2011. július 3., vasárnap

Mit kell tenni a bekövetkezéséig?

Mária Julianna, 2010. augusztus 29.
Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekeim! Az idő sürget. Térjetek meg! Tartsatok bűnbánatot! Már közel van a nagy figyelmeztetés. Akkor meglátjátok gonosz tetteiteket, és nagyon fogtok sírni és bánkódni miatta. Már sokadszor figyelmeztetlek benneteket. Vegyétek észre az idők jeleit! Egyik katasztrófa a másikat éri.
Hamarosan meglátja mindenki lelke állapotát, és azt, hogy ha abban a pillanatban meghalna, hová jutna. Sokan meg fogják látni a poklot, ahová juttatnák őket bűneik, ha meg nem bánják azokat. Rettenetes félelem és iszonyatos borzongás lesz úrrá sok bűnös lelken. Én ettől akarlak megkímélni benneteket.
Mindez már a küszöbön van. Ezért, ha jót akartok magatoknak, szakítsatok a bűnnel, bánjátok és gyónjátok meg gonosz tetteiteket, mulasztásaitokat, és tiszta lélekkel járuljatok a szentáldozáshoz. Akkor megmentitek a lelketeket, és boldogok lesztek a figyelmeztetéskor, mert ha tiszta a lelketek, akkor a mennyet fogjátok látni, mint örök végcélt, ahová a tisztítótűz után mentek. A bűnöket ugyanis le kell vezekelni. Éljetek szüntelen készenlétben!”

Mária  Julianna, 2010.október 24.
Szentségimádáson Jézus: „Nem az számít, hogy milyen imát mondotok, és milyen szavakkal van megfogalmazva. A tartalom számít, a saját szavaitokkal, és legyen hittel teli, és jöjjön szívből. Aki Bennem bízik, az meg nem szégyenül. Én, a ti Megváltó Jézusotok mindig meghallgatom a lelkekért mondott imáitokat, és megmentem mindazokat, akikért imádkoztok. Éljetek ezzel a nagy lehetőséggel! Kérjetek sokat! Imádkozzatok a világ végezetéig élő összes lelkekért!”


Mária Julianna, 2010.november 2.
Szentségimádáson Jézus: „Kiárasztom erre a bűnös romlott világra Szentlelkemet, Aki minden cselekedetre fényt derít. Az emberek meglátják saját nyomorúságukat. Sírni és zokogni fognak bűneik miatt. Meglátják, mennyi kárt és nyomort okoztak kapzsiságukkal. Meglátják, hogy hová vezet a bűn. Az örök kárhozatba. Beleborzadnak a félelembe, hogy hová juttatnák őket bűneik. De még egyszer kiárasztom rájuk irgalmam bőségét, megmutatom nekik végtelen szeretetemet. Ha elfordulnak bűneiktől, és megbánják azokat, eltörlöm nyomorúságukat és bűneiket. Irgalmasan megbocsátok nekik, és új életet kezdhetnek Énbennem, Aki az örök élet vagyok. Rajta! Sirassátok meg bűneiteket, és jajveszékeljetek! Most, amíg még nem késő. Mert ha már kiment a lelketek porsátor testetekből, akkor már nem képes többé változni. A lélek is megmerevedik, mint az élettelen test, és örökre viselnie kell a követ kezményeket. Jaj azoknak, akik nem tartanak bűnbánatot! Örökre elvesznek.“


Mária Julianna, 2011. június 7.
Szentségimádáson Jézus: „Drága Gyermekeim! Térjetek meg! Ne várjátok meg a nagy figyelmeztetést, mert akkor már késő lesz. Sokan meg fognak halni félelmükben. Mindenki, aki halálos bűnben él, látni fogja a poklot, ahová földi élete után mennie kell, ha nem tart bűnbánatot. Gyermekeim! A pokol rettenetes kínszenvedés, ami örökké tartó iszonyatos állapot. Kérlek titeket, fogadjátok meg szavam! Tartsatok bűnbánatot! Keljetek fel bűneitekből, amíg még nem késő!”

2011. május 31. A Garabandáli jövendölés
„Most készüljetek fel erre az eseményre,  mert csak egy pár hónapotok maradt hátra, hogy felkészíthessétek lelketeket.”
Imádkozzatok, imádkozzatok, ti mind, hogy olyan sok lélek élje túl az Irgalmasság eseményét,  amennyi csak lehetséges.”

„A világon minden gyermekemnek figyelmeztetnie kell az elveszett lelkeket,  arra, ami be fog következni. Sürgessétek meg őket,  mert itt az ideje,  hogy beismerjék bűneiket. Nagyon fontos,  hogy minél több ember kegyelmi állapotba kerüljön,  mert különben a sokk miatt, nem biztos,  hogy túlélik ezt az eseményt.”

2011. május 30. Az Igazságszolgáltatás …
“Világ katolikusai, keressétek fel a gyóntatószékeket,  ha azt akarjátok,  hogy Szeretetem és Irgalmasságom hasznos legyen számotokra. Más vallás keresztényei és hívei, szólaljatok meg csendesen és mondjátok meg Istennek,  hogy milyen bűnbánóak vagytok,  hogy mennyire bánjátok tévedéseiteket és kérjétek meg Őt,  hogy bűneiteket megbocsássa.”

“Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az imában. Igen, az ima nagyon hasznos,  de minden, amire megkérlek benneteket, hogy szóljatok Hozzám,  beszélgessetek Velem, olyan módon,  mint egy jó baráttal tennétek. Nyugodjatok meg és bízzatok Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár,  hogy kiöntsem rátok.”
“Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak,  ha a bűn bemocskolja lelküket. Megvetem a bűnt, de szeretem a bűnöst. Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad nyugtalankodnotok. Soha. Ha őszintén megbánjátok bűneiteket, meg lesz nektek bocsátva.”
“Ne feledjétek: minél több ember lesz erre az eseményre figyelmeztetve, annál több lélek fog megmenekülni.  Imádkozzatok, imádkozzátok az Irgalmasságom Rózsafüzérét, azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt meg fognak halni.  Szükségük van imáitokra.

2011. június 8.  A szeretet üzenete…
“Nagyon fontos, hogy gyermekeim beszéljenek barátaiknak és családjaiknak erről a nagy eseményről, hogy megmentség ezek lelkeit, nem számít, ha azok nevetni fognak, vagy nevetségessé teszik mindazt, amit elmondtok, mert később meg fogják nekik köszönni.”

“A Nagy Irgalmasság, melyet a Nagyfigyelmeztetés során fogok mutatni nektek, egy új béke korszakához vezet. Fogadjátok el ezt, és a büntetés el fog maradni. Ha visszautasítjátok, akkor csak egyedül az Én  követőim menekülhetnek meg. A többieknek már túl késő lesz.”

http://nagyfigyelmeztetes.hu/mit-kell-tenni-a-bekovetkezeseig

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése