2013. november 21., csütörtök

New York: meleg papok fogadnak örök hűséget Isten színe előtt.

Az amerikai egyházak eltérően kezelik a melegeket

New York: meleg papok fogadnak örök hűséget Isten színe előtt

Július 24-től New Yorkban törvényes az egyneműek közötti házasság, ennek következményeként a Long Island-i episzkopális püspöki egyházmegyében meleg papok fognak oltár elé lépni partnerükkel.


Ezt kell tenniük. Püspökük kilenc hónapot adott nekik arra, hogy eldöntsék: összeházasodnak választottjukkal vagy megszüntetik az együttélést.

A New York-i egyházmegye püspöke ugyanezt várja el hasonló elkötelezettségű papjaitól - de a melegek joga mellett különben kiálló főpap addig nem engedélyezi egyházmegyéje templomaiban az egyneműek esküvőjét, amíg erre vonatkozólag nem kap világos liturgiai utasítást az egyház országos vezetésétől - írja az AP hírügynökség.
   
A két szomszédos egyházmegye eljárásának különbsége érzékelteti, hogy miközben mind több amerikai állam legalizálja az egyneműek házasságát, a homoszexualitással kapcsolatban bizonytalan magatartást tanúsító egyházakban vitatott kérdés marad, hogy a helyi egyházmegyékben lehetővé tegyék-e az ilyen esküvőket.
   
A döntés különösen bonyolult a legnagyobb amerikai protestáns egyházak esetében. Közülük több is lépéseket tett a meleg papok felszentelése és az egynemű párok elfogadása felé, de nem változtatta meg a házasság definícióját saját alapokmányában és kánonjában.

A Krisztus Egyesült Egyháza (United Church of Christ) kivételével, amely már hat éve elfogadta a meleg házasságot, a nagyobb egyházak egyike sem dolgozott ki országos liturgiát az egynemű házasságokhoz, de még az ilyen áldásosztó szertartásokhoz sem. 
 
Az eredmény az, hogy az egyházak változatos, esetenként eltérő magatartást tanúsítanak a melegek polgári házasságát engedélyező államokban nem csupán a laikusok, hanem a társukkal összeházasodni kívánó egyházi személyek tekintetében is. Ezt a sokféleséget számos példa illusztrálja.
   
Egyes gyülekezetek nyitottak erre, mások hallani sem akarnak róla

Az Egyesített Metodista Egyház (United Methodist Church) New York-i vezetése nyilatkozatban emlékeztette a helyi gyülekezeteket, hogy az egyház fegyelmi szabályzata tiltja egynemű házasságok celebrálását, ugyanakkor arra bíztatta a hívőket, hogy "terjesszék ki Isten szeretetét" mindenkire, "különösen azokra, akikkel nem értenek egyet".
   
A Presbiteriánus Egyház hivatalosan feloldotta azt a tilalmat, amelynek értelmében nem lehetett olyan melegeket és leszbikusokat pappá szentelni, akik nem cölibátusban éltek. Ebben az egyházban egyes gyülekezetek már évek óta igénybe vették meleg lelkipásztorok vallási szolgálatait és megáldották az egyneműek házasságait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése