2014. június 9., hétfő

Nő a katolikusok száma Norvégiában

Az elmúlt tíz évben csaknem megháromszorozódott a katolikusok száma Norvégiában. Új templomokra van szükség, 2015-re épül fel Trondheimben az új katedrális.
II. János Pál pápa 1989-es norvégiai látogatása óta folyamatosan nő a katolikus Egyház tagjainak a száma – írja több katolikus hírügynökség. Számuk mára 150 ezerre nőtt, főként a Norvégiába érkező bevándorlók révén.
A L'Osservatore Romano tudósítására hivatkozva a Zenit beszámol arról, hogy Trondheimben, Norvégia harmadik legnagyobb városában szükségessé vált egy nagyobb katedrális építése. A középkorban Észak-Európa vallási központjának, fontos zarándokhelynek számító Trondheimben ma tízezer katolikus él. Ez év januárjában egy pappá szentelés még a város evangélikus templomában, a Nidaros-dómban történt.
Ez a gótikus katedrális Norvégia nemzeti kegyhelye. Itt temettek el tíz norvég királyt. A dómban nyugszik II. Olav Haraldsson (1015–1028), akinek az ország a kereszténység felvételét köszönheti. A templom 1527 óta az evangélikus Egyházé. Már a papszentelés előtt is tartottak itt katolikus szertartásokat, Szent Olav emlékünnepét a két felekezet közösen ünnepli.
A katolikusok új temploma, egy tízmillió euró ráfordítású, új épület a tervek szerint 2015-re készül el. A döntést az új katedrális mellett az indokolta, hogy a város korábbi, 1973-ban épült katolikus templomának állaga az utóbbi években annyira leromlott, hogy felújítása lehetetlenné vált. Az új létesítmény a hitélet mellett helyet biztosít közösségi aktivitások számára.
Norvégiában, a többi észak-európai országhoz hasonlóan, nagy távolságokat kell megtenni a híveknek azért, hogy eljussanak plébániájukra. Ezért a szentmisére összesereglő emberek szívesen töltenek el egymással hosszabb időt a liturgiát követő kávézáson, beszélgetésen, katekizmuson.

Bár a katolikusok Norvégiában elenyésző kisebbséget jelentenek – számarányuk mindössze 4 százalék – társadalmi hatásuk mégis érzékelhető. Sok a katolikus iskola, a kolostor, valamint a Norvégiában növekvő számban munkát vállaló és letelepedő vendégmunkások integrációjában betöltött szerepük meghatározó jelentőségű – mondta a kölni Domradio interjújában Bernt Ivar Eidsvig, Oslo püspöke.
A püspök arról számolt be, hogy a katolikusok növekvő száma szükségessé teszi új templomok építését Norvégiában. A bevándorlók szociális támogatása is feladat a katolikus Egyház számára, hiszen esetükben a szegényebb, rosszul kereső rétegekről van szó. Mindez nagy kihívások elé állítja az Egyházat. A plébániák sokrétű pasztorális kínálattal várják a különféle országokból, kultúrákból érkezett bevándorlókat. A legnagyobb számban Lengyelországból származó katolikusok igényt tartanak anyanyelvű szentmisére, de más nemzetiségűek is jelentkeztek ezzel a kéréssel. A püspök szerint a bevándorlók száma, így a katolikusoké is tovább növekszik az elkövetkező években, mivel a gazdasági növekedést felmutató Norvégiának szüksége van a munkaerőre. Több templom építését tervezik, és vásárolnak templomokat a lutheránus Egyháztól is. Reményteljes, hogy évente kettő-három papszentelés is van, így pasztorális oldalról felkészültek híveik számának emelkedésére.
Magyar Kurír


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése