2010. december 27., hétfő

Karácsonyi elmélkedések az Igaz Élet Istenben üzenetből   
Azon a napon, amikor a Szentlélek által Szűzi Méhében fogantam, minden gonosz lélek megbénult félelmében, ugyanakkor a mennyei seregek sokasága énekelve dicsérte Istent: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek!” Leszálltam tehát a mennyből a mennybe, Trónomról a Trónomra... (1996. március 25.)
Kész-e fületek arra, hogy felismerje Szeretetem Kiáltásait? Hajlandó-e megnyílni szívetek, hogy elismerjétek mai Kegyelmeimet? Kész-e a lábatok elhozni benneteket, hogy leboruljatok az Imádás Órájában, és dicsőítsetek Engem, mint az első pásztorok, akik eljöttek Születésemkor, hogy imádjanak Engem? Készen álltok-e arra, hogy most a szívetekkel dicsőítsetek Engem? (1989. augusztus 9.)
Úgy gondolom, hogy ez a két IÉI üzenet mindent elmond.
Isten áldjon Benneteket és Áldott Karácsonyt kívánok minden IÉI olvasónak világszerte: Tony atya
Karácsonyi gondolatok az IÉI olvasóknak (2010)
 A Karácsonyt általában két különböző módon szokták megélni. Egyfelől azt látjuk, hogy az emberek többségét megszállja a fullasztó fogyasztói lelkület, másfelől pedig ott van a leghíresebb történelmi személy születésének klasszikus ünneplése.
Azonban egyiknek sem lesz igazi hatása ránk, ha Karácsonykor nem határozzuk el, hogy hiteles és Igaz Életet fogunk élni Istenben. Más szavakkal: az, hogy az Ige Testté lett, nem pusztán egy történelmi esemény, amelyről meg kell emlékeznünk.
Az Apostolok Cselekedetei 11,26 tanúsága szerint Jézus követőit először Antióchiában nevezték „keresztények”-nek, mert betöltötte őket a Szentlélek és a Názáreti Jézus tanítása.
Az emberiségnek ma is szüksége van Jézus Krisztus új tanítványainak erőteljes megnyilvánulására. Hogyan tehetjük ezt meg? Úgy, ha a Szűzanyát követjük.
Ha szívből megnyitjuk önmagunkat Isten Szentlelkének – hogy megújítson minket belülről, ahogyan beárnyékozta Máriát –, akkor Ő ránk is le fog szállni, és higgyétek el, megadja nekünk Szent Kenetét. Ezt Lukács evangélista is megerősíti: „mert Istennek semmi sem lehetetlen” (1,37).
Ha a Szentlélek egyszer belép az életetekbe, két nagy kegyelemet kaptok létezésetek mélyén:
Először is megfogantok. Igen, jelen lesz bennetek az Igaz Élet Istenben. Nem ti fogtok már élni, hanem Krisztus fog élni bennetek.
Továbbá szülni fogtok. Misztikus módon Jézus Krisztusnak fogtok életet adni, vagyis ismertté fogjátok Őt tenni. Többé már nemcsak egy keresztény lesztek a sok közül, hanem Krisztushordozók, akik Krisztus Tüzét hordozzák, hogy lángra lobbanjon a föld, amire Krisztus annyira vágyik. Krisztushordozó leszel, Jézus hírvivője.
Így Karácsony Csodája nem csupán egy szép történetre való megemlékezés lesz. A Karácsony minden alkalommal jelenvalóvá válik, amikor Máriához és Szent József hasonlóan Krisztusba öltözve, meg tudjuk mutatni a jóakaratú embereknek az Isteni Világosságot, amely továbbra is megvilágítja és megmenti a Teremtést.
 Boldog és örökké tartó Karácsonyt mindannyiótoknak: Teo atya
  2010. december 21-éig 18.129 aláírást gyűlt össze a Húsvét közös dátumért.
Még 981.871 szükséges ahhoz, hogy elérjük az 1 milliót!
Ma mélyen meghat teremtményeim legkisebb igyekezete is, amely düledező Házamat akarja helyreállítani. Az egész menny örül az Egység felé vezető legkisebb lépésnek is. Atyám haragját enyhíti minden imádság, amelyet Testem felépüléséért ajánlanak fel... áldásaimat árasztom azokra a találkozókra, amelyeket az Egység érdekében az Én Nevemben hívnak össze, és megáldom azokat, akik ezeken részt vesznek. (1994. október 5.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése