2010. június 21., hétfő

Imakilenced az árvíz miatt

Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy a mai naptól (2010. június 21., hétfő) kezdjünk imakilencedet hazánkért: az árvíz sújtotta területekért, az ott élőkért és azért, hogy megszűnjék minden természeti csapás - vihar, árvíz, aszály, földrengés, stb. - és ezek kiváltó okait is orvosolni tudjuk Isten kegyelmével. Ima:

Mennyei Atyánk!
Elismerjük, hogy bűneink és gondatlanságaink miatt jogosan érnek minket ezek a csapások. Nem voltunk jó gazdái, hanem csak használói és kihasználói a földnek, és megterheltük azt bűneinkkel, viszálykodásainkkal és szeretetlenségünkkel.
Hálát adunk neked azért, hogy a nehézségek által felnyitottad a szemünket és szívünket, hogy szeretettel közelítsünk egymás felé és nagylelkű segítséget nyújtsunk a bajban lévőknek.
Kérünk Téged most Jézus Krisztus nevében, hogy hatalmas erőddel állítsd le a ránk zúduló csapásokat! Add, hogy a természet erői visszataláljanak az eredeti rendbe és az egész teremtett világ megkönnyebbülten sóhajthasson Hozzád! Kérünk, hadd legyen meg újra a szép ideje az esőnek és napfénynek, télnek és nyárnak, a vetésnek és aratásnak! Hozd el újjáépítő kegyelmedet Szentlelked által, hogy a béke és az igazságosság, a kiengesztelődés és szeretet járja át hazánkat, az egész Kárpát-medencét és az egész Földet!
Újuljon meg a föld színe és jöjjön el közénk a Te országod, mint a Szeretet földje!
Kérjük ezt tőled az angyalok és szentek seregével együtt, a mindenkor segítő Szűzanya közbenjárásával! Ámen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése