2012. március 19., hétfő

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Én eljövök majd a felhőkben az Ég összes angyalaival és szentjeivel övezve

2012. március 18. vasárnap, 16.00
Drága, szeretett leányom, Gyermekeimnek tudniuk kell, hogy a világ lelki sivárságának oka az, hogy már nem tudják a különbséget jó és rossz között.
Fényem nélkül – mely betölt minden lelket, még a bűnösöket is – a világ megszűnne létezni.
Fényem az, amely életben tartja a világot.
Sok követőm, akik a Velem egységben való szenvedésnek szentelik magukat, szintén segítenek életben tartani ezt a fényt.
Épp mielőtt visszatérek, Fényem el fog tűnni a világban három napig.
Ez majd az idők legvégén fog történni, és nem szabad ezt összekeverni a Nagyfigyelmeztetéssel.
Ez alatt a három nap alatt lesz majd sírás és fogcsikorgatás, és az emberek majd tülekedve fogják keresni Fényemet, még akkor is, ha elutasítottak Engem.
Ez lesz az igazság ideje.
Követőim, nem szabad félnetek ez alatt a három nap alatt, amíg talán nem lesztek tudatában Jelenlétemnek, de Én veletek leszek.
Aztán a három nap elteltével visszatérek majd a földre pontosan úgy, ahogyan felmentem a Mennybe.
Én eljövök majd a felhőkben az Ég összes angyalaival és szentjeivel övezve, nagy dicsőségben.
Mily gyönyörű és örömteli lesz az a nap, amikor Én eljövök, hogy uralkodjam a földön, Atyám Akarata szerint.
Senki sem fog kételkedni abban, hogy ez Én vagyok.
Senkinek sem lesz kétsége a jövőjét illetően.
Ez lesz az a nap, amikor Ítélni jövök.
Két részre osztom majd Népemet: azokra, akik szeretnek Engem, és azokra, akik gyűlölnek Engem.
Azok, akik visszautasítanak Engem és hódolatot mutatnak az összes gonosz dolog iránt, száműzve lesznek a pokol örök tüzére.
A többiek Velem jönnek, és Velem fognak élni a Paradicsomban, a feltámadt igazakkal.
Ez az a cél, amelyet minden léleknek örömmel kell várnia, amikor újra eljövök, ahogy megígértem nektek.
A keresztényeknek a következőket mondom.
Tudnotok kell, hogy ez a nagy és dicsőséges esemény hamarosan megtörténik.
A ti nemzedéketek tanúja lesz Dicsőséges Visszatérésemnek.
Soha nem fogom kinyilatkoztatni ennek napját, mert csak Atyám tudja ezt, de biztosíthatlak benneteket, hogy Második Eljövetelem ideje közel van.
Felszentelt Szolgáim, azt mondom nektek, hogy a ti kötelességetek felkészíteni Népemet, azokat a lelkeket, akikért ti feleltek, hogy benne foglaltassanak az élők könyvében.
Kérlek benneteket, hogy dolgozzatok kitartóan a kommunikáció és az ima erejével, hogy felkészítsétek a világot Második Eljövetelemre.

Szerető Megváltótok
Jézus Krisztus
Az egész Emberiség Megmentője

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése