2014. május 1., csütörtök

Munkás Szent József ünnepe

Május elseje Jézus Krisztus nevelőapjának, Szent Józsefnek az ünnepe a katolikus hagyomány szerint. A munka ünnepe tehát ennek egy elvilágiasított, szekularizált, materialista, keményebb szóval élve istentelen változata. A régi időkben a hívő munkásemberek vonultak fel ezen a napon, ünnepelve és egyházi énekeket énekelve. A liberális szellemiség ezt a lángot, ezt a szellemi világosságot és egyszerű tisztánlátást akarta kioltani, hogy az ünnep helyett csak az evés és az ivás, vagyis a nagy közös dorbézolás legyen a mérvadó. A nemzet és a munkásosztály felszabadulásának egyik fontos része lesz az, hogyha a munkásemberek hitben és igazságban tudnak majd ismét Isten felé fordulni.
Szent Józsefről megemlíti az evangélium, hogy látomásai voltak - angyalok jelentek meg neki, és Isten üzenetét közvetítették a számára. Az evangélium és az evangéliumi történetek hitelességét nem lehet kétségbe vonni. Ezeknek a látomásoknak a történetekben igen komoly üzenete van. József látomásai egyértelművé teszik, hogy őt magát is (mint Krisztus anyját, Máriát) a próféták közé kell számítanunk, mert másképp nem láthatná vagy nem érthetné az angyalok üzenetét. Tehát ha a prófétákra általában jellemző dolgokra gondolunk, akkor Avilai Nagy Szent Teréz megállapításait is komolyan kell vennünk, miszerint egészen fiatalon könyv nélkül tudta idézni a zsoltárokat és más ószövetségi könyveket.
Hídfő.net | Szent JózsefSzent József
József tehát annak ellenére, hogy megélhetését tekintve egyszerű munkás, korának egyik legműveltebb embere volt. Emiatt nem csak a fizikai de a szellemi munkások számára is példaértékű életet élt.
Érdemes végiggondolnunk azt is - ha csak az evangélium elejét olvassuk el, József és Mária történetét -, hogy ha önmagukban a próféták (férfiként vagy nőként) egyedül is nagy hatással voltak a történelemre, milyen nagy hatású és kivételes a történelemben két próféta, két igaz és hitben teljes életet élő személy, egy férfi és egy nő házassága. Az is ismeretes, hogy a prófétáknak vagy a hívőknek mennyi nehézségük vagy bajuk származott a hitetlen vagy gyenge hitű házastársuk miatt. Ezért a házasságban élő mindkét félnek törekednie kell Isten minnél alaposabb megismerésére, a hitnek a növelésére. A felelősség és a lehetőség is óriási.
Tamási Attila

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése