2011. május 9., hétfő

Az Európai Unió hanyatlása - látlelet


Az EU tudathasadásos és félnótás elnöke az Európa Nap alkalmából elmondott beszédében bizonyította a rá vonatkoztatott jelzők valódiságát. Szerinte két kihívásnak kell megfelelniük, úgymint, az EU tagállamok jólétének további növelésének, és a környező államok megsegítésének. Köztudott, hogy minden EU tagállamban csökkent az életminőség, több tagállamban már súlyos szociális gondokkal kell szembenéznie a lakosságnak. Görögország, Portugália, Írország, Litvánia és Magyarország a csőd határán állnak, Anglia és Spanyolország képtelenek megoldani a belső gondjaikat.
Talán Németország az egyetlen tagállam, amelyik - hála a kínai megrendeléseknek - még valahogy képes szinten tartani a gazdaságát, de az életminőség náluk is romlik. Az EU piacvesztései felgyorsultak, egyrészt az általános válság, másrészt a kínai ipar és kereskedelem térnyerése miatt. Az EU az elvesztett piacait nem tudja visszaszerezni, mert nincs meg a kellő háttér. A Föld növekvő lélekszáma nem járt együtt a nyersanyag kitermelés és az energiatermelés növekedésével. Ennek következtében nem a csúcsminőség kelendő a világpiacon, hanem az átlagos minőségű, olcsó árú. Ezt sem az EU, sem az USA nem tudja előállítani, mert nincs annyi nyersanyaga, és nagyon magas minden termék előállítás költsége. A modern technológiáknak köszönhetően a kiváló minőségű árú sem igényel annyival több önköltséget, mint amennyit az árban akarnak érvényesíteni. Ez az extraprofit, melynek az ideje lejárt. Ezért nincs fejlődés ezen a téren. Ennek következménye az elszegényedés, mely ma már oly mértékű, hogy az USA, de még az EU tagállamok is kínai importból tudják csak fenntartani a szociális egyensúlyukat. Viszont a belső piacuk struktúrája olyan, hogy csak a jól működő külkereskedelem képes életben tartani, mert csak a tömegtermelés gazdaságos a fogyasztói társadalom normáiból adódóan. Súlyosbodnak az energia-gondok, és a demográfiai mutatók is siralmasak. A vendégmunkások és a bevándorlók nagy száma miatt az etnikai egyensúly rövid időn belül megbomlik, és ennek a társadalmi feszültséggerjesztő hatásával is számolniuk kell. Mindezt csak erős gazdasági háttérrel és az ebből adódó nagyarányú fejlődéssel lehetne megfelelően kezelni, mert különben az összeomlás elkerülhetetlen.
A legnagyobb gond azonban a kitörési pont hiánya. Nincs egyetlen szegmense sem a világgazdaságnak, ahol az EU teret nyerhetne. A 450 milliós nagy európai birodalmi álom így lassan rémálommá válik, mert az az előny, amit ez a nagy egységes tömb képviselhetett volna, mára egy kezelhetetlen, egymásból élősködni akaró unióvá züllött, és ezért csak bajt hoz mindenkire. Nyilvánvaló, hogy ennek a helyzetnek a felelősei az EU, és a tagállamok politikai vezető rétegei. Ez a teljesen elzsidósodott garnitúra képtelen megfelelően ellátni a feladatát. Az egyéni érdek közérdek elé helyezése, a butaság, a kisszerűség, de mindenekelőtt az erkölcstelenség mérgező gyümölcse beérett. A mindent elrontó erő - az USA -, amely ezt a tehetségtelen, erkölcstelen garnitúrát az európaiakra kényszerítette (fegyverrel és gazdasági zsarolással), szintén vergődik, és helyzete nem sokkal jobb az európai vazallusainak a helyzeténél.
Két megoldás lehetséges az összeomlás gyors bekövetkezésének elhárítására. A diktatúra bevezetése az egyik, a másik a hazugságok terjesztése, ezáltal a széles néprétegek megtévesztése. Az igazi megoldásról még nem beszélhetünk, mert azt meg kell előznie egy politikai összeomlásnak, melynek a jelei már jól láthatóak, és amit az EU elnöke az Európa Napon elmondott beszédével el akart takarni. Folyamatos és gátlástalan hazugságokkal. De a diktatúra bevezetésének a lehetősége is igen nagy. Minden országban létrehozták azokat a különleges alakulatokat, melyek szavakban a terrorveszélyt lennének hivatva megakadályozni, de valójában a bevezetendő diktatúra fegyveres erejét képezik. Az EU mintegy ötvenezer főnyi "terrorelhárítóval" rendelkezik, ami komoly földcsuszamlás esetén még arra sem elegendő, hogy kimentse a bajból a politikai vezetőket. Valójában egy felfújt tigrisformájú léggömb ez az egész, csak a megfélemlítő propaganda alapjának hozták létre. Lehetne valódi erőket is létrehozni, több százezer mindenre képes zsoldossal, de hiányzik a pénz, a rosszabbodó gazdasági helyzet miatt. Igaz viszont, ha a helyzet jobb lenne, nem is kellenének. Így, ha valamiféle diktatúrában gondolkodik is a politikai vezetés, csak igen rövid életűről lehetne szó. Már csak azért is, mert a diktatúra nem a vége, hanem a kezdete valaminek, amit akár polgárháborúnak is nevezhetnénk az egyszerűség kedvéért, de valójában nem az lesz.
Sötét és elkeserítő jövőkép? Sajnos az, mert sem a hatalom képviselői, sem az ellenállás szereplői nem tudnak megfelelő megoldást kidolgozni, nincs egy rendező elv, nincs semmiféle egységes elképzelés, nincs irányító erő. Mindent az idejétmúlt gyakorlat működtet, és egyre rosszabbul. Az ismert ideológiák alkalmatlanok arra, hogy ezt a helyzetet megoldják. Új ideológia kellene, egy olyasmi, ami válaszokat tudna megfogalmazni az új kihívásokra. Mint ahogy a tragédia megakadályozására sincs erő az EU-ban, úgy a megújulásra sincs. Legalább is látszólag. Még nincs itt az ideje annak, hogy az új rend alapelvei megnyilatkozzanak. De ezek az elvek már élnek, és térnyerésük megakadályozhatatlan. Ez a művelet ránk vár. Zárszóként ne felejtsük: a félelem és az aggódás az ördögtől való.
Kassai Ferenc36 pont, amelyekből amerikai rémálom lesz

|
"Amitől az amerikai álom rémálommá válik"
Egy amerikai internetes oldal elkészítette azt az összeállítást, amely alapján kijelenti az összegzés végén, hogy a jelenlegi folyamatok egy rémálomba torkollanak, és az Amerikai Egyesült Államok szétesését fogja eredményezni. 36 pontba szedték össze a számukra fontos dolgokat, amelyek mindegyike konkrét statisztikai mutatókon alapszik. Ezeket most mi is önök elé tárjuk.
1.) Amerika helyzete már sokszor volt olyan, hogy az emberek könyörögtek egy kis munkáért. Az akarat legtöbbször segített, de ma már könyörögni is felesleges. A munkanélküliség olyan mértéket öltött, amely az USA történelmében soha nem volt, még megközelítőleg sem. Bureau of Labor Statistics hivatalos grafikonja.
2.) A Wall Street Journal hivatalos adata, 5 500 000 olyan munkanélküli van, aki semmilyen ellátást, járulékot, támogatást nem kap. Mivel az USA munkaszabályzata feleslegessé teszi a feketemunkát, (teljesen más az adózás és a bejelentési rendszer) ez ennyi munkaképes éhezőt jelent.
3.) Az úgynevezett alacsony jövedelmű munkahelyek száma folyamatosan nő, és mára a munkahelyek 41 százalékát teszi ki.
4.) A munkaképes férfiak 66 százalékának volt munkahelye az elmúlt évben. Ilyen alacsony még soha nem volt az USA történelmében.
5.) Az USA fennállása alatt soha nem utasítottak el annyi munkahelyi jelentkezést, mint 2010-ben.
6.) 7 250 000 munkahellyel van kevesebb, mint amikor a válság kezdődött 2007-ben.
7.) Mióta Kína csatlakozott a világpiaci rendszerhez, azóta mára az USA 50 000 termék gyártásából esett ki. Az ezeket előállító munkahelyek megszűntek.
8.) A tavalyi infláció (Nem York teljes összevetése, ami Magyarországnyi lakossággal bír) meghaladta a 14 százalékot.
9.) 4 évvel ezelőtt egy gallon benzin egy dollár volt. Ma átlagban 3.91, de van ahol 4 dollár.
10.) Az elmúlt egy év alatt 30 százalékkan ment fel a benzin ára.
11.) A lakosság összes kiadásának (a kereset) 6 százaléka csak az energiaszámlákra megy el. Amikor ilyen mértéket öltött az energia ára, az mindig recessziót jelzett. Az amerikai társadalom 4 éve folyamatos recesszióban van.
12.) Az olaj hordónkénti árát nem sikerül stabilizálni. Az újabb és újabb komoly tartalékok felderítése ellenére az ára folyamatosan emelkedik. Nincs olaj válság, de olajár válság van. A hordónkénti ár rekord magasságokban van, és nincs rá remény, hogy lejjebb menjen. Egy olajközpontú ipar ezt nem képes hosszú távon károsodások nélkül elviselni.
13.) Európában a gyerekek kb. tíz százaléka él mélyszegénységben. Ez a szám az USA-ban hivatalosan 20 százalék.
14.) Előbbi ponthoz kiegészítésként: az utolsó népszámláláskor a kiskorúak száma (11 év alatti), akik mélyszegénységben élnek több, mint 2 millió.
15.) A leggazdagabb réteg a lakosság egy százaléka. Az ő vagyonuk, az összvagyon több mint egy harmada.
16.) A lakosság 50 százaléka, akik a szegénységi sorrendben a létra alján állnak az összvagyon 2,5 százalékát birtokolják!
17.) A leggazdagabb 1 százalék a részvények és kötvények 50 százalékát birtokolják.
18.) Egy átlagos igazgató az USA-ban 343-szor annyit keres, mint egy átlagos munkás.
19.) 1980-ban a kormányzatok bevétele (adók) az összbevételek 11 százaléka volt. Ez ma 18 százalék, vagyis több mint 50 százalékkal emelkedtek.
20.) Egy átlag amerikai család most a bruttó fizetéséből több adót fizet, mint amennyit a saját házára képes költeni.
21.) A lakosság 59 százaléka adott be kérelmet valamilyen állami támogatásra.
22.) Egy amerikai egyetemista átlagosan évente 16 000 dollár tandíjat fizet. Ez magasabb egyetemen akár 37 000 dollár is lehet.
23.) A főiskolai tandíj 1980 óta a 900 szorosára emelkedett.
24.) A végzős diákok 75 százalékának van komoly diákhitel adóssága.
25.) 17 000 000 ember a végzettsége alatt dolgozik, és semmire sem tudja használni a diplomáját.
26.) 1980-ban a kereset 9 százaléka ment egészségügyi hozzájárulásra, ma ez a szám 17 százalék.
27.) A munkaképes felnőttek 41 százalékának nincs orvosi ellátásra jogosultsága. Ha tud helyben fizet, vagy adósságba keveredik.
28.) 1965-ben minden ötvenedik amerikainak volt egészségügyi panasza, ma minden hatodiknak.
29.) 1980-ban az emberek a bankkártyát a fizetésük elköltésére használták, ma hitelre. Akkor alig volt hitel a kártyákon, ma majdnem minden bankkártya hitellel terhelt.
30.) Az év első három hónapjában eladott lakások száma kevesebb, mint bármikor, mióta statisztika létezik.
31.) 25 százalékkal kevesebb árut adtak el tavaly, mint 2005-ben.
32.) A házak és lakások ára 32 százalékot zuhant az elmúlt 2 év alatt.
33.) A lakásépítés csökkenése, az árak zuhanása, az ebből befolyó adók kiesése miatt, csak ebben az ágazatban elszenvedett egy évi veszteség 6,3 trillió dollár!
34.) A közelmúltban végzett népszámlálás alkalmával regisztráltan a lakások 13 százaléka üresen áll (valószínűleg a bank kihajította az utcára a fizetésképtelen tulajdonosokat - szerk).
35.) Jelenleg a lakáshitelesek 31 százaléka nem tudja fizetni hiteleit!
36.) Úgy néz ki, hogy az amerikai középosztály jelenleg legnagyobb (legnagyobb népességet érintő) gondja a lakáshitel. 8 millió ember van elmaradva a részletekkel olyan szinten, hogy nemsokára az utcára kerülnek.
Amit az összegzés levonható tanulságaként említ az oldal, az az, hogy jól látható a középosztály zsugorodása, szegényedése. Emellett a gazdag tovább gazdagodik.
Ez az írás egy összegzés, mely valójában messze nem teljes. Nem szól bizonyos tagállamok elszakadási törekvéseiről, a polarizációs gondokról, és megannyi az USA-t érintő problémáról. Nem vizsgálja sem a kábítószerrel, sem az illegális bevándorlással, sem a fiatalok elzüllésével, az erkölcsi hanyatlással kapcsolatos gondokat. Ezek legalább akkora bajok, mint a gazdasági kérdések.
A cikk összegzése szerint a bajok megelőzték a megoldások lehetőségeit, magyarul nincs kiút. A gazdaság mindenképpen össze fog omlani. Ez a dollár halálát és a jelenlegi gazdasági világrendszer átalakulását fogja hozni. Az amerikai álomból pedig rémálom lesz.
(The American Dream)
Kemény Gábor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése