2011. május 4., szerda

Engesztelés Sopronban
Az Úr Jézus kérésére, már egyre több engesztelő csoport alakult szerte az országban. A virrasztás, a Gecemáni kertbeli vérrel verítékezés emlékére, csütörtökön este 20-24 között van. Ebben az időben mindenki annyit imádkozzon, amennyit képes. Az általában 4-5 fős csoportok imádkozhatnak házaknál, vagy ahol lehet templomban az Oltáriszentség előtt. A virrasztás este 20-órakor a Szentháromság Rózsafüzérrel kezdődik, melyet nagy Magyarország területén egyszerre mondanak az engesztelők, majd tetszőleges imákkal folytatódik. A lényeg, hogy őszinte, nyitott szívvel és kitartóan, hűségesen imádkozzunk. Nem a mennyiség számít.A Szűzanya kéri, hogy minél több imacsoport alakuljon, mert ez nagyon fontos a lelkek megmentésében. Elsősorban lakóhelyünk, de az egész magyar nemzet, sőt az egész emberiség megmenekülésében ez létkérdés.Kérlek benneteket, mindnyájan legyünk apostolok! Lehetőleg ne a már meglévő imádkozókat szólítsuk meg, hanem új személyekkel próbálkozzunk. Erre a szándékra is imádkozzunk, és ne adjuk fel! Minden alkalmat használjunk ki, hogy a Szűzanya kérésének eleget tegyünk, hiszen mindnyájan tudjuk, az idő rövid. Az Úr Jézus komoly ígéreteket fűzött ehhez a virrasztáshoz: „Ígérem, hogy azt a falut vagy várost, ahol ez a virrasztás kitartóan, szívvel lélekkel, áhítatosan folyik, megvédem minden katasztrófától, minden bajtól és minden veszedelemtől.”
 Égi Édesanyánk Jézusnak ezt a magyar engesztelőkhöz intézett kérését 2011.február 15-én megerősítette. „Szeretném egyre jobban terjeszteni az Égi kegyelmeket és áldásokat. Szeretném, ha egyre több engesztelő csoport lenne, és anyai oltalmamat kérnék. Bizony mondom nektek, ha Velem együtt imádkoztok, akkor nagyon sok lélek megmenekülhet. Ha kitartóak és állhatatosak lesztek, akkor kieszközlöm Mennyei Anyátoknál az irgalmasságát. Közbenjárok értetek, hogy eljövendő szenvedéseteket csökkentse. Ne felejtsétek, végtelenül irgalmas Mennyei Atyátok nagyon szeret benneteket. Ő az Édesapátok és úgy vigyáz rátok, mint szerető gyermekeire. Én, mint Égi Édesanyátok veletek megyek a nehéz és hosszú úton. Szerető anyai áldásommal áldalak meg benneteket.”
 Nálunk, Sopronban a következő engesztelő imaalkalmak vannak:
Hétfő és csütörtökön magánháznál. Csütörtökön Jézus és a Szűzanya kérésének megfelelően 20 és 24 óra között.
Kedden 15 órától, Szerdán 14 órától a Domonkos templom kápolnájában van engesztelés

Fekete Vilmos, SopronRendszeres engesztelés a plébániákon

Szándékunkban áll, hogy információt adjunk a heti vagy havonkénti rendszeres Szentségimádások, illetve engesztelő imaórák helyeiről azért, hogy minél többen lehessünk ezeken a helyeken, a megszervezett időszakokban. Meggyőződésünk, hogy sok ember csak azért nem megy el ilyen közös imádsággal töltött helyekre, mert nem tud arról, hogy mikor és hol lehet részt venni az Isten közös dicsőítésében.
Egyelőre az alábbi helyeket és időpontokat sikerült összegyűjtenünk(kerületek szerint), melyeket nagy szeretettel adunk közre. Kérjük az engesztelő testvéreinket, hogy segítsenek a rendszeres engesztelő imaórák összegyűjtésében, különös tekintettel a rendszeres Szentségimádásokra!

Országúti Ferences Plébánia (1024 Budapest, Margit krt. 23.)
Szentségimádás
– minden nap az esti 6 órás és fél 8 órás szentmise között,
– minden csütörtökön a 730-as szentmise után 900-ig,
– minden szombaton a 730-as szentmise után 1000-ig,
– minden vasárnap a 730-as szentmise után kb. negyed óra
– minden elsô vasárnap 1700-tôl 1800-ig.

Krisztus Király lelkészség(1024 Budapest, Keleti Károly u. 59.)
Szentségimádás (csendes) minden csütörtökön este 8 órás szentmise végétôl éjjel 200-ig.
Szeretetláng imaórák: minden szerdán és pénteken 1430-tól 1700-ig

Máriaremete, Szent József Ház
(szeretetláng központ)
(1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 20.)
Szentségimádás minden hónap második hétfôjén reggel 600-tól kedd reggel 600-ig (éjszaka, 2300 után nem nyitnak ajtót)
Szentségimádás minden hónap harmadik szombatján reggel 900-tôl este 1800-ig.

Szent István Bazilika, Szent Jobb Kápolnája (1051 Budapest, Szent István tér 1.)
Szentségimádás, virrasztással, imával, énekekkel, közben 2100 órakor szentmisével minden csütörtökön este 2000-tól reggel 500-ig (ajtónyitás minden egész órakor)

Szervita téri Szent Anna templom
(1052 Budapest, Szervita tér 6.)
Szentségimádás (csendes) minden csütörtökön 900-tôl 1700-ig.

Örökimádás templom (1094 Budapest, Üllôi út 75-77.)
Virrasztásminden hónap második csütörtök este 2000 órától péntek reggel 800 óráig (ajtónyitás minden egész órakor)
Ima papi hivatásokért minden hónap elsô csütörtök 1700-1800.
Szentségimádás (csendes): minden hétköznap reggel 830-tól 1745-ig.

Szent Kereszt Plébánia
(1091 Budapest Üllôi út 145.)
Szentségimádás minden hétköznap 700-tôl 800-ig.

Kôbányai Szent Család Plébánia
(1103 Budapest, Kada u. 25.)
Szentségimádás minden csütörtök este, a 18 órás szentmise után 2000-ig, (papokért, papi és szerzetesi hivatásokért)

Kôbányai Krisztus Király templom
(Lengyel templom) (1103 Budapest, Óhegy u. 11.)
Engesztelô imaóra a magyar és lengyel hazáért, hivatásokért (általában Szentségkitétellel) minden második pénteken este 2100-tôl 2200-ig

Szikla templom
(1111 Budapest, Szent Gellért tér)
Keresztúti ájtatosság (hazánkért) minden csütörtökön 2100-tôl 2200-ig,
Rózsafüzér ima (hazánkért) minden csütörtökön 2300-tól 2400-ig

Városmajori Jézus Szíve Plébánia (1122 Budapest, Csaba u. 5.)
Szentségimádás(általában csendes):
– minden nap reggel 730-tôl 800-ig,
– minden pénteken 1830-tól 1930-ig.
– minden vasárnap délután 1700-tól 1800-ig,

Kútvölgyi Boldogasszony Kápolna
(1125 Budapest, Galgóczy u. 49. – 128-as busz végállomása)
Szentségimádás,virrasztás, imával, énekekkel minden csütörtökön 1530-tól péntek reggel 500-ig
A kápolna minden nap reggel 900-tôl este 1800-ig nyitva van!

Rákosszentmihályi templom
(1161 Budapest, Templom tér 3.)
Szentségimádás minden hónap elsô vasárnap 1700-tôl 1800-ig
Szentségimádás szeretetláng imaórával minden hétfôn 1615-tôl 1800-ig.

Fájdalmas Szûz Mária lelkészség
(1161 Budapest, Iskola u. 8.)
Szentségimádás szeretetláng imaórával minden csütörtökön 1530-tôl 1700-ig (utána szentmise)
Rózsafüzér imádkozása elmélkedéssel minden kedden 2000-tól 2100-ig (elôtte szentmise)

Cinkotai Szent Mária Magdolna Plébánia
(1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 21.)
Szentségimádás minden csütörtökön reggel 900-tól este 2200-ig

Mátyásföldi Munkás Szent József Plébánia
(1165 Budapest, Pilóta u. 27.)
Szentségimádás minden vasárnap 1400-tôl 1730-ig.

Budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia (2040 Budaörs, Templom tér )
Szentségimádás (csendes) minden hétköznap 730-tôl 800-ig.
Szentségimádás imával, énekkel minden hónap elsô kedd 2000-tól 2130-ig

http://www.tengernekcsillaga.hu/!dokumentumok/aktualis_imak/RendszerEngesztelPlebania.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése