2016. szeptember 29., csütörtök

Isten szemével

2016.09.25.

1.

A helyzetemen gondolkodtam

Kép: Egy szív díszekkel

Kép: A fejemen valamilyen dísz, mintha öltözőben lettem volna

Jézus: Földi életedben gyűjtögetett lelki kincseid nem vesznek el, mert a

Mennyben ékes ruhába öltöztetünk, amely hasonló lesz a lelki

értékeidhez.

2.

Hang: Test és vér által küzdöd le ezt

Jézus: Az Oltáriszentségben rejtőző testem és vérem által fogod

leküzdeni mindig, újra és újra visszatérő bűneidet.

3.

Ugyanazok a bántó szavak egyszer mélyen érintenek, máskor kevésbé.

Jézus: Akkor tudod magad túltenni a bántásokon, amikor mélyen

elmerülsz a szívemben.

4.

Kép: Olyan ember szájából, ki csúnyán beszél, és másokat sérteget,

moslékszerű, csúnya dolgok jönnek, ömlenek ki a szájából.

Kép: Ki szépen beszél, szeretettel, annak ajkát rózsák, fények hagyják

el.

Jézus: Érzékeltetni akartam előtted, hogy a szeretetlenség milyen

utálatos, a szeretet pedig milyen kedves és szép.

5.

Az ember arcáról, vonásairól volt szó

Kép: Mintha egy festő ecsettel festett, erősített volna vonalakat egy

ember arcán akkor, amikor az ember egy jót cselekedett. Az ember arcát

nem csak a fizikai dolgok határozták meg, hanem az ember számára

láthatatlan dolgok is.

Hang: Mindenki maga arculatának az alkotója

Jézus: Nincs két egyforma ember. Gyermekeimet úgy teremtettem, hogy

eltérjenek egymástól, lélekben, és arcvonásaikban, alakjukban is. Mégis

vannak olyanok közülük, akik valami közös vonást őriznek az arcukon,

az alázat, a szelídség, az őszinteség, és a szeretet vonásait.

Ugyanakkor, vannak teremtményeim, akik függetlenül testi karakterüktől

csupa gyűlöletet, haragot, ravaszságot, kapzsiságot, hitetlenséget,

rosszindulatot hordoznak arcukon, mert mindenki a maga arculatának az

alkotója.

6.

Hang: Mindannyian sírnak nap-nap után

Jézus: Itt azokra a szegény lelkekre gondolok, akiknek semmi reményük

sincs, hogy könnyebbedik a sorsuk, és hogy egyszer vége lesz

szenvedésüknek. Ők a kárhozat fiai.

7.

A közeledő népszavazás jutott eszembe.

Kép: Aki a bevándorlók ellen szavaznak, védik Szűzanya országát és

trónját az országon belük, sánccal vették körül az országot.

Jézus: A népszavazást az fogja eldönteni, hogy a magyarok között

hányan vannak, akik meg akarják őrizni nemzetüket, és magyar

identitásukat. Sajnos, sokan pártkérdést csinálnak a nemzeti ügyből. Ne

féljetek, Édesanyám Anyai szíve összes szeretetével támogatni fogja ezt

a népszavazást, hogy győzelemre vigyétek hazátok védelmét. Ez a

lépés komoly példát fog mutatni a többi európai nemzetnek.

8.

Hang: Szabadító csendet alkotsz magadnak.

Jézus: Csak a csendben találsz Rám igazán. Ilyenkor megszabadítod

magad a zajtól, és a földi, mindennapi gondolataidtól. Ketten vagyunk, te

és Én. Csak így tudlak igazán megérinteni.

9.

Érzés: Egy sikeres lemondás valamiről arra sarkall, hogy újabb

lemondást gyakoroljak

Jézus: A lemondások állandó gyakorlása lelked kiüresítéséhez vezet. A

Szentlélek tökéletesíteni akar téged, és ezért mindig újabb és újabb

lemondásokra ösztönöz.

10.

Álom: A gyóntatószékben egy-egy pszichológus- és pszichiáternő ült a

pap helyett

Jézus: Ezzel az álommal azt akartam mutatni neked, hogy a

szentgyónás szentsége egyre jobban eltűnik, ellaposodik az Egyházban.

Az emberek tájékozatlanok, azt sem tudják, hogy mi a bűn, és nem

szeretnek gyónni menni, hanem ha problémájuk van, pszichiáterhez,

vagy pszichológushoz fordulnak. Pedig lehet, hogy lelkük rendbe jönne

egy alapos életgyónás után.

11.

Kép: Az Őrangyalok a Mennyi trónnál vannak, papírt tartanak a

kezükben, beszámolnak a Mennyei Atyának a Földön történtekről

Jézus: Az Angyalok időnként beszámolnak Atyámnak a trónja előtt.

Elmondják a jó- és rosszcselekedeteket egyaránt. Felsorolják az

áldozatokat, lemondásokat, önmegtagadásokat, de ha kell, megemlítik a

mulasztásokat, a bűnöket, a szeretetlenségeket, mások kihasználását.

Atyám ezeket az információkat Szent Szívében raktározza.

12.

A szétválasztásról volt szó

Kép: Nemcsak a jók és rosszak vannak elkülönítve egymástól, hanem az

üdvözültek között is rangsorolás

Jézus: Irgalmam ideje lejár földi életetekben. A túlvilágon már csak

igazságosságom fog működni. Mindenki aszerint részesül az Égi

javakból, amennyi lelki kincset hozott magával. A Mennyben mindenki

boldog lesz, de teremtményeim dicsőségének foka különböző. A lelkek

nem lesznek egymásra irigyek, mert megkapják a tisztánlátást, és

megértik, és elfogadják azt a jutalmat, amit kapnak.

13.

Hangom: Semmi sem olyan, amilyen volt.

Hang: Semmi sem olyan, amilyen lesz.

Jézus: Igazad van gyermekem, a világ változik, az emberek és

környezetük most mások, mint régebben. Erre Én azt felelem, semmi

sem olyan most, mint amilyen lesz a jövőben. Gondolok itt

Egyházatokra, amely a sok újítástól egészen kivetkőzik magából, és

összezsugorodik. De gondolok a földi életeteket követő túlvilágra, amely

gyökeresen más lesz, mint amit eddig megtapasztaltatok.”Ki mint vet,

úgy arat”- mondja a közmondásotok. Mindenkinek másképpen fog

megváltozni a sorsa.

14.

Hang: Mindenki a saját királyságát, palotáját építi

Jézus: A szentek, mikor belépnek a Mennyországba, koronát kapnak. Ha

el akarod érni ezt a koronát, sokat kell fáradoznod és szenvedned

zokszó nélkül, panasz nélkül itt a földi életben.

15.

Kép: Piros gúla alakú sapka a fejemen.

Jézus: Választottjaim kritériumai közé tartozik, ami megkülönbözteti

másoktól, hogy magukon hordozzák az áldozatokat és szenvedéseket.

16.

A Paradicsomról és a Mennyországról volt szó.

Jézus: A Paradicsom egy olyan hely, amely teremtményeim számára

készült, a föld egy gyönyörű pontján. Ádám és Éva oda lettek teremtve.

Az Új Világ, amely eljövetelemkor adatik nektek, szintén a Paradicsom a

Földön. A Mennyország a Szentháromság, az Angyalok és a Szentek

lakhelye, az örök élet színtere, ahová az üdvözültek eljutnak.

17.

Érzés: Valaki rajtam keresztül néz

Jézus: Drága kislányom, kölcsönadtam neked szemeimet, hogy Rajtam

keresztül lásd a világot. Pl.: a szenvedés, szerintetek, emberek szerint

teher és felesleges. A szegénység szerintetek megalázó, és hiábavaló

teher. A rózsafüzér sokak szerint értelmetlen szófecsérlés. De te jól

tudod, hogy a kereszt érdemszerző ajándék, a szegénység az örök

életet szerzi meg, a rózsafüzér pedig lelkek sokaságát menti Nekem.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése