2014. január 14., kedd

Hamarosan lángokban áll a világunk! Szemelvényezés az európai látnok által kapott üzenetekből

A kivégzések, az eutanázia, a terhesség-megszakítás és az öngyilkosság2011. július 15. péntek; 17:30

Leányom, amikor gyermekeim szeretetet éreznek a szívükben, akkor biztosak lehetnek abban, hogy a lelkükben Én is jelen vagyok. Szeretetem erőt ad gyermekeimnek, akkor, amikor ezt a legkevésbé várják. Ez még a legnagyobb bűnösökre is érvényes, akiknél a kemény külső nagyon gyakran egy érzékeny szívet takar.

Minden egyes személy a földön, egy gyermek, – Isten, az Atya teremtménye. Ezért minden személyben ott van a fény, habár ez olykor nagyon halvány, mert a lelkek a sötétséghez vonzódnak. Mindamellett az Én Világosságom jelen van bennük, hiszen nélküle teljes sötétségben lennének, amelyben nem tudnának tevékenykedni. Amikor a lelkek a sötétség félelmetes állapotába kerülnek, akkor gyakran az öngyilkossághoz folyamodnak. Ez azért van így, mert, lelki és szellemi gyengeségeik miatt, a sátán ellopja lelküket és meggyőzi őket arról, hogy vessenek véget az életüknek. Sok követőm nem érti ezt az állapotot, hogy hogyan lehetséges az ilyen sötétség a lelkekben. Ezért sokat kell imádkozniuk ezekért a gyermekekért, akik a kétségbeesés ilyen állapotába kerülnek.

Isten, az Örök Atya, mindörökké irgalmas, és mindig segíteni fog ezeknek a lelkeknek, akik közül sokan olyan nagyon szenvednek, hogy már nem teljes az elméjük ítélőképessége. Halálos bűnt csak akkor lehet elkövetni, amikor egy bizonyos személy teljes, ép elmével rendelkezik, tiszta szándékai vannak és tudatában van annak, hogy amit tesz, az helytelen. Tehát ne úgy vegyétek, hogy az ilyen lelkek teljesen el vannak veszve, mert ők nem tudják, mit cselekszenek.

Vegyétek tudomásul, hogy az eutanáziát Atyám helyteleníti, és nem tűri el, mert egy ember sem veheti el tudatosan a másik életét. Atyám Nevében, semmilyen okot sem lehet ennek igazolására előhozni. Toleranciát talán egyedül az emberséges bánásmód mellett szóló érvvel szemben lehet mutatni, egy ilyen tett megítélésében, de senki – kivéve a Mindenható Atyát -, sem dönthet, a halál dátuma felöl, mert erre az ember nincs feljogosítva. Sohasem lesz azzal a hatalommal felruházva, hogy elkövethesse ezt a halálos bűnt.

Az emberek mindenféle mentségeket hoznak fel arra, amikor egy másik ember életét elvették, de ezek közül egyetlen egy sem, semmiféle körülmény sem adhat igazolást arra, hogy elfogadható legyen. Ez úgy a kivégzésekre, mint a terhesség-megszakítás bűnére, és az eutanáziára is érvényes.

Most mindannyian üljetek le és gondoljatok arra, hogy nehéz ítélet vár rátok, ha Atyám legszentebb törvénye ellen vétkeztek: Ne ölj! Ne feledjétek, hogy csak egy Isten van, és csak Ő dönthet arról, hogy mikor lehet egy életet elvenni. Ha ez ellen a Parancsolat ellen, teljes tudatában annak, amit tesztek, vétkeztek, akkor örökre a pokol kínjai között fogtok szenvedni.

Kérlek benneteket, könyörgöm hozzátok, ne engedjetek a sátán nyomásának, aki állandóan arra biztat, hogy életet oltsanak ki, azért, hogy ő a lelkeket ellophassa, akik különben Atyám dicsőséges Birodalmára voltak szánva.

Isteni Megváltótok, Tanítótok és Megmentőtök, Jézus Krisztus

Isten, az Atya: „Erővel fog kezem lesújtani azokra a nemzetekre, akik legalizálják az abortuszt”

2011. augusztus 29. hétfő

A Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Magasságos Isten. Ezt az üzenetet, minden gyermekemnek szeretném adni az egész világon.

Kezeim, az ima hatására vissza lesznek attól tartva, hogy az emberiséget megbüntessem bűneikért.. Mégis súlyos büntetést fogok kimérni, ha az emberiség nem fordul el a gyilkosság és abortusz bűnétől. Gyermekeim, már láthattátok haragomat a földrengések, áradások, cunamik és egyéb természeti katasztrófák által. Meg kell büntetnem benneteket gyermekek, mert az embertársaitok elleni támadásaitokért nem kerülhetitek el a büntetést.

Az abortusz bűnéért lesztek megbüntetve, amikor az Kezem erővel fog lesújtani azokra a nemzetekre, amelyek szemet hunynak ezen undorító tettek felett. A gyilkosság nem megengedett, haszontalan teremtményeim, és ha a kormányaitok továbbra is megkerülik a jogot, elnézik ezt a gyáva gyakorlatot, akkor meg fogjátok látni, ahogyan az Haragom olyan erővel csap le, hogy könyörögni fogtok az élet irgalmáért. Máskülönben sohasem fogjátok abbahagyni, hogy egy születendő életnek végett vessetek.

A gyilkosságot nem tűröm el tovább. Meg lesztek állítva, méghozzá hamarosan. Imádkozzatok ezeknek a szégyentelen élőlényeknek a lelkéért és kérjetek megváltást. Ne fogadjatok el olyan törvényeket, melyeket pogányok vezette kormányaitok nyújtanak be, akikben nincs tisztelet az élet iránt.

Büntetésem nemzeteket fog eltörölni azokban az országokban, amelyek vétkesek az abortusz legalizálásában. Országaitok apró darabokra lesznek felosztva, és az óceánba hullnak. Hitvány klinikáitok és kórházaitok, ahol ezeket a gyakorlatokat folytatjátok, be lesznek zárva, és ti, a bűnösök közületek, a pokol tüzébe lesztek vetve kegyetlen bűntetteitekért.

Azért jöttem, hogy ezt a Figyelmeztetésként adjam most nektek. Soha ne engedjétek az abortuszt. Álljatok ellen és harcoljatok országaitokban, hogy megelőzzétek ennek a globális tömeggyilkosságnak a folytatását. Ha kormányaitok folytatják rémtetteiket az Én teremtményeim ellen, akkor erőteljes fenyítésben lesz részetek.

Figyeljetek most, ez egyike az Én legsürgősebb figyelmeztetéseimnek, az emberiség számára. Vegyétek csak el az életét az Én meg nem születettemnek és Én elveszem a tiéteket. Imádkozzatok rendületlenül minden Gyermekem hitéért, ha továbbra is semmibe veszik az idők kezdetétől nektek adott tanításokat.

Isten, az Atya


Az Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik
2013. február 15.
Drága szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy csalogassa és átölelje mindazokat, akik nem hisznek Tanításaimban, és azokat, akik Kereszténynek tartják magukat, de csak kevésbé ismernek Engem.

Közömbösségük fájdalmas. Az, ahogyan Tanításaimat értelmezik, melyet aztán elferdítettek, hogy az megfeleljenek a saját e világi életmódjuknak, a legrosszabb formája annak, hogy eláruljanak Engem, Jézusukat.

A fiatalok, középkorúak és az idősek, valamennyien a Kereszténység úgynevezett Követői, megbántanak Engem a saját felhígított változatukkal, amelyről azt hiszik, hogy elfogadható Isten számára. Ők egy saját készítésű új elméletet hoztak létre, amely megfelel életmódjuknak. Aztán azt hiszik, hogy Istennek még örömet is szerezhetnek ezzel, és hogy az ő elméletük elfogadható Számára.

Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az arra tett kísérletek, hogy kiengeszteljék Őt, süket fülekre találnak. Isten sohasem fogja elfogadni a hazugságokat.

A Mindent látó Isten Szemében semmi olyan nem lesz elfogadva – nem számít, hogy az hogyan van felöltöztetve, és hogy milyen gyönyörű nyelvezettel van ellátva -, ami a Kereszténység új koncepcióit, a bűn elfogadását és elnézését segítik elő.

Ő sohasem fog új törvényeket elfogadni, melyek alábecsülik a Szentségeket, melyeket Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója hagytam rátok.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a Sátán szorításából, mellyel fogva tartja az emberek szívét. Én önszántamból áldoztam fel az Életemet, hogy megmentselek benneteket, és hogy megszabadítsalak attól a lánctól, amellyel a Sátán és a Pokol tüze kötözött meg benneteket. Ez azt jelentette, hogy a Pokolnak többe már nem volt hatalma fölöttetek, mitől fogva megkaptátok a szabadságot, hogy válasszatok a Királyságomban való élet, vagy a Pokol mélységében való halál között.

De mit tesz az ember a mai világban, hogy visszafizesse (meghálálja) nekem ezt a rendkívüli Ajándékot? Megpróbálják a bűnt igazolni a Szememben. Megbotránkoztató bűnöket mutatnak be Előttem, és könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a hazugságokat és a valótlanságokat. Még rosszabb: Szentségeimet különböző módon arra akarják alkalmazni, hogy az a saját igényeiknek feleljen meg, és aztán mintegy valóságos förtelmet, bemutatják azt Nekem. Az Oltárom előtt kötött házasság nem fogadható el, ha az két azonos nemű ember között köttetik. Mégis ezt teszik, és sértegetnek Engem. Ők arra kérnek Engem, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván így Atyám Tízparancsolata ellen elkövetett bűntettüket. Arról próbálják meggyőzni önmagukat, hogy ez Isten előtt elfogadható, ellenben ez sohasem lehetséges.

Isten minden Törvénye a Mennyországban lett megalkotva. A bűn mindig bűn marad Isten Szemében, és emberi értelmezés alapján, sohasem lehet azt igazolni. A modern keresztény szószólók téves gondolkodásmódja kárt tett Egyházamban, akik minden igyekezetükkel arra törekedtek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Keresztény Egyház Tanításait. Ez szörnyű zűrzavart okozott.

Ők csúfot űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Ez annak a módja, ahogyan a Kereszténység visszatér a pogánysághoz; és az átváltás gyorsan történhet. Hamis istenek, hamis templomok, hamis vallások, mindegyikben egy közös dolog van: ezek követői egy olyan istent tisztelnek, amelyet emberi kéz alkotott. Az ilyen vallások sértik Istent, és egy ilyen egyházban, a szabadkőműves templomokban egyáltalán nem az Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Azért kell a világnak elfogadnia az Igazságot, hogy ne essen a megtévesztés áldozatává, amelyet az idő múlásával a fenevad közétek fog ültetni.

JézusotokAbortuszt elfogadják: Ausztrália, Dánia, Dél-Afrikai Köztársaság, Egyesült Királyság, Finnország, Izrael, Írország, Japán, Kanada, Kína, Málta, Oroszország, Törökország, Tunézia, Új-Zéland (Ázsiai országokban az iszlám, buddhista és hindu kultúrkörökben szigorúan ellenzik az abortuszt.)International status of abortion law
UN 2013 report on abortion law.[110]
Legal on request
Legal for rape, maternal life, health, mental health, socioeconomic factors, and/or fetal defects
Illegal with exception for rape, maternal life, health, mental health, and/or fetal defects
Illegal with exception for rape, maternal life, health, and/or mental health
Illegal with exception for maternal life, health, and/or mental health
Illegal with no exceptions
Varies


Eutanáziát elfogadják:
Csehország, Lengyelország, Spanyolország


Abortuszt és Eutanáziát elfogadják: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Franciaország, Görögország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Svédország


Az azonos neműek házasságának kérdése az elmúlt húsz évben heves vitát váltott ki a világ számos országában. A melegek és leszbikusok jelenleg házasságot köthetnek Argentínában, Belgiumban, Brazíliában, Dániában, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Izlandon, Kanadában, Norvégiában, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Új-Zélandon, Uruguayban, valamint Mexikóban Mexikóvárosban és Quintana Roo tagállamban, az USA számos tagállamában (Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York, Washington, Maryland, Maine, Rhode Island, Delaware, Minnesota, Kalifornia, New Jersey, Hawaii, Illinois, Új-Mexikó és Utah valamint a fővárosában (Washington DC). Izraelben és Mexikó jelentős részén az azonos neműek ugyan nem köthetnek házasságot, de teljes értékű házasságnak ismerik el a külföldön, illetve a Mexikóvárosban és Quintana Roo tagállamban azonos nemű párok által kötött házasságokat.

Emellett számos ország bevezette a bejegyzett (regisztrált) élettársi kapcsolat intézményét (többek közt: Andorra, Ausztria, Csehország, Ecuador, Egyesült Királyság, Finnország, Írország, Kolumbia, Liechtenstein, Magyarország, Németország, Luxemburg, Svájc, Szlovénia, valamint az USA és Mexikó egyes államai). Ez vagy csak nevében különbözik a házasságtól (pl. Egyesült Királyság), vagy a házassághoz hasonló jogokat biztosít a feleknek, de mégsem teljesen azonos a házassággal (pl. Németország).

Ezen kívül több országban (Horvátország, Izrael, Brazília, valamint Olaszország és az Egyesült Államok egyes tartományai/államai) az azonos nemű párok de facto (pusztán tényhelyzeten alapuló, nem formális jogi aktussal létrejövő) együttélését (élettársi kapcsolatát) a különnemű párokéhoz hasonlóan elismerik, ám ez a házassághoz képest jóval kevesebb joggal, illetve kötelezettséggel jár.

Végül, egyes országok (pl. Lengyelország, Ukrajna, Litvánia, Lettország, Szerbia, az USA számos tagállama) törvényben vagy az alkotmányban kifejezetten tiltják az azonos nemű párok közötti házasságot.


Homoszexualitással kapcsolatos törvények
██ Nincs információ
A homoszexualitás nem büntetendő
██ Házasság
██ Bejegyzett vagy de facto élettársi kapcsolat
██ Külföldi házasságok elismerve
██ Korlátolt föderális szintű elismertség
██ Együttélés nincs elismerve
A homoszexualitás büntetendő
██ Korlátolt szólásszabadság
██ Általában nem végrehajtott büntetés
██ Börtönbüntetés
██ Életfogytiglan

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése