2011. június 17., péntek

Kedves honfitársaim, MAGYAROK!

Azoknak a honfitársaimnak  írom ezt a levelet, akik – a média jóvoltából - tájékozatlanok az ország jelen politikai helyzetével, nem ismerik a rajtunk uralkodó sötét erők nemzetpusztító  szándékait, de tisztességes, népünk, nemzetünk fennmaradásáért, felemelkedéséért, tenni, harcolni kész hazafiak.

Ma már a puszta létezésünk is bűn, ha nincs ránk szükség – főleg ha van véleményünk.

A véleménynyilvánítás pedig végképp megbocsáthatatlan!

Ugyanakkor elkeseredésre semmi ok. A hazaárulóknak fizetnek, hogy ellenünk dolgozzanak. A zsoldosok viszont sokkal gyengébbek azokhoz képest, akik a szívükből cselekednek. Amennyiben a Nemzet egységes, egy az akarat, a tudás, az irány helyes és egyértelmű, akkor biztos a győzelem!

A küzdelem  szellemi szinten  már zajlik.  Az őseinktől örökölt és megszerzett tudásért, annak birtoklásáért,  mely az igazi hatalom ebben a világban. Mi vagyunk „a mag, a tudás népe”,  vállalnunk kell a küzdelmet, hogy azok is maradjunk a jövőben.

A láthatatlan ellenség magyarul beszélő hontalan kollaboránsok közreműködésével pusztítja Nemzetünket:

1. Elhazudják a történelmet, vallásunkat judeaizálják.

2. Megszüntették az erkölcsiséget, a morált.

3. Generációkról-generációkra minimalizálják az általános követelményeket az iskolákban,    eltörölték a gondolkodást, kreativitást.

4. Mérgezik az ivóvizet, élelmiszert,  a forgalmazott gyógyszerek, - a káros mellékhatások mellett  -    rossz minőségűek.

5.A médián keresztül:
- hamisítják, elhallgatják a bel,- külpolitikai híreket,
- hamis, erkölcstelen ideálokat állítanak követendő példaként az ifjúságnak.

6. A pénz- és bankvilág „küldetése” az ország, a lakosság eladósítása,  a profit  külföldre juttatása.

8. ”Kimossák” belőlünk a „túlélésért” felelős tudást, ösztönt.

9. Az egészségügyi-, betegbiztosító-, nyugdíjrendszer romokban hever.

10. Az értékteremtő produktív munkalehetőség  - mezőgazdaság, építőipar, feldolgozóipar – 50%-kal visszaesett a 10 évvel korábbi állapothoz képest.

11. Ismét hárommillió (vagy még több) koldus országa lettünk.

12. Honvédségünket leszerelték, a rendőrséget demoralizálták.

13. Népünket irányítani és életfeltételeit biztosítani hivatott kormányaink: hazaárulással, népirtással, szabadrablással, korrupcióval, zsidók törvénytelen betelepítésével alaposan vádolható köztörvényes bűnöző banda.

Honfitársak! Élet-halál harc folyik! A küzdelem  (ön- és honvédelem) elkerülhetetlen, meg kell vívni és meg kell nyerni!

A szabadságot senki nem fogja helyettünk kiharcolni! Amennyiben bamba-birka módjára eltűrjük, hogy idegen megszállók birtokolják Hazánkat, elpusztul a Magyar Nemzet,  jobb esetben rabszolgák lehetünk.

A becsületes, hazáját szerető, történelmi múltunk nagy hőseinek példáját követő, bátor hazafiak csak egységbe tömörülve képesek ezt a küzdelmet megvívni.

A Magyar Nemzetért, Hazánkért tenni akaró honfitársainkat, barátainkat, harcostársainkat keressük, szervezzük területi, szakmai egységbe.
Várunk sorainkba szeretettel!
Kulturális Baráti Társaság Vác


Mélyrepülés


Maho Beach - Karib tenger, Holland Antillák, St. Maarten sziget. A megosztott föld. Egyik fele holland, a másik francia.
Kicsi a sziget, viszonylag nagy a repülőtér, s a tengerben fürdőzők még élvezik is, hogy a hatalmas gépek a fejük felett dübörögnek el, alig néhány méterre.
Ó, Dolce Vita, - Édes Élet! - Mi lesz ezekkel a kis méregdrága és pénzéhes turistaparadicsomokkal, ha világgazdaság összeomlik?
Vagy ha a Holland mélyföldeket végleg elönti a tenger, és túlszaporodnak a fekete bevándorlók, akkor mennyi hollandot tud befogadni az Antillák? Vagy az összes ide akar jönni majd Magyarországra, az izraeli lakóparkok mintájára épült holland lakóparkokba, a Dunántúlra, Somogyba, Tolnába, Baranyába?
Mert információink szerint, lassanként, közel 10 ezres nagyságrendű holland populációt is befogad a köztársaság...
Itt már csak az a kérdés; a Változások után, az idegenek hová mennek... ha az eredeti hazájukat elöntötte a tenger, vagy az arabok? - Hát persze ez nem is lehet kérdés; ha Amerikába sem mehetnek... akkor marad az Antillák, vagy netán mégis Madagaszkár?
De egyelőre még ráérünk foglalkozni ezzel. Most nézzük csak a mélyrepülésekről készült remek fotókat!
A készülődő holland katasztrófával, s a hollandusok magyarországi bevándorlásával még később foglalkozunk majd.
Fotó: Fabi Fliervoet/Flickr
Szabad Riport Tudósító Iroda

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése