2010. december 20., hétfő

UTOLSÓ IDŐKRŐL SZÓLÓ ÜZENET

Egy éjjel, 1998 június 20-án, 3:50-kor csodálatos világosság töltötte be a szobáját. Teljesen ébren volt! Ahogy felült az ágyában, öt gyönyörű angyalt látott. Világosan látta arcukat, szemeiket és gyönyörű hajukat. A jobb oldalon állt két csodálatosan szép angyal. Ahogy remegve a másik oldalra nézett, látta, hogy a bal oldalon lévő három angyalnak szárnya is van. Mindegyik angyalnak voltak kezeik, és gyönyörű fehér, földig érő palást volt rajtuk. Azt írja a testvér, hogy emberi szavakkal lehetetlen leírni csodálatos voltukat. Ő csak remegett, és sírni szeretett volna, de nem tudott. Ahogy magában tűnődött, hogy vajon miért küldött most az Úr öt angyalt, az egyik jobb oldalon álló angyal megszólalt, és azt mondta:
- Mi öt angyal vagyunk az öt világrészről. -

Mielőtt azonban testvérünk az angyalok üzenetét meghallhatta volna, látta szellemben magát egy összejövetelen, ahol nagy tömeg volt együtt. Úgy érezte, hogy ők mind az Úr gyermekei, akik sok országból jöttek össze. Ő a szószéknél állt, és angol nyelven prédikált. Valaki fordította, de nem emlékezett rá, hogy milyen nyelvre.
Testvérünk a Szent Szellem által prófétált, és az üzenet ez volt: "Én népem, ti prédikáltok és tanítotok a szeretetről, de kell, hogy gyakoroljátok a szeretetet! Egységre van szükség az én Testemben! Az én Szellemem nem fog ott munkálkodni, ahol nincs egység. Sok világiasság és tisztátalanság van az én népem között. Azt akarom, hogy ti szentek legyetek! Én azért haltam meg, hogy megszenteljelek titeket."
Amíg prófétáltam, - írja a testvér - a testem remegett. Teljesen a Szent Szellem hatása alatt voltam. Ahogy kinyitottam a szememet, láttam a sokaságot, majd hirtelen láttam öt erőteljes, hatalmas, fénylő angyalt fehér palástban közeledni felém. Én elkezdtem hátrálni az emelvényen, annyira, hogyha egy erő meg nem tartott volna, leestem volna az emelvényről. Különös volt! Én teljesen éber voltam, de szellemben!
Ahogy azon gondolkoztam, hogy mit is jelenthet ez? - a jobb oldalon levő angyal megszólalt, és azt mondta: - Mi azért vagyunk itt, hogy üzenetet adjunk át neked az öt világrészre vonatkozóan.
- Abban a pillanatban, amikor hallottam az angyal szavát, azt is hallottam, hogy a tömegben ezrek mondták: - Óh, óh, óh! - Hiszem, hogy ők is látták az angyalokat. Gondolom, hogy ezzel azt akarta nekem bemutatni az Úr, hogy eljön az az idő, amikor a világ különböző részeire angyalokat fog küldeni, akik nyilvánosan fognak megjelenni templomokban Isten üzenetével. Ezrek fogják meglátni őket ezekben az utolsó időkben!
Az angyal azt mondta: - Amit látsz és hallasz, mondd el a népeknek. Elfogadják, vagy nem, te csak mondd el! -
AZ ELSŐ ANGYAL, aki oldalon a legtávolabb volt tőlem, azt mondta: - Nekem Ázsia részére van üzenetem:
- Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban láttam egész Kínát, Indiát, és a többi ázsiai országot: Vietnámot, Laoszt, Kambodzsát, Észak-Koreát és Dél- Koreát. Én sohasem voltam ezekben az országokban, de pontosan tudtam, hogy mit látok. Láttam a Fülöpszigeteket, Japánt, Szingapurt, Maléziát és Indonéziát. Az angyal bemutatta Pápua Új-Guineát, Jávát, le egész Ausztráliáig, és Új-Zélandot is. Ez volt az angyal üzenete Ázsia keleti részére, beleértve Ausztráliát is és Új-Zélandot is: - Én vagyok Kína, India és Ausztrália angyala.
- Láttam, hogy a kezében egy nagy, hosszú trombita van, amit kész volt megfújni Ázsia felett. Tehát amit mondani fog, meg fog történni az Úr trombitájának szavára. Milliók fogják meghallani az Úr hatalmas szavát.
Az angyal azt mondta: - Nagy katasztrófák lesznek, éhinségek, és sokan fognak éhenhalni. Nagy viharok lesznek, amilyenek eddig nem voltak. Nagy földrengések lesznek, sok város elpusztul. Földrészek a tengerbe esnek. Nagy területeket borít el a tenger. Ausztrália nagy részén megmozdul a föld. Ausztrália ketté válik, nagy része elpusztul, a tenger alá kerül. Milliók fognak meghalni Kínában, Indiában. Nemzet-nemzet ellen támad, és testvér-testvér ellen. Az ázsiaiak egymás ellen fognak harcolni. Atomfegyvereket fognak használni. Milliók halnak meg, katasztrófális állapotok lesznek. Olyan gazdasági krízis lesz egész Ázsiában, ami az egész világot meg fogja rázni.-
Amíg az angyal beszélt, én csak remegtem. Ő rámnézett, mosolygott, és azt mondta: - Olyan lelki ébredés lesz, amilyen még nem volt soha. Milliók térnek meg Kínában, Indiában és egész Ázsiában. Kötelékek fognak elszakadni, válaszfalak leomlani. Ausztráliában is nagy ébredés lesz.
Ez az utolsó aratás! - mondta Ázsia angyala.
És hallottam a Szent Szellem hangját: - Én el fogom készíteni a Gyülekezetet Krisztus visszajövetelére.
- Örömmel hallottam az utolsó néhány jó hírt a sok ítélet után!
A MÁSODIK ANGYALNAK sarló volt a kezében, és hallottam ahogy mondta:
- Elérkezett az aratás ideje Izráel részére és az arab országok részére egész Iránig és Törökországig. A tömegek, akik nem fogadtak el engem, nem fogadták el az én szeretetteljes üzenetemet, gyűlölni, ölni és pusztítani fogják egymást. Láttam, hogy az angyal felemelte a sarlót, és lesújtott vele a közel-keleti országokra. Néhány pillanaton belül látta, hogy Irán, Örményország, Azerbajdzsán, Törökország, Irak, Szíria, Jordánia, Libanon, Izráel, és az egész Kis-Ázsia megtelt vérrel. Láttam, hogy atomfegyvereket használtak több országra ezek közül. Mindenfelé füst volt és pusztulás. Az emberek pusztították egymást. Hallottam a szót: - Izráel, óh Izráel, elérkezett a nagy ítélet. - Az angyal azt mondta: A választottak, az én Gyülekezetem meg lesz tisztítva, az Úr védelme alatt lesz, és készen az utolsó napra. Az emberek szomjan fognak meghalni. Nagyon kevés lesz a víz az egész Közel-Keleten. A folyók kiszáradnak, és az emberek harcolnak a vízért a közel-keleti országokban. Láttam, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete darabokra esett szét a közel-keleti válság miatt. Nem volt többé ENSZ! Az angyal a sarlóval végzi az aratást. A hatalmas Isten jelenlétében és az angyalok üzenetét hallva, egész testemben remegtem. Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Teljesen elveszettnek éreztem magam azok hallatán, amik be fognak következni.
A HARMADIK ANGYAL hirtelen szétnyitotta szárnyait, és láttam felrepülni a szobámban, és szellemben bemutatta nekem egész Európát.
Láttam Európát az északi résztől le egész Spanyolországig és Portugáliáig. Az angyalnak mérőzsinór volt a kezében, és hogy ez mit jelent az Úr majd meg fogja mutatni nekünk. Tisztán hallottam az angyal szavát:
- Én bánkódom! Én bánkódom! Igazságtalanságot, tisztátalanságot és istentelenséget látok egész Európában. A bűn az egekig hatolt. A Szent Szellem megszomorodott.
- Láttam Európa folyóit megáradni. Többmillió ház víz alá került, és milliók fulladtak meg. Hirtelen földrengést hallottam mindenfelé Európában. Országok, ahol ezelőtt soha nem volt ilyen, most rázta őket a földrengés. Láttam, hogy a párizsi Eiffel Torony összeomlott és a földre zuhant. Németország nagy része elpusztult. Londonban, a nagy városban is pusztulás volt mindenfelé. Árvizeket láttam a skandináv országokban mindenfelé. Ahogy a déli részre néztem, láttam, hogy Spanyolországban és Portugáliában is nagy éhinségek és pusztulások voltak. Sokan éhenhaltak.
Felkiáltottam: - Uram! Mi történik a Te gyermekeiddel?
Az angyal azt mondta: Én fel fogom készíteni őket! Ők várni fogják az Úr megjelenését! Sokan fognak hozzám kiáltani azokban a napokban. Én megmentem őket, nagy csodákat cselekszek velük, és megmutatom nekik az én erőmet! -


Ezután láttam a NEGYEDIK ANGYALT átrepülni Afrika felett, Kairótól Cape-Townig. Afrika angyalának kard volt a kezében. Hallottam, ahogy ezt mondta:
- Sok ártatlan vért ontottak ki. Ellenségeskedések vannak az emberek között. Istentől távol levő nemzedék. Ezrek és ezrek ölték meg egymást. Én láttam az én hűséges gyermekeimet Afrikában. Megjutalmazom a hűségeseket, és gazdagon megáldom őket. Én kotrollálom a vizeket. Tikkasztó hőség lesz, égető napsütés. Más részen árvizek lesznek. Az alapokat megrázom. Folyók kiszáradnak. Milliók halnak éhen. Az én kardom megítéli az igazságtalanokat és a vérszomjasokat. Sok földrengés lesz. Némely folyók más irányban fognak folyni. Sok falvat elborítanak. Isten ítélete cselekszi ezt. A Föld rengése olyan hatalmas lesz, amilyen nem volt soha azelőtt. Senki nem tud elmenekülni az Úr kardja elől!
- Láttam hatalmas meteorokat esni Afrikára. Láttam a Nílus folyót kiszáradni. A halak megdöglöttek. Bűz árasztotta el egész Egyiptomot. Közép-Afrika nagy része víz alá került, milliók fulladtak meg. - Uram! mondtam:- Ez mind csak rossz hír, pusztulás. Van valami jó hír is?
Az Úr azt mondta: - Az utolsó nap elérkezett. Itt az ítélet napja. A szeretetemet elutasították, most eljött a haragom napja.

Az egész testemben remegtem, azt gondoltam, hogy nem bírom tovább!
Ezután láttam az ÖTÖDIK ANGYALT átrepülni Amerika felett az Északi-Saroktól a Déli-Sarokig, Kanadától Argentínáig. Az Egyesült Államok keleti részétől a nyugati részéig, New-Yorktól Kaliforniáig.
Láttam, hogy az angyal kezében egy nagy, mély pohár volt ítélettel tele. Az angyal azt mondta, hogy ki fogja önteni a pohár tartalmát Észak és Dél-Amerikára. Nincs igazságosság többé, nincs jóra való törekvés, nincs szentség, csak bálványimádás, anyagiasság, részegeskedés, bűnös kötelékek, ártatlan vérontás, összetört családok, házasságtörő generáció.
A Nóé napjai vannak itt!


Félrevezető tanítások, félrevezető próféciák. Elutasítják a szeretetemet. Látszat vallásoskodás, csak a kegyesség látszata van, de megtagadják annak erejét! -
Én rimánkodtam az angyalnak: - Nem tudnál várni még egy kis ideig? Ne öntsd még ki a poharadat! Adj még egy kis időt a megtérésre!
Az angyal azt mondta: Isten igen sokszor megkímélte Amerikát. Ő szólt hozzájuk, de az emberek nem figyeltek reá. Türelmének vége. Az idő elérkezett. Az emberek jobban szeretik a pénzt és az élvezeteket, mint Istent.
Az angyal elkezdte kiönteni a poharat. Láttam, hogy Északon a jéghegyek megolvadtak. Árvíz öntötte el Kanadának és Észak-Amerikának egy részét. A folyók megáradtak, pusztulás mindenfelé! New-Yorkban egy hatalmas földrengéssel a világpiac összeomlott. Milliók haltak meg. A tengeren a hajók elsüllyedtek. Robbanásokat hallottam az ország északi részében. Milliók haltak meg.


Az angyal kiöntötte az ítéletet Mexikóra és Közép-Amerikára. Áradások történtek mindenfelé. A két tenger, az Atlanti-Óceán és a Csendes-Óceán összekapcsolódott. Észak- Braziliának nagy részét elöntötte a víz. Az Amazonasz folyó nagy tengerré vált. Sok erdőt öntött el az áradat. Nagy városok pusztultak el Braziliában. Sok helyen volt földrengés. Az angyal kiöntötte az ítéletet egész a déli részig, Chiléig és Argentínáig. Olyan pusztulás volt mindenfelé, amilyen még nem volt soha! Az egész Föld remegett.
Az angyal ezt mondta: - Mindez megtörténik rövid időn belül! -


Ezután láttam az öt angyalt, körülvették a Földgolyót, felemelték szárnyaikat és kezeiket az ég felé, és azt mondták: Minden dicsőség az Úré a Mennyben és a Földön. Elérkezett az ideje, amikor megdicsőíti az Ő Fiát. A Föld el fog égni és pusztulni. Minden elmúlik. Isten elpusztítja az Ördög munkáját örökre. Új Ég és új Föld lesz! De én megmutatom az erőmet, hogy hogyan őrzöm meg a gyermekeimet a pusztulások között.

LEGYETEK KÉSZEN, AZ ÚR NAPJA ELKÖZELGETT!

Szobám telve volt az angyalok világosságával. Egyszerre csak felemelkedtek az ég felé. Ahogy utánuk néztem, láttam, hogy öt különböző irányba repültek el. Tudtam, hogy elkezdték feladatuk végrehajtását. Több mint egy óráig meg sem tudtam mozdulni. Teljesen ébren voltam, és egész testemben remegtem. Később azt kérdeztem az Úrtól, hogy akarja-e, hogy most elmenjek Patmosz szigetéről. Az Úr azt mondta: - Nem, én céllal hoztalak ide!
Azt mondtam: - Uram, az angyaloknak az egész világra vonatkozó üzenete nem jó hír! Ítélet, büntetés, romlás és pusztulás. Mit fognak az emberek mondani rólam? Eddig én mindig a szeretetről, a békéről és az örömhírről prédikáltam!
Akkor hallottam: - Te csak egy eszköz vagy! Micsoda megtiszteltetés részedre, hogy Isten téged választott ki, hogy továbbítsd az Ő üzenetét!
Azt válaszoltam: - Megteszem a Te akaratod! Hosszú ideig nem tudtam megmozdulni. Elmerültem gondolataimban. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Isten szentséges jelenlétében voltam! Szerettem volna sírni, de nem tudtam. Egyszerűen csak átadtam magam Isten hatalmas akaratának. Három napig nem hagytam el a házat. Imádkoztam, bőjtöltem, és igyekeztem Istenre figyelni, hogy mindent leírhassak, ahogy a Szent Szellem eszembe juttatja. Sok ima után leírtam mindazt, amit Isten Szelleme emlékezetembe hozott. Kétség nélkül ez volt életem legnagyobb átélése! Istené legyen minden dicsőség!"

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése