekkel nem illene játszani, mert bármikor elereszthetik a sarlójukat, ma van annak egy éve, hogy nyilvánosan elmondták az aratás elkezdődött. Ami jönni fog, azt magunk okozzuk tudatlanságunkkal, hogy mennyi belőle a szándékos, az is már lényegtelen. A bálványtemplomokért, a bálványoszlopokért úgy megkapjuk a magunkét, hogy már akkor késő lesz a sírás, akkor már vagy megtesszük a ninivei esetet, vagy lesz, aminek lennie kell. Ilyen egyszerű az egész, s mégis kevesen vagyunk képesek felfogni, hogy az esztergomi Szent Anna templom előtt lévő két angyal ha elindul, akkor Dunántúlnak annyi, pedig Kárpáthazánknak a védőangyala szerzetesangyal, ott van a Hősök terén, csak éppen a Regnum Marianum templom nincsen ott, nem épül az Engesztelők kápolnája, elpusztították a kis Szentföldet, két év után, az újat is el fogják, hogy mivel azt is lehet tudni, egyetlen lehetőség van a sötétség hadsereggel szemben az alázatos engedelmes tiszta szívű imádságos lelkület, mert csak attól futamodnak meg, mint ahogyan annyiszor megkaptuk üzenetekben. Lehet ecsetelgetni, annyi mindent de amikor megjelenik a két üstökös, akkor legalább akkor valljuk meg hitünket, s fogadjuk végre el teremtményi mivoltunkat. Nincsen értelme teremtőt játszani!

   Törlés
 4. Olvassátok! Olvassátok! Olvassátok!

  VálaszTörlés
 5. ...sok mindent nem értek,de jobb is,mert nem hiszek ezekben az új Nostradámuszokba,de hiszek abban a mondásban: "ne fesd az ördögöt a falra mert megjelenik!".Szóval, én azt mondom: éld az életed,légy boldog és ne akadályozd mást sem ebben és senkit sem engedj hogy saját céljuk elérése érdekében korlátozzák szabadságodat,jólétedet,demokratikus törvényeidet vagy hitedet,küzdj a személykultusz,a
  hazug hatalom,diktatúra és hazánk kirablása ellen,ne félj,mond el véleményed nyiltan bármikor bárkinek és küzdj érte félelem nélkül, AMEN!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Két bejegyzést ajánlok figyelmedbe Pityu:

   Imádkozz tehát Egyházam megújulásáért! Imádkozz azért, hogy teljességükben megértsék az Evangéliumokat, és hogy a kihagyott részeket visszategyék! Imádkozz gyermekem, hogy egyesítsék Egyházamat, és régi ruháiba öltöztessék! Imádkozz, hogy Szavaimat ne magyarázzák tévesen, ahogy most teszik! Ezek a téves magyarázatok olyanok számotokra, mint a mérgezett étel. Az én Ételem tiszta és tápláló. Imádkozz papjaimért, hogy teljesen megértsék útjaimat, azt az Utat, amely valóban én vagyok. Ők még nem értettek meg engem. Imádkozz, hogy megvilágosodjanak. Ó gyermekem, imádkozz dicsőségemért, hogy végül újból dicsőítsék Szent Nevemet, és minden nemzet tisztelje!

   a másik ennél durvább, de itt lelheted fel: http://www.metropolita.hu/2017/05/23/megparancsoltak-hogy-gyermekeket-aldozzak-az-illuminatinak/

   Törlés
  2. Andre ! A válaszod SZUPER volt !!!

   Törlés
 6. Egy kis bökkenő ! Orbánt és Ádert kifelejtettétek a résztvevők közül !!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az a titkos izraeli-magyar megállapodás volt, ez a paktum más. De mégis hasonló

   Törlés
 7. Én csak annyit tudtam tenni,hogy megosztottam a Facebookon,hogy mindenki emlékezzen arra,hogy kik és hogyan adták el hazánkat!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hidd el sokat tettél ezzel, én is sokszor kitettem már még a volt iwiv-re is. De valahogy mindig gellert kapott. Vagy csak az érdektelenség és közömbösség nem engedte, hogy elgondolkodjanak és helyesen cselekedjenek. Rengeteg időt elpazaroltak azzal, hogy leragadtak, és már nem felelősek más embertársaikért. Pedig nem szabadna, hogy így legyen. Támogatnunk, segítenünk kell egymást a megfelelő információval. Még akkor is, ha kegyetlen és kemény téma. A elszegényítés, az éhezés, a téli megfagyások, öngyilkosságba kergetés, kilátástalanság is kegyetlen.

   Törlés
  2. Azért kapott gellert, mert az elmélet nincs tényekkel, adatokkal alátámasztva...

   Törlés
 8. Mert HAZUGSÁG!
  És még ti tartjátok magatokat a magyarság védelmezőinek. Szégyellje magát mindenki, aki akár tudatosan, akár csak lustaságból (mert nem olvas utána) továbbítja, megosztja, terjeszti az ilyen, nyilvánvalóan is blőd baromságokat!

  VálaszTörlés
 9. Netanjahu-Orbán paktum 2017: 2 millió zsidó állampolgársága és Magyarországra költözése, 3 millió kínai betelepítése, 5 millió roma befogadás Európa országaiból, kevert roma-magyar lakosság létrehozása.

  Hazaárulás 2017.

  VálaszTörlés
 10. Volt paktum, csak az nem ez ! Antall a párt működési szabályzatát megkerülve kötötte az SZDSZ-szel. A p.lényege az volt,hogy az SZDSZ vállalja a hozzájárulását a 2/3-os törvények arányának csökkentéséhez,cserébe viszont kérte a közt. elnök jelölésének és a közmédiumok (Rádió- TV. elnökei) jelölésének jogát. Ez volt az a tény,ami miatt Csurka 1992-ben fellázadt.

  VálaszTörlés
 11. Ma is csak azt mondom generáciokna kell kihalni hogy komoly változás legyen.50-év sok gazembert nevelt, melyek ma is a hatalomhoz ragaszkodnak.

  VálaszTörlés